Posts tagged internetten kitap okumak

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

sosyal medyanin kitap okumaya etkisi
sosyal medyanin kitap okumaya etkisi

Sosyal medya ve kitap ilişkisi uzun yıllardır sorgulanmakta, bu konuda çok fazla haber, yorum yapılmaktadır. Hatta akademik araştırmalar yapılmakta, sadece sosyal medyanın kitap ookuma alışkanlığına etkisine dair sempozyumlar, paneller düzenlemektedir.

Sosyal medya ile kitap okuma arasındaki bağlantı söz konusu olduğunda en çok dile getirilen sonuç, sosyal medya kullanımının kitap okumayı engellediği, kitap okuma alışkanlığına zarar verdiği yönünde oluyor. Hatta daha da ileriye giderek böyle giderse sosyal medyanın kitap okumayı tamamen bitireceğini savunanlar dahi bulunuyor. Fakatanketler, bilimsel araştırmalar ve olayların arka planı bunu net olarak doğrulamıyor. Bu yüzden konunun detaylı olarak ele alınması, çok yönlü yaklaşılması ve önyargıdan uzak olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Bugün sosyal medyanın kitap okumayı azalttığını söyleyenlere baktığımızda daha çok sosyal medyaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Sosyal medyanın kitap okumaya etkisi olmadığını, en azından azaltmadığını söyleyenlerin ise kitap okumaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Yani ortadaki en büyük sorun, ön yargı. Bu yüzden olayları daha realist, daha tarafsız değerlendirmekte fayda var.

Her şeyden önce kitap, duyguların, düşüncelerin, hayallerin, olayların, kuruların belli bir kompozisyon halinde anlatılmasıdır. Asırlardır basılı formda olan kitap, bugün teknoloji ile birlikte bazı değişimler, gelişmeler göstermiş, e-book, PDF, Word gibi çeşitli formatlarda, elektronik hale gelmiştir. Dolayısıyla kitap formunda bir genişleme olmuştur.

Sosyal medya ise insanların etkileşim sağlamak, iletişim kurmak, birbirlerine duygu ve düşüncelerini iletmek amacıyla oluşturulmuş dijital platformlardır. Pek çok sosyal medya platformu olup her birisinin özellikleri farklıdır. Buna göre kullanıcı kitleleri, paylaşım türleri, konseptleri de çeşitlilik göstermektedir.

Dolayısıyla kitap da sosyal medya da insanlar tarafından yapılan bir şeylerdir. Birer nesnedirler. Birer araçtırlar. Amaç değil de araç olduklarından dolayı aslında her ikisini fayda ve zarar noktasından değerlendirecek olursak kullanıcısına bağlıdır. Kullanıcı nereye varmak isterse, araç onu oraya iletir. Yani irada kullanıcıdadır. Bu bakımdan net olarak sosyal medya kitap okumaya zararlıdır ya da faydalıdır demek doğru değildir. Bütün bunları değerlendirmeden önce Türkiye’deki sosyal medya kullanım ve kitap okuma verilerine bakmakta fayda var.

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım Oranları

WeAreSocial ve Hootsuite ortaklığı ile yayınlanan 2020 Türkiye İnternet, Sosyal Medya, Mobil Kullanımve E-Ticaret İstatistikleri ’ne göre veriler şöyle:

 • Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 74’ü,
 • Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 64’ü,
 • Türkiye’de 77 milyon mobil kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 92’si.

Bir önceki yıla nazaran internet kullanıcı sayısı 2,4 milyon (yüzde 4), sosyal medya kullanıcı sayısı 2,2 milyon (yüzde 4,2), mobil kullanıcı sayısı 2,6 milyon (yüzde 3,4) artmış. İnternet kullanıcıları günde ortalama 7,5 saat internette vakit geçirmişler. En çok ziyaret edilen site Google iken bunu Youtube izliyor. 4. Sırada da Facebook bulunuyor.

Türkiye’de internet kullanıcılarının aylık aktivitelerine bakıldığında yüzde 93’ü internette online video izlemekte, yüzde 45’i vlog yayınları ile vakit geçirmektedir. Yüzde 72’si ise müzik dinlemekte, yüzde 43’lik bir kesim de radyon dinlemektedir.

Türkiye’de internet kullanıcıları internette 7,5 saat vakit geçirirken sosyal medyada 3 saat geçiriyorlar. Rapora göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyona ulaşmış. Yani ülke nüfusunun yüzde 64’ü sosyal medya kullanıcısı konumunda. En çok kullanılan sosyal medya platformları ise Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, FB Massenger, Pinterest, LinkendInSnapchat, TikTok, Skype olarak sıralanıp gidiyor. Sosyal medya kullanımın yaş dağılımına baktığımızda ise en yüksek kullanım oranı 25-34 yaş arasında oluyor.

Türkiye’de Kitap Okuma Oranları

Sosyal medya ve diğer internet unsurlarının en büyük avantajı veri analizlerine net olarak imkân vermesi. Fakat aynı durum kitap okuma oranlarında geçerli değil. Bu yüzden kitap okuma oranlarına dair veriler daha kısıtlı. Yine de Türkiye’de yıllık toplam kitap üretimi 400 milyon civarında. Sürekli rakamlar artmaya devam ediyor. Kitap sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü ise 1.4 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 46’sı sınavlara hazırlık kitaplarından oluşuyor. Diğer yüzde 46’sını ise edebiyat, araştırma, politika oluşturuyor. Diğer yüzde 8’i ise ithal kitaplardan oluşuyor.

Türkiye’de kitap okuma oranları çocuklar özelinde değerlendirildiğinde sınav dönemlerinde azalıyor. Sınav dönemleri geçtikten sonra ise yeniden bir artışa geçiyor. Araştırmalara göre okuma oranları yüzde 30’lardan yüzde 40’lara kadar çıkmış halde. Bunda pek çok etken var. Birincisi yayın sayılarındaki artış. 2008 yılındaki verilere göre yılda 30 ila 35 bin başlıkta kitap yayınlanırken bu yıl bu rakam, 65-70 bin başlık kitaba ulaştı. Aynı zamanda yeni nesil dijital platformlar da insanların okuma oranlarının artmasına katkı sağladı. Ebeveynler de gün geçtikçe daha bilinçli yetişiyor.Kendilerinde kitap okuma alışkanlığı olmasa dahi çocuklarının bu alışkanlığı kazanmasını istiyorlar.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumlu Etkileri

Sosyal medyanın kitap okumaya olumlu etkileri oldukça fazla. Bu yüzden doğrudan sosyal medya kitap okumaya zarar veriyor demek hiç de mantıklı değil. Bugün sadece kitap üzerine geliştirilmiş çeşitli sosyal paylaşım platformları var. İnsanlar oralarda listeler tutuyor, takvim belirliyor, okudukları kitaplara dair yorumlar, alıntılar paylaşıyor. Kitap okuma yarışına girerek yıllık, aylık hedefler koyuyorlar. Bütün bunlar da okuma oranlarının artmasını sağlıyor.

Sosyal medya üzerinde kitap tanıtımları çok geniş bir yer kaplıyor. Pazarlama stratejisinin bir gereği olarak yayınevleri sosyal medya ile daha etkili tanıtımlar yapabiliyorlar. Çok daha fazla kişiye ulaşabiliyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz: Geleneksel medya döneminde kitap tanıtımları daha çok gazetelerde, dergilerde, gazetelerin kitap eklerinde yapılırdı. Fakat onları zaten kitap okuyan, kitap okuma devamlılığı olan kişiler okuyorlardı. Bu yüzden yeni kişilere ulaşma imkânı düşüktü. Fakat sosyal medyada herkes var. Bir yayın evinin hazırlamış odluğu tanıtım, kitap okuma alışkanlığı olmayan birisinin önüne dahi düşebiliyor. Sadece ismini ya da kapak resmini beğendiği için merak edip bir kitabı okuyanlar okuyor.

İnsanlar her zaman önerilere, özellikle de ilgi duydukları kişilerinönerilerine kulak kabartırlar. Bugün hemen bütün sosyal medya platformlarında kitap önerileri bulunuyor. Üstelik çok fazla sayıda ve bunların her birisi çok sayıda kişi tarafından izleniyor.

Instagram’da yazarlar, kitaplarınız yazma süreçlerini gösteren görseller paylaşabiliyor. Bu da okurların doğrudan dikkatini çekerek kitabı alıp okumaya sevk edebiliyor. Yine Youtube kitap tanıtım ve öneri bakımından çok zengin. Hatta sadece kitap tanıtımı üzerine onlarca sayfa var. Bunların çok sayıda takipçileri ve izleyicileri bulunuyor.

Youtube’da yer alan kitap tanıtımları ve kitap önerileri video içerik olduğu için çok daha fazla ilgi görebiliyor. Çünkü hem kulağa hem göze hitap etmeyi başarıyor. Mesela ekseriyetle teknoloji yayınları yapan ve kanalının tüm dünyada 4,84 milyon abonesi olan Barış Özcan zaman zaman kitap tanıtımları yapıyor. Bunlardan bir tanesi 2019 yılına ait ve “90 Günde okunabilecek 12 Kitap” başlığını taşıyor. Bu yayın, 1 milyon 822 bin 509 kez görüntülenmiş. Yine 2020 yılı nisan ayında “10 Kitap Tavsiye 10.000 Kitap Hediye” başlığı taşıyan bir video hazırlamış. Bu video tamı 1 milyon 296 bin 190 görüntülenme almış. İkinci video bir kitap satış sitesi sponsorluğunda yapılmış ve hediye kitap uygulaması yapılmış. Aynı zamanda satışlarda büyük bir patlama yaşanmış.

Dolayısıyla sosyal medyada yapılan kitap tanıtımlarının, kitap önerilerinin okuma alışkanlığına ciddi katkısı olabiliyor. İnsanlar kitapları merak edip satın alma, bir yerden temin etme ve okuma yoluna gidebiliyorlar.

Yine Youtube başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında sesli kitap yayınları var. Bunlar da çok büyük ilgi görüyor. Dünya klasikleri, Türk klasikleri ve diğer eserler arasından sesli kitapları insanlar yolda, dinlenirken ya da diğer tercih ettikleri zamanlarda dinleyebiliyorlar.

Kitap okumak için temel nokta, o kitabın tedarikini yapmaktır. Sosyal medya, kitap tedariki konusunda çok büyük avantaj sağlıyor. Mesela Facebook üzerinde kitaba dair çok sayıda sayfa var. Bunlardan bazıları PDF kitap üzerine. İnsanlar PDF kitaplar paylaşıyorlar ve bunlarla çok geniş arşivler oluşturmak mümkün hale geliyor.

Yine Facebook başta olmak üzere kitaba dair sayfalarda kitap satışları, arayıp bulamadıkları kitabı sorma kolaylıkları da oluyor. Mesela kitapçılarda, kütüphanelerde bulunmayan bir kitabı kişiler Facebook grubunda sorarak başka birisinden temin etme imkanına sahip oluyorlar. Bütün bunlar da sosyal medya etkisiyle kitap okuma konusunda yardımcı oluyor.

Sosyal Medya Kitap Tagi

Sosyal medyanın kitap okumaya faydası konusunda bir alt başlık olarak sosyal medya kitap tagi’ne değinmekte fayda var. Bu, sosyal medya platformlarında bir süredir oldukça popüler. Youtube’da sadece bunun üzerine hazırlanış onlarca video yer alıyor.

Sosyal medya tagi aslında bir kitap tanıtımı. 7 farklı sosyal medya platformuna ait, 7 farklı soru hazırlanmış. Her sorunun altına tagi hazırlayan kişi kitap veya yazar önerileri, eleştirileri yapıyor. Her soru, aynı zamanda platformun özelliğini taşıyor. Mesela Twitter karakter sınırlaması yaptığı için 200 sayfanın altında bir kitap önerisini barındırıyor. Youtube video içerikli olduğu için filmi çekilmesi istenen kitap önerisine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bir tanıtım, bir merak uyandıran bu tür uygulamalar, sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşarak okuma arzusunu arttırıyor.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın kitap kumaya olumsuz etkileri söz konusu olduğunda en barizi insanların sosyal medyada çok fazla zaman geçirmesi. Maalesef yapılan çoğu araştırmada kişilerin kitap okumaya vakit bulamadıkları cevabı ile karşılaşılıyor. Fakat aynı kişilerin her gün saatlerde sosyal medyada dolaştıkları tespit ediliyor. Türkiye’deki sosyal medya kullanım istatistikleri de bunu gösteriyor. İnsanlar ortalama 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorlar.

Günde üç saat sosyal medyada vakit geçirmek yerine her kim olursa olsun günde üç saat kitap okusa ayda, yılda binlerce sayfa, onlarca kitap bitirilebilir. Bu yüzden sosyal medyanın kitap okumaya olumsuz etkisi en başta zamanı iyi yönetememeye eden olmasından kaynaklanıyor. Kitap okuma oranlarının yüksek olduğu ülkelerde insanlar özellikle seyahat ederken kitap okuyorlar. Hatta çantalarında bir kitap olmadan kesinlikle toplu taşıma araçlarına binmiyorlar. Fakat ülkemizde herhangi bir metro, şehir içi otobüsü ya da şehirler arası otobüs yolculuklarında tercih, kitaptan, okumaktan yana değil, akıllı telefonlardan yana kullanılıyor. İnsanlar ya oyun oynuyor ya sosyal medyada dolaşıyor ya da internette sörf yapıyorlar.

Özellikle büyükşehirlerde her gün insanlar 1.5-2 saate yakın, hatta daha fazla yolda zaman geçiriyorlar. Trafikte bulunuyorlar. Kitap, bu esnada en güzel arkadaş olabilecekken çoğu kişi telefonu ile zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bu da okuma oranlarının düşmesine neden oluyor.

Sonuç

Sonuç olarak sosyal medyanın kitap okumaya etkisi yararlı veya zararlı; faydalı ya da faydasız gibi net ifadeler kullanmak yanlıştır. Kitap okumanın herhangi bir zararı olmayıp onlarca faydası vardır. Fakat sosyal medya, kişiye özgür tercih hakkı tanır. Onlarca farklı grup, sayfa, platform, video içeriği vardır. Bunlar arasında iyilerini seçerseniz olumlu yönlerini bulusunuz. Daha faza ve yeni kitaplara ulaşmak için sosyal medya platformlarını kullanırsanız kütüphanenizi genişletmek, yeni kitaplarla farklı ufuklara yelken açmak gibi avantajlara sahip olabilirsiniz. Kontrolü kaybeder ve sadece sosyal medyada şuursuzca dolaşırsanız kitap okumaya zaman ayıramaz, dakikalarınızı, saatlerinizi boşa geçirmiş olursunuz. Bu yüzden kitap okuma, mutlaka insan hayatında olması gereken bir eylemdir. Özellikle de rutin haline getirilmesi çok daha fazla avantaj sağlar. Sosyal medyanın kitaba erişim için bir araç olarak kullanılması gerekir. Bunu başardığınız taktirde her ikisinden de yararlanabilirsiniz.

[bdp_post]

Sosyal Medya Kitapları PDF

Sosyal Medya Kitapları PDF

Sosyal Medya Kitapları PDF
Sosyal Medya Kitapları PDF

Sosyal medya kullanım rakamları gün geçtikçe yükseliyor. Markalar, şirketler ve firmalar için artık sosyal medyada var olmak yetmediği gibi mutlaka etkili, etkileyici ve özgün biçimde kullanılması gerekiyor. Bunun için kendinizi geliştirebileceğiniz gibi gerekirse profesyonel ajans desteği almanız dahi gerekebiliyor.

Sosyal medya stratejileri konusunda yararlanabileceğiniz pek çok kaynak var. Özellikle bu alanda yazılmış kitaplar derli toplu bilgi ve örnek olaylar üzerinde meseleleri daha doğru anlamanızı yardımcı oluyor. Sosyal medya kitapları basılı formda olduğu gibi PDF formatında da bulunabiliyor. Sizler için geniş bir araştırma yaptık ve kaynak olarak faydalana bileceğiniz sosyal medya kitapları PDF seçeneklerini derledik. Listemizde yer alan kitapların bir kısmı basılı olarak da bulunabilirken bazıları sadece PDF, e-book olarak erişime açıktır.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki PDF kitaplara erişebilmek için belli bir site, sayfa bulunmuyor. Her birisi için kitabın isminin sonuna PDF ibaresini ekleyerek arama motorunda yazmanız gerekiyor. Ardından bazıları doğrudan izlenebiliyor, indirilebiliyor olsa da bazıları için sitelere üye olmanız, hatta ufak ödemeler yapmanız gerekebiliyor. Fakat eriştikten sonra telefonunuza, bilgisayarınızı indirebilir, sürekli yanınızda taşıyabilir, dilediğiniz yerde içeriklerinden istifade edebilirsiniz.

PDF Olarak Ulaşabileceğiniz Sosyal Medya Kitapları

 • Sosyal Medya ile Dijital Pazarlama

Alaattin Çağıltarafından hazırlanan bu kitap, sosyal medyanın başlangıcından itibaren bir reklam mecrası haline gelmesi, bu mecralarda nasıl reklam verileceği gibi detaylı bilgiler barındırıyor. Hesap onaylatma, sponsorluk, internetten para kazanma, sosyal medyanın etkileri, algı yönetimi, sosyal medyanın hukuki boyutu gibi birbirinden önemli konular detaylı olarak ele alınıyor. Sosyal medyanın ne olduğundan sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğine dair bütün detaylara ulaşabiliyorsunuz.

Kitapta Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn ve Pinterest kanallarının her birisinin özellikleri, temel eksenlerinin ne olduğu, bunların her birisinde takip edilmesi gereken reklam stratejilerinin detayları ele alınıyor. İçerik üretmek üzerinde de durularak sosyal medyada etkili içerik üretiminin nasıl yapılabileceği, içerik üretirken nelere dikkat edilmesi gerektiği detaylandırılıyor. Ayrıca sosyal medyanın faydaları ve zararlarına dair de değerlendirmelerde bulunuluyor.

 • Sosyal Medya Yönetimi

Doç. Dr. Özgü Yolcu tarafından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Medya ve İletişim Önlisans programı için hazırlanan bu kitap, yaklaşık 200 sayfa. Ders kitabında dijital pazarlama, pazarlama 4.0, dijital pazarlamada en ok kullanılan mecralar, sosyal medya kullanıcıları, X, Y, Z kuşakları ve dijital yerliler, sosyal medya ve teknolojilerinin tüketici davranışlarına etkileri ve daha pek çok başlık ele alınıyor. Üniteler halinde hazırlana kitap, toplamda 14 üniteden oluşuyor.

Kitapta sosyal medya ve sosyal medyanın dijital pazarlamaya bakan yönleri üzerinde duruluyor. Müşteriler, satıcılar, geliştiriciler gibi pazarın bütün paydaşları hakkında detaylara yer veriliyor. Sosyal medyanın, internetin kullanım amacı, e-ticaret, endişe edici konular ile birlikte sosyal medyanın kuşaklara göre nasıl ve ne kadar kullanıldığı değerlendiriliyor.

Özgü Yolcu kitabında özellikle sosyal medya pazarlama üzerinde detaylıca durarak sosyal medya pazarlamanın ne olduğu, amaçlarının ne olduğu, sürecin nasıl işlediği ve sosyal medya kullanımına dair önerileri ile markaların, firmaların sosyal medyayı kullanırken nasıl bir strateji geliştirmeleri gerektiği üzerinde geniş bilgi veriyor.

Sosyal medya, markalaşma için çok etkili bir mecra olsa da krizler de daima buranın bir gerçeğidir. Markanız sosyal medyada bir anda saldırıya uğrayabilir, çok büyük bir krize girebilir. Twitter’da bir akşam gündem olabilir, binlerce olumsuz mesaja, tag paylaşımına maruz kalabilirsiniz. Eğer başarılı bir kriz yönetimine sahip olursanız krizi fırsata çevirebilir, sosyal medyada etkili bir iletişimle markanız için krizi bir sıçrama tahtasına da dönüştürebilirsiniz. İşte sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında yer verdiğimiz bu kitapta kriz yönetimine dair detayları da rahatlıkla bulabilirsiniz.

 • Sosyal Medya El Kitabı

Merve Seren, Tolga Çelik, Nedim Özgeldi, Elif M. Dumankayaiş birliği ile hazırlanan bu kitap özellikle sosyal medya konusunda genç nüfusun bilinçlendirilmesi, bir rehber niteliği taşıması amacıyla hazırlanmıştır. Sosyal medyanın kullanım alanları, sosyal medya araçları, bütün bu araçların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatılıyor. Sosyal medya kullanımının sunuş olduğu olanaklar, yarattığı mevcut ve muhtemel sorunlar, Türkiye’de ve dünyada sosyal medya trendleri, sosyal medya kullanım araçları ve bütün bunlar yanında sosyal medyanın geleceği ele alınıyor. Öngörüler ışığında değerlendirmeler, tespitler yapılıyor. Basılı formu haricinde sosyal medya kitapları PDF seçeneği ile de bazı sitelerden erişiebiliyor.

 • Sosyal Medya ve Etik

Saim Yepremeditörlüğünde hazırlanan ve PDF formatında internette erişebileceğiniz kitap, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda sunulan çalışmaları içeriyor. Sosyal medya etiğinin ne olduğu, nasıl hayata geçirilmesi gerektiği, sosyal medyadaki dil ve üslup sorunları, sosyal medya üzerinden algı yönetimi gibi çeşitli başlıklar halinde, farklı üniversitelerden akademisyenlerin hazırlamış oldukları çalışmalara yer veriliyor. Sosyal medyanın her ne kadar bir özgürlük alanı olsa da bir etik değerler sisteminin olması gerektiği, dilin ve üslubun başkalarına zarar vermeye başladığında sınırların aşılabileceği gibi aslında sosyal medyaya dair pek de konuşulmayan noktalara değiniliyor.

 • 2 Saatte A’dan Z’ye Dijital Pazarlama

Olgu Şengültarafından hazırlanan ve sosyal medya kitapları PDF alternatifleri arasında yer alan kitap, dijital pazarlamanın profesyonelce kullanımına odaklanıyor. İş arayanlar için dijitaldeki kariyer fırsatları, online reklam kanalları ve hedef pazarlama, web sitelerine ziyaretçi çekmenin yolları, e-ticarette satışları arttırmanın püf noktaları gibi pek çok konuya yer veriliyor. CEO, CMO ve girişimciler için dijital medyanın, sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği, en çok hangi noktalarda hata yapıldığı gibi detaylar anlatılıyor. A’dan Z’ye dijital pazarlamaya dair her şey anlatılırken sosyal medya da dijital pazarlamanın önemli ayaklarından birisi olarak kitapta ele alınıyor.

 • Türkiye ve Sosyal Medya

Dağhan Irak ve Onur Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında yer alan kitapta Türkiye’de sosyal medya kullanımı her yönüyle ele alınmaya çalışılmış. Türkiye’de sosyal medyanın tarihi anlatıldıktan sonra sosyal medya araçlarının Türkiye’de nasıl kullanıldıkları, insanların niçin, hangi amaçlarla sosyal medyada yer aldıklarına dair durum tespiti yapılmış. Daha sonra sosyal medyada Türkiye’de hangi temaların öne çıktığından bahsedilerek esas üçüncü bölümde 2011 ve 2012 yıllarında sosyal medyaya damga vuran konulardan bahsedilmiş.

Dört bölümden oluşan kitabın en geniş olan üçüncü bölümü, aslında iki yılın tarihini sosyal medyadan okumak özelliği taşıyor. Başlık başlık Türkiye’de sosyal medyada nelerin gündem olduğu, insanların en çok neler konuştukları anlatılıyor. Durum değerlendirmesi yapılıyor. Sonuç kısmında ise sosyal medyanın Türkiye’deki geleceği üzerine öngörülerde bulunuluyor. Sosyal medyanın hem kendi içinde ne gibi değişimler yaşayacağı hem de Türkiye’de neleri değiştirip neleri değiştiremeyeceği üzerine yorumlar yapılıyor. O dönemin önemli olaylarını değerlendirmek adına da etkili bir derleme olarak kitap karşımızda duruyor.

 • Sosyal Medya

Mehmet Yusuf Balik tarafından e-book formatında hazırlanan Sosyal Medya adlı kitap, 33 sayfadan oluşuyor. Dijital medya, dijital medyanın kullanım detayları, sosyal medya kavramları üzerinde duruluyor. Daha sonra da Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Whatsapp, Instagram, Foursquare gibi dünyada ve ülkemizde popüler sosyal medya platformlarının, araçlarının özelliklerinden bahsediliyor. Google üzerinde ayrıyeten durularak GoogleAdwords gibi araçların detayları, nasıl ve niçin kullanılabileceği gibi detaylara yer veriliyor.

Sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında yer alan kitapta yeni nesil pazarlama stratejilerinde sosyal medyanın nasıl bir rolü olduğu ele alınarak ajansların sosyal medya yönetiminde faydalanabilecekleri bir çalışma ortaya konuluyor. Sosyal medya stratejisi üzerine bilgiler veriliyor.

 • Sosyal Medya ve Blog

Gonca Telli Yamamoto ve Özgür Karamanlı Şekeroğlu tarafından hazırlanan Sosyal Medya ve Blog kitabı aynı zamanda basılı formda da yer alıyor. Kitap, blog konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere, iyi bir blog oluşturmak ve blog yazarlığı sürdürmek isteyenlere yol haritası sunuyor. Bütün bu konularda kişilere ilham verme ve teşvik etme konusunda da yardımcı oluyor.

Diğer taraftan kurumlar, işletmeler için sosyal medya, blog gibi konular her geçen gün daha dikkate alınması gereken bir hal alıyor. Gerek sosyal medya gerekse blog, kurumlara müşterileri ile ilişki kurma olanağı sağladığı gibi ürün satmak, marka duyurmak, marka geliştirmek fırsatı veriyor. Yine itibar artışı ve müşteriler hakkında araştırma yapmak gibi fonksiyonlar da üstlenebiliyor. Hatta blog ile sosyal medya platformları birleştiğinde halkla ilişkiler fonksiyonuna da yeni bir boyut kazandırıyor. Fakat bütün bunların yapılabilmesi için püf noktaları göz ardı etmemek gerekiyor

Sosyal medya kitapları PDF alternatifleri arasında ulaşabileceğiniz bu kitap, dokuz bölümden oluşuyor. Sosyal medya kavramından yola çıkılarak blogların popüler hale gelmesine yol açan sürece değiniliyor. Sonra da blog kavramı, blog çeşitleri ele alınıyor. Etkili blog oluşturmanın kuralları, araçlar, uygulamalar, hazırlanmalar, yazıma ilişkin yaklaşımlar detaylandırılıyor. Ziyaretçi trafiğini arttırmak, kazanç elde etmek, ticari kullanım teknikleri geliştirmek, izlemek ve yönetmek ile birlikte blogların geleceği irdeleniyor. Çeşitli örnekler verilerek bütün anlatılanlar daha somut hale getiriliyor.

 • Sosyal Medya Sanatı

GuyKawasaki tarafından hazırlanan kitabın basılı formuna ulaşabileceğiniz gibi çeşitli web sayfalarından PDF formuna da erişebilirsiniz. Apple gibi popüler markaların sosyal medyada da markalaşmasında önemli pay sahibi olan yazar, meslektaşı PegFitzpatrick sosyal medyada başarıyı belirleyen unsurlar üzerine uzun araştırmalar yapmışlardır. Tecrübelerini ve bilgi birikimlerini bu alanda okuyucuyla paylaşmak istemişlerdir.

Bu kitabı okuyarak sosyal medyayı hangi sektörde olursanız olun zamandan, çabadan e paradan tasarruf edecek biçimde daha pratik kullanmayı öğrenebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden nasıl bir strateji geliştirmek gerektiği, en popüler sosyal medya platformlarında kalıcı olabilmek adına, varlığınızı büyütmek, pazarda daha görünür olmak ve takipçilerinizi arttırmak adına neler yapmanız gerektiğini tüm incelikleriyle öğrenebilirsiniz. Adeta yazarlar, okuyucularına sosyal medya kullanımını bir sanat perspektifinden ele almayı öretmeye çalışıyorlar.

 • Sosyal Medyada Yapıla Vasat İşler -Sosyal Medyada Yapıla Müthiş İşler

ScottStratten tarafından kaleme alınan Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler- Sosyal Medyada Yapılan Vasat İşler kitabı sosyal medya alanında uzun yıllardır baş ucu kitaplarından birisi. Basılı formu gibi PDF formu da internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Adından da anlaşılacağı üzere bu, aslında iki kitap. Önlü arkalı olarak basılmış olan kitabın bir yüzünde sosyal medyayı iyi kullanarak müthiş işlere imza atmış çalışanların, yöneticilerin hikayelerini barındırırken diğer yüzünde yine sosyal medyayı kullanarak nasıl vasat sonuçlar elde etmiş alışan ve yöneticilerin hikayelerine yer veriliyor. Sosyal medyayı doğru ve yanlış kullanımın nasıl olduğunu ve ne gibi örnek sonuçlar doğurduğunu kitapta canlı örnekleriyle görebiliyorsunuz. Ya da sosyal medya araçlarının etkili kullanımıyla nasıl başarıya ulaşıldığını, pazarda bir anda nasıl bir sıçrama gerçekleştirildiğini anlayabiliyorsunuz.

Yazar, interaktif sitesine gönderilen farklı ve iyi olduğunu düşündüğü hikayeleri bu kitapta ele alıyor. Okuyucularına bazı işlerin nasıl müthiş hale getirildiğini, bazılarının ise hüsranla sonuçlandırıldığını anlatıyor. Küçük davranış modelleri ile olumlu yönde hareket edildiğinde müşteri sorunlarına çözüm arandığında, markalaşma sürecinde başarıya ulaşıldığını gösteriyor. Ya da tam tersi… dolayısıyla sosyal medya stratejisi adına faydalı bir kitapla karşı karşıyasınız.

 • Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları

AnnHandley ve C. C. Chapman tarafından kaleme alınan kitap, sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında bir diğeri. Artık pazarlama alanında mükemmel içerik sunmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Fakat günümüzde piyasada bundan daha fazlası gerekiyor. Mükemmel içeriklerinizi ilgi çekici, unutulmayan ve takip edilen hale getirmeniz mutlaka şart.

Maalesef içerik geliştirmek zannedildiğinden çok daha zor. Facebook, Twitter, Youtube ya da Google+ gibi elinizdeki en etkili kanalları en etkili özellikleriyle kullanarak alıcılarınıza ulaşmanız gerekmekte. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte bu kitapta bütün bunların cevaplarını detaylı olarak öğrenebiliyorsunuz.

Pazarlama profesyonelleri için uzun yıllardır içerik yöneticiliği yapan yazarlar, online içerik üretimi ve online içeriklerin etkili yönetiminin bütün kilit noktalarını ve krallarını bu kitapta okuyucularına aktarıyorlar. Yeni baskısı genişletilmiş ve gözden geçirilmiş. Güncel örneklerle birlikte içerik kurallarıyla ilgili nasıl yanlışlar yapıldığını ve doğrusunun nasıl yapılması gerektiğini gösteriyorlar. Bu yüzden iyi bir içerik yöneticisi olmak isteniyorsanız mutlaka faydalanmanız gereken bir kitap.

 • Markanız İçin İnterneti Nasıl Kullanmalısınız?

GaryVaynerchukinterneti keyif aldığı bir iş için kullanan ve bu konuda en iyilerinden birini yapan kişi. Son derece renkli ve eğlenceli bir kitap ortaya koymuş ve bu kitabı en popüler satış platformlarında zirveye çıkmış, en çok satılanlar, en çok okunanlar arasına girmiş bir kitap. Daha yayınladığı ilk hafta listelerde zirveye çıkmayı başarmış. Alanında pek çok ödülün de sahibi olan yazar, internetin gücünden nasıl yararlanılabileceğini, interneti, hususiyetle de sosyal medyayıhayallerinize ulaşmak için nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor.

Sosyal medya kitapları PDFseçenekleri arasındaki bu kitapta sosyal medya ve internetin etkili kullanımına dair bir yol haritası çıkartılıyor. Yazar, herkes ama herkes kendini bir marka olarak düşünmek ve ona göre başlamak zorunda. Bu bir seçenek değil, bir mecburiyet, diyerek bilgisini, tecrübesini ve geleceğe dair öngörülerini burada okuyucularına takdim ediyor.

 • Rakibini Yere Ser

Sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında GaryVaynerchu ktarafından hazırlanan ikinci kitap,Sosyal Medya Çağında Hikaye Anlatmak alt başlığı ile Rakibini Yere Ser başlığını taşıyor. Bu kitap, daha çok yazarın hikâye anlatma üzerine yazdıklarından oluşuyor.

Maalesef pazarlama gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Çünkü Pazar aynı; fakat pazarlamacı çok. Bu yüzden pastadan fazla pay alabilmek için sizin sıyrılarak öne çıkmanız ve hedef kitleye sizi, sizin ürününüzü, hizmetinizi tercih etmeye ikna etmeniz gerekiyor. Bu yüzden pazarlama zor diyerekten bir kenara çekilip havlu atma lüksünüz yok. Mutlaka pazarın gerçeklerine uyum sağlamak zorundasınız. Çünkü o size uyum sağlamıyor!

Bahsedilenleri başarmanın yolu, içerikten geçiyor. İçerik dediğimiz mesele ise sadece nitelikli içerik değil. Sosyal medya platformlarına uyumlu ve mobile uyumlu içerikler. Mutlaka gücünüzü doğru kullanmalısınız ve yeni mecralara uygun, farklı diller geliştirerek hikâye formları anlatmalısınız.

GaryVaynerchuk bütün bunlar ile birlikte denenmiş sosyal medya stratejilerini okurlara sunuyor. Hikayelerinizi günümüzün en önemli sosyal medya sitelerinde anlatmak için nasıl hazırlamanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini adeta bir kamp havasında baştan sona anlatıyor.

 • Sosyal Medya Stratejisi

Sosyal Medya Stratejisi, akademisyen Pelin Vardarlıer tarafından hazırlanmış, sosyal medya kitapları PDF ve basılı formlarıyla ülkemizde en çok ilgi gören kitaplardan birisi. Kitapta günümüz bilgi teknolojileri ve dijital medya anlayışının çok hızlı geliştiği, sosyal medya araçlarının gün geçtikçe daha önemli hale geldiği ele alınıyor. Bu doğrultuda işletmelerin sosyal medya araçlarını kullanırken belirledikleri stratejilerin uzun vadeli amaçlarına uygun olması gerektiği üzerinde duruluyor.

Kitapta sosyal medyanın pazarlama alanında etkin kullanılması, işletmelerin sosyal medyada nasıl bir strateji ile yer almaları gerektiği, pazarlama ve marka yönetimi çalışmaları anlatılıyor. Sosyal medya stratejilerini yapılan uygulamalar üzerinden açıklayarak sosyal medya pazarlamasının işletmeler için önemini anlatıyor. Bu alandaki yapılmış en iyi uygulamaları göstermeyi amaçlıyor. Bu yönüyle de başarılı bir örnek sunuyor.

 • Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya

Sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında yer alan Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya kitabı pazarlama alanında geleneksel medyanın tekelinden çıkıldığını belirtiyor. Artık milyonlarca liralık reklamlar vererek televizyonlarda etki yaratılması beklenmiyor. Zaten bu, başarılamıyor da. Artık günümüz gerçeği şirketlere sosyal medyaya yoksalar piyasada yok olduklarını hatırlatıyor. Bütün dünyada yeni kabuk değişimi yaşanıyor ve buna direnenler olsa da önünde durulamayacağı bir gerçek.

Pazarlamanın geleneksel medyanın tekelinden sıyrılmaya başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Buna karşın bizi bir yapan geleneksel değerler daha fazla önem kazanıyor. Girişimcilik, yaratıcılık, cesaret gibi kavramlar daha değerli hale geldi. Sosyal medya ile ateş, tanrıların elinden alınıp insanlara verildi. Fakat bunu ellerimizi yakmadan nasıl yapabileceğiz?

Pazarlamada işletişim son derece hassas bir mevzu. Bu, sosyal medya iletişimi olduğunda durum daha hassas hale geliyor. Kendini sosyal medyada doğru ifade edebilen markalar insanlara daha rahat ulaşabiliyor. Artık karşınızda daha bilinçli, sorgulayan, şüphe edebilen bir müşteri profili var. İşte bu yüzden sosyal medyayı doğru, dürüst, bilinçli kullanan markalar ayakta kalmayı başarırken geleceği göremeden yol almaya çalışanlar sadece çırpındıkları ile kalıyorlar. İşte Salih Seçkin Sevinçkitabında bütün bunların nasıl bir strateji ile gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor.

 • Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin?

Sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasındaki Oğuzhan Saruhan’ın Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin? kitabı, uzun yıllardır sosyal medya üzerine çalışma yapan yazarın bilgi ve tecrübelerine dayanıyor. Yazar, bu kitabı ile sosyal medyanın etkili bir şekilde kullanılması ve sosyal medya platformlarındaki potansiyelin iş ağına dönüştürülmesine dair bir yol haritası sunuyor. Kitapta pek çok araştırma ve örnek olaya yer veriliyor. Bazı iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak da okutulmaya devam eden Sosyal Medya Canavarı Olmak, içerik üretimi, kriz yönetimi rakip analizi gibi etkili bir sosyal medya kullanımının detaylarına eğiliyor.

Yine bu kitapta Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi sosyal medya platformlarında nasıl bir yol izleyerek takipçi sayınızı artırabileceğinize dair taktikler de bulunuyor. 2019 yılında kendi alanında Türkiye’nin en çok satını olmayı başaran kitabı internet üzerinde çeşitli sitelerde PDF formatında bulup bilgisayarınıza, telefonunuza indirebilirsiniz.