Posts in Genel

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

sosyal medyanin kitap okumaya etkisi
sosyal medyanin kitap okumaya etkisi

Sosyal medya ve kitap ilişkisi uzun yıllardır sorgulanmakta, bu konuda çok fazla haber, yorum yapılmaktadır. Hatta akademik araştırmalar yapılmakta, sadece sosyal medyanın kitap ookuma alışkanlığına etkisine dair sempozyumlar, paneller düzenlemektedir.

Sosyal medya ile kitap okuma arasındaki bağlantı söz konusu olduğunda en çok dile getirilen sonuç, sosyal medya kullanımının kitap okumayı engellediği, kitap okuma alışkanlığına zarar verdiği yönünde oluyor. Hatta daha da ileriye giderek böyle giderse sosyal medyanın kitap okumayı tamamen bitireceğini savunanlar dahi bulunuyor. Fakatanketler, bilimsel araştırmalar ve olayların arka planı bunu net olarak doğrulamıyor. Bu yüzden konunun detaylı olarak ele alınması, çok yönlü yaklaşılması ve önyargıdan uzak olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Bugün sosyal medyanın kitap okumayı azalttığını söyleyenlere baktığımızda daha çok sosyal medyaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Sosyal medyanın kitap okumaya etkisi olmadığını, en azından azaltmadığını söyleyenlerin ise kitap okumaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Yani ortadaki en büyük sorun, ön yargı. Bu yüzden olayları daha realist, daha tarafsız değerlendirmekte fayda var.

Her şeyden önce kitap, duyguların, düşüncelerin, hayallerin, olayların, kuruların belli bir kompozisyon halinde anlatılmasıdır. Asırlardır basılı formda olan kitap, bugün teknoloji ile birlikte bazı değişimler, gelişmeler göstermiş, e-book, PDF, Word gibi çeşitli formatlarda, elektronik hale gelmiştir. Dolayısıyla kitap formunda bir genişleme olmuştur.

Sosyal medya ise insanların etkileşim sağlamak, iletişim kurmak, birbirlerine duygu ve düşüncelerini iletmek amacıyla oluşturulmuş dijital platformlardır. Pek çok sosyal medya platformu olup her birisinin özellikleri farklıdır. Buna göre kullanıcı kitleleri, paylaşım türleri, konseptleri de çeşitlilik göstermektedir.

Dolayısıyla kitap da sosyal medya da insanlar tarafından yapılan bir şeylerdir. Birer nesnedirler. Birer araçtırlar. Amaç değil de araç olduklarından dolayı aslında her ikisini fayda ve zarar noktasından değerlendirecek olursak kullanıcısına bağlıdır. Kullanıcı nereye varmak isterse, araç onu oraya iletir. Yani irada kullanıcıdadır. Bu bakımdan net olarak sosyal medya kitap okumaya zararlıdır ya da faydalıdır demek doğru değildir. Bütün bunları değerlendirmeden önce Türkiye’deki sosyal medya kullanım ve kitap okuma verilerine bakmakta fayda var.

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım Oranları

WeAreSocial ve Hootsuite ortaklığı ile yayınlanan 2020 Türkiye İnternet, Sosyal Medya, Mobil Kullanımve E-Ticaret İstatistikleri ’ne göre veriler şöyle:

 • Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 74’ü,
 • Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 64’ü,
 • Türkiye’de 77 milyon mobil kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 92’si.

Bir önceki yıla nazaran internet kullanıcı sayısı 2,4 milyon (yüzde 4), sosyal medya kullanıcı sayısı 2,2 milyon (yüzde 4,2), mobil kullanıcı sayısı 2,6 milyon (yüzde 3,4) artmış. İnternet kullanıcıları günde ortalama 7,5 saat internette vakit geçirmişler. En çok ziyaret edilen site Google iken bunu Youtube izliyor. 4. Sırada da Facebook bulunuyor.

Türkiye’de internet kullanıcılarının aylık aktivitelerine bakıldığında yüzde 93’ü internette online video izlemekte, yüzde 45’i vlog yayınları ile vakit geçirmektedir. Yüzde 72’si ise müzik dinlemekte, yüzde 43’lik bir kesim de radyon dinlemektedir.

Türkiye’de internet kullanıcıları internette 7,5 saat vakit geçirirken sosyal medyada 3 saat geçiriyorlar. Rapora göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyona ulaşmış. Yani ülke nüfusunun yüzde 64’ü sosyal medya kullanıcısı konumunda. En çok kullanılan sosyal medya platformları ise Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, FB Massenger, Pinterest, LinkendInSnapchat, TikTok, Skype olarak sıralanıp gidiyor. Sosyal medya kullanımın yaş dağılımına baktığımızda ise en yüksek kullanım oranı 25-34 yaş arasında oluyor.

Türkiye’de Kitap Okuma Oranları

Sosyal medya ve diğer internet unsurlarının en büyük avantajı veri analizlerine net olarak imkân vermesi. Fakat aynı durum kitap okuma oranlarında geçerli değil. Bu yüzden kitap okuma oranlarına dair veriler daha kısıtlı. Yine de Türkiye’de yıllık toplam kitap üretimi 400 milyon civarında. Sürekli rakamlar artmaya devam ediyor. Kitap sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü ise 1.4 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 46’sı sınavlara hazırlık kitaplarından oluşuyor. Diğer yüzde 46’sını ise edebiyat, araştırma, politika oluşturuyor. Diğer yüzde 8’i ise ithal kitaplardan oluşuyor.

Türkiye’de kitap okuma oranları çocuklar özelinde değerlendirildiğinde sınav dönemlerinde azalıyor. Sınav dönemleri geçtikten sonra ise yeniden bir artışa geçiyor. Araştırmalara göre okuma oranları yüzde 30’lardan yüzde 40’lara kadar çıkmış halde. Bunda pek çok etken var. Birincisi yayın sayılarındaki artış. 2008 yılındaki verilere göre yılda 30 ila 35 bin başlıkta kitap yayınlanırken bu yıl bu rakam, 65-70 bin başlık kitaba ulaştı. Aynı zamanda yeni nesil dijital platformlar da insanların okuma oranlarının artmasına katkı sağladı. Ebeveynler de gün geçtikçe daha bilinçli yetişiyor.Kendilerinde kitap okuma alışkanlığı olmasa dahi çocuklarının bu alışkanlığı kazanmasını istiyorlar.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumlu Etkileri

Sosyal medyanın kitap okumaya olumlu etkileri oldukça fazla. Bu yüzden doğrudan sosyal medya kitap okumaya zarar veriyor demek hiç de mantıklı değil. Bugün sadece kitap üzerine geliştirilmiş çeşitli sosyal paylaşım platformları var. İnsanlar oralarda listeler tutuyor, takvim belirliyor, okudukları kitaplara dair yorumlar, alıntılar paylaşıyor. Kitap okuma yarışına girerek yıllık, aylık hedefler koyuyorlar. Bütün bunlar da okuma oranlarının artmasını sağlıyor.

Sosyal medya üzerinde kitap tanıtımları çok geniş bir yer kaplıyor. Pazarlama stratejisinin bir gereği olarak yayınevleri sosyal medya ile daha etkili tanıtımlar yapabiliyorlar. Çok daha fazla kişiye ulaşabiliyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz: Geleneksel medya döneminde kitap tanıtımları daha çok gazetelerde, dergilerde, gazetelerin kitap eklerinde yapılırdı. Fakat onları zaten kitap okuyan, kitap okuma devamlılığı olan kişiler okuyorlardı. Bu yüzden yeni kişilere ulaşma imkânı düşüktü. Fakat sosyal medyada herkes var. Bir yayın evinin hazırlamış odluğu tanıtım, kitap okuma alışkanlığı olmayan birisinin önüne dahi düşebiliyor. Sadece ismini ya da kapak resmini beğendiği için merak edip bir kitabı okuyanlar okuyor.

İnsanlar her zaman önerilere, özellikle de ilgi duydukları kişilerinönerilerine kulak kabartırlar. Bugün hemen bütün sosyal medya platformlarında kitap önerileri bulunuyor. Üstelik çok fazla sayıda ve bunların her birisi çok sayıda kişi tarafından izleniyor.

Instagram’da yazarlar, kitaplarınız yazma süreçlerini gösteren görseller paylaşabiliyor. Bu da okurların doğrudan dikkatini çekerek kitabı alıp okumaya sevk edebiliyor. Yine Youtube kitap tanıtım ve öneri bakımından çok zengin. Hatta sadece kitap tanıtımı üzerine onlarca sayfa var. Bunların çok sayıda takipçileri ve izleyicileri bulunuyor.

Youtube’da yer alan kitap tanıtımları ve kitap önerileri video içerik olduğu için çok daha fazla ilgi görebiliyor. Çünkü hem kulağa hem göze hitap etmeyi başarıyor. Mesela ekseriyetle teknoloji yayınları yapan ve kanalının tüm dünyada 4,84 milyon abonesi olan Barış Özcan zaman zaman kitap tanıtımları yapıyor. Bunlardan bir tanesi 2019 yılına ait ve “90 Günde okunabilecek 12 Kitap” başlığını taşıyor. Bu yayın, 1 milyon 822 bin 509 kez görüntülenmiş. Yine 2020 yılı nisan ayında “10 Kitap Tavsiye 10.000 Kitap Hediye” başlığı taşıyan bir video hazırlamış. Bu video tamı 1 milyon 296 bin 190 görüntülenme almış. İkinci video bir kitap satış sitesi sponsorluğunda yapılmış ve hediye kitap uygulaması yapılmış. Aynı zamanda satışlarda büyük bir patlama yaşanmış.

Dolayısıyla sosyal medyada yapılan kitap tanıtımlarının, kitap önerilerinin okuma alışkanlığına ciddi katkısı olabiliyor. İnsanlar kitapları merak edip satın alma, bir yerden temin etme ve okuma yoluna gidebiliyorlar.

Yine Youtube başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında sesli kitap yayınları var. Bunlar da çok büyük ilgi görüyor. Dünya klasikleri, Türk klasikleri ve diğer eserler arasından sesli kitapları insanlar yolda, dinlenirken ya da diğer tercih ettikleri zamanlarda dinleyebiliyorlar.

Kitap okumak için temel nokta, o kitabın tedarikini yapmaktır. Sosyal medya, kitap tedariki konusunda çok büyük avantaj sağlıyor. Mesela Facebook üzerinde kitaba dair çok sayıda sayfa var. Bunlardan bazıları PDF kitap üzerine. İnsanlar PDF kitaplar paylaşıyorlar ve bunlarla çok geniş arşivler oluşturmak mümkün hale geliyor.

Yine Facebook başta olmak üzere kitaba dair sayfalarda kitap satışları, arayıp bulamadıkları kitabı sorma kolaylıkları da oluyor. Mesela kitapçılarda, kütüphanelerde bulunmayan bir kitabı kişiler Facebook grubunda sorarak başka birisinden temin etme imkanına sahip oluyorlar. Bütün bunlar da sosyal medya etkisiyle kitap okuma konusunda yardımcı oluyor.

Sosyal Medya Kitap Tagi

Sosyal medyanın kitap okumaya faydası konusunda bir alt başlık olarak sosyal medya kitap tagi’ne değinmekte fayda var. Bu, sosyal medya platformlarında bir süredir oldukça popüler. Youtube’da sadece bunun üzerine hazırlanış onlarca video yer alıyor.

Sosyal medya tagi aslında bir kitap tanıtımı. 7 farklı sosyal medya platformuna ait, 7 farklı soru hazırlanmış. Her sorunun altına tagi hazırlayan kişi kitap veya yazar önerileri, eleştirileri yapıyor. Her soru, aynı zamanda platformun özelliğini taşıyor. Mesela Twitter karakter sınırlaması yaptığı için 200 sayfanın altında bir kitap önerisini barındırıyor. Youtube video içerikli olduğu için filmi çekilmesi istenen kitap önerisine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bir tanıtım, bir merak uyandıran bu tür uygulamalar, sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşarak okuma arzusunu arttırıyor.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın kitap kumaya olumsuz etkileri söz konusu olduğunda en barizi insanların sosyal medyada çok fazla zaman geçirmesi. Maalesef yapılan çoğu araştırmada kişilerin kitap okumaya vakit bulamadıkları cevabı ile karşılaşılıyor. Fakat aynı kişilerin her gün saatlerde sosyal medyada dolaştıkları tespit ediliyor. Türkiye’deki sosyal medya kullanım istatistikleri de bunu gösteriyor. İnsanlar ortalama 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorlar.

Günde üç saat sosyal medyada vakit geçirmek yerine her kim olursa olsun günde üç saat kitap okusa ayda, yılda binlerce sayfa, onlarca kitap bitirilebilir. Bu yüzden sosyal medyanın kitap okumaya olumsuz etkisi en başta zamanı iyi yönetememeye eden olmasından kaynaklanıyor. Kitap okuma oranlarının yüksek olduğu ülkelerde insanlar özellikle seyahat ederken kitap okuyorlar. Hatta çantalarında bir kitap olmadan kesinlikle toplu taşıma araçlarına binmiyorlar. Fakat ülkemizde herhangi bir metro, şehir içi otobüsü ya da şehirler arası otobüs yolculuklarında tercih, kitaptan, okumaktan yana değil, akıllı telefonlardan yana kullanılıyor. İnsanlar ya oyun oynuyor ya sosyal medyada dolaşıyor ya da internette sörf yapıyorlar.

Özellikle büyükşehirlerde her gün insanlar 1.5-2 saate yakın, hatta daha fazla yolda zaman geçiriyorlar. Trafikte bulunuyorlar. Kitap, bu esnada en güzel arkadaş olabilecekken çoğu kişi telefonu ile zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bu da okuma oranlarının düşmesine neden oluyor.

Sonuç

Sonuç olarak sosyal medyanın kitap okumaya etkisi yararlı veya zararlı; faydalı ya da faydasız gibi net ifadeler kullanmak yanlıştır. Kitap okumanın herhangi bir zararı olmayıp onlarca faydası vardır. Fakat sosyal medya, kişiye özgür tercih hakkı tanır. Onlarca farklı grup, sayfa, platform, video içeriği vardır. Bunlar arasında iyilerini seçerseniz olumlu yönlerini bulusunuz. Daha faza ve yeni kitaplara ulaşmak için sosyal medya platformlarını kullanırsanız kütüphanenizi genişletmek, yeni kitaplarla farklı ufuklara yelken açmak gibi avantajlara sahip olabilirsiniz. Kontrolü kaybeder ve sadece sosyal medyada şuursuzca dolaşırsanız kitap okumaya zaman ayıramaz, dakikalarınızı, saatlerinizi boşa geçirmiş olursunuz. Bu yüzden kitap okuma, mutlaka insan hayatında olması gereken bir eylemdir. Özellikle de rutin haline getirilmesi çok daha fazla avantaj sağlar. Sosyal medyanın kitaba erişim için bir araç olarak kullanılması gerekir. Bunu başardığınız taktirde her ikisinden de yararlanabilirsiniz.

[bdp_post]

Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi

Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi

Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi
Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi

İnternet hayatı pek çok yönden değiştirmekte, yeni alanlar, yeni sektörler açmakta ve dünyanın aşama kaydetmesinde büyük bir temel taş teşkil etmektedir. Hatta pek çok uzman tarafından zamanımız “internet çağı” olarak adlandırılmaktadır. İnternet dediğimiz en temelde hızlı iletişim sağlıyor ve bunun içinde pek çok kanal ortaya çıkmış bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de sosyal medya, sosyal medya, global anlamda insanların birbirleriyle etkileşim kurmaları üzerine kurulu sosyal ağlardır.

Sosyal medya, bugün internet dünyası ya da dijital dünya içinde bambaşka bir alan olmuştur. Onlarca farklı yerel ve global uygulama sayesinde sosyal medyanın kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. Artık geleneksel dünyadaki etkileşimin, iletişimin büyük oranda sosyal medyaya kaydığınısöylenebilir. Bugün dünya genelinde 55 milyondan fazla aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, dünya nüfusunun yüzde 64’üne tekabül ediyor. Ülkemizde bu rakam çok daha artıyor ve ülkemiz nüfusunun yüzde 69’u sosyal medya kullanıyor. Bütün bunlar markalar ve ürünler için global dünyaya açılma açısından yeni bir mecra oluşturuyor.

Sosyal medya kullanıcılarının bu kadar fazla ve aktif olması nedeniyle işletmeler markalar, şirketler veya herhangi bir ürün ya da hizmet satışı yapanlar için sosyal medyayı kullanmayı bir ayrıcalık değil, bir zorunluluk haline getiriyor. Fakat bunun için etkili bir strateji belirlemek, neyin ne olduğunu bilmek ve gerek maddi kaynakları gerekse emek, zaman kayıplarını ona göre yönlendirmek gerekir. Bu yüzden de sosyal medya pazarlamaüzerine bilgi sahibi olmak, stratejilerinizi ona göre geliştirmek zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Sosyal Medya Pazarlama Nedir?

Sosyal Medya Pazarlama, İngilizcesi socialmedia marketing olan bir kavramdır. Dijital pazarlama alanının en etkili silahlarından birisidir. Facebook, Twitter, Google+, Youtube ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yürütmekte olduğunuz faaliyetlerinizi tanıtmak, hizmetlerinizi duyurmak, satışlarınızı arttırmak, site trafiğinizi yükseltmek için yürütülen pazarlama yöntemlerine verilen isimdir.

Sosyal Medya Pazarlamakonusunun önemli olmasının nedeni, kullanımı yüksek platformlar olmasıdır. Potansiyel müşteri kitlesinin yüksek olması, sosyal medyayı çekici kılmaktadır. Bütün bu mecralardan yapılan sosyal medya pazarlamafaaliyetleri ile potansiyel müşterilerinize çok daha düşük maliyetlerle ulaşma şansınız olmakta, çok daha çabuk sonuç almak mümkün olmakta, marka değerinin yükseltilmesi ve toplam faydası oldukça yüksek sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Dünya genelinde bazı ülkeler sosyal medya kullanıcı sayısı bakımından çok daha fazla öne çıkıyor. Türkiye bütün istatistiklerde sosyal medyayı en fazla kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Enteresan biçimde insanların büyük kısmı interneti sadece sosyal medya için kullanıyorlar. Hatta pek çok kişi birden çok sosyal medya platformunu aynı anda aktif olarak kullanıyor. Araştırmalar göre Türkiye’de insanlar günlük ortalama 2,5 saatten fazla sosyal medyada geziniyorlar.

Sonuç olarak Sosyal Medya Pazarlama alanında çok güçlü bir potansiyel var. Bu yüzden de ürün ve hizmet satışı için mutlaka sosyal medyada yer almanız gerekiyor. Bu büyük müşteri havuzundan pay almak için etkili stratejiler geliştirmeniz gerekiyor.

Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Mukayesesi

Uzun yıllardır reklam, tanıtım ve satış için geleneksel medya kullanılmaya devam ediyor. Fakat son yıllarda sosyal medya çok daha fazla öne çıkmış bulunuyor. Bu yüzden de öncelikle geleneksel medya ile sosyal medyanın ne gibi farklar taşıdığını bilmekte fayda var:

GELENEKSEL MEDYA SOSYAL MEDYA
Değiştirilemez, durağan bir yapıya sahiptir. Anlık güncellenebilir bir yapıya sahiptir.
Gerçek zamanlı olmayan ve sınırlı bir yorum potansiyeli vardır. Gerçek zamanlı ve sınırsız bir yorum potansiyeli vardır.
Sınırlı ve gecikmelibiçimde en iyi satış listesini sunmaya imkân verir. Anlık popülerlik ölçümü yapılabilir. Bu sayedeanlık en iyi satış listesin sunmaya imkân verir.
Arşivlere erişim sınırlıdır ve yetersiz seviyededir. Arşivlere çok rahat erişim sağlanabilir.
Bütün medyanın karma bir şekilde kullanımını sağlamada sınırlı yapıdadır. Bütün medyanın karma olarak kullanılabilmesine imkân verir.
Bir komite, bir heyet tarafından yayınlanır. Denetim ve resmi süreç uzundur. Bireyler tarafından yayınlanabilmekte, anlık kararlarla yayına alınabilmektedir.
Sınırlı, sonlu bir yapıya sahiptir. Tamamen sınırsızdır.
Paylaşım desteklenmemektedir. Paylaşım ve katılım desteklenmektedir.
Denetim ve kısıtlılık vardır. Özgürlük vardır.
İletişim kısmi olarak olsa da tek yönlüdür. İletişim daha çok çift yönlü gerçekleşir.

 

İstatistiklerle Markalar İçin Sosyal Medya

Sosyal medya pazarlamastratejileridijital pazarlama faaliyetlerinde hayati öneme sahiptir. Bunun en önemli nedeni net olarak ölçülebilir olmasıdır. Verilerle ilerleyerek dijital pazarlama stratejinizi sosyal medya üzerinden kurgulayabilirsiniz. Değişiklikler yapabilir ya da ilk planınıza sadık kalarak devam ettirebilirsiniz. Dijital pazarlama stratejilerini sosyal medya üzerinden kurgulayan markalar, rakiplerine kıyasla daha büyük başarılara ulaşıyorlar. İstatistikler de bunu kanıtlıyor.

İstatistiklere göre sosyal medya ve pazarlama verileri şöyle:

 • LinkedIn işletmelere yüzde 43 oranında müşteri kazandırıyor. Bu rakam, Twitter’da yüzde 37 oranında yer alıyor.
 • B2C işletmelerin yüzde 77’sinin müşterileri Facebook üzerinden geliyor.
 • Gezi ve seyahat markalarının yüzde 50’si rezervasyonlarını doğrudan sosyal medya üzerinden alıyor.
 • Markalar sosyal medya ile görünürlüklerini yüzde 91 oranında arttırabiliyor.
 • Sosyal medya üzerinden marka ile iletişime geçerek verimli müşteri servisi hizmeti alan kullanıcıların yüzde 71’i deneyimlerini başkalarıyla paylaşıyorlar. Bu da kaliteli hizmet veren firmalar için tanınırlığın çok daha fazla olmasına neden oluyor.
 • Tüketicilerin yüzde 33’ü firmalarla işletişime geçmek için telefon bilgilerini değil, sosyal medya kanallarını kullanıyor. Daha hızlı geri dönüş alacaklarını ve kendilerini daha rahat ifadeedeceklerinidüşünüyorlar.
 • Facebook retargeting reklamları ile internet kullanıcılarının yüzde 98’i satın alma gerçekleştirirken web sitesi ziyaretçilerinin sadece yüzde 2’si ilk ziyaretlerinde sepete gidiyorlar.

Bütün bu istatistiki veriler marka, işletme, firma olarak sosyal medyada bulunmanız gerektiğini çok daha net gösteriyor.

Dijital Dönüşümde Markaların Hamlesi Nasıl Olmalı?

Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ve vazgeçilmezler arasına dahil olması aslında tüketicinin elinde muazzam bir kontrol gücü oluşmasına imkân veriyor. Tüketiciler artık sosyal medyada kullanıcı deneyimlerinin de takibini yapabiliyorlar. Kullanıcı deneyimlerinin takip edilmesi marka algısı oluşturmaya başladıklarını gösteriyor.

Bütün bu dönüşüm ile birlikte markalaşmak, satışlarını arttırmak, daha fazla müşteriye ulaşmak isteyenlerin stratejiler oluşturmaya başlamaları gerekiyor. Bunun için her hamlenin düşünülerek, planlanarak yapılması, kısa ve uzun vadede sonuçlarının düşünülmesi gerekiyor.

Tüketici taleplerini, antipatilerini ve beğenilerini, analitik olarak analiz edip hızlı geri dönüşler sağlamak ilk adım olmalıdır. Bu sayede güven ve bağlılık yaratılabilir.

Markalar online pazarlamada tüketici etkileşimi sağlamaya önem vermelidir. Bunun için eğlenceli podcast,kullanıcı üretimli hastag kampanyaları, anketler ve videolar oluşturarak marka tanıtımları yapmalılar. Kimi zaman katılımcılara fikirlerini yayınlama, paylaşma ya da onların kendilerince içerik üretmesi de istenebilir. Bu tür yaklaşımlar ilgili ürünleri ve hizmetleri tüketici tarafından satın almaya motive eder. Alıcı kendisi ile bu tür etkileşimlerde bulunulması halinde istediklerine, düşüncelerine değer verildiğini hisseder. Marka ile birebir iletişim içinde olma, müşteri sadakatinin oluşmasında büyük pay sahibi olur.

Sosyal medyanın markalar için en faydalı yanlarından birisi müşteri, hedef kitle ile doğrudan iletişime geçme, etkileşim kurma olanağıdır. Bu sayede yol haritası çizme, strateji geliştirme, ürün ve hizmet geliştirme gibi faaliyetler daha sağlıklı yürütülür. Arz talep dengesi daha rahat analiz edilir.

Sosyal Medyada Satın Alma Süreci

Sosyal Medya Pazarlamakonusunda bilinmesi gereken detaylardan birisi sosyal medyada satın alma sürecinin nasıl olduğu ve nasıl işlediğidir. Çoğu marka ve firma bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadığı için sosyal medyayı kurumsal hedefler ve pazarlama için kullanmayı riskli bulur. Oysa durum hiç de öyle değildir.

Sosyal ağlar genel olarak dijital pazarlama aşamalarının başlangıcında kabul edilir. Sosyal pazarlamanın temelini marka farkındalığı oluştursa da satın alma sürecinde sosyal pazarlama daha fazla yer alabilir.

Araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 42’si ürün araştırmasında, yüzde 24’ü de marka keşfinde sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Kullanıcıların yüzde 21’i bir ürünün sosyal medyada çok sayıda beğeni almasının ve ürün hakkında yapılan olumlu yorumların ürünü satın alma ya da almama kararını etkilediğini belirtmişlerdir.

Yine internet kullanıcılarının yüzde 11’i sosyal medya platformunda bulunan “satın al” butonunun kendilerini alışverişe teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. Sosyal ticaretin ortaya çıkması ve özellikle InstagramCheckout uygulaması ile bu alanda büyük bir adım atılmış, sosyal medya pazarlama alanında en çok tercih edilen uygulama haline gelmiştir.

Tüketiciler İçin Sosyal Medyanın Avantajları

Sosyal medya ve internet reklamcılığı tüketiciler ve işletmeler açısından pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Tüketiciler açısından sosyal medyanın avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Tüketiciler için en büyük avantajı kolaylıktır. İnternetin 24 saat açık olması, buradaki bir mağazayı, bir dükkânı her zaman kullanabilme kolaylığı sağlar. Tüketiciler bir ürün ya da hizmet satın almak için belli bir zaman ayırmak zorunda kalmazlar. Çünkü mağaza her zaman açıktır ve müsait olduklarında hemen yanı başlarındadır. Bu sayede diledikleri zaman ürünleri, hizmetleri inceleyebilir, satın alma yönünde tercihlerini kullanabilirler.
 • Tüketiciler için sosyal medyanın avantajı arasında satın almadaki rahatlık da sayılabilir. Dijital mağaza her zaman erişilebilir olduğu için satın alma işlemleri her zaman yapılabilir. Mağazaya kadar gitmeye hiç gerek yoktur. Ürünü sepetine ekleyip ödemesini yaptıktan sonra kargo ile kapısına kadar siparişi gelmektedir. Bu yüzden yaşadığı yerin ve mağaza ile tüketicinin uzaklığının önemi yoktur. Herhangi bir ildeki ya da ilçedeki, köydeki tüketici de ülkenin, dünyanın öbür ucundaki mağazadan alışveriş yapabilir.
 • Tüketiciler sosyal medya sayesinde bilgi toplama, rakipler arasında karşılaştırma yapma ve fiyat bilgilerine ulaşabilme imkânı bulurlar. Ürün ve fiyat mukayesesi yaparak kendileri için en ideal olanı seçebilirler. Satıcı ürünlerin hakkında detaylı bilgi vereceği için gerekli bilgiyi öğrenebilir, ürün detaylarına vakıf olarak fiyat araştırması, özellik karşılaştırması yapabilir. Üstelik bütün bunları internete erişebildiği her yerden, her zaman yapabilir.
 • Tüketiciler interaktif ve hızlı olması da büyük avantajdır. Tüketici merak ettiklerini mağaza sahibine ya da diğer hizmet alan, almayı düşünen tüketicilere sorabilir. Bilgi isteyebilir. Görüşlerini aktarabilir. Hatta pazarlık yaparak bir orta yol bulmaya, bütçesine en uygun alışverişi yapmaya çalışabilir. İletişimi çok hızlı kurabileceği için dönüşleri de hızlıca alabilir. Bütün bunar karar verme sürecini hızlandırır.

Markalar İçin Sosyal Medyanın Avantajları

Dijital pazarlama faaliyetlerinde sosyal medyanın gücünden, etkisinden faydalanan markalar, firmalar rakiplerine karşı üstünlük elde ederler. Ayrıca tüketicilere de pek çok kolaylık sunarlar. Tüketicilerin markalara daha hızlı ulaşabilmesi, ihtiyaçlarına yönelik ürünleri daha kolay bulabilmeleri ve sorularına anında cevaplar alabilmeleri markaya pozitif ayrıcalık sağlar. Markalar için sosyal medyanın avantajıise şöyle sıralanabilir:

 • Markanızın sesini daha geniş kitlelere duyurarak marka bilinirliğinizi yükseltebilirsiniz.
 • Geleneksel yöntemlere nazaran sosyal medya pazarlaması daha uygun maliyetlidir. Dijital araçlarda planlamalar yaparak da zamandan tasarruf edebilirsiniz.
 • Hedef kitlenizle çift yönlü iletişim kurmanıza imkân verdiği için etkileşiminizi güçlendirebilirsiniz.
 • Hedef kitleniz açısından sosyal medyadaki varlığınız markanızı ulaşılabilir kılar. Bu da tüketici sadakatinin güçlenmesini sağlar.
 • Sosyal medyada kullandıkları dili markalar seçerler. Bu noktada daha samimi bir dille tüketicilere cevap veren markalar daha sağlıklı müşteri ilişkileri kurmaktadırlar.
 • Aktif olarak sosyal medyada bulunan markalar, tüketicilerinin ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ilk elden öğrenerek pazar farkındalığı avantajı yakalarlar. Bu da rakiplerine karşı avantajlı olmalarını sağlar.
 • Sosyal medyayı kullanan markalar, web site içeriklerini sosyal medya hesaplarındapaylaştıkları taktirde web sitelerinin trafiğini arttırır. Yorum gibi detaylarla karşılıklı etkileşimi güçlendirirler.
 • Web site içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi ve aram motorlarının algoritmalarına uyumlu hale getirilmesi bir noktaya kadar çok önemlidir. Fakat sosyal medya paylaşımları da SEO çalışmalarına katkı sağlar. Bu sayede arama motorlarında web sitelerinizin görünürlüğü artar.
 • Sosyal medya pazarlama çalışmalarında tüketiciler istedikleri zaman işletmelere ulaşabilirler. Markayla samimi bir ilişki kurma fırsatı elde ederler. Marka değerini güçlendirirler.

Etkili Bir Sosyal Medya Pazarlama Stratejisi İçin Yapılacaklar

Sosyal medyanın önemini gün geçtikçe markalar daha fazla kavrıyor. Fakat hepsi için işler istedikleri gibi gitmiyor. Bu yüzden başarılı sosyal medya pazarlama stratejileri geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için takip etmeniz gereken başlıca adımlar şunlardır:

 • İşe hedef kitlenizi tanıyarak başlayın. Başarılı bir sosyal medya pazarlaması için doğru sosyal medya platformunu seçmek olmazsa olmazdır. Doğru ve verimli kanallar için hedef kitlenizi tanımalısınız. Potansiyel müşterilerinizin hangi platformu kullandığınıtespit ederek ne kadar zaman harcadıklarını, birbirleriyle nasıl etkileştiklerini,hangi zaman aralıklarında aktif olduklarını saptamaya çalışmalısınız. Bütün bunlar onlara daha iyi ulaşabilmek için stratejiler geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bunun için ideal müşterilerinizin pazarlama karakterini düzenleyin. Facebook, linkedIn, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından araştırmaya başlayın.
 • Bir hedef koyun. Eforunuzu neye vermek istediğinizi belirleyin. Tanınırlığınızı arttırmak mı, daha fazla satış yapmak mı istiyorsunuz? Eğer neye ulaşmak istiyorsanız performansınız da o derecedir. Sosyal medya pazarlama hedeflerinizi belirlerken spesifik olmalı, ölçülebilir olmalı, ulaşılabilir olmalı, gerçekçi olmalı, zamana duyarlı olmalıdır.
 • Anahtar başarı metriklerinizi belirleyin. Bunu yaparken web sitenize yönlendirilen trafik, etkileşim, topluluk büyümesi ve etkileşimi, duyarlılık ve geri dönüş metriklerinin etkili bir planda payı büyüktür. Bununla birlikte pazarlama için bütün metrikler faydalı değildir. Mutlaka hedeflerinizle alakalı metrikleri seçmeniz gerekmektedir.
 • Mevcut sosyal medya mevcudiyetinizi denetleyin. Artık sıra mevcudiyetinizi denetleyip nasıl ilerleyeceğinizi belirlemeye geliyor. Mevcut halinizi denetlemek için hangi sosyal medya platformlarını en aktif kullandığınızı bunlardaki profillerinizin iyileştirilmesi durumunu, her ağdaki takipçi sayınızı, hangi platformun size en fazla yatırım getirisi sağlayacağını, rakiplerinize göre ne seviyede olduğunuzu tespit etmeniz doğru olur.
 • Sizin için en verimli olan sosyal medya yönetim aracını tespit edin. Araçlar, zorlu görevleri daha rahat tamamlamanızı sağlar. Size zaman kazandırır. Fakat her aracın kendince artı eksileri vardır. Sizin için en iyisini seçmek için sosyal medyada neye ulaşmak istediğinizi, neden sosyal medya aracı bakma gereği duyduğunuzu, hangi ağı hedeflemek istediğinizi, ücretli sosyal medya kampanyaları düzenleyip düzenlemeyeceğinizi kendinize sormanız gerekir.
 • Artık sıra içerilerinizi oluşturup düzenlemeye geldi. Bu bakımdan kitlelerin en iyi tepki verdiği içerik konuları arasında bilinirliği yayan içerikler,problem çözücü eğlenceli ve işe yarar içerikler, listeler, bedava şeyler, çekilişler, yarışmalar, kuponlar ve promosyonlar olarak dikkat çekmektedir.
 • Sosyal medya pazarlama planlamanızı analiz edebilmek için stratejilerinizin performansını başta belirlemiş olduğunuz ana başarı metriklerini ölçmeniz gerekir. Bu sayede sonuçlara göre planınızı optimal başarı için ince ayarlamalar gerçekleştirmelisiniz. İyi bir sosyal medya stratejisi değiştirilmez olamayacağı gibi doğası gereği sürekli gelişim göstermektedir.

Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri

Sosyal paylaşım siteleriher geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Kimi zaman sahaya yeni platformlar girmekte, kimi zamansa mevcut olanlar arasında sıralama değişmektedir. Ülkelere göre de kullanılan sosyal medya platformları değişkenlik göstermektedir. Mesela Çin ve diğer uzak doğu ülkelerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarını incelediğimizde ülkemizde hiç adı duyulmayan platformların ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Sırasıyla Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları ise şunlardır:

 1. Youtube,
 2. Instagram,
 3. Naber,
 4. Facebook,
 5. Twitter,
 6. FB Messenger,
 7. Snapchat,
 8. Skype,
 9. LinkedIn,
 10. Pinterest

Sonuç olarak sosyal medya, pazarlama stratejilerinde hayati öneme sahiptir. Bunun için gerekirse profesyonel destek alınmalı, mutlaka hedef kitleye ulaşmanın en etkili ve en kolay yollarından birisi olan sosyal medya platformları kullanmalıdır. Detaylı olarak strateji hazırlanmalı, zamanla geliştirilmelidir.

 

 

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap, geçmişi asırlar öncesine dayanan bilgiye erişimin kaynağıdır. Yazarının ya da t-yazarlarının duygu, düşünce, araştırma, analiz veya öngörülerinin derli toplu, bir kompozisyon halinde bir araya getirilmiş halidir. Pek çok farklı türde kitap vardır ve bu sayede herkes her amaçla kitaba ulaşabilir.

Sosyal medya ise kullanıcısının kendi ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaştığı online ağa verilen isimdir. Son yıllarda kişiler ve kurumlar tarafından sosyal medya kullanımında büyük bir artış olmakta, her geçen gün de sosyal medya kullanıcı sayıları artmaktadır. 2020 verilerine baktığımızda Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü internet kullanmakta ve yüzde 64’ü sosyal medya kullanmaktadır. Toplam sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyondur. Üstelik çok aktif biçimde kullanılmakta, insanlar günde ortalama 7 saat internette kalırken bunun 3 saatini sosyal medyada geçirmektedirler.

Sosyal medya ile karşılaştırılan ve en fazla şikâyet edilen konu, sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etki yaptığıdır. Eğitimciler, aileler ekseriyetle çocukların kitap okuma alışkanlığının olmadığını, buna karşın sosyal medya kullanımının çok fazla olduğunu söylüyorlar.

Diğer taraftan Türkiye’de kitap okuma oranları da artış gösteriyor. Verilere göre Türkiye’de yıllık toplam kitap basım miktarı 400 milyon civarında. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça gerideyiz. Fakat her yıl düzenli bir artış da devam ediyor. Kitap sektörünün büyüklüğü, 1,4 milyar dolar. Bunun yüzde 46’sını sınavlara hazırlık kitapları oluşturuyor. Geri kalan yüzde 46’sını araştırma, edebiyat, siyaset tarzı kitaplar, diğer yüzde 8’ini ise ithal kitaplar meydana getiriyor. Kitap okuma oranı son 10 yılda yüzde 30’dan yüzde 40 seviyelerine çıktı. Genç kuşak daha fazla okuyor. Fakat sınav dönemlerinde okuma oranları azalırken sınav dönemleri sonunda yeniden bir artış meydana geliyor.

Dolayısıyla sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerindeki etkisi eleştirilirken aslında her ikisi de artmaya devam ediyor. Buna karşın kitap okuma seviyeleri halen istenilen düzeyde değil. Toplum olarak okumayı sevmeyen, okumayı zaman kaybı olarak gören bir yapıdayız. Okumanın neler kazandıracağını dahi pek çoğumuz bilmiyoruz. Okumak dendiği zaman ortaokul, lise, üniversite öğrencisi olmayı, okula gidiyor olmayı anlıyoruz. Oysa okumak bir eylemdir ve bu, kişinin öğrenmesi, gelişimi için yapılır. Öğrenme ve gelişim de hayat boyunca devam ettiği için insanın her daim okuyan bir canlı olması icap eder.

Yazımızın devamında sosyal medyanın okuma alışkanlığında zararlı yanları ve olumlu yanları üzerinde duracağız. Olumlu yanlarını ele alırken en çok kullanılan sosyal medya platformlarının nasıl, nelerle kullanılarak okuma alışkanlığına fayda sağlayabileceği üzerinde duracağız

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerinde Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etkisi var. Bunun en bariz nedeni, insanların sosyal medyada çok fazla zaman harcaması. Hatta bu, kimi zaman sosyal medya bağımlılığı noktasına varabiliyor. İnsanlar sadece keyif almak, eğlenmek, vakit öldürmek için sosyal medyada bulunma isteği duyabiliyor. Sosyal medya platformlarındageçirdikleri süreleri istem dışı şekilde kontrol edemiyor. Sosyal medyadan uzak kalmaları halinde huzursuz oluyor, mutsuzluk duyuyorlar. Başlangıçta belirledikleri süreden daha uzun süre platformlarda kalabiliyorlar. Gereğinden fazla sosyal medya platformlarında vakit geçirerek ailesel, çevresel, eğitimsel sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Sosyal medyada bulunabilmek adına başkalarına yalan söyleyebiliyorlar. Sosyal medyayı huzursuzluklarından kaçınma ve olumsuz duygulardan kurtulma amacıyla kullanabiliyorlar. Sosyal medya bağımlılığının belirtileri olan bütün bu durumlar en başta insanlara zamanlarını verimli kullanamama problemi sunuyor.

Sosyal medya platformlarının en temel özellikleri hızlı tüketime sahip olmalarıdır. Çok kısa sürede gündemler oluşup gündemler değişebiliyor. Çok hızlı bir veri akışı var. Büyük çoğunluğu sığ bilgiler, teyitten uzak bilgiler olsa da insanlar kısa süre sosyal medyadan ayrı kalsalar pek çok şeyi kaçırdıkları algısına kapılıyorlar. Bu yüzden de sürekli aktif olma gereksinimi duyuyorlar. Bir süre sonra kişiselhayatın, kişisel bilgilerin gizliliği gibi durumlar dahi tehlikeye girebiliyor. İnsanlar her şeylerini sosyal medyada aleni hale getirebiliyorlar.

Bütün bunlar sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığı üzerinde zararları olarak açıklanabilir. Fakat yüzde 100 sosyal medya kullanmak kitap okuma alışkanlığına zarar veriyor diyemeyiz. Çünkü toplumumuzda kitap okuma alışkanlığı oranları her zaman düşük olmuştur. Bizler okuyan değil, dinleyen bir toplumuz. Kulaktan dolma bilgiler daha çok hoşumuza gidiyor. Bu yüzden de gelişim kaydedemiyor, millet bilinciyle ilerleme kaydedemiyoruz. Ülke olarak 100 yıl, 50 yıl, 20 yıl önceki sorunlar üzerinde devir daim yapıp duruyoruz. Bu yüzden “eğer sosyal medya kullanmasaydı kitap okurdu” gibi bir çıkarım yapılamaz. Sosyal medya yokken de toplumumuzda okuma oranları düşüktü.

Evet. Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etkisi var. Fakat faydaları da var. Önemi olan sosyal medyayı bilinçli kullanmak. Sosyal medyanın bir amaç değil, bir araç olduğunu kavramak. Araç bizim kontrolümüzde olmalıdır. Aksi taktirde kontrolsüz yol almaya kalkarsa birkaç metrede kaza yapar. Bu yüzden farkındalık oluşturulmalı, sosyal medya verimli kullanılarak kitap okuma alışkanlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.

Hangi Sosyal Medya Platformu Kitap Okumaya Nasıl Etki Eder?

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumlu etkileri oldukça fazladır. Bugün her platformda kitaba, kitap okumaya, yazarlara dair onlarca sayfa, grup, paylaşım var. Her bir sosyal medya platformunun özelliklerine göre hepsinde kitap okuma oranını arttırma, kitap okuma alışkanlığı kazandırma adına faydalı alanlar bulunuyor. Kitap severler sosyal medyanın amacına uygun biçimde bir araya gelerek kitap üzerine, okumak üzerine muhabbet edebiliyor, konuşmalar yapabiliyorlar.

Sosyal medyayı kitaba ulaşmak için, kitap okuma alışkanlığı kazanmak için ve kitapları sevmek için kullana birçok kişi platformları etkin biçimde kullanmaya devam ediyor. Bu noktada sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıplatformlara göre bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Hangi platformda, kitap okuma alışkanlığına dair neler yapılıyor?

 • Facebook:Sosyal medya dendiği zaman hala pek çok kişinin aklına Facebook geliyor. Alanın ilklerinden olan platform, hala en çok kullanılanlar arasında yer almaya devam ediyor.

Kitap severler Facebook’u çok farklı şekillerde kullanabiliyorlar. Mesela kitap üzerine oluşturulmuş pek çok grup var. Burada insanlar alıntılar yapıyor, yorumlar yapıyor, okumak istediklerikitapları soruyor, kitap önerisinde bulunuyor, kitap tanıtımları yapabiliyorlar. Hatta kitap satışı yapabiliyor, ellerindekini çıkarıp yeni kitaplar almak için maddi kaynak sağlamaya çalışıyorlar.

Yazarlar kendi sayfalarını oluşturarak okuyucularıyla doğrudan iletişim kurabiliyor, sorularını, yorumlarını alabiliyorlar. Kitap paylaşımlarını, anılarını, yazma süreçlerini yayınlayabiliyorlar.

Yayınevleri yeni bastıkları kitapların, düzenledikleri imza günlerinin, fuarların, organizasyonların tanıtımlarını yapabiliyorlar. Hatta sahafların canlı yayında mezat yaptıkları sayfalar dahi oluyor. Kullanıcılar sadece buralardan gördükleri duydukları kitapları merak edip okumaya çalışıyorlar.

 • Instagram:Bugün Türkiye’de en fazla kullanıcısı olan ikinci sosyal medya platformunda Instagram bulunuyor. Burada da çok fazla kitap sayfaları yer alıyor. Hem tanıtımlar hem duyurular hem de öneriler Instagram üzerinde de yapılabiliyor. Yazarlar, yayınevleri doğrudan hedef kitleleri ile etkileşimde bulunabiliyorlar. Mesela yazarlar kitap yazma süreçleri ile alakalı paylaşımlarda bulunarak ve hoş içerikler oluşturarak kitaplarının reklamını yapma avantajı elde edebiliyorlar.
 • Twitter:Duygu ve düşünceleri sınırlı karakter içerisine sığdırmanızı isteyen Twitter, etkileşimi en hızlı olduğu yerlerden birisi. Düzenli olarak paylaşımda bulunan, aktif olmaya devam eden yayınevleri, yazarlar belli bir takipçi sayısına ulaşarak buradan tanıtımlar, reklamlar yapabiliyorlar. Kitap öneri listeleri paylaşabiliyor, alıntılar yaparak merak uyandırılmasını sağlayabiliyorlar. Kitaba dair pek çok hesap, bütün bu amaçla Twitter’da varlığını devam ettiriyor.
 • Youtube:Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu Youtube’dur. Video paylaşım platformu olan Youtube, son dönemde çok daha popüler hale gelmeye başladı. Artık belli bir kesim geleneksel medya yerine Youtube yayınları takip ediyor. Pek çok gazeteci, yazar, analist canlı yayınlarla Youtube kanallarına çıkıyor. Milyonlarca kişi tarafından da izlenebiliyor.

Youtube sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde en çok pay sahibi olan platformlardan birisidir. Yazarlar, Youtuberlar, kitap dostları, yayınevleri vs. çeşitli kanallarda çok farklı içeriklerle insanların karşısına çıkabiliyor. Youtube’a baktığımızda kitap okurken dinlenecek müzikler, kitap önerileri, sesli kitap, kitap tavsiyeleri, kitap yorumları gibi başlıklarda yüzlerce içeriğe sahip. Özellikle kitap önerisi sayfası sayısı oldukça fazla. Her yaştan kişilerin bu tür kanalları var. Binlerce takipçileri, milyonlarca izlenme rakamları var.

 • Pinterest: Bu sosyal medya platformu görsel paylaşımı üzerine kurulu. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı var ve ülkemizde kitap tanıtımları, kitap alıntıları, kitap önerileri gibi başlıklarda görseller paylaşılıyor. Bunlar satış sayfaları ya da başka linklere bağlanabiliyor. Bu sayede öneri ve tanıtımlar daha rahat yapılabiliyor.

Dolayısıyla sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerindeki etkisi onun nasıl kullanıldığına göre değişiyor. Bilinçli kullanım, sosyal medyayı kitaba ulaşmaya bir araç haline getirirken beraberindekitap okuma alışkanlığının gelişmesine yardımcı oluyor. Sadece kitap önerisi sayfası olanlar dahi yeni videolar için kitap okuyor, araştırıyor, kütüphane oluşturuyorlar. Bu vesile ile daha fazla okuyorlar.

Kitap Okumanın Yararları

Kitap okuma alışkanlığı kazanmak çok kolay bir kazanım değildir. Fakat imkânsız da değildir. Dünya genelinde milyonlarca insan kitap okuma alışkanlığı kazanmış ve kitap okumadan yapamıyorsa siz de yapabilirsiniz. Yapmıyorsanız irade göstermediğinizden kaynaklanıyordur ve bunu illa ki sosyal medya kullanımına mal etmeye gerek yok. Düzenli olarak kitaplarla haşir neşir olmayı başardığınızda ve düzenli olarak kitap okuduğunuzda pek çok faydasını görürsünüz. Kitap okumanın faydaları arasında sadece bazıları kısaca şöyle sıralanabilir:

 1. Kitap okumak hayatınızdaki bir boşluğu doldurur. Her yerde bunu yapabilirsiniz ve bilgiye erişimi sürekli kılabilirsiniz. Hiçbir zaman sıkılmaz, kitabınızı açar, içinde kaybolursunuz.
 2. Farkına varmasanız da kitap okumak odaklanmanızı güçlendirir.
 3. Düşünce ufkunuz genişler ve olaylara daha farklı açılardan bakmaya başlarsınız. Kapsamlı bir görüş açısı kazanarak olayları inceleme yeteneğinizi kuvvetlendirirsiniz.
 4. Sürekli okuduğunuz için kelime dağarcığınızı zenginleşir. Kendinizi daha rahat ve daha doğru ifade edersiniz.
 5. Zihnimiz kelimelerle düşündüğü için düşünme kapasiteniz de paralel olarak artar.
 6. Diksiyonunuzda belirgin düzelmeler olur. Bu da insan ilişkilerinde karşınızdakileri etkilemenize yardımcı olur. Özgüven ve sosyal karakter oluşumu gerçekleşir.
 7. Empati yeteneği elde edersiniz. Empati, bir yetenektir. Günümüzde bunu yapan kişi sayısı çok az ve hal böyle olunca herkes haklı, herkes diğerinden üstün, herkes öncelikli oluyor. Bir arada yaşama becerisi gösterilemiyor. Oysa kitap okuyarak farklı hayatları ve görüşleri tanıma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Hatta bunu çevrenize de yayabilir, toplumsal bilinç oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığına olumlu etkileri ve kitap okumanın kazandırdıkları konusunda alışkanlık kazanmak için şunları yaparsanız daha kolay mesafe alabilir, kitapların sihirli dünyasını keşfettikçe sosyal medyayı daha bilinçli kullanmaya, zamanınızı daha iyi kontrol etmeye başlayabilirsiniz:

 • Doğru kitap seçerek,
 • İnce kitaplardan başlayarak,
 • Rahat okuyabileceğiniz sayfa sayısı belirleyip zamanla arttırarak,
 • Çantanızda sürekli bir kitap bulundurarak,
 • İstikrarlı olarak,
 • Dakika kuralı koyarak,
 • Kitap listesi oluşturarak,
 • Kütüphaneleri kullanarak.

 

Markaların Sosyal Medya Stratejileri

Ünlü Markaların Sosyal Medya Stratejileri Nelerdir?

Sosyal Medya Stratejileri
Sosyal Medya Stratejileri

Sosyal medya, geleneksel medyaya oranla çok büyük bir başarı gösteriyor ve her geçen gün kullanıcı sayısı ve buna bağlı olarak kullanım oranları daha fazla atıyor. Üstelik sosyal medya kullanımı çok hızlı şekilde değişiyor. Bu yüzden geleneksel medyada yıllar alan değişim süreçleri sosyal medyada aylar, haftalar içinde dahi gerçekleşebiliyor. Bu yüzden de sosyal medya stratejisi sürekli yenilenmek, güncel kalmak zorunda.

Çok sayıda sosyal medya platformu bulunuyor ve bunların her birisinin kullanıcı profilleri, kullanım detayları, hedef kitleleri, paylaşım özellikleri vs. farklı. Her birisi alanında uzman mühendisler tarafından yönetiliyor ve algoritmaları üzerinde sürekli çalışılıyor. Hem kendileri ile hem de rakipleri ile güçlü bir rekabet içinde olduklarından dolayı sürekli algoritmalarını geliştirerek kullanıcılarının da bu yönde adım atmalarını gerekli kılıyorlar. Bu da pazarlama profesyonellerinin anlık adapte olmaları gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

Artık kurumsal ve bireysel olarak her birimiz sosyal medya platformlarının kullanıcıları olduğumuz için sosyal medyada var olmanın sadece düzenli paylaşımlar yapmak ya da reklam vermekten ibaret olmadığının farkındayız. Bu yüzden efektif bir sosyal medya stratejisi oluşturmamız lazım. Fakat önce Türkiye’deki sosyal medya kullanım istatistikleri hakkında biraz bilgi sahibi olmakta fayda var. Bu noktada araştırmalar şunları gösteriyor:

 • Türkiye nüfusu 80 milyonun üzerinde ve 60 milyondan fazla kişi internet kullanıyor. Bu yönüyle oranlar dünya ülkelerine göre oldukça yüksek. Bu da Türkiye’de insanların internete oldukça meraklı olduklarını gösteriyor.
 • Türkiye’de 52 milyonun üzerinde kişi, aktif olarak sosyal medya kullanıyor.
 • Sadece mobil cihazlardan sosyal medyaya erişim 44 milyondan fazla. Yani sosyal medya kullanıcılarının büyük çoğunluğu mobil cihazlardan erişim sağlıyorlar. Bu yüzden de her zaman ellerinin altında tutuyor, çok yoğun olarak zaman geçiriyorlar.
 • Sosyal medya kullanıcı sayısı her yıl düzenli olarak artıyor. Dolayısıyla yakın zamanda ülke nüfusunun tamamına yakını sosyal medya kullanıcısı haline gelebilir.
 • Türkiye’de insanların günlük internette zaman geçirme süresi 7 saat.
 • İnternette geçirilen bu zamanın 3 saati sosyal medya platformlarında geçiyor.
 • En aktif kullanılan sosyal medya platformu olarak Youtube dikkat çekiyor. Youtube’u Instagram, Facebook, Snapchat ve LinkedIn takip ediyor.
 • Facebook’un 44 milyonun üzerinde, Instagram’ın 39 milyonun üzerinde kullanıcısı yer alıyor.

Markalar İçin Strateji Neden Önemli?

Sosyal medya kullanımlarına dair rakamlar son derece açık. Her bir sosyal medya platformunun kullanıcı sayıları da oldukça yüksek. Bugün hiçbir yerde 40 milyon kişiyi toplamak, onlara hitap etmek mümkün değil. Fakat sosyal medyada bu rahatlıkla gerçekleştirilebilir. İşte tam da bu noktada markalar için sosyal medya stratejisi neden bu kadar önemli sorusunun cevabı verilmiş oluyor.

Bir markanın başarısı, başarı kriterleri bellidir. Bugün dünyanın en başarılı markaları hangileridir dediğimizde ilk 10 içinde herkesin hemfikir olduğu bazı markalar çıkacaktır. Onların tanınırlığı, bilinirliği, göze, kulağa hitap edebilmeleri bu kadar popüler olmalarına neden olmuştur. Dolayısıyla hangi sektörde olursanız olun markanızın daha fazla kişiye ulaşması gerekir. Bir marka büyük bir kitleye ulaşmış olsa dahi eğer yıllar içinde kitlesini genişletmeye devam etmezse olumsuz etkilenir. Her zaman az a olsa mesafe kat etmesi, satış rakamlarını arttırması, abone sayısını yükseltmesi, ürün satışını arttırması gerekir. Bütün bunlar için markaların sosyal medya stratejisi geliştirmeleri, milyonlarca kişiye hitap eden, ulaşma imkânı olan sosyal medyada doğru işlet yapıyor olmaları gerekir.

Her markanın, şirketlerin kendi politikaları, stratejileri olsa da başarılı markaların belli noktalarda benzer hareket ettiklerini görüyoruz. Başarının de bu noktalardan kaynaklandığını söylemek istiyoruz. Bütün bunlar sizin için de yol gösterici olacağı için detaylı olarak anlatmayı tercih ediyoruz.

Markalar İçin Etkili Sosyal Medya Stratejileri

Etkili bir sosyal medya stratejisi geliştirmek için neler yapabileceğinizi sıralayacağız. Siz de kendinizce bir strateji geliştirmek durumundasınız. Bu noktada her planınızda, atacağınız her adımda kendinize sormanız gereken soru “İnsanlar benim markanı neden seçmeli?” olmalı. Bu sayede yapmanız gerekenleri daha sağlıklı tespit edebilirsiniz. Kurumsal markaların sosyal medya stratejisi konusunda dikkat ettikleri ve faydasını gördükleri başlıca unsurlar şunlardır:

 1. Hedeflerini seçerler.

Hedef, başarıya ulaşmanın temelini oluşturur. Başarılı markalar bunun oldukça farkındadırlar. Bu yüzden sizin de eforunuzu harcayarak neye ulaşmak istediğinizi belirlemeniz gerekir. Markanızın bilinirliğini mi arttırmak istiyorsanız yoksa çok daha fazla satış yapmak amacınsa mısınız? Ya da sadece takipçilerinizle bağlantınızı güçlü yapma hedefinde misiniz?

Hedef koymak, bir sosyal medya uzmanının sosyal medya stratejisi konusunda en temel meseledir. Eğer neye ulaşacağınızı bilmezseniz performansınızı ölçemezsiniz. Hedeflerinizi belirlerken de şunlara uymalısınız:

 • Spesifik, yani hedefleriniz açık ve tanımlanmış olmalı.
 • Ölçülebilir, yani hedeflerinizin ilerleyişi ölçebiliyor olmalı.
 • Ulaşılabilirlik, yani ulaşabileceğiniz hedefleriniz seçilmeli.
 • Gerçekçi, yani hedefleriniz zamana, kaynaklara ve pazarlama bütçenize göre belirlenmeli,
 • Zamana duyarlı, yani raporlama ve takip için hedeflerinizi belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilebilecek şekilde koyulmalı.

Bütün bunlar göz önünde bulundurularak yapılan hedef belirlemede markaların amaçları; marka bilinirliği arttırmak, sadık bir takipçi kitlesi oluşturmak, ürün ve servis tanıtmak, yeni çıkan ürünler hakkında konuşulma sağlamak, geri dönüş oranını arttırıp yatırım getirisini yükseltmek, web sitesi trafiğini çoğaltmak olmaktadır. Bütün bu hedef belirlemelerde göz önünde bulundurmanız gereken sizin markanızın organizasyonunun ihtiyaçları olacaktır.

 1. Hedef kitlelerini seçerler.

Markalar zaman ve kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak istiyorlar. Bu yüzden de doğru sosyal medya platformuna yatırım yaptıklarından emin olmak istiyorlar. Çünkü pek çok sosyal medya platformu var ve her birinin özellikleri farklı. Bu yüzden doğru sosyal medya platformlarını saçmak başarılı bir sosyal medya stratejisiiçin olmazsa olmazdır.

Potansiyel müfterilerinizin hangi sosyal medya platformunda olduklarını bulmalı, burada ne kadar zaman geçirdiklerini, hangi zaman aralığında aktif olduklarını, birbirleriyle nasıl etkileştiklerini saptamanız gerekmektedir. Hedef kitlenizi tanıdıkça onlara ulaşabilmek adına daha iyi bir sosyal medya pazarlama stratejisi yapacaksınızdır. Sosyal medyadaki hedef kitlenizi tanımak adına ideal müşterilerinizin pazarlama karakterlerini oluşturun ve araştırmaya Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn gibi sosyal medya devlerinden başlamayın. Arama fonksiyonunu kullanın ve daha iyi etkileşim seviyelerine ve aktivitelere ulaşmaya gayret edin.

 1. Rakiplerini analiz ederler.

Başarılı sosyal medya stratejisi geliştiren markalar rakiplerini çok iyi analiz ederler. Siz de rakip hesapların detaylı olarak incelemelerini yapmalı ve üzerine ne koyabileceğinize dair düşünmelisiniz. Çünkü burası bir pazarlama enstrümanıdır ve kim daha iyi pazarlarsa hedef kitle onu seçecektir.

 1. Markalarına ait ses tonu ve tasarım dili belirlerler.

Sosyal medya markalar açısından ciddi bir kurumsal dil kullanılması gereken mecra değildir. Markanızı bir insan gibi ele alarak ona bir jargon yüklemelisiniz. Kullanıcılarınızla daha samimi bir dil geliştirmeli, onlarla daha içten bir ses tonu ile iletişime geçmelisiniz. Araştırmalar kullanıcıların daha samimi dili daha dostane gördüklerini, bunu yapan markalara yöneldiklerini gösteriyor. Elbette bunu yaparken laubali bir dile kaymamaya da özen göstermelisiniz.

 1. Sosyal medya platformu seçerler.

Sosyal medya stratejisialanında temel hususlardan bir tanesi nerede çalışılacağıdır. Bugün sosyal medya platformlarının sayısı oldukça fazla. Youtube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Snapchat ve daha pek çok platform bulunuyor. Her sosyal medya platformunun kullanıcı kitlesi, hedef kitlesi farklı oluyor. Hatta kullanılan dil, paylaşım türleri dahi farklılıklar barındırabiliyor. Bir markanın da bütün platformlarda olması hem zaman ayırma hem bütçe ayırma açısından zordur. Bunun yerine doğru platformlar seçilmeli belirlenen platformun özelliklerine göre ve hedeflere göre en iyi plan geliştirilmelidir.

 1. İçerik takvimi oluştururlar.

Ünlü markalar sosyal medya stratejisigeliştirirken mutlaka aylık içerik takvimleri kullanıyorlar. Mesela özel günler, haftalık ürün tanıtımları, haftalık faydalı bilgiler gibi markanızı rakiplerinizden ayıracak içerik takvimi meydana getirmelisiniz. Belli bir periyotta, belli paylaşım türlerinde takipçilerinizin karşısına çıkmalısınız. Araştırmalar her sosyal medya platformunun belli saatlerde daha yoğun kullanıldığını, bu yüzdende günün belli saatlerinde yapılan paylaşımların daha fazla kişiye ulaştığını göstermektedir. Bu yüzden sosyal medya platformunun en aktif olduğu saatleri belirleyip o saatlerde paylaşım yapmaya dikkat etmenizde fayda vardır.

 1. Video içerikler kullanırlar.

Sosyal medya platformlarında bazı içerikler daha ön plana çıkıyor. Bunların başında videolar geliyor. Video içerikler çok daha fazla ilgi görüyor. Pek çok başarılı marka gibi siz de hem Instagram IG YV hem de Youtube kanalınızda yayınlar yapabilirsiniz. Ürünlerinizi, hizmetlerinizi, etkinliklerinizi, bilgilendirme mesajlarınızı video yapabilir, dikkat çekerek fark edilme oranlarınızı arttırabilirsiniz.

 1. Yalnızca iletişim değil, etkileşim yaratırlar.

Sosyal medyanın geleneksel medya ve araçlardan en büyük farklı karşılıklı etkileşimin olması ve bunun son derece başarılı olmasıdır. Bu yüzden hedef kitlelerine sadece bir şeyler söylemek yerine onların da fikirleriniz alın. Sorular sorun, yorumlardan beslenin, anketler düzenleyin, gelen yorumların paylaşımlarını yapın. Yani hedef kitlenizi oyuna dahil edin. Sürekli onları saha dışında tutup oyununuzu göstermek yerine destek alın.

 1. Sosyal olarak sorumlu olmayı göz ardı etmezler.

Sosyal medyada toplumla alakalı pek çok konuda farkındalık vardır. Toplumsal konulara ilişkin fazlasıyla hassasiyet vardır. Bu noktada markanızın algısını yukarılara taşıyabilir, üstelik bunu çok hızlı şekilde yapabilirsiniz. En temel nokta; kendinize bir alan seçin ve orada sosyal sorumluluk kapsamında üzerine gidin.

 1. Sosyal medya bütçesi oluştururlar.

Sosyal medya, geleneksel medyaya nazaran çok daha ekonomiktir. Fakat marka bilinirliğinizi arttırmak, yeni müşterilere ulaşıp ikna etmek ve onlar ile aranızda güçlü bir sadakat oluşturmak için bütçe ayırmalısınız. Bütçeniz aynı zamanda adımlarınızı şekillendirecek, boyutuna yön verecektir.

 1. Fenomenlerle iş birlikleri yaparlar.

Sosyal medya alanında influencer marketin faaliyetleri gün geçtikçe artıyor. Bu noktada büyük hesaplar yerine daha çok mikro ölçekte hesaplar tercih ederseniz daha fazla etkileşim alabilirsiniz. Markanızla özdeşleştirdiğiniz fenomenler ile iş birliği yapın ve bunu belli periyotlarda tekrarlayın. Mesela bazı markalar sosyal medya stratejisikapsamında hesaplarını bir günlüğüne fenomenlere teslim ediyorlar. Onların yönetmelerini istiyorlar. Dilerseniz siz de bu yolu seçebilir, markanıza biraz daha heyecan katabilirsiniz.

 1. Doğrudan satış yaparlar.

İnternet üzerinden satış yapmak çok yaygın bir iş. Onlarca marka, şirket, firma mağazalarını dijital ortama taşıdıkları gibi herhangi bir fiziki mağazası olmayan, sadece e-ticaret yapan çok sayıda marka da bulunuyor. Online alışverişin de her gün daha fazla tercih edilmeye başlandığını unutmamak gerekir. Özellikle Instagram ve Facebook gibi platformlar trafiği kendi içlerinde tutarak alışveriş deneyimini buradan yapmaya başladılar. Eğer markanızla online satış yapmak isterseniz bu platformlarıseçebilirsiniz. İşlerinizikolaylaştırabilirsiniz.

 1. Etkinlikler ve yarışmalar düzenlerler.

Sosyal medya stratejisikapsamında bazı paylaşımlar, etkinlikler markalaşma, takipçi sayısı arttırma konusunda oldukça etkili. Hedef kitlenizin dahil olabileceğiyarışmalar gerçekleştirerek markanızı daha interaktif yapabilirsiniz. Yarışmalar, etkinlikler ya da sürprizler gerçekleştirebilirsiniz. Bütün bunlar markanızı sosyal medyada çok daha aktif gösterecektir.

 1. Reklam yaparlar.

Reklam, bir marka için olmazsa olmazdır. Sosyal medya pazarlama stratejileri arasında mutlaka reklam yapmaya yer ayrılmalıdır. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için sosyal medya kanallarının sunduğu reklam modellerini kullanabilirsiniz. Audince, hikaye, akış, erişim vs. gibi çeşitli kavramlar yer alıyor. Buna göre etkili bir strateji belirleyerek seçeceğiniz reklam modelleriylehızlıca büyümeye geçebilirsiniz.

 1. Politikadan uzak durur, takım tutmaz, taraf olmazlar.

Markalaşmak belli konularda hassasiyet geliştirmeyi gerektirse de takipçileriniz içerisinde spor, politika gibi konularda çok hassas olan kişilerolabilir. Doğal olarak bir markanın ulusal başarıları dile getirmesi, takipçileri ile paylaşması doğaldır. Hatta gereklidir. Fakat taraf belli etmek zaman zaman olumsuz yargılara neden olabilir. Sizi kriz yönetimi ile karşı karşıya bırakabilir. Bu yüzden özellikle politik konulara girmeye çalışın. Kısa vadede hoş olabilse de uzun vadede mutlaka tepkilere, karşıt görüşlere neden olabilir. Bu yüzden tarafınızı belli etmeden paylaşımlar yapmalısınız.

 1. Raporlar takip eder ve düzenli analizler yaparlar.

Dijital pazarlamanın avantajları arasında an başta ölçülebilirlik gelir. Bu doğrultuda benchmark yapılabilecek bir alandır. Başarılı markaların öneticileri sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden mutlaka düzenli olarak rapor isterler. Bu raporları inceleyerek bir sonraki adımlarınıplanlarlar. Siz de rakiplerinizi analiz edin ve karşınız çıkan raporları hiçbir detay atlamadan inceleyin.

 1. Başarılı bir ajans ile çalışırlar.

Sosyal medya stratejisikonusunda pek çok detay bulunuyor. Gerçekten de sosyal medya mecraları 7/24 yenilik gerektiren, adaptasyona ihtiyaç olan alanlardır. Bu yüzden de sosyal medya stratejisi geliştirirken profesyonel destek almaktan çekinmeyin. İşinde uzman, gelişime açık ajanslar ile çalışmayı tercih edin. Kısa süre içinde hiçbir işten hızlı geri dönüş alamayacağınız gibi zaman ve sabır gerektiren bir süreç olduğunu bilin. Ajansınızı seçerken uzun bir yolculuğu acıkacağınızın farklında olarak seçim yapın.

Sosyal medya artık markalar için, markalaşma için bir silah konumunda. Bu yüzden sadece sosyal medya hesapları açıp, profiller oluşturup zaman zaman etkileşime girmek, paylaşımda bulunmak yeterli gelmeyecektir. Bunun için her bir adımda stratejik ve uzun vadeli planlar yapmalı, tüketicilerinize ve potansiyel tüketicilerinize seslenmeniz, sesinizi duyurarak canlı etkileşim kurmalısınız.

Sosyal Medyadan Para Kazanmak Mümkün Mü?

Sosyal Medyadan Para Kazanmak

Sosyal Medyadan Para Kazanmak
Sosyal Medyadan Nasıl Para Kazanılır?

Günümüzde internet ve sosyal medya çok fazla kullanılıyor. İnternete erişen kişilerin sayısı arttıkça sosyal medya kullanıcı sayısı da artıyor. Son olarak dünya nüfusunun yüzde 52’si internete erişebiliyor ve bunların büyük kısmı interneti sosyal medya için kullanıyorlar.

Son raporlara göre Türkiye’de 59 milyondan fazla kişi internete erişim sağlıyor. Bu rakam, Türkiye nüfusunun yüzde 72’sini oluşturuyor. Yine ülkemiz nüfusunda 52 milyon kişi aktif sosyal medya kullanıyor ve bu, Türkiye nüfusunun yüzde 63’üüne denk geliyor. Bütün bu rakamlara bakıldığında sosyal medyanın azımsanamayacak bir kitlesi vardır. Bu yüzden de ürün ve hizmet satışı yapmak isteyenler için sosyal medya çok güçlü bir Pazar haline gelmiş bulunuyor. Eğer siz de marka olarak bu devasa pazardan payınızı almak isterseniz sosyal medyayı daha aktif ve daha doğru kullanmanız gerekiyor.

Öncelikle sosyal medyadan para kazanmak mümkün müsorusuna net olarak verilecek cevap, evettir. Sosyal medya kullanarak rahatlıkla para kazanabilirsiniz. Bunun nasıl ve ne kadar olacağı kişiye göre değişir. Fakat istisnasız bu işe gerçekten emek veren ve ciddi manada düşünen herkes sosyal medyadan kara kazanabilir. Siz de bir taraftan sosyal medya hesaplarınızda vakit geçirebilir, diğer taraftan ciddi paralar kazanabilirsiniz. Hatta sadece sosyal medya üzerinden kazandığınız para ile hayatınızı devam ettirebilir, milyoner olabilirsiniz. Her ne kadar milyoner olmak uçuk bir fikir gibi gelse de ülkemizde ve dünyanın başka ülkelerinde bunun pek çok örneği bulunuyor.

Para Kazanabileceğiniz Sosyal Medya Platformları

Sosyal medya üzerinden para kazanmanın mümkün olduğunu öğrendiğinize göre hangi sosyal medya platformlarından para kazanılabilir diyebilirsiniz. Hangisini istiyorsanız onu tercih edebilir, her birisinden hedeflerinize yönelik para kazanabilirsiniz. Fakat her işin olduğu gibi bunun da püf noktaları var.

Öncelikle her sosyal medya platformunun kendine göre bir kullanıcı kitlesi, hedef kitlesi, paylaşım özellikleri, kullanım standartları var. Bu yüzden ilk olarak doğru sosyal medya platformunu seçmeniz, ardından da doğru paylaşımlar ve içeriklerle para kazanmaya çalışmanız gerekiyor.

Sosyal medya platformlarından para kazanmayı düşünürken unutmamanız gereken, para kazandığınız sosyal medya platformu değildir. Oradaki aktiflik durumunuza bağlı olarak para kazanırsınız. Dolayısıyla sosyal medyada para kazanmak için aktif olmalısınız. İnsanların sizi takip etmesi gerekir. Takip, sosyal medya platformlarında etkileşimin temelini oluşturur ve ne kadar fazla kişi ile etkileşime geçerseniz o kadar fazla kazanma şansınız olur. Bu noktada tercih edebileceğiniz ve sosyal medyada para kazanmak için en çok tercih edilen platformlar şunlar:

 • Facebook,
 • Twitter,
 • Youtube,
 • Instagram,

Facebook’ta Para Kazanma

Sosyal Medyadan Para Kazanmak
Sosyal Medyadan Para Kazanmak

Sosyal medyadendiği zaman hala çoğu kişinin aklına Facebook geliyor. Çünkü bu alanda ilklerden birisi. Facebook’tan para kazanma için pek çok yol var. Burada yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının olduğunu ve bunların aktif olarak platformu kullanmaya devam ettiklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Eğer bir bloğunu ya da internet siteniz varsa bunların tanıtımlarını Facebook üzerinden yapabilirsiniz. Affliate pazarlama yapıyorsanız bunun tanıtımını Facebook üzerinden yapabilirsiniz. Affiliate pazarlama hedef sayfanızla alakalı blogyazıları ya da açıklamalar yazabiliyorsanız okuyucuyu sitenizi ziyaret etmeye yönlendirebilirsiniz. Bu durumda Facebook tanıtım aracı gibi olacaktır. İnsanlar paylaşımınızı görerek sitenize gidecek ve bu sayede sitenizin, bloğunuzun ziyaretçi trafiği artacaktır. Site ve bloğunuzun popülaritesi arttıkça da gerek reklam gerekse diğer yollarla para kazanmaya başlayabilirsiniz.

Facebook’ta para kazanmanıza yardımcı olacak, Facebook ile iş birliği yapan siteler bulunuyor. Zazzle vasıtasıyla My MerchStore uygulaması bunlardan yalnızca bir tanesi. Zazzle ile ücretsiz olarak herhangi bir ürün tasarlayabiliyor, dizaynını gerçekleştirebiliyorsunuz. Ardından bunu Facebook sayfanızda paylaşıp satabiliyorsunuz. Tasarım geçmişiniz varsa ya da başka sanatçılar tarafından yapılan ürünleri satmak istiyorsanız rahatlıkla buradan faydalanabilirsiniz. Yine CafePress denenebilir. Buradaki online mağaza ile de bir şeyler satabilirsiniz.

Yine Ether, Facebook’ta para kazanmak için kullanabileceğiniz bir diğer yol. Bu site aracılığıyla Facebook’unuza bir uygulama ekliyor ve telefonunuzdan insanlara tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Eğer tavsiye yapma konusunda iyi iseniz buradan rahatlıkla gelir elde edebilirsiniz.

Facebook’ta üyesi fazla olan sayfalara dahil olarak ve o sayfalarda paylaşım yapabilirsiniz. Mesela bisiklet hayranlarının oluşturduğu bir grup var. Burada insanlar bisiklet, bisiklet parçaları, aksesuarları alıp satıyor, birbirlerine tavsiyelerde bulunuyorlar. Hem alım hem satım konusunda güçlü bir trafik dönüyor.

Benzer şekilde plak, pikap, antika üzerine gruplar var. Buralarda üyeler sadece birbirlerine tavsiye vermekle kalmıyor, aynı zamanda mezatlar düzenliyor, ürünlerini listeler halinde satışa koyuyor ve alışveriş yapıyorlar. Dilerseniz Facebook üzerinden bu tür etkinlikler yaparak da para kazanabilirsiniz.

Twitter’da Para Kazanma

Sosyal Medyadan Para Kazanmak
Sosyal Medyadan Para Kazanmak

Sosyal medyada para kazanmakiçin tercih edebileceğiniz bir diğer platform, Twitter’dır. Benzer şekilde herhangi bir blog ya da web siteniz varsa onları tanıtmak için Twitter hesabınızı kullanabilirsiniz. Onların tanıtımlarını Twitter üzerinden yapabilirsiniz. Bloğunuza yeni bir yazı eklediğinizde, Twitter sayfanızda hoş ve akılda kalıcı bir açıklama, hatta görsel ile Twitter sayfanızda paylaşabilir, okuyucuların bloğunuza girmelerini sağlayabilirsiniz. Bunun için TinyURL linki ekleyebilirsiniz.

Bahsettiğimizaffiliate pazarlama ile uğraşan kişiler için de güzel bir yöntemdir. Affiliate sitelerine üye olup hoşunuza giden ürünleri tespit edin. Bu ürünlerle alakalı blogyazıları yazın. En az birkaç tane hedef sayfa oluşturup sonra da Twitter üzerinden bunların tanıtımlarını yaparak para kazanın.

Twitter’da para kazanmak için mümkün olduğunca fazla takipçinizin olması gerekir. Sadece aileniz ve arkadaş çevreniz bunun için yeterli değildir. Twitteraraçlarını incelemeniz, ürünlerinizle ilgilenecek kişileri bulmanız, bütün bunlar için araştırma yaparak kişilerin sizi takip etmesini sağlamanız gerekmektedir.

Eğer Twitter’da takipçi sayınızı bir hayli arttırabilirseniz sponsorlutweetlerden yararlanabilirsiniz. Sponsorlu tweetler sayesinde reklamcılar, reklam yapmanız karşılığında size ödeme sunarlar. Ulaşmak istedikleri pazara ya da kitleye sizin ulaşabildiğinizi düşündükleri taktirde bu alanda oldukça iyi paralar kazanabilirsiniz.

Sponsorlu twitler için Magpie, Ad.ly, TwitPubya daTwittadgibi platformlardan yararlanabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Buralar sponsortwitlere ihtiyacı olan firmalarla bu twitleri kendi sayfalarında paylaşacak Twitter kullanıcılarını bir araya getirirler. Bir hesap açarak reklamı belli aralıklarlatwitleyin. Ödemelerinizi genel olarak PayPal aracılığıyla alabilirsiniz.

Twitter üzerinden kendi ürünlerinizi de satabilirsiniz. İnsanların pek çoğu müzayedelerdeki ürünlerinin tanıtımını yapmak için de Twitter’ı kullanmaktadır. Kısaltılmış linki rahatlıkla Twitter hesabınızdan paylaşabilir, ufak, kişisel dokunuşlarla daha çok teklif alabilir, ürünlerinizi daha hızlı ve dha yüksek fiyatlara satabilirsiniz.

Sadece ürün satışı için değil, hizmet satışı için de Twitter’ı kullanabilirsiniz. Profesyonellerin pek çoğu Twitter’ı sektördeki diğer kişilerle iletişim kurmak için kullanmaktadırlar. Bu yeni tür ağ sistemi, ilişkilerinizi geliştirmenize, ortaklıklar kurmanıza imkân verir. İşleriniz aracılığıyla kendinizi satmanıza yardımcı olur.

Eğer Twitter’da 2 bin ya da daha fazla takipçiniz bulunuyorsa günde birkaç tweet atarak para kazanabilirsiniz. Fakat bunu devamlı yapmanız gerekir. Çünkü Twitter’da insanlar takip ettikleri kişiler bir süre paylaşım yapmadığında takipten çıkma yoluna gidebilmektedir.

Youtube’da Para Kazanma

Sosyal Medyadan Para Kazanmak
Sosyal Medyadan Para Kazanmak

Youtube’da para kazanmak tüm dünyada en çok tercih edilen kanallardan birisi. Bugün Youtuber adı verilen, başlı başına bir meslek oluşmuştur. Youtube’da işin mantığı şöyle işliyor: Belli şartları sağladığınızda videolarınıza Google reklamları ekleyebilirsiniz. Bu reklamlar tıklandıkça elde edilen gelirin belli bir yüzdesini Google size verir. Ödemeleri banka hesabınıza yapar. Ortalama her bin izlenmeye 1 ila 5 TL arasında para kazandırır.

Elbette videolarınızı yükledikten hemen sonra para kazanmaya başlayacağınızı düşünmek hayaldir. Kazanacağınız para, kanalınıza ne kadar özen gösterdiğinizle ve bunun için ne kadar zaman harcadığınızla dorudan alakalıdır.

Youtube’da para kazanma tekniklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • YouTube İş Ortağı Programı’na üye olabilirsiniz,
 • Kendi ürününüzü satabilirsiniz,
 • Sponsorlu içerikler yapabilirsiniz,
 • Canlı yayınlardan para kazanabilirsiniz,
 • “Katıl” özelliğini kullanabilirsiniz,
 • İçeriklerinizi lisanslayabilirsiniz,
 • Kendi bağış hesabınızı oluşturabilirsiniz,
 • Kendi formatlarınızı oluşturabilirsiniz.

Eğergerekli şartları sağlıyorsanız Youtube İş Ortağı Programı’na üye olabilirsiniz. Daha önceleri bu programa üye olmadan da Youtube üzerinden para kazanılabiliyordu. Fakat artık programa üye olmanız gerekiyor. Bunun için gerekli şartlar şunlar:

 • 18 yaşından büyük olmak,
 • En az 1.000 aboneye sahip olma,
 • Son bir yılda 4.000 saat ve üzeri izlenmiş olma,
 • Hesabınıza ait bir adet AdSense hesabı bulundurma.

Bütün bu şartları sağlıyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Kanalınızla alakalı gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Başvurular 1 ay gibi bir sürede incelenip cevap veriliyor. Başvurunuz kabul edilirse artık reklam geliri, Youtube Premium ve sohbet geliri elde edebiliyorsunuz. 10.000 abone üzerinde iseniz ürün satabiliyor, 30.000 abone üzerinde iseniz kanal üyeliklerinizden gelir elde edebiliyorsunuz. Çoğu Youtuber son dönemde kanal üyeliği üzerine odaklanmış bulunuyor.

Instagram’da Para Kazanma

Sosyal Medyadan Para Kazanmak
Sosyal Medyadan Para Kazanmak

 

Instagramson dönemde sosyal medyadan para kazanmak isteyenlerin ilk tercihlerinden birisi olmuştur. Artık pazarlama, reklam ve satış sitesi olarak çalışıyor. Buradan ürün satışı yaparak para kazanabildiğiniz gibi reklam ve iş birlikleriile de para kazanabilirsiniz.

Ürün satarak Instagram’da para kazanmak için öncelikle ne tür ürünler satacağınıza karar vermelisiniz. Daha sonra yeni ürününüzle alakalı tanıtıcı resimler ve videolar kullanabilir, ön lansmanyapabilirsiniz. 15 saniyelik reklamlar hazırlayabilirsiniz. Kolajlar hazırlayabilir, müşterilerinizin sizinle iletişime geçmelerini sağlayabilirsiniz.

Sadece ürün satışı değil, hizmet sunarak da para kazanabilirsiniz. Yaptığınız işlerle alakalı tanıtımları sayfanıza taşıyabilir, yeni müşterilere ulaşmak için kullanabilirsiniz. Eğer internet tabanlı seminerler veriyorsanız bunların tanıtımlarını Instagram hesabınızda yapabilir, buradan yeni müşteriler gelmesini sağlayabilirsiniz. Daha önceki olumlu geri dönüşleri referans olarak paylaşabilirsiniz. Sonuç olarak Instagram’da para kazanmak için oldukça geniş bir alternatif bulunuyor. Hangisini seçeceğiniz tamamen size kalmış. Ürün ve hizmet satanlar öncelikle para havalesi almakta, dahasonra ürün ve hizmet gönderimi yapmaktadırlar. Her ne kadar ilk etapta alıcılar için güven sorunu olabilse de bir süre sonra müşteri memnuniyeti sağlandığı taktirde bunlar ortadan kalkmaktadır

Linkedın Para Kazanma

LinkedIn’de para kazanmak markalaşmaya daha yardımcı oluyor. Sayfanızda önceki müşterilerinizin ya da meslektaşlarınızın sizinle, işinizle ilgili tavsiyelerini paylaşabiliyorsunuz. Topluluk içinde kendi markanızı kurabiliyorsunuz. Bu platform, daha çok işletmelerin diğer işletmeler ile temas kurduğu bir sosyal medya platformu olduğu için siz de aynı düşünceleri paylaştığınız insanların pazarlama fikirlerinden istifade edebiliyorsunuz.

LinkedIn’in avantajlarından bir diğeri ise profesyonellerin bir araya gelmesi. Düşüncelerini, fikirlerini paylaştığı gruplar oluşturabilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bir sorunuz varsa ya da birisinin deneyiminden faydalanmak istiyorsanız bu konulara aşina kişilerden oluşan gruplar meydana getirebiliyorsunuz. Size rehberlik edebilirler ve bu sayede sizler de daha karlı kararlar verebilirsiniz. Bir nevi fikir alışverişi ve yatırım tavsiyeleri gibi düşünebilirsiniz.

Sosyal Medyada Kitap Tanıtımı Nasıl Yapılır

Sosyal Medyada Kitap Tanıtımı

sosyal medyadan kitap tanıtımı nasıl yapılır
kitap tanıtımı nasıl yapılır?

Teknoloji hayatın her alanında büyük değişimlere neden oldu. Özellikle matbaa ile birlikte edebiyat ve gazete kısmında çok köklü değişimler yaşandı. Okuma oranlarının hızlı şekilde artmasını beraberinde getirdi. Kitap sayısı artınca kitabın ne olduğu bilinmeyen evlere dahi kitaplar gitti. Yazarları, şairleri hiç bilinmedikleri evlere misafir edildi.

Son dönemde gelişmeler çok daha hızlı oldu. Daha aradan yirmi yıl gibi bir süre geçmesine karşın pek çok kişi internetsiz günleri hatırlamaz dahi. Cep telefonları olmadan nefes alamayacağını düşünür. Dolayısıyla teknoloji günümüzün olmazsa olmazı haline gelmiştir.

Araştırmalara göre Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Her gün internette 7 saat geçiriliyor ve bunun 3 saate yakını sosyal medyada oluyor. Durum böyle olunca sosyal medya, çok büyük bir pazar haline geliyor. Pazara kayıtsız kalırsanız buradaki büyük müşteri pastasından pay alamamış oluyorsunuz. Eğer bir kitap yazarı veya yayıncısı iseniz ve sosyal medyada kitap tanıtımıyapmıyorsanız çok geniş bir kitleyi gözden kaçırıyorsunuz demektir.

Sosyal medya bu kadar popüler olmadan önce bir kitabın tanıtımını ve pazarlamasını yayıncılar yapar, yazar da kendisine verilen takvime göre imza günlerine katılırmış. Bu durum cüzi miktarda devam etse de kitap pazarlama yöntemi olarak tek başına yeterli değil. Özellikle de sosyal medya platformları üzerinden kitap tanıtımı yapmak artık olmazsa olmaz durumunda.

Sosyal medya platformları ile rahatlıkla kitap tanıtımı yapılabilir. Fakat hangi platformda neyi, nasıl, ne zaman yapacağınızı, kullanıcı kitlesinin kimler olduğunu, hangi paylaşımlar yaparak kitlenize erişebileceğinizi bilmeniz gerekir. Eğer doğru mecrayı doğru şekilde kullanırsanız sosyal medyada kitap tanıtımıçok kısa sürede satışlarınızın artmasını popülaritenizin yükselmesini, büyük bir hayran kitlenizin oluşmasını sağlayabilir. Fakat doğru bir hareketi yanlış mecrada yaparsanız eserinize ve yazarı olarak size zarar verme ihtimali dahi ortaya çıkabilir.

Hangi Sosyal Medya Platformlarında Kitap Tanıtımı Nasıl Yapılabilir?

Pazarlamanın hangi alanında olursanız olun artık sosyal medyada bulunmama gibi bir lüksünüz bulunmuyor. Kitap pazarlamasının geniş kitlelere ulaşabilmesi için de aynı durum geçerli. Eğer yazmış olduğunuz kitabın daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsanız ya da yayınevi olarak bastığınız kitabın daha fazla kişi tarafından görünmesini, tanınmasını istiyorsanız mutlaka sosyal medyada kitap tanıtımı yapmanız gerekiyor.

Sosyal medyada kitap tanıtımı yapabilmek için öncelikle bir strateji gerekir. Herhangi bir strateji geliştirmeden sosyal medya pazarlamasını doğru kullanmanız ve hedeflediğiniz kitleye ulaşmanız mümkün değildir. Hatta doğru adımları atmazsanız satışlarınızda artış beklerken hüsrana dahi uğrayabilirsiniz. Çünkü sosyal medya pazarlaması vezir de edebilir, rezil de. Bu noktada kullanabileceğiniz en etkili platformlar şunlardır;

 • Bloglar:Blog sayfaları internette metin ağırlıklı yazıların yoğun olduğu sayfalardır. Bloglarda blogger adı verilen kişiler yazılar yazarlar. Eylemleri bir nevi internette deneme yazarlığı yapmaktır. Okuyucu kitlelerine göre sadece bir alanda ya da çeşitli alanlarda tecrübelerini, deneyimlerini, görüşlerini aktarırlar. En çok blog sayfası da kitaplar hakkında vardır. Çoğu kişi okuduğu kitaplara dair görüşlerini, yorumlarını blog sayfasında değerlendirir. Bazılarının da ciddi manada takipçisi vardır. Bu yüzden takipçisi, okunurluğu fazla olan bir bloggerın okuyucu kitlesine bir kitap hakkında eleştirilerde bulunması sosyal medyada kitap tanıtımınoktasında verimli olur.

Bloggerların kendi zaman çizelgeleri olduğu için geleneksel medya araçları arasında yer alan gazetelerin kitap eklerindeki gibi kitap çıkar çıkmaz tanıtım yazısı yapılmalı gibi bir kıstas yoktur. Siz kitabınızı beş ay önce bastırmış olsanız dahi bir kitap bloggerı sayfasında kitabınıza dair yorumunu bugün yapabilir. Bir nevi canı ne zaman isterse o zaman kitabınızı inceleyip paylaşımda bulunabilir. Çoğu bloggerın okuyucuları ile arasında samimi bir bağ vardır. Buyüzden görüşleri okuyucular nazarında güven verici kabul edilir. Özellikle yeni yazarların kitap pazarlamalarından bloggerlarla iletişime geçmesi oldukça önemlidir.

 • Facebook:Yazdığınız kitabı sosyal medya ile pazarlamanın en etkili mecralarından birisi Facebook’tur. Facebook’ta başarıya ulaşabilmeniz, yani hedef kitlenize erişebilmeniz için anahtar nokta, kendinizi daima güncel tutmanız gerektiğidir. Takipçiler kitabın yazarını yakından takip etmek, tanımak ve onunla bir bağ kurmak isterler. Şöyle bir kitap/kitabım çıktı. Şu linkten alın tarzı bir post yerine sayfanızda kendinizi tanıtıcı, ilgi çekici postlar paylaşmanız gerekir.

Facebook üzerinden post paylaşımları haricinde küçük yarışmalar düzenlemek, kazananlara hediye kitap vermek özellikle yeni okuyuculara harika bir jest olur. Katılım şartı olarak da beğenme, takip, paylaşma gibi ekstralar eklerseniz takipçileriniz sayesinde daha fazla organik takipçiye ulaşırsınız. Bu da sosyal medyada kitap tanıtımıetkinliğinizin daha geniş kitlelere ulamasını sağlar. Bütün bunlar yanında Facebook’a reklam vererek de hedef kitlenize postlarınızın gözükebilmesini sağlayabilirsiniz.

 • Twitter:Twitter etkileşimin çok hızlı olduğu mecralardan birisi. Tüm dünyada hemen her gün insanlar gündemi Twitter’dan takip etmeye çalışıyor. Hatta etkinliklerle gündem belirlendiği dahi oluyor. Dolayısıyla birçok kişiye ulaşabileceğiniz, ucu bucağı olmayan bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir karakterde meramınızı anlatabileceğiniz platformda sıralı tweetler ile daha fazlasınız yazabiliyorsunuz. Burada sadece kitap pazarlamasına yönelik tweetler atmak yerine ilgi çekici, merak uyandırıcı, yazarların kendilerini de tanıtan tweetler atmaları kitap tanıtımı için daha sağlıklı bir stratejidir.

Tıpkı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Twitter’de de güncel kalmak takipçi sayısı için büyük önem taşıyor. Takibe aldıkları taktirde bir süre paylaşım yapmayan hesapları kişiler anında takipten çıkarabiliyorlar.

 • Google+:Sosyal medyada kitap tanıtımı için eğer bir web siteniz ya da bloğunuz varsa görünürlüğünüzü arttırmak için Google+ da kullanılabilir. Siteniz ve içerikleriniz ne kadar çok mecrada paylaşılırsa arama motorlarının o kadar ilgisini çeker. İçeriklerin, sayfaların dolaşımda olması SEO adına oldukça önemlidir. SEO konusunda ne kadar başarılı olursanız arama motorlarında daha üst sıralara çıkma şansını o kadar yüksek olur. Bu da tanınırlığınızı, görünürlüğünüzü arttırır.
 • Pinterest:Pinterest bazı kişiler bilmese de gerek dünya sıralamalarında gerekse ülkemizde en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından birisi. Görsel odaklı bir platform olan Pinterest’i çoğu kişi görsel arama için dahi kullanıyor. Siz de burada kitap kapağınız ya da kitabınızdaki resimleri, kitabınızla alakalı resimlerinizi pinlettirebilirsiniz. Tüm dünyada pek çok yazar ve yayın evi kitaplarını tanıtmak için burayı kullanıyor ve farklı bir içerikle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Görselin akılda kalıcılığı çoğu zaman daha fazla olduğu için yazar ve kitabının bilinirliğini arttırıyor.
 • Instagram:Sosyal medyada kitap tanıtımı için en ideal mecralardan birisi Instagram’dır. Burası yazarların özellikle kendi hayatlarından küçük bölümleri, yazma süreçlerine dair kesitleri paylaşabileceği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Instagram kullanıcıları da sizi merak ediyor olacaklar.

Ayrıca Instagram’da ücretli ya da ücretsiz kitap ve kitap sözleri içeriği paylaşan birçok hesap bulunuyor. Kitap tanıtımı ve pazarlaması konusunda bu hesap yöneticileri ile iletişime geçebilir, kitabınızdan haberdar edebilir ve paylaşım, etkileşim yapmalarını isteyebilirsiniz.

 • LinkedIn: LinkedIn, sosyal medya platformları arasında en ciddi, en resmi olanlardan birisi. Daha çok profesyonel alanda kişiler ve şirket profilleri bulunuyor. LinkedIn’de de tıpkı blogger gibi kitlelere hitap edebilen ünlüler bulunuyor. Bu kişilerle iletişime geçerek kitabınızla alakalı yorum ve görüşlerini paylaşımlarını isteyebilir, kullanıcılara ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.
 • Youtube:Bilindiği gibi Youtube bir video paylaşım platformu. Burada kendinize bir sayfa açabilirsiniz. Kitap ve yazarı hakkında videolar hazırlayarak paylaşabilirsiniz. Kitap sohbetleri yapabilir, canlı yayın düzenleyerek kitabınız hakkında doğrudan yazarının ağzından bilgileri okurlarla buluşturabilirsiniz. Yine tıpkı bloggerlar olduğu gibi Youtube’da da vlogerlar bulunuyor. Bunlarla iletişime geçerek kitabınız hakkında bilgi verebilir, sayfalarında bir paylaşım yapmalarını isteyebilirsiniz.

Sosyal medyada kitap tanıtımıyapabileceğiniz bütün platformlar saydıklarımızdan ibaret değil. Bugün pek çok dergi, edebiyat dergisi internet çağına ayak uydurarak e-dergi formatında yayın hayatına devam ediyor. Geleneksel halleriyle çok sınırlı alanda satış yapabilir, sınırlı sayıdaki kişiye ulaşabilir iken şu an sınırları tamamen kaldırmış, herkese ulaşabilir konumdalar. Dilerseniz kitap tanıtımı için bu tür dergilerle iletişime geçilebilir.

Yazarların Daha Çok Kitap Satmak İçin Uyguladıkları Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

Eskiden yazarlar bir kitabı yazar ve ajanslarına iletirler, ajanslar kitabın düzenlenmesi, yayınlanması ve pazarlanması gibi süreçleri yürütürdü. Fakat günümüzde çoğu yazar kendi eserini kendi çabalarıyla yayınlamakta, kendi çabalarıyla okuyucuya ulaşmasını sağlamaktadır.

Dolayısıyla yazarlar artık sadece kitaplarını yazmakla kalmıyor, düzenlenmesi ve pazarlanmasıyla da bizzat ilgileniyorlar. Pazarlama konusunda da sosyal medyanın imkanlarını ne kadar kullanırlarsa başarıları o kadar artıyor. Aynı şekilde yayınevleri de bastıkları kitapları pazarlamak için işe ilk önce sosyal medyadan başlıyorlar. Sosyal medya gerek yazar gerekse yayıncı için en güçlü alan haline gelmiştir. Platformlar üzerinde yazarlar kendi okuyucu kitleleriyle de ilgilenerek daha çok kişiyi etkilemekte, etki alanı büyüdükçe yazarın kitap satışları artmaktadır. Yazarların sosyal medyada kitap tanıtımı ve okuyucu kitlesini arttırmak için uyguladıkları yöntemler ise şunlardır:

 1. Blog sayfasında resim paylaşmak ya da çeşitli yazılar yazmak oldukça etkili bir yöntemdir. Hatta okuyuculardan gelen resimleri dahi bloğunuzda paylaşabilir, diğer takipçilerinizin ilgisini çekebilir, kitabınız hakkında merak uyandırarak satın alınmasını teşvik edebilirsiniz.
 2. İnsanlar bir kitabı okurken yazarın ruh haliyle bütünleşir. Beğendikleri kitaplarda kendilerinden bir şeyler bulurlar. Yazarla duygusal bir bağ kurarlar. Bu yüzdenyazarını merak ederler. Mesela New York Times gerilim alanında en çok satan yazarlardan Joanna Penn seyahat etmeyi oldukça seven birisi ve yapmış olduğu seyahatlere dair fotoğraflarını Flick ve Instagram üzerinden paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor. Bu sayede kitap satışlarını da acayip şekilde arttırıyor. Sosyal medyada kitle oluşturuyor ve ardından o kitleyi reklam kanalı olarak kullanıyor. Pek çok yazar bunu gün geçtikçe daha fazla kullanıyor.
 3. Yazarlar kitaplarını yazarlarken ki hallerini videoya çekerek Youtube üzerinden paylaşıyorlar. Gerilim kitapları yazan Chris Fox, yeni kitabı için 21 gün vaat ediyor ve 21 gün boyunca kitabı için yaptığı çalışmaları çekip Youtube’da paylaşıyor. 21. Gün sonunda kitabını bitirmeyi başarıyor ve hemen ardından Amazon’da kitabını hızlıca satışa koyuyor. Bunu Youtube kanalındaki aboneleri ile paylaşıyor. Kitap satışları ilk andan itibaren büyük bir hızla artıyor.
 4. Facebook çok sayıda grubun oluşturulduğu bir sosyal medya platformudur ve bazı yazarlar kitabın teması etrafında bir Facebook topluluğu oluşturarak kitlelerini genişletiyorlar. En çok satan yazarlarından ve aynı zamanda bir blog yazarı olan Jeff Goins, Facebook’ta bir topluluk oluşturuyor ve bu sayede The Art of Work (Çalışma Sanatı) adlı kitabının satışlarında büyük artış elde ediyor. Yazar, sayfada gelecekte çıkarmayı planladığı kitapların temaları ile ilgili sohbetler yaptığı gibi kendi özel yaşamından anılar da sunuyor. Nasıl daha güzel bir yaşamın yaşanabileceğine dair fikirler vermeye çalışıyor. Bütün bu samimiyetin etkisiyle kısa sürede ünü gittikçe artıyor, hayran kitlesine ulaşması sayesinde kitap satışları da olumlu yönde etkileniyor.
 5. Yazarlar kitap başlıklarını kitlelerle paylaşarak merak uyandırıyor ve satış yükseltiyor. Steve Scott Amazon’da en çok satan yazarlardan biri tanesi ve bir sonraki kitabı için kullanacağı başlığı öneriler almak için Facebook topluluğu kurmada kullanıyor. Bu sayede aslında kişileri kitabın bir parçası haline getiriyor. Kişileri rahatlıkla etkiliyor. Bu durum daha çok kişinin ilgisini çekiyor ve kitaplarına olan ilginin yükselmesini sağlıyor.
 6. Twitter üzerinden insanlara tavsiyelerde bulunmak kitap satışlarının artmasına yardımcı oluyor. James Altucher popüler bir blog yazarı ve en çok satan kitaplardan birisine sahip. Altucher Twitter Q&A üzerinden insanlara bulaşık yıkama gibi şeyler hakkında tüyolarda bulunuyor. İlişkilerdeki sorunlara yönelik tavsiyeler veriyor. Kendisine yöneltilen soruların tamamını cevaplayarak büyük bir üne kavuşur. Sosyal medya ile oluşturduğu bu ün, kitaplarınınsatışlarını da doğal olarak arttırır.
 7. Quora üzerinden gelen soruları cevaplamak iyi bir stratejidir. New York Times yazarı Charles Duhigg, Quora üzerinden bir gazeteci olarak okuyucularının sorularını cevaplandırır. Her okuyucuyu cevaplandırarak büyük bir okuyucu kitlesine ulaşır. Bu da satışlarını arttır.
 8. Sosyal medyada etkileşim en temel meseledir. Ne kadar fazla kişi ile etkileşime geçebilirseniz kitabınız daha geniş kitlelere daha rahat ulaşır. Bu kapsamda sosyal medya platformlarında kitap tanıtımı yapan katılımcılara ödül vermeyi deniyor. Kitabını sosyal medya alanlarında paylaşanlara çeşitli ödüller vererek kitabının popülerliğini artırıyor. Bu da doğal olarak satış rakamlarının artmasına yardımcı oluyor.
 9. Twitter üzerinden bir hastag çalışması yapmak sosyal medyada kitap tanıtımıkonusunda en etkili yöntemlerden birisi. Roman yazarı Manico Lenelle, Twitter’da #seksendakikayazmaalışkanlığı adında bir hashtag kampanyası başlatır. Bu kampanya ile yazar, pek çok kişinin dikkatini çeker. Sevgisini kazanır. Okuyucu kitlesini ve kitap satış rakamlarını arttırır.

Sosyal Medya Kitapları Tavsiyeler

sosyal medya kitapları
sosyal medya kitapları

Sosyal Medya Kitapları

Sosyal medya, geleneksel medyaya karşı büyük bir başarı kaydetmiş ve bugün artık her yönüyle daha çok tercih edilir olmuştur. İnternet kullanıcı sayısının artmasına paralele olarak sosyal medya kullanıcısı sayısı dünya nüfusunun yarısından fazladır. Türkiye bu alanda daha da ilerde bulunmakta, 53 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Dolaysıyla markalar, firmalar açısından sosyal medyada bulunmak artık bir lüks olmaktan çoktan çıkmıştır.

Bugün sosyal medyada aktif olarak yer alamayan markalar zamanı yakalayamamışolarak görünmekte, hatta sadece var olmaları da yetmektedir. Doğru stratejiler geliştirerek ve güncel kalarak her an etkileşimde bulunmaları gerekmektedir. Tam da bu noktada sosyal medya kitapları markalar, şirketler ve bireyler için büyük avantaj sağlamaktadır.

Sosyal Medya İçin Kitap Önerileri

Sosyal medya kitapları sosyal medyanın pek çok farklı yönüne odaklanıyor. Bazı yazarlar sosyal medyanın iş hayatındaki yerine, bazıları günlük hayattaki yerine, bazıları kişiler arası ilişkiler boyutuna, bazılarıyla pazarlamaya etkisine odaklanıyor. Hemen hepsinde de nasıl kullanıldığı örneklerle gösterilere doğru kullanımı için neler yapılması gerektiğine dair yol haritası çiziliyor.

Siz marka ya da kişi olarak sosyal medyayı çok aktif kullandığınızı düşünebilirsiniz. Fakat her zaman daha iyisini yapabilirsiniz. Çünkü sosyal medyanın potansiyeli zannedilenden çok daha fazladır. Burada ne kadar mesafe kat edebileceğiniz ne kadar fazla kişiye ulaşabileceğiniz tamamen sizin sosyal medyayı ne kadar bilinçli kullandığınızla alakalıdır.

Sosyal Medya Kitapları
Sosyal Medya Kitapları

Sosyal medya kullanımı bir strateji işidir. Firmanız, markanız için bir sosyal medya stratejisi izliyor musunuz? Uyguladığınızı düşündüğünüz strateji ne kadar doğru? Bütün bunların cevaplarını öğrenebileceğiniz ve doğru adımlar atarak markalaşmayı daha ileri seviyeye taşıyabileceğiniz baş ucu kitapları bulunuyor.

Önereceğimiz sosyal medya kitapları yerli ve yabancı yazarların kalemlerinden çıkmış. Kimi zaman tek bir yazar tarafından hazırlanırken kimi zaman bir ekip çalışması ile ortaya çıkarılmış. Bir kısmı sosyal medya danışmanlığı yapan, büyük markalar için stratejiler geliştirmiş uzmanların eserleri iken bir kısmı da iletişim alanında görev yapan akademisyenlerin hazırlamış oldukları kitaplar. Her birisinden faydalı, sizi daha ileriye taşıyacak yazılar bulabilir, sosyal medyayı özellikle kurumsal manada daha etkili kullanmayı öğrenebilirsiniz. İşte bu alanda yazılmış kitaplar…

 1. Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları–C.C. Chapman,AnnHandley

Pazarlama alanında mükemmel içerikler sunak gerekiyor. Bunun herkes farkında. Fakat günümüzde sadece bu yetmiyor. Mükemmel içeriklerin ilgi çekici, takip edilen ve unutulmayan hale getirmek gerekiyor. Bununla birlikte online içerik geliştirmek hiç de kolay değil. Facebook, Twitter, Youtube, Google gibi bütün kanalların en etkin özelliklerini kullanarak hedef kitleye ulaşmanız gerekiyor. Bunun da kendine has kuralları bulunuyor.

AnnHandley pazarlama profesyonelleri için içerik yöneticiliği yapan, C.C. Chapman ise online pazarlama danışmanı olarak görev yapan iki isim. Yazarlar tecrübelerini bir araya getirerek online içerik üretimi ve etkili yönetime dair önemli detayları bu kitapta okuyucularına aktarıyorlar. Genişletilmiş, güncel baskısında güncel örneklerle beraber içerik ile alakalı yapılan yanlışlar, yapılması gereken doğru adımlar ve içerik yönetiminin nasıl yapılması gerektiği gibi detaylar yer alıyor.

 1. Dijital Kabilelerin İzinde /Sosyal Medyada Netnografik Araştırmaları – Kaan Varnalı

Kaan Varnalı’nın kitabıfarklı bir açıdan sosyal medyaya yaklaşıyor. Bilindiği gibi etnografi, insan topluluklarını doğal ortamlarında inceleyen ve katılımcı gözlem ilkesini esas alan bir araştırma yönteminin adıdır.

Dijital çağ, benzer ilgi, amaç ve değerlere sahip insanların zaman ve mekândan bağımsız olarak bir araya gelerek dijital kabilelerini oluşturmalarına ortam hazırlamıştır. Bu yeni nesil insan topluluklarına bloglar, forumlar yer alıyor.Sosyal paylaşım siteleri, sözlükler gibi yeni sosyal alanlar bulunuyor. Bütün bu ortamların her birisinin kendine has doğası vardır. Bu yüzden de geleneksel etnografinin bu ortamlara özel uyarlanması gerekliliği ortaya çıkmış, netrografi tekniği şekillenmiştir.

Robert V. KozinetsKanadalı bir akademisyen ve pazarlama uzmanıdır. 90’lı yılların sonunda netrografi yöntemini geliştirmiştir. Bu kitap, söz konusu bilimsel yöntemin Türkiye’de tanıtılmasını amaçlamakta ve Kaan Varnalı ve öğrencilerinin yedi alan araştırmasının toplam dört konu bağlamında birleştirilesini içermektedir. Özellikle sosyal medya alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için bu kitap netrografi tekniğinin kavranabilmesi için eşsiz bir örnek niteliğinde.

 1. Dijitoloji / Yeni Nesil Pazarlama ve Satış – Emre Açıkel, Mehmet Çelikol

Emre Açıkel ve Mehmet Çelikoltarafından hazırlanan bu kitap, online çağın etkileriyle pazarlama ve satışın nasıl bir evrim geçirdiğini ele alıyor. Markalar ekseninde pazarlama ve satışın en temel bileşenlerinin nasıl geri dönülemez şekilde değiştiği ele alınıyor. Bunla birlikte tüketici davranışları bütün aleladeliği ile okuyuculara yansıtılıyor.

Kitapta e-posta pazarlamasından sosyal medyaya, mobil ticaretten elektronik ticarete kadar en güncel konularda stratejik tavsiyeler bulunuyor. Kitabın benzerlerinden farkı ise sektörden uzman isimlerle söyleşiler yapılmış olmasına dayanıyor. Alper Akcan, Esra Sertoğlu, Kurt Onur, Yenal Gökyıldırım, Sina Afra, Ufuk Tarhan, Erdem Yurdanur, Yüce Zerey, Halil Erdoğmuş, Mine Türkün, Elif Bakiler, Emrah Kaya, Emre Tok veAlemşah Öztürkgibi pek çok profesyonelin deneyimine yer veriliyor. Ayrıca her bölümdeki QR kod ile kitabın sınırlarını başka boyutlara taşıyabiliyorsunuz.

 1. Instagram ve Sosyal Ticaret- Çağatan Taşkın

Çağatay Taşkın’ın sosyal medya kitabı, sosyal medyanın ve sosyal medya pazarının gelişimini ele alıyor. Instagram’daki sosyal ticaretin nasıl gerçekleştiğini, buradaki güven olgusunu çeşitli altbaşlıklarla ele alıyor. Sosyal medyanın ticaret için nasıl kullanıldığını, kullanılabileceğini ve özellikle Instagram üzerinden yapılan ticaret üzerine faydalı bilgilere yer veriliyor.

 1. Markanız için İnterneti Nasıl Kullanmalısınız? – GaryVaynerchuk

GaryVaynerchuk, iş hayatına şarap satışıyla başlamış ve internetin nimetlerinden faydalanmış birisi. Bugün Youtube çağının ilk şarap gurusu olarak tanınıyor. Bu renkli kitabı ile GaryVaynerchuk hem Wall Street Journal hemde New York Times’da bestseller olmuştur. İlk yayınlandığı hafta kitap, Amazon’da bir numara, New York Times listesinde iki numara ve Wall Street listesine yedi numaradan giriş yapmıştır. Şu anda da kendi kategorisinde Amazon’un en çok satanlar listesinde yer almaya devam etmektedir.

GaryVaynerchuk özel ilgi alanlarını geliştirerek internetin olanaklarından faydalanan, bunu başarılı bir kariyere dönüştüren birisi. Amerikan televizyon şovlarının en önemli konuklarından birisi olarak yapmayı sevdiği şeyi kazanca dönüştüren kişi. İşte bu kitabında herkesin kendini bir marka olarak düşünmek mecburiyetinde olduğunu, bunu da nasıl yapması gerektiğini anlatıyor.

 1. Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya /Salih Seçkin Sevinç

Gelenekselmedya dendiği zaman yıllardır aklımıza televizyonlar, gazeteler, dergiler ve radyolar gelir. Son zamanlarda bunlarda milyonlarca liralık yatırımlar yapılsa a reklamlardan istenen geri dönüş alınamıyor. Fakat çok daha fazla etkiyi oluşturabilen çok özgün işler bulunuyor. Şirketler, markalar sosyal medyada yoksan, piyasada yoksun gerçeği ile gün geçtikçe daha iyi yüzleşiyorlar. Aksi taktirde en iyi ürünü en ucuzu fiyata satsalar dahi tüketiciye ulaşamayabiliyorlar.

Pazarlamanın geleneksel medyanın elinden ya da tekelinden çıkması yeni bir çağa girdiğimizi gösteriyor. Bu yüzden de yaratıcılık, girişimcilik, cesaret gibi kavramlar her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Salih Seçkin Sevinç’in çalışması pazarlama iletişiminde markalara, işletmelere yol gösteriyor. Bu kadar kaygan bir zeminde kendini doğru ifade edebilmeyi, anlatmak istediği gibi anlaşılmayı en etkili ve pratik şekilde yapmayı anlatıyor.

 1. Rakibini Yere Ser- Sosyal Medya Çağında Hikaye Anlatmak – GaryVaynerchuk

Pazarlama yapmak zaten son derece zor bir iş. Fakat giderek daha da zorlaşıyor. Fakat oturup bunun için üzülecek zamanımız yok. Pazarın gerçeklerine uyum sağlamak ve pazarlama adına ne yapmak gerekiyorsa en iyisini yapmak zorundayız.

Günümüzde sosyal medyada içerikler hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Nitelik olarak içerikler önemli olduğu gibi sosyal medya platformlarına ve mobil cihazlara uygun nitelikte içeriklere gerekiyor. Bunun için gücünüzü rastgele değil, doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Yeni mecralara uygun, farklı hikâye formları anlatmanız icap ediyor. Markanız için İnterneti Nasıl Kullanmalısınız ve Teşekkür Ekonomisi adlı kitapların yazarı GaryVaynerchuk bu kitabında da okura denenmiş sosyal medya stratejileri aktarıyor. Adeta bir eğitim kampı havasındaki bu kitap, sosyal medyada etkili hikâye anlatımına katkı sunuyor.

 1. Sosyal Medya 101 2.0- Pazarlamacılar için Sosyal Medyaya Giriş – Murat Kahraman

Sosyal Medya 101 kitabının ilk baskısı 2010 yılında yapılmıştı. İlk haliyle kitap o yıllardaki insanların günlük rutinlerinin bir parçası haline gelmiş olan sosyal medyayı tanıtma amacı ile hazırlanmıştı. Bu alanda profesyonel olarak var olmak isteyenler için bir giriş yapma amacındaydı.

İlk baskısından üç yıl sonra yeni baskısı yapılacak oldu. Fakat artık sosyal medya insanların hayatında üç yıl önceki yerde değildi. Artık sadece sosyal hayatın bir parçası olmanın çok ötesine geçmiş, bir vazgeçilmez halini almıştı. Özellikle iş hayatında pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya ayağının göz ardı edilmesi mümkün olmadığı gibi bu ayağın aksatılması halinde diğer çabalar etkisiz kalacaktı. Yazar bütün bunları düşünerek eserinde güncellemeler yapmaya karar verdi ve neredeyse kitap, baştan sona değişti.

Murat Kahraman’ın güncel sosyal medya kampanyalarında örneklerle desteklediği bu kitabı, kendi deyişiyle okuyanları belki bir sosyal medya gurusu yapmaya yeterli değil. Fakat konuyla doğrudan ilgilenen herkesin işine yarayacak birçok bilgi bu kaynakta yer alıyor.

 1. Sosyal Medya Canavarı Olmak- Oğuzhan Saruhan

Oğuzhan Saruhan uzun yıllardır sosyal medya üzerine çalışmalar yapıyor. Sosyal medya kitabı ile sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak, sosyal medya platformlarını potansiyel iş ağına dönüştürmekisteyenlere önerilerde bulunuyor. Bir yol gösterici niteliğindeki kitapta pek çok araştırmaya ve örnek olaylara yer verilmiş. Yazar, örnek olaylar üzerinden konuları ele alıyor. Bazı iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak okutularak içerik üretimi, kriz yönetimi, rakip analizi, hedef kitle taraması gibi konulara yer veriliyor.

Yine bu kitapta Facebook, Instagram, Youtube, Twitter gibi sosyal medya platformlarında takipçi sayısını arttırmanın yolları üzerine bilgiler veriliyor. 2019 yılında kendi alanında da en çok satan olmayı başarmış bulunuyor.

 1. Sosyal Medya İletişimi- Erdem Taşdemir/Emre Ş. Aslan

Sosyal Medya İletişimi adlı kitap, sosyal medya çalışmalarına ilgi duyan, bu alanda çalışan herkese faydalı olacak nitelikte. 2017 yılında yayınlanmış ve sosyal medyanın kişilere ulaştırılan mesajların kişiselleştirilmesinden dolayı iletişimin çok önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Sosyal medyanın ilişkili olduğu alanlarda nasıl değişim ve gelişimlere neden olduğuna dikkat çekiliyor. Teknoloji, halkla ilişkiler, spor, reklam, marka gibi pek çok konu ile sosyal medyanın etkileşimi üzerinde duruluyor.

 1. Sosyal Medya Pazarlaması- Erkan Akar

Erkan Akar’ın yazmış olduğu Sosyal Medya Pazarlaması kitabı sosyal medya kitapları arasında ilklerden birisi. Akar, sosyal medya pazarlaması alanındakikavramları tek tek açıklıyor. Çağa ayak uydurarak ve gelişmeleri yakından takip ederek örneklerle okurlara sunuyor. İlk baskısı 2010 yılında yapılan kitap, Eylül 2018’de üçüncü baskısını yapmış, alanında oldukça fazla ilgi görmüştür.

Sosyal Medya Pazarlaması kitabında sosyal çağ, sosyal ağ, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, sosyal medya metrikleri ve pazarlama 4.0 gibi kavramlar hakkında son derece detaylı bilgiler yer alıyor.

 1. Sosyal Medya Sanatı – GuyKawasaki

GuyKawasaki ve meslektaşı PegFitzpatrickApple’ın popüler marka imajı sahibi olmasında öncelik etmişlerdir. Aynı şekilde iş dünyasında bütün sosyal medya platformlarının kullanımına ön ayak olmuşlardır. Bu yüzden sosyal medyanın etkili kullanımı konusunda söyleyecekleri çok şey var. Bu kitapta zamanda, çabadan ve paradan tasarruf ettirecek çözümler bulunuyor. Pratik bir sosyal medya kullanım kılavuzuolarak karşımıza çıkıyor.

Sağlam bir sosyal medya stratejisi geliştirmek, platformlarda kalıcı ve etkili olmak, pazarda daha görünür olmak istiyorsanız bu kitaptan bütün incelikleri öğrenebilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Stratejisi – Pelin Vardarlıer

Günümüzde bilgi teknolojilerinde büyük gelişmeler oluyor. Dijital medya anlayışı her geçen gün büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. İşletmeler için sosyal araçlarını kullanırken strateji belirlemek, ona göre hareket etmek gerekir. Stratejiler uzun vadeli olmalı ve amaçlara uygun olarak şekillenmelidir. Bu sosyal medya kitabı sosyal medyanın pazarlama alanında nasıl kullanılması gerektiği, işletmelerin sosyal medyada yer alma stratejileri, marka yönetimi ve pazarlama çalışmalarına yer verilmektedir. Kitabın amacı sosyal medya stratejilerini uygulamalar üzerinden anlatmak, açıklamak, işetmeler için ne kadar önemli olduğunu belirterek bu alanda yapılmış en iyi sosyal medya uygulamalarını tespit etmektir.

 1. Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler / Vasat İşler – ScottStratten

Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler / Sosyal Medyada Yapılan Vasat İşlerkitabının yazarı ScottStratten. ScottStratten aynı zamanda ABD’de bestseller olmuş UnMarketing kitabının da yazarıdır. Adından da anlaşılacağı üzere burada bir değil iki kitap sunuluyor. Önlü arkalı olarak basılan kitabın bir yüzünde işlerinde başarılı olan çalışanların ve yöneticilerin sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkardıkları müthiş işler anlatılıyor. Diğer yüzünde ise sosyal medyayı yanlış, gereksiz ve etkisiz zamanlarda kullanan çalışan ve yöneticilerin ortaya çıkardıkları vasat işler, hatta fiyasko işler anlatılıyor.

UnMarketing adlı kitapta ScottStratten, yine UnMarketing adlı interaktif web sitesine gönderilen birbirinden farklı hikayeleri okuyucuca sunuyor.İyi ve kötü gerçek hikayelere yer veriyor. Bu hikayeler ışığında okuyuculara bazı işlerin nasıl müthiş hale getirildiğini, bazı işlerinse nasıl bir felaketle sonuçlandırıldığını anlatıyor.

Yazar, büyük iş modellerini veya pazarlama hilelerini bir kenara bırakarak küçük davranış modelleri üzerine odaklanıyor. Bu sayede olumlu yönde hareket eden, müşterisinin sorununa çözüm üreten markaların ortaya çıkardıkları üstün başarıları veya tam tersi ortaya koydukları felaketleri esprili üslubuyla okuyucularına aktarıyor.

 1. Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri- Harun Yıldız

Doç. Dr. Harun Yıldız sosyal medya ile alakalı farklı bir noktaya kitabında dikkat çekiyor. Farklı bir bakış açısıyla olayların ele alındığı çalışmada daha özele inilerek sadece iş yaşamında sosyal medyanın yeri üzerinde duruluyor. Beş bölümden oluşuyor ve iş dünyasına, yöneticilere, örgütlere yönelik sosyal medya ile ilgili kavramlar bulunuyor.Sektörler açısından sosyal medyanın önemi, örgütsel davranış sergilemelerinde sosyal medyanın yeri, örgüt kuramı açısından sosyal medyanın fonksiyonu gibi konular örneklerle birlikte ala alınıyor.

Sosyal Medya Kitapları PDF

Sosyal Medya Kitapları PDF

Sosyal Medya Kitapları PDF
Sosyal Medya Kitapları PDF

Sosyal medya kullanım rakamları gün geçtikçe yükseliyor. Markalar, şirketler ve firmalar için artık sosyal medyada var olmak yetmediği gibi mutlaka etkili, etkileyici ve özgün biçimde kullanılması gerekiyor. Bunun için kendinizi geliştirebileceğiniz gibi gerekirse profesyonel ajans desteği almanız dahi gerekebiliyor.

Sosyal medya stratejileri konusunda yararlanabileceğiniz pek çok kaynak var. Özellikle bu alanda yazılmış kitaplar derli toplu bilgi ve örnek olaylar üzerinde meseleleri daha doğru anlamanızı yardımcı oluyor. Sosyal medya kitapları basılı formda olduğu gibi PDF formatında da bulunabiliyor. Sizler için geniş bir araştırma yaptık ve kaynak olarak faydalana bileceğiniz sosyal medya kitapları PDF seçeneklerini derledik. Listemizde yer alan kitapların bir kısmı basılı olarak da bulunabilirken bazıları sadece PDF, e-book olarak erişime açıktır.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki PDF kitaplara erişebilmek için belli bir site, sayfa bulunmuyor. Her birisi için kitabın isminin sonuna PDF ibaresini ekleyerek arama motorunda yazmanız gerekiyor. Ardından bazıları doğrudan izlenebiliyor, indirilebiliyor olsa da bazıları için sitelere üye olmanız, hatta ufak ödemeler yapmanız gerekebiliyor. Fakat eriştikten sonra telefonunuza, bilgisayarınızı indirebilir, sürekli yanınızda taşıyabilir, dilediğiniz yerde içeriklerinden istifade edebilirsiniz.

PDF Olarak Ulaşabileceğiniz Sosyal Medya Kitapları

 • Sosyal Medya ile Dijital Pazarlama

Alaattin Çağıltarafından hazırlanan bu kitap, sosyal medyanın başlangıcından itibaren bir reklam mecrası haline gelmesi, bu mecralarda nasıl reklam verileceği gibi detaylı bilgiler barındırıyor. Hesap onaylatma, sponsorluk, internetten para kazanma, sosyal medyanın etkileri, algı yönetimi, sosyal medyanın hukuki boyutu gibi birbirinden önemli konular detaylı olarak ele alınıyor. Sosyal medyanın ne olduğundan sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğine dair bütün detaylara ulaşabiliyorsunuz.

Kitapta Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn ve Pinterest kanallarının her birisinin özellikleri, temel eksenlerinin ne olduğu, bunların her birisinde takip edilmesi gereken reklam stratejilerinin detayları ele alınıyor. İçerik üretmek üzerinde de durularak sosyal medyada etkili içerik üretiminin nasıl yapılabileceği, içerik üretirken nelere dikkat edilmesi gerektiği detaylandırılıyor. Ayrıca sosyal medyanın faydaları ve zararlarına dair de değerlendirmelerde bulunuluyor.

 • Sosyal Medya Yönetimi

Doç. Dr. Özgü Yolcu tarafından İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Medya ve İletişim Önlisans programı için hazırlanan bu kitap, yaklaşık 200 sayfa. Ders kitabında dijital pazarlama, pazarlama 4.0, dijital pazarlamada en ok kullanılan mecralar, sosyal medya kullanıcıları, X, Y, Z kuşakları ve dijital yerliler, sosyal medya ve teknolojilerinin tüketici davranışlarına etkileri ve daha pek çok başlık ele alınıyor. Üniteler halinde hazırlana kitap, toplamda 14 üniteden oluşuyor.

Kitapta sosyal medya ve sosyal medyanın dijital pazarlamaya bakan yönleri üzerinde duruluyor. Müşteriler, satıcılar, geliştiriciler gibi pazarın bütün paydaşları hakkında detaylara yer veriliyor. Sosyal medyanın, internetin kullanım amacı, e-ticaret, endişe edici konular ile birlikte sosyal medyanın kuşaklara göre nasıl ve ne kadar kullanıldığı değerlendiriliyor.

Özgü Yolcu kitabında özellikle sosyal medya pazarlama üzerinde detaylıca durarak sosyal medya pazarlamanın ne olduğu, amaçlarının ne olduğu, sürecin nasıl işlediği ve sosyal medya kullanımına dair önerileri ile markaların, firmaların sosyal medyayı kullanırken nasıl bir strateji geliştirmeleri gerektiği üzerinde geniş bilgi veriyor.

Sosyal medya, markalaşma için çok etkili bir mecra olsa da krizler de daima buranın bir gerçeğidir. Markanız sosyal medyada bir anda saldırıya uğrayabilir, çok büyük bir krize girebilir. Twitter’da bir akşam gündem olabilir, binlerce olumsuz mesaja, tag paylaşımına maruz kalabilirsiniz. Eğer başarılı bir kriz yönetimine sahip olursanız krizi fırsata çevirebilir, sosyal medyada etkili bir iletişimle markanız için krizi bir sıçrama tahtasına da dönüştürebilirsiniz. İşte sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında yer verdiğimiz bu kitapta kriz yönetimine dair detayları da rahatlıkla bulabilirsiniz.

 • Sosyal Medya El Kitabı

Merve Seren, Tolga Çelik, Nedim Özgeldi, Elif M. Dumankayaiş birliği ile hazırlanan bu kitap özellikle sosyal medya konusunda genç nüfusun bilinçlendirilmesi, bir rehber niteliği taşıması amacıyla hazırlanmıştır. Sosyal medyanın kullanım alanları, sosyal medya araçları, bütün bu araçların kullanımı sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatılıyor. Sosyal medya kullanımının sunuş olduğu olanaklar, yarattığı mevcut ve muhtemel sorunlar, Türkiye’de ve dünyada sosyal medya trendleri, sosyal medya kullanım araçları ve bütün bunlar yanında sosyal medyanın geleceği ele alınıyor. Öngörüler ışığında değerlendirmeler, tespitler yapılıyor. Basılı formu haricinde sosyal medya kitapları PDF seçeneği ile de bazı sitelerden erişiebiliyor.

 • Sosyal Medya ve Etik

Saim Yepremeditörlüğünde hazırlanan ve PDF formatında internette erişebileceğiniz kitap, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde gerçekleştirilen çalıştayda sunulan çalışmaları içeriyor. Sosyal medya etiğinin ne olduğu, nasıl hayata geçirilmesi gerektiği, sosyal medyadaki dil ve üslup sorunları, sosyal medya üzerinden algı yönetimi gibi çeşitli başlıklar halinde, farklı üniversitelerden akademisyenlerin hazırlamış oldukları çalışmalara yer veriliyor. Sosyal medyanın her ne kadar bir özgürlük alanı olsa da bir etik değerler sisteminin olması gerektiği, dilin ve üslubun başkalarına zarar vermeye başladığında sınırların aşılabileceği gibi aslında sosyal medyaya dair pek de konuşulmayan noktalara değiniliyor.

 • 2 Saatte A’dan Z’ye Dijital Pazarlama

Olgu Şengültarafından hazırlanan ve sosyal medya kitapları PDF alternatifleri arasında yer alan kitap, dijital pazarlamanın profesyonelce kullanımına odaklanıyor. İş arayanlar için dijitaldeki kariyer fırsatları, online reklam kanalları ve hedef pazarlama, web sitelerine ziyaretçi çekmenin yolları, e-ticarette satışları arttırmanın püf noktaları gibi pek çok konuya yer veriliyor. CEO, CMO ve girişimciler için dijital medyanın, sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği, en çok hangi noktalarda hata yapıldığı gibi detaylar anlatılıyor. A’dan Z’ye dijital pazarlamaya dair her şey anlatılırken sosyal medya da dijital pazarlamanın önemli ayaklarından birisi olarak kitapta ele alınıyor.

 • Türkiye ve Sosyal Medya

Dağhan Irak ve Onur Yazıcıoğlu tarafından kaleme alınan sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında yer alan kitapta Türkiye’de sosyal medya kullanımı her yönüyle ele alınmaya çalışılmış. Türkiye’de sosyal medyanın tarihi anlatıldıktan sonra sosyal medya araçlarının Türkiye’de nasıl kullanıldıkları, insanların niçin, hangi amaçlarla sosyal medyada yer aldıklarına dair durum tespiti yapılmış. Daha sonra sosyal medyada Türkiye’de hangi temaların öne çıktığından bahsedilerek esas üçüncü bölümde 2011 ve 2012 yıllarında sosyal medyaya damga vuran konulardan bahsedilmiş.

Dört bölümden oluşan kitabın en geniş olan üçüncü bölümü, aslında iki yılın tarihini sosyal medyadan okumak özelliği taşıyor. Başlık başlık Türkiye’de sosyal medyada nelerin gündem olduğu, insanların en çok neler konuştukları anlatılıyor. Durum değerlendirmesi yapılıyor. Sonuç kısmında ise sosyal medyanın Türkiye’deki geleceği üzerine öngörülerde bulunuluyor. Sosyal medyanın hem kendi içinde ne gibi değişimler yaşayacağı hem de Türkiye’de neleri değiştirip neleri değiştiremeyeceği üzerine yorumlar yapılıyor. O dönemin önemli olaylarını değerlendirmek adına da etkili bir derleme olarak kitap karşımızda duruyor.

 • Sosyal Medya

Mehmet Yusuf Balik tarafından e-book formatında hazırlanan Sosyal Medya adlı kitap, 33 sayfadan oluşuyor. Dijital medya, dijital medyanın kullanım detayları, sosyal medya kavramları üzerinde duruluyor. Daha sonra da Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Whatsapp, Instagram, Foursquare gibi dünyada ve ülkemizde popüler sosyal medya platformlarının, araçlarının özelliklerinden bahsediliyor. Google üzerinde ayrıyeten durularak GoogleAdwords gibi araçların detayları, nasıl ve niçin kullanılabileceği gibi detaylara yer veriliyor.

Sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında yer alan kitapta yeni nesil pazarlama stratejilerinde sosyal medyanın nasıl bir rolü olduğu ele alınarak ajansların sosyal medya yönetiminde faydalanabilecekleri bir çalışma ortaya konuluyor. Sosyal medya stratejisi üzerine bilgiler veriliyor.

 • Sosyal Medya ve Blog

Gonca Telli Yamamoto ve Özgür Karamanlı Şekeroğlu tarafından hazırlanan Sosyal Medya ve Blog kitabı aynı zamanda basılı formda da yer alıyor. Kitap, blog konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere, iyi bir blog oluşturmak ve blog yazarlığı sürdürmek isteyenlere yol haritası sunuyor. Bütün bu konularda kişilere ilham verme ve teşvik etme konusunda da yardımcı oluyor.

Diğer taraftan kurumlar, işletmeler için sosyal medya, blog gibi konular her geçen gün daha dikkate alınması gereken bir hal alıyor. Gerek sosyal medya gerekse blog, kurumlara müşterileri ile ilişki kurma olanağı sağladığı gibi ürün satmak, marka duyurmak, marka geliştirmek fırsatı veriyor. Yine itibar artışı ve müşteriler hakkında araştırma yapmak gibi fonksiyonlar da üstlenebiliyor. Hatta blog ile sosyal medya platformları birleştiğinde halkla ilişkiler fonksiyonuna da yeni bir boyut kazandırıyor. Fakat bütün bunların yapılabilmesi için püf noktaları göz ardı etmemek gerekiyor

Sosyal medya kitapları PDF alternatifleri arasında ulaşabileceğiniz bu kitap, dokuz bölümden oluşuyor. Sosyal medya kavramından yola çıkılarak blogların popüler hale gelmesine yol açan sürece değiniliyor. Sonra da blog kavramı, blog çeşitleri ele alınıyor. Etkili blog oluşturmanın kuralları, araçlar, uygulamalar, hazırlanmalar, yazıma ilişkin yaklaşımlar detaylandırılıyor. Ziyaretçi trafiğini arttırmak, kazanç elde etmek, ticari kullanım teknikleri geliştirmek, izlemek ve yönetmek ile birlikte blogların geleceği irdeleniyor. Çeşitli örnekler verilerek bütün anlatılanlar daha somut hale getiriliyor.

 • Sosyal Medya Sanatı

GuyKawasaki tarafından hazırlanan kitabın basılı formuna ulaşabileceğiniz gibi çeşitli web sayfalarından PDF formuna da erişebilirsiniz. Apple gibi popüler markaların sosyal medyada da markalaşmasında önemli pay sahibi olan yazar, meslektaşı PegFitzpatrick sosyal medyada başarıyı belirleyen unsurlar üzerine uzun araştırmalar yapmışlardır. Tecrübelerini ve bilgi birikimlerini bu alanda okuyucuyla paylaşmak istemişlerdir.

Bu kitabı okuyarak sosyal medyayı hangi sektörde olursanız olun zamandan, çabadan e paradan tasarruf edecek biçimde daha pratik kullanmayı öğrenebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden nasıl bir strateji geliştirmek gerektiği, en popüler sosyal medya platformlarında kalıcı olabilmek adına, varlığınızı büyütmek, pazarda daha görünür olmak ve takipçilerinizi arttırmak adına neler yapmanız gerektiğini tüm incelikleriyle öğrenebilirsiniz. Adeta yazarlar, okuyucularına sosyal medya kullanımını bir sanat perspektifinden ele almayı öretmeye çalışıyorlar.

 • Sosyal Medyada Yapıla Vasat İşler -Sosyal Medyada Yapıla Müthiş İşler

ScottStratten tarafından kaleme alınan Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler- Sosyal Medyada Yapılan Vasat İşler kitabı sosyal medya alanında uzun yıllardır baş ucu kitaplarından birisi. Basılı formu gibi PDF formu da internet üzerinden ulaşılabiliyor.

Adından da anlaşılacağı üzere bu, aslında iki kitap. Önlü arkalı olarak basılmış olan kitabın bir yüzünde sosyal medyayı iyi kullanarak müthiş işlere imza atmış çalışanların, yöneticilerin hikayelerini barındırırken diğer yüzünde yine sosyal medyayı kullanarak nasıl vasat sonuçlar elde etmiş alışan ve yöneticilerin hikayelerine yer veriliyor. Sosyal medyayı doğru ve yanlış kullanımın nasıl olduğunu ve ne gibi örnek sonuçlar doğurduğunu kitapta canlı örnekleriyle görebiliyorsunuz. Ya da sosyal medya araçlarının etkili kullanımıyla nasıl başarıya ulaşıldığını, pazarda bir anda nasıl bir sıçrama gerçekleştirildiğini anlayabiliyorsunuz.

Yazar, interaktif sitesine gönderilen farklı ve iyi olduğunu düşündüğü hikayeleri bu kitapta ele alıyor. Okuyucularına bazı işlerin nasıl müthiş hale getirildiğini, bazılarının ise hüsranla sonuçlandırıldığını anlatıyor. Küçük davranış modelleri ile olumlu yönde hareket edildiğinde müşteri sorunlarına çözüm arandığında, markalaşma sürecinde başarıya ulaşıldığını gösteriyor. Ya da tam tersi… dolayısıyla sosyal medya stratejisi adına faydalı bir kitapla karşı karşıyasınız.

 • Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları

AnnHandley ve C. C. Chapman tarafından kaleme alınan kitap, sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında bir diğeri. Artık pazarlama alanında mükemmel içerik sunmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Fakat günümüzde piyasada bundan daha fazlası gerekiyor. Mükemmel içeriklerinizi ilgi çekici, unutulmayan ve takip edilen hale getirmeniz mutlaka şart.

Maalesef içerik geliştirmek zannedildiğinden çok daha zor. Facebook, Twitter, Youtube ya da Google+ gibi elinizdeki en etkili kanalları en etkili özellikleriyle kullanarak alıcılarınıza ulaşmanız gerekmekte. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte bu kitapta bütün bunların cevaplarını detaylı olarak öğrenebiliyorsunuz.

Pazarlama profesyonelleri için uzun yıllardır içerik yöneticiliği yapan yazarlar, online içerik üretimi ve online içeriklerin etkili yönetiminin bütün kilit noktalarını ve krallarını bu kitapta okuyucularına aktarıyorlar. Yeni baskısı genişletilmiş ve gözden geçirilmiş. Güncel örneklerle birlikte içerik kurallarıyla ilgili nasıl yanlışlar yapıldığını ve doğrusunun nasıl yapılması gerektiğini gösteriyorlar. Bu yüzden iyi bir içerik yöneticisi olmak isteniyorsanız mutlaka faydalanmanız gereken bir kitap.

 • Markanız İçin İnterneti Nasıl Kullanmalısınız?

GaryVaynerchukinterneti keyif aldığı bir iş için kullanan ve bu konuda en iyilerinden birini yapan kişi. Son derece renkli ve eğlenceli bir kitap ortaya koymuş ve bu kitabı en popüler satış platformlarında zirveye çıkmış, en çok satılanlar, en çok okunanlar arasına girmiş bir kitap. Daha yayınladığı ilk hafta listelerde zirveye çıkmayı başarmış. Alanında pek çok ödülün de sahibi olan yazar, internetin gücünden nasıl yararlanılabileceğini, interneti, hususiyetle de sosyal medyayıhayallerinize ulaşmak için nasıl kullanabileceğinizi anlatıyor.

Sosyal medya kitapları PDFseçenekleri arasındaki bu kitapta sosyal medya ve internetin etkili kullanımına dair bir yol haritası çıkartılıyor. Yazar, herkes ama herkes kendini bir marka olarak düşünmek ve ona göre başlamak zorunda. Bu bir seçenek değil, bir mecburiyet, diyerek bilgisini, tecrübesini ve geleceğe dair öngörülerini burada okuyucularına takdim ediyor.

 • Rakibini Yere Ser

Sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında GaryVaynerchu ktarafından hazırlanan ikinci kitap,Sosyal Medya Çağında Hikaye Anlatmak alt başlığı ile Rakibini Yere Ser başlığını taşıyor. Bu kitap, daha çok yazarın hikâye anlatma üzerine yazdıklarından oluşuyor.

Maalesef pazarlama gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Çünkü Pazar aynı; fakat pazarlamacı çok. Bu yüzden pastadan fazla pay alabilmek için sizin sıyrılarak öne çıkmanız ve hedef kitleye sizi, sizin ürününüzü, hizmetinizi tercih etmeye ikna etmeniz gerekiyor. Bu yüzden pazarlama zor diyerekten bir kenara çekilip havlu atma lüksünüz yok. Mutlaka pazarın gerçeklerine uyum sağlamak zorundasınız. Çünkü o size uyum sağlamıyor!

Bahsedilenleri başarmanın yolu, içerikten geçiyor. İçerik dediğimiz mesele ise sadece nitelikli içerik değil. Sosyal medya platformlarına uyumlu ve mobile uyumlu içerikler. Mutlaka gücünüzü doğru kullanmalısınız ve yeni mecralara uygun, farklı diller geliştirerek hikâye formları anlatmalısınız.

GaryVaynerchuk bütün bunlar ile birlikte denenmiş sosyal medya stratejilerini okurlara sunuyor. Hikayelerinizi günümüzün en önemli sosyal medya sitelerinde anlatmak için nasıl hazırlamanız gerektiğini, nelere dikkat etmeniz gerektiğini adeta bir kamp havasında baştan sona anlatıyor.

 • Sosyal Medya Stratejisi

Sosyal Medya Stratejisi, akademisyen Pelin Vardarlıer tarafından hazırlanmış, sosyal medya kitapları PDF ve basılı formlarıyla ülkemizde en çok ilgi gören kitaplardan birisi. Kitapta günümüz bilgi teknolojileri ve dijital medya anlayışının çok hızlı geliştiği, sosyal medya araçlarının gün geçtikçe daha önemli hale geldiği ele alınıyor. Bu doğrultuda işletmelerin sosyal medya araçlarını kullanırken belirledikleri stratejilerin uzun vadeli amaçlarına uygun olması gerektiği üzerinde duruluyor.

Kitapta sosyal medyanın pazarlama alanında etkin kullanılması, işletmelerin sosyal medyada nasıl bir strateji ile yer almaları gerektiği, pazarlama ve marka yönetimi çalışmaları anlatılıyor. Sosyal medya stratejilerini yapılan uygulamalar üzerinden açıklayarak sosyal medya pazarlamasının işletmeler için önemini anlatıyor. Bu alandaki yapılmış en iyi uygulamaları göstermeyi amaçlıyor. Bu yönüyle de başarılı bir örnek sunuyor.

 • Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya

Sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasında yer alan Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya kitabı pazarlama alanında geleneksel medyanın tekelinden çıkıldığını belirtiyor. Artık milyonlarca liralık reklamlar vererek televizyonlarda etki yaratılması beklenmiyor. Zaten bu, başarılamıyor da. Artık günümüz gerçeği şirketlere sosyal medyaya yoksalar piyasada yok olduklarını hatırlatıyor. Bütün dünyada yeni kabuk değişimi yaşanıyor ve buna direnenler olsa da önünde durulamayacağı bir gerçek.

Pazarlamanın geleneksel medyanın tekelinden sıyrılmaya başladığı bir dönemde yaşıyoruz. Buna karşın bizi bir yapan geleneksel değerler daha fazla önem kazanıyor. Girişimcilik, yaratıcılık, cesaret gibi kavramlar daha değerli hale geldi. Sosyal medya ile ateş, tanrıların elinden alınıp insanlara verildi. Fakat bunu ellerimizi yakmadan nasıl yapabileceğiz?

Pazarlamada işletişim son derece hassas bir mevzu. Bu, sosyal medya iletişimi olduğunda durum daha hassas hale geliyor. Kendini sosyal medyada doğru ifade edebilen markalar insanlara daha rahat ulaşabiliyor. Artık karşınızda daha bilinçli, sorgulayan, şüphe edebilen bir müşteri profili var. İşte bu yüzden sosyal medyayı doğru, dürüst, bilinçli kullanan markalar ayakta kalmayı başarırken geleceği göremeden yol almaya çalışanlar sadece çırpındıkları ile kalıyorlar. İşte Salih Seçkin Sevinçkitabında bütün bunların nasıl bir strateji ile gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor.

 • Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin?

Sosyal medya kitapları PDF seçenekleri arasındaki Oğuzhan Saruhan’ın Sosyal Medya Canavarı Olmak İster Misin? kitabı, uzun yıllardır sosyal medya üzerine çalışma yapan yazarın bilgi ve tecrübelerine dayanıyor. Yazar, bu kitabı ile sosyal medyanın etkili bir şekilde kullanılması ve sosyal medya platformlarındaki potansiyelin iş ağına dönüştürülmesine dair bir yol haritası sunuyor. Kitapta pek çok araştırma ve örnek olaya yer veriliyor. Bazı iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak da okutulmaya devam eden Sosyal Medya Canavarı Olmak, içerik üretimi, kriz yönetimi rakip analizi gibi etkili bir sosyal medya kullanımının detaylarına eğiliyor.

Yine bu kitapta Facebook, Twitter, Instagram, Youtube gibi sosyal medya platformlarında nasıl bir yol izleyerek takipçi sayınızı artırabileceğinize dair taktikler de bulunuyor. 2019 yılında kendi alanında Türkiye’nin en çok satını olmayı başaran kitabı internet üzerinde çeşitli sitelerde PDF formatında bulup bilgisayarınıza, telefonunuza indirebilirsiniz.

Sosyal Medya Yöneticiliği Kitapları

Sosyal Medya Yöneticiliği Kitapları

sosyal medya yöneticiliği kitapları
sosyal medya yöneticiliği kitapları

Teknolojiningelişmelisiyle birlikte dijitalleşmeye olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak reel dünyanın dışında dijital dünyada da mutlaka yer almak gerekiyor. Markalar için adeta dijital dünyada yoksan, sektörde de yoksun anlayışı gün geçtikçe pekişiyor.

Türkiye’de bugün nüfusun üçte ikisi internet kullanıcısı ve nüfusun yüzde 53’ü sosyal medya kullanıcısı. İnsanlar günde en az 3 saatlerini sosyal medyada geçiriyor. Dolayısıyla çok büyük bir Pazar bulunuyor. Her ne kadar dijital Pazar geniş olsa da artık sadece sosyal medyada yer almak yetmiyor. Doğru stratejiler geliştirerek rakipleriniz arasından sıyrılmanız, pastadan daha fazla pay almanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı en iyi şekilde öğrenmek de sosyal medya yöneticiliği kitapları ile mümkün oluyor.

Başarılı Bir Sosyal Medya Yöneticisinin Yapması Gerekenler

Sosyal medyada başarılı olan yöneticilerin, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için uygulayacakları yöntemlerin, denetimlerin ve stratejilerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Başarılı bir sosyal medya yöneticiliği için bulunması gereken temel bilgi ve becerileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Sosyal medyayı sıradan kişiler gibi sadece bir sosyal medya olarak düşünmeyin. Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız gerçekten yakınsayın. Temsil ettiğiniz markayı sosyal medyanın kendi doğal ortamında yaşatmaya çalışın ve sosyal medya insanı gibi davranın.
 • Sosyal medyanın temeli iletişimidir. Bu iletişim karşılıklı etkileşime dönüşürse başarılı olur ve geleneksel medyadan sosyal medyayı ayıran en temel unsurlardan birisi anlık etkileşimdir. Eğer başarılı bir iletişimden söz etmek istiyorsanız mutlaka yaratıcı içerikleriniz olmalıdır. Her ne kadar yaratıcılık yetenek olsa da olmaması halinde bir dereceye kadar geliştirmeniz mümkündür. Bunun için takip edeceğiniz yöntemler tamamen sizin sektörünüzle alakalıdır.
 • Sosyal medya yatırımlarının etkileri tamamıylaölçülebilir. Bu yüzden her çalışma doğal olarak bir veri üretir. Eğer verileri okuyabiliyor ve veriler ışığında aksiyon alabiliyorsanız başarıya daha kolay ulaşırsınız. Bunun için analitik bir bakış açısında sahip olmalı, problem çözme yeteneğinizi geliştirmelisiniz.
 • Sosyal medya yöneticiliği ve pazarlamaya dair ipuçlarını görebilmek için farklı blogları ve dergileri okumanızda fayda var. Bunu düzenli yaptığınız taktirde sosyal medyaya daha hâkim olursunuz. Bu tür blogların hesaplarını takibe alabilir, abone olabilir, yolladıkları e-postalara göz atabilirsiniz. Trendler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Çünkü başarılı bir sosyal medya yöneticiliğinde güncel kalmak çok önemlidir ve trendler çok hızlı değişmektedir.
 • Eğer sosyal medya konusunda yeterli düzeyde olmadığınızı düşünüyorsanız kurs ve etkinliklere katılabilirsiniz. Bazıları ücretsiz olan bu kurs ve etkinliklere katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Videolardan öğrenebilen birisi iseniz bu konudaki videoları izleyebilir, hatta satın alabilir, bu sayede kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada temel nokta seçici olmak, uzman kişilerin videolarını bulmaktır.
 • Sosyal medyanın sunduğu avantajlardan birisi sayısız sosyal medya yönetim ve analiz aracına sahip olmasıdır. Bu araçlar zaman kazanmanız dahi sosyal medyayı daha rahat, daha etkili kullanmanıza yardımcı olur. Araçlar sayesinde yapılan yorumlara cevap verebilir, denetim gerçekleştirebilir, gönderi planlamaları yapabilir ve hesaplarınıza dair stratejiler geliştirebilirsiniz. Kullanımları çoğu zaman oldukça basit olan sosyal medya araçlarının nerelerde kullanıldığını, ne işe yaradığını öğrenebilirseniz sosyal medya yönetimini daha verimli yapabilirsiniz. Kendinize en uygun sosyal medya yönetim araçlarından faydalanabilirsiniz.
 • Başarılı sosyal medya yöneticiliği için yapılabileceklerden birisi desosyal medya yöneticiliği kitaplarıokumaktır. Sosyal medya üzerine yazılmış ve faydalı olabilecek birçok kitap var. Bunları okuyarak kendinizi derinlemesine geliştirebilir, kavramlardan stratejilere, hedef kitleden alanın geleceğine dair hemen her konuda gelişme kaydedebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız sosyal medya yöneticiliği kitaplarılistemiz bu konuda fazlasıyla yeterli olacaktır.

En Çok Tercih Edilen Sosyal Medya Yöneticiliği Kitapları

Sosyal medya yöneticiliği kitaplarıoldukça fazla. Bunların bir kısmı yabancı yazarlar tarafından hazırlanmış, bir kısmı de Türkiyeli yazarlar tarafından. Hemen tamamı da sosyal medyanın kurumsal olarak nasıl yönetileceği, marka ve kurumsal kimlik adına nasıl mesafe kat edileceği üzerine odaklanıyor. Bu alanda en çok faydalanılan sosyal medya yöneticiliği kitapları şunlar:

 • Taşlar Yerinden Oynarken –Fatoş Karahasan

Bu kitap yazarın deyimiyle ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve eğişimin ruhunu ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde toplumları ve markaları nelerin beklediği eserde ele alınmıştır. Pazarlamanın değişen ve değişmeyen doğruları, marka yönetiminin kuralları, dijital ve mobil dünyanın çalışma sitemi anlatılmıştır. Sosyal mecranın, e-ticaretin yeni kurallarına dair bir sorgulama yapılmış, internetin dünü, bugün ve geleceğini anlamaya dair bilgilere yer verilmiştir. Her bölümün sonunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının yöneticilerinin dijital dünyaya dair yorumlarına yer verilmiştir.

Sosyal ağların artan gücü üzerine kullanıcı davranışları, üretim, içerikler değerlendirilmiştir. Sosyal ağlarda marka yönetimine özel başlık açılmış, müşteri ilişkileri, zenginleşen veriler, sosyal mecra biçimleri, sosyal ağlarda güven duygusunun gelişimi ele alınmıştır. Markalar için sosyal medya kuralları açıklanmış, başarıya bugün nasıl ulaşılabileceği ve gelecekte bunun nasıl değişebileceği üzerinde durulmuştur.

 • Sosyal Medyanın İş Yaşamında Yeri – Doç. Dr. Harun Yıldız

Harun Yıldız’ın kitabı sosyal medya yöneticiliğinde özellikle iş yaşamı üzerine odaklanıyor. Sosyal medyadair farklı bir bakış açısı getirerek bunu iş yaşamına uyarlıyor. Yazar, sosyal medyanın bireyleri bilgi bombardımanına maruz bıraktığını ve güvenilir, geçerli bilgiyi ayırt etmeyi zorlaştırdığını belirtiyor. Çünkü aşırı bilgi yüklemesi obezite metaforundan yola çıkıldığında bireylerde bir tür enformasyona neden oluyor. Bunu engellemenin yolu ise toluma ve akademiye bilimden süzülmüş bilgi üretmekten geçiyor.

Kitap beş bölümden oluşuyor ve örgütlere, yöneticilere, iş dünyasına ve genel sosyal medya kullanıcısına faydalı ve bilimsel bir bilgi sunmaya odaklanıyor. Sosyal medya ile ilgili kavramlar, işletme fonksiyonları bakımından sosyal medyanın rolü, örgüt kavramı ışığında sosyal medya, örgütsel davranış açısından sosyal medya ve güncel sosyal medya konuları ele alınıyor. Her başlığın altında sosyal medyanın iş yaşamına yansımalarına değinilerek iş yaşamında başarılı bir sosyal medya yöneticiliği nasıl olmalı sorularına değiniliyor.

 • Sosyal Medya Yapılan Müthiş İşler -Sosyal Medyada Yapılan Vasat İşler – ScottStratten

Sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında yer alan bir diğer eser ScottStratten’e ait. Bu kitap, aslında iki kitap olarak karşımızda yer alıyor. Önlü arkalı basılmış ve bir yüzünde sosyal medyayı başarılı kullanarak işinde başarılı olmuş çalışanlara ve yöneticilere yer veriliyor. Arka yüzünde ise sosyal medyayı yanlış kullanarak işi fiyasko ile neticelenmiş çalışan ve yöneticilerin sonuçlarına yer veriliyor.

Yazar, UnMarketing adlı web sitesine okurlar tarafından gönderilen gerçek hikayelerden yola çıkmış. Nasıl başarılı olunur ya da nasıl felakete sürükletilir konularını anlatıyor. Sosyal medya yöneticiliğinde nelerin nasıl yapılması gerektiği ve nelerin nasıl yapılmaması gerektiği konusunda ufuk açıcı bilgilere yer veriyor.

 • Sosyal Medya Stratejisi – Pelin Vardarlıer

Sosyal medya kavramı günümüzde bireysel kullanıcıların çok ötesine geçmiş ve firmalar için hayati öneme sahip hale gelmiştir. Bu yüzden de firmalar, markalar sosyal medya yönetimine ciddi yatırımlar yapmak zorundadır. Aksi taktirde dijital çağdan geri kalmış imajı oluşturacakları gibi rakiplerine müşteri kaptırmaktan da uzak kalamazlar. Hem zamansal hem de parasal kaynak ayırmak, personel istihdam etmek, hatta profesyonel ajanslardan yardım almak yoluna gidebilirler. Çünkü ortada ciddi manada bir strateji savaşı vardır ve stratejisini sağlıklı kuranlar pazardaki pastadan daha fazla pay almayı başarmaktadırlar.

Bu kitapta sosyal medyanın pazarlama faaliyetlerinde etkin kullanımı, pazarlama stratejileri, marka yönetimi, işletmelerin sosyal medyada yer alan stratejileri ve yönetim detayları ele alınmaktadır. Vardarlıer’in kitabı bu alanda hazırlanmış en iyi sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında yer almaktadır. Ayrıca en iyi sosyal medya uygulamaları da kitapta ortaya konulmakta, okuyuculara geniş bir bilgilendirme yapılırken doğru adımların nasıl atılacağı konusunda yol gösterici olmaktadır.

 • Sosyal Medya Sanatı- PegFitzpatrick&GuyKawasaki

İsterseniz bir ürün, isterseniz bir hizmet sunun. Ya da bir marka olarak kendinizi konumlandırın. Başarıya ulaşmak için mutlaka sosyal medyada bulunmanız, doğru stratejiler geliştirerek adımlar atmanız gerekiyor. Apple’ınpopüler marka imajı kazanmasına önemli pay sahibi olan GuyKawasaki ve meslektaşı PegFitzpatrick tam da bu konuya değiniyorlar. İş dünyasında bütün sosyal medya platformlarının da kullanımına öncülük eden bu iki isim sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında mutlaka okunması gereken bir eserle deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini okuyucularla buluşturuyorlar.

Kitap, okuyucusuna zamandan, paradan ve çabadan tasarruf ettiren pratik bir kullanım kılavuzu niteliğinde bulunuyor. Sağlam bir sosyal medya stratejisi geliştirmeye, en popüler platformlarda kalıcı olarak yer edinmeye dair püf noktalar sunuyor. Dijitalvarlıklarınızı büyütmek, takipçi sayılarınızı arttırmak ve pazarda daha görünür olmak için neler yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiğini bütün incelikleriyle anlatıyorlar. Açtıkları yoldan giderek başarıya ulaşan pek çok marka olduğu gibi bu alanda yazılmış kitaplara da kaynaklık etmiş bulunuyor.

 • Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Web’te Pazarlama Stratejileri – Prof. Dr. Erkan Akar

Erkan Akar’ın Sosyal Medya Pazarlaması kitabı bu alanda Türkiye’de ilk yazılmış kitaplardan birisi. Akar, sosyal pazarlama alanındaki kavramların neler olduğunu, çağa ayak uydurarak ve gelişmeleriyakından takip ederek örneklerle okuyuculara sunuyor. İlk baskısını 2010 yılında yapan Akar’ın kitabı 2018 Eylül’ünde 3. baskısını yapmıştır.

Bu kitapta sosyal web, sosyal ağ, sosyal işaretleme, sosyal konum tabanlı siteler, sosyal medya metrikleri, pazarlama 4.0, etkili sosyal medya kullanımı gibi pek çok konu başlığı yer alıyor. Sosyal medya yöneticiliğine daha çok pazarlama yönünden yaklaşılarak nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği dijital dünyanın geleceğine dair öngörülerle birlikte anlatılıyor.

 • Sosyal Medya Canavarı Olmak- Oğuzhan Saruhan

Sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında yer alan Sosyal Medya Canavarı Olmak sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak ve sosyal medya platformlarındaki potansiyeli değerlendirmek isteyenler için bir kılavuz niteliği taşıyor. Saruhan, sosyal medyadaki potansiyeli iş ağına dönüştürmek isteyenler için sosyal medya hesaplarının nasıl yönetileceğini, düzenleneceğini, içerikleri, içeriklerin paylaşılması gibi her şeyi ele alıyor.

Kitapta pek çok araştırma ve örnek olay da anlatılıyor. Yazar, bu araştırmalar ve örnek olaylar aracılığıyla sosyal medya canavarı olmaya dair konuları ele alıyor. Bazı iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak da okutulan bu kitap, içerik üretimi, rakip analizi, kriz yönetimi gibi sosyal medya yönetiminin ince detaylarına odaklanıyor. Yine Instagram, Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal ağlarda takipçi sayısını arttırmak için işe yarayacak taktikler, çözüm yolları da yer alıyor. Alanında en çok satanlar listesine de girmeyi başaran bu kitap sahip olduğunuz sosyal medya hesaplarını yönetme konusunda oldukça faydalı olacaktır.

 • Rakibini Yere Ser / Sosyal Medya Çağında Hikaye Anlatmak – GaryVaynerchuk

İçerik, gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor ve sosyal medyada sesinizi duyurabileceğiniz içerikler geliştirmenin yolu, gücünüzü doğru kullanmaktan geçiyor. Bu yüzden yeni mecralara uygun, farklı hikayeformlarını anlatmanız gerekir. Sosyal medya platformlarının her birinde bir hikaye anlatmak zorunda olsanız da tek bir hikayeyi değiştirmeden hepsinde kullanamazsınız. Bu kitap, hikayelerinizi en çok kullanılan sosyal medya platformlarına uygun şekilde anlatmayı öğrenmenize yardımcı oluyor.

 • Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya – Salih Seçkin Sevinç

Pazarlama stratejileri uzun yıllardır geleneksel medyanın tekelinde yer alıyordu. Bu yüzden zaman zaman çeşitli medya organlarının, gazetelerin ülkenin en büyük markalarını kendilerine reklam vermesi konusunda tehdit ettiği, kabul edilmediği için de ertesi gün karalama haberleri yapıldığı zamanlar olmuştur.

Fakat günümüzde pazarlama geleneksel medyanın tekelinden kurtulmuştur. Hatta günümüzde sosyal medyada olmayan şirket, marka piyasada büyük kayıplar yaşamakta, pazarlama stratejisini sağlıklı yürütememektedir. Bununla birlikte pazarlama iletişimi çok hassas bir mevzu. Tüketiciler daha bilinçli oldukları için sosyal medyada markaların son derece seçici, bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Bu yüzden de sosyal medyayı doğru, bilinçli ve dürüst kullanan markalar ayakta kalmayı başarıyor. Sevinç’in kitabı sosyal medyada etkili bir pazarlama iletişimi kurmaya, doğru adımlarla hedef kitleye ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

 • Instagram ve Sosyal Ticaret- Prof. Dr. Çağatan Taşkın

Çağatan Taşkın ve arkadaşları tarafından hazırlanmış olan bu küçük hacimli kitap, en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram’a odaklanıyor. Instagram özelinde sosyal medya pazarının nasıl ve ne derece geliştiği üzerinde duruluyor. Instagram’da sosyal ticaret ve güven gibi konular alt başlıklarla ele alınıyor. Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının ticaret için nasıl yönetileceğini, neler yapılarak bu kadar büyük bir pazarın değerlendirilebileceğini, satıcı ve alıcı açısından sürecin nasıl işlediğini anlatıyor.

Instagram, sosyal medya mecraları arasında ticarete en çok odaklanan yer ve gerek kurumsal gerek bireysel olarak satış yapmak, ürün ve hizmet satmak isteyen binlerce kişi Instagram’ı kullanıyor. Fakat herkes aynı başarıya ulaşamıyor. Bu kitap bir yol haritası çizerek geliştirilmesi gereken ve takip edilmesi gereken stratejileri okuyucularına anlatıyor.

 • Dijitoloji / Yeni Nesil Pazarlama ve Satış – Emre Açıkel, Mehmet Çelikol

Emre Açıkel ve Mehmet Çelikol’un hazırlamış oldukları Dijitoloji kitabı pazarlamanın ve satışın online çağın etkileriyle maruz kaldığı evrimi anlatıyor. Yazarlar, pazarlamanın ve satışın en temel bileşenlerinin nasıl da geri dönülemez şekilde değiştiğini markalar ekseninde ele alıyor. Yeni nesil tüketici davranışlarının okuyuculara gösteriyor.

Kitap, sosyal medyanın yeni nesil pazarlamada nasıl bir pay sahibi olduğunu, daha fazla müşteriye ulaşabilmek adına sosyal medya hesaplarının nasıl yönetilmesi gerektiğini, e-mail pazarlamasını, elektronik ticareti ve diğer bütün güncel konuları stratejik tavsiyeler eşliğinde ele alıyor. Diğer sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında Dijitoloji’yi farklı kılan unsurlar da var. Bunların başında dijital pazarlama ve satış sektörünün uzman isimleriyle yapılmış söyleşilere yer verilmesi geliyor. Pek çok profesyonelin deneyimleriyle birlikte kitap daha da zenginleşmiş. Okuyucular için bazı şeyleri doğrudan sahadaki kişiler ağzından duyma imkânı sağlanmış. Eğer sosyal medyayı yöneterek pazarlama stratejinizi geliştirmek istiyorsanız bu kitap oldukça faydalı olacaktır.

 • Dijital Pazarlama Stratejileri 2019 – Koray Odabaşı

Koray Odabaşı tarafından hazırlanan bu kitap, başarısını kanıtlamış, etkili dijital pazarlama stratejilerini ihtiva ediyor. Pazarlama taktiklerini kolay anlaşılır ve sonuç dönük şekilde yer veriliyor. Yazarın sektördeki 20 yıllık tecrübesini yansıtan kitapta böl ve fethet yöntemi, arama motoru optimizasyon (SEO), dijital reklam yönetimi, sosyal medya yönetimi ve e-bültenler konularında başarıya ulaşmak için yapılması gerekenler detaylı olarak anlatılıyor.  Sosyal medya yönetiminin hem tek başına hem de diğer dijital pazarlama alanlarıyla birlikte nasıl kullanılması gerektiğine, nasıl strateji geliştirilmesi gerektiğine yer veriliyor.

 • Dijital Pazarlama – DamianRyan

Dijital pazarlama çok hızlı bir değişim yaşıyor. Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte sadece bilgiye ulaşma değil, etkileşim ve iletişim biçimlerinde de köklü değişimler yaşanıyor. Artık pazarlama, küresel bir hale dönüşüyor. DamianRyan’ın hazırlamış olduğu kitap dijital pazarlamaya dair kapsamlı bir rehber niteliğinde yer alıyor. Bu yüzden de sosyal medya yöneticiliği konusunda en çok satan kitaplar arasında yer alıyor. Kitabın yeni baskısında online pazarlama ölçüm yöntemleri, iç paylaşım yöntemleri, içerik stratejileri gibi çeşitli bölümler de eklenmiş. Kitap, dijital pazarlamanın her parçası ile birlikte sosyal medyaya özel bir yer ayırarak araçların etkili kullanımına dair stratejiler sunuyor.

 • Dijital Kabilelerin İzinde / Sosyal Medyada Netnografik Araştırmalar – Kaan Varnalı

Kaan Varnalı’nın kitabı pek çok eleştirmenden, akademi dünyasının önemli simalarından övgü almıştır. Kitap, etnografi kavramını, dijital dünyaya, sosyal medyaya uyarlayarak netnografi tekniği üzerinde durmaktadır. Çünkü insanlar dijital çağda benzer amaçlara, ilgilere ve değerlere sahip olarak zamandan ve mekândan bağımsız bir araya gelmektedir. Adeta dijital kabileler oluşmakta, bloglar, sosyal paylaşım siteleri, sözlükler, forumlar yeni sosyal alanlar oluşturmaktadır. Her ortamın kendine has doğası, yapısı ve özellikleri vardır.

90’lı yılların sonlarında geliştirilen netnografi bilimini Türkiye’de tanıtmayı ve öncülüğünü amaçlamış olan bu kitapta Varnalı ve öğrencilerinin dört ana konu etrafında gerçekleştirdikleri yedi alan araştırmasına yer veriliyor. Sosyal medya yöneticiliği üzerine çalışan uzmanların, akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin mutlaka yararlanması gereken bir eser olarak öne çıkıyor.

 • Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları – AnnHandley – C.C. Chapman

Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları adlı kitap pazarlamada mükemmel içerikler sunmak gerektiğinden yola çıkıyor. Herkesin bildiği bu gerçekten fazlasına gerek olduğuna vurgu yaparak mükemmel içeriğinizi, ilgi çekici, unutulmayacak ve takip edilecek bir hale getirmeniz gerektiği anlatılıyor.

Kendisi de uzun yıllardır profesyoneller için içerik yöneticiliği yapan AnnHandley ve online pazarlama danışmanı olarak görev yapan C. C. Chapman tecrübeleri ile başarılı içerik yönetimine dair ışık tutuyorlar. Online içerik üretiminin hiç de kolay olmadığı, bütün platformları en etkin özellikleriylekullanmak ve alıcılara ulaşmak gerektiği üzerinde duruluyor. Online içerik üretiminin ve etkili yönetimin bütün püf noktaları yazarlar tarafından okuyuculara aktarılıyor.

Kitabın genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeni baskısında güncel örneklerden yararlanılıyor. İçerik kurallarıyla alakalı yapılan yanlışlar tespit edilerek bunların doğrusunun ne, nasıl olması gerektiği üzerine son derece detaylı bilgilere yer veriliyor sosyal medya yöneticiliği konusunda hususiyetle içerik üzerine odaklanılıyor.

Sosyal Medya Kitap Tavsiye

Sosyal Medya Kitap Tavsiye

sosyal medya kitapları tavsiyeleri
sosyal medya kitapları tavsiyeleri

Sosyal medya bireysel ve kurumsal olarak artık mutlaka bulunmanız gereken bir mecra. Çağdaş olmak için mutlaka sosyal medyaya bir tarafından dahil olmak durumundasınız. Fakat sadece dahil olmanız da yetmiyor. Hele ki kurumsal, marka olarak varlığınızı iş hayatında devam ettiriyorsanız sosyal medyada etkin olmak zorundasınız. Sadece bu şekilde ürün ve hizmetlerinizi pazarlama konusunda başarıya ulaşabilirsiniz.

 

Firmanız, markanız hatta şahsınız adına sosyal medyayı doğru ve etkin kullanmak için yardım alabileceğiniz en isabetli kaynaklar kitaplar olacaktır. Çünkü kitaplar bilgilerin daha derli toplu ve sistematik olduğu eserlerdir. Sizler için geniş bir araştırma yaptık ve sosyal medya kitap tavsiye listesi hazırladık. Listemizde sosyal medya ile ilgili istediğiniz hemen her şeyi öğrenebileceğiniz, yeni stratejiler geliştirmenize faydası olacak, kitaplara yer verdik. Tavsiye ettiğimiz kitapların bir kısmı Türkiye’deki akademisyen ve uzmanlar tarafından kaleme alınırken bir kısmı yabancı yazarların kaleminden çıkmış. Türkçeye çevirisi yapılmış. Bazıları kolektif çalışma ürünü ve içerisinde çok sayıda yazarın bilgi, birikim ve deneyimi yer alıyor.

Sosyal Medya Üzerine Yazılmış En İyi 20 Kitap

 1. Sosyal Medya 101 2.0

Murat Kahraman tarafından hazırlanan ve sosyal medya kitap tavsiye listemizde yer alan Sosyal Medya 101 2.0 ilk baskısını 2010 yılında yapmıştı. O yıllarda sosyal medya insanların günlük rutin işlerinden birisi haline geldiği için yazar, sosyal medyayı tanıtmak için eserini kaleme almıştı. Bu alanda profesyonel olarak yer almak isteyenler için bir giriş niteliğindeydi. Üç yıl sonra kitap yeni baskı yapacak oldu. Fakat sosyal medya, üç yıl önceki seviyede değildi. Hatta arasında dağlar kadar fark oluşmuştu. Artık günlük hayatta bir rutin olmak yerine vazgeçilmezi haline gelmişti. Özellikle iş hayatında pazarlama faaliyetleri sosyal medya ayağı olmadan kör, topal kalıyordu. Bu yüzden yazarlık etapta kitabında bazı güncellemeler yapmaya karar verdi. Fakat içerikte çoğu şeyi değiştirmenin mutlak bir gerçek halini aldığını fark etti. Bunu yaparak adeta kitabını yeni baştan formatlamış oldu.

Kitapta Kahraman, sosyal medya ile ilgilenen herkes için pek çok bilgiyi bir arada veriyor. Geniş bilgi birikimini eserine yansıtarak okuyucularının sosyal medya stratejileri konusunda bilinçlenmesini sağlıyor.

 1. Sosyal Medya Sanatı

GuyKawasaki vePegFitzpatrictarafın tarafından kaleme alınan Sosyal Medya Sanatı, sosyal medyanın artık dijital dünyada her ne olursa olsun vazgeçilmezlerden birisi olduğuna dikkat çekiyor. İster bir ürün ya da hizmet sunun. İsterseniz bir marka olarak yer alın. Başarıyı belirleyen unsurların başında sosyal medya geliyor.

Apple’ın popüler marka imajı kazanmasında büyük pay sahibi olan, iş dünyasında da sosyal medyanın her mecrasının kullanılmasına öncülük eden GuyKawasaki ve meslektaşı Peg’in elbette sosyal medya ile ilgili söyleyecek çok sözleri var. Eserlerinde bütün bunlara yer veriyorlar ve okuyanı çabadan, zamandan ve paradan tasarruf ettirecek pratik çözümler sunuyorlar. Sosyal medyada strateji geliştirmek, en popüler sosyal medya platformlarında kalıcı olabilmek, dijital varlıkları büyütmek, pazarda daha görünür hale gelmek, takipçi sayısını arttırmak gibi pek çok incelikleri bu kitapta bulabilirsiniz.

 1. Sosyal Medya

Prof. Dr. Sedat CereciThe Role of Social Media in Modern Age thatwasPlanned in GlobalistStrategy birbildiri hazırlamıştı. Bu bildirisi ile 26 Eylül 2018 tarihinde ödüle layık görüldü. Daha sonra bildirisini genişleterek Sosyal Medya adıyla kitaplaştırdı. Cereci bu kitabından sosyal medyanın çıkış felsefesinden başlayarak teknoloji ile birlikte gelişimini, teknolojik ağların yaratmış olduğu bağları konu ediniyor. sosyal medya kitap tavsiye listemizdeki kitap, sosyal medyayı farklı bir yönden ele alıyor. Farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

 1. Sosyal Medya Çalışmaları

Salih Tiryaki, Tuba Livberbertarafından hazırlanan ve sosyal medya kitap tavsiye listemizde yer alan Sosyal Medya Çalışmaları, sosyal medyanın yaratmış olduğu olumlu ve olumsuz etkileri ele alıyor. Sosyal medyanın olumlu etkilerinden birisi olarak gösterilen takipçilere yönelik içerik üretimi üzerinde hususiyetle duruluyor. Sosyal medyanın hayatımızda neleri değiştirdiğini anlamaya yardımcı olacak bir kitap niteliği taşıyor.

 1. Sosyal Medya Reklam ve Marka Üçgeni

Yakup Durmaz ve İbrahim Halil Efendioğlutarafından hazırlanan kitapta markaların sosyal medyada müşterileri nasıl odak noktasına alabilecekleri üzerinde duruluyor. Sosyal medyanın nasıl etkin kullanılacağına dair pek çok ipucu ve buralara yapılan yatırımların geri dönüşüne vurgu yapılıyor. Eğer profesyonel olarak sosyal medya ile ilgileniyorsanız mutlaka elinizin altında bulunması gereken kaynaklardan birisi diyebiliriz.

 1. Sosyal Medya ve Blog

Gonca Telli Yamamoto ve Özgür Karamanlı Şekeroğlu sosyal medya ve blog sayesinde müşterilerle samimi ilişkilerkurulabileceği fikrini savunuyorlar. Bu kitaplarında da buna dair düşüncelerine yer veriyorlar. Nasıl iyi bir blog oluşturulur, blog yazmak için yapılması gerekenler neler gibi pek çok sorunun cevabını bu kitapta rahatlıkla bulabilir, zihin dünyanızda pek çoğunu açıklığa kavuşturabilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Pazarlama

Ebru Enginkaya ve İbrahim Kırcova bukitaplarında sosyal medyanın sadece pazarlama yönüne değil, bütün yönlerine yer veriyorlar. Sosyal medyanın özellikleri nedir, sosyal medyanın işlevleri nelerdir, bir sosyal medya kampanyası nasıl oluşturulur, sosyal medya stratejisi nasıl geliştirilir gibi aklınıza gelebilecek birçok sorunun cevabını bu kitapta bulabilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Dün Bugün Yarın

Mustafa Bostancısosyal medya kitap tavsiyelistemizdeki bu kitabında sosyal medyanın yaratmış olduğu dijital iletişimi odak noktasına alıyor. Sosyal medyaya ilişkin pek çok kavram derinlemesine ele alınıyor. Bununla birlikte sosyal medyaya dair istatistiklerden araştırmalarda de faydalanılıyor. Sosyal medya ile ilgili zengin kaynaklardan birisi karşımızda duruyor.

 1. Sosyal Medya Pazarlaması

Prof. Dr. Erkan Akar tarafındanhazırlanan kitap, bu alanda Türkiye’deki ilklerden birisi. Akar, sosyal medya pazarlaması alanındaki kavramları detaylı olarak anlatıyor. Çağa ayak uydurarak ve gelişmeleri yakından takip ederek örneklerle okuyucularına aktarıyor. İlk baskısı 2010 yılında yapılan kitap, 2018 Eylül ayında üçüncü baskısını yapmıştır. Kitapta sosyal ağ, sanal gerçeklik, sosyal çağ, arttırılmış gerçeklik, pazarlama 4.0, sosyal medya metrikleri vb. kavramlar hakkında oldukça detaylı bilgi veriliyor. Eğer profesyonel hayatta pazarlama ile ilgileniyorsanız teorik ve pratik bilgileriyle bu kitabı kaynak olarak kullanabilirsiniz.

 1. Rakibini Yere Ser

Pazarlama zaten son derce zor bir iş ve gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Fakat hayatın bir gerçeği olmaya da devam ediyor. Bu yüzden pazarlama zor diye pazarlamaktan vazgeçme lüksümüz yok. Pazarıngerçeklerine uyum sağlayarak devam etmek zorundayız.

İçerik her zaman önemli olmuştur. Fakat günümüzde hiç olmadığı kadar önemli. Mesele sadece nitelikli içerik mevzuu da değil. Sosyal medyaya ve mobil cihazlara uygun ve nitelikli içerik son derece önemli. Sesinizi duyurabilmek için mutlaka gücünüzü doğru kullanmalı ve yeni mecralara uygun farklı hikâye formlarını anlatmalısınız. İnsanlar artık bir ürün ya da hizmet seçerken markanın hikayesine de odaklanıyorlar.

GaryVaynerchuk bu kitabında bütün bunları ve denenmiş sosyal medya stratejilerini okurlarına aktarıyor. Kitabı okuduğunuzda hikayenizi günümüzün en önemli sosyal medya sitelerinde anlatmaya hazır hale geleceksiniz. Etkili bir eğitimden geçeceksiniz.

 1. E-Sosyal Toplum

E-Sosyal Toplu, JeffJarvis tarafındanyazılmış. Çevirmenliğini Çağlar Kök yapmış. Jarvis daha öncebestseller olmayı başarmış Google Olsa Ne Yapardı? kitabının da yazarı. Dijital çağın yenilikçi düşünürlerinden birisi olan yazar, bu kitabında internet ve değişen sosyal hayat üzerine yoğunlaşıyor. Yazara göre internet hayatımızın en temel parçalarından birisi haline geldi. Hatta bazıları için durum daha ileri seviye ve halihazırda en işlevsel uzuvlarından birisi gibi bulunuyor. Bu da mahremiyet ve kamusallık kavramlarının yeniden tartışılmasına neden oluyor.

Jarvis internetin yaygınlaşmasının sayısız faydası olduğuna vurgu yaparken onun zararlarına da değiniyor. Haksız bulduğu noktaları irdelemekten geri durmuyor. Yazar kitabında Mark Zuckerberg, Evan Williams ve EricSchmidt gibi internet ve sosyal medyanın beyinleri, sermaye sahipleri ile yaptığı röportajlara da yer veriyor.

Yazar, internete teşekkür ederek büyük bir minnet duyduğunu; fakat faydaları kadar olmasa da pek çok zararının olduğunu, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Okurken bizler de yazarın düşünceleri ile birlikte sosyal medyayı sorgulama, artılarını eksilerini kendimizce düşünme imkanı buluyoruz.

 1. Sosyal Medya Stratejisi

Pelin Vardarlıertarafından hazırlanan kitap, bilgi teknolojilerindeki ve dijital medya anlayışındaki hızlı değişimlere odaklanıyor. İşletmeler için gün geçtikçe sosyal medyanın öneminin arttığına vurgu yapılarak sosyal medyanın pazarlama alanında çok daha etkin kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Yazar, sosyal medyanın pazarlama için önemini belirtmekle kalmıyor. İşletmeler, firmalar için yol haritası da gösteriliyor. İşletmelerin nasıl bir sosyal medya pazarlaması stratejisi geliştirmesi gerektiğine, pazarlama ve marka yönetimi çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğine yer veriliyor. Sosyal medya stratejileri yapılan uygulamalar üzerinden açıklanıyor ve işletmeler için sosyal medya pazarlamasının önemi, bu alanda yapılmış en iyi sosyal medya uygulamaları ile ortaya konuyor.

 1. Sosyal Medyada mısınız? Asosyal Medyada mısınız?

Sosyal Medyada mısınız? Asosyal Medyada mısınız?Adlı kitap Gazanfer Erbaşlar imzasını taşıyor. Sosyal medya kitap tavsiyesi listemizdeki farklı kitaplardan birisi. Malum olduğu üzere Facebook ile zirve yapan sosyal ağlar artık her kademeden, internetin dahi tam olarak ne olduğunu, nasıl kullanılacağını bilmeyen kişilerce kullanır oldu. Bugün Türkiye nüfusunun yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor. Üstelik çoğu zaman bir kişi birden çok platformu aynı anda kullanıyor.

İnsanlar gerçek hayatta görüşemediği, konuşamadığı insanlarla sosyal medyada iletişim kurmaya çalışıyor. Bu kadar çok insanın bulunduğu ortam, firmaların ve şirketlerin de dikkatinden kaçmayarak arkadaş edasıyla yaklaşıyor, kendi ticaretlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu kitapta sosyal medyanın e-ticaret için nasıl kullanılabileceğinden bahsediliyor. Hem firmalar hem de tüketiciler açısından sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken faydalı olacak teorik ve pratik bilgiler uygulamalı da olarak aktarılıyor.

 1. Sosyal Medyanın ABC’si

Sosyal medya kitap tavsiyelistemizde yer alan Sosyal Medyanın ABC’si Cumhurbaşkanlığı Sosyal Medya Ekibi tarafından hazırlanmış. Ekip, tecrübelerini ve ilgilerini bu kitapta bir araya getirmiş. İnternet kullanımının nasıl bir devrim ise sosyal medyanın da internette ayrı bir devrim olduğuna vurgu yapılıyor. Çünkü sosyal medya, milyonlarca insanı tek bir alanda toplamakta, iletişim kurdurmakta, pazarlamayı, gazeteciliği, haberciliği ve daha pek çok şeyi kökten etkilemektedir. Bütün bunlara yer verilen kitapta sosyal medyanın ortaya çıkışı, gelişimi ve gücü, sosyal medya ile geleneksel medyanın farkı, sosyal medya ve kitle psikolojisi, sosyal medyanın bir zorunluluk olup olmadığı, sosyal ağları kullanmanın püf noktaları, bir örnek lider olarak Abdullah Gül’ün sosyal medya kullanımı, sosyal medya kuşağının durumu ve daha pek çok konu ele alınmaktadır.

 1. Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri

Sosyal medya kitap tavsiye listemizde yer alan Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri adlı kitap kolektif bir çalışma editörlüğünü Doç. Dr. Harun Yıldız gerçekleştirmiş. İnternetin ve sosyal medyanın insanları bilgi bombardımanına tuttuğu günümüzde güvenilir ve geçerli bilgiyi ayırt etmek oldukça zorlaşıyor. Bundan kurtulmanın yolu, topluma ve akademiye bilimle süzülmüş bilgiler üretmekten geçiyor. Kitap, sosyal medyaya farklı bir perspektiften bakmakta, bu perspektifi iş yaşamına uyarlamakta.Yöneticilere, örgütlere, iş dünyasına ve genel okuyucu kitlesine bilimsel, faydalı bir bilgi sunmakta. Beş bölümden oluşan kitabın her bölümünde sosyal medyanın iş yaşamına yansıyan yönlerine değinilmekte.

 1. Sosyal Medya ve Blog

Sosyal Medya ve Blogadlı çalışma Gonca Telli Yamamoto ve Özgür Karamanlı Şekeroğlu tarafından hazırlanmış. Kitap, dokuz bölümden oluşuyor. İlk olarak sosyal medya kavramları ele alınıyor.Bloglarınpopüler hale gelmesine yol açan sürece değiniliyor. Ardından blog kavramı, blog çeşitleri ele alınıyor. Etkili blog oluşturmanın yolları, araçları ve uygulamaları, hazırlanmasına ve yazımına ilişkin yaklaşımlar anlatılıyor. Yine ziyaretçi trafiğini arttırmanın yolları, para kazanma, ticari kullanım teknikleri, blogların geleceği irdeleniyor. Çeşitli örneklerle ele alınan konulara pekiştiriliyor. Eğer bir blog sahibi olmak, iyi bir blog oluşturmak ve blog yazarlığı yapmak istiyorsanız bu çalışmadan yararlanabilirsiniz. Facebook, Twitter, Pinterest gibi sosyal medya platformlarına dair detaylara da erişebilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Devrimi

Sosyal medya kitap tavsiyelistemizde yer alan Sosyal Medya Devrimi, bir kolektif kitap. Üç bölümden oluşuyor ve içerisinde çok sayıda yerli ve yabancı yazarın bölümleri yer alıyor. Barış Çoban tarafından hazırlanan kitap, dünyanın üzerinde sosyal medya hayaletinin gezindiğini, bunun yeni bir dünya dili konuştuğunu, tüm sokaklarda artık bu dilin konuşulduğunu anlatıyor. Sosyal medyanın dokunduğu her şeyde geri dönüşü olmayan bir süreç başlattığı, toplumsal devrimler çağının sosyal medya ile yeniden başladığını vurguluyor.

Sosyal medya devriminin gerek dünyada gerekse Türkiye’de bütün alanların yeniden düzenlenmesine neden olacağı, katı olan her ne varsa buharlaşacağı, karşımıza yeni bir dünya çıkacağı vurgusu yapılıyor. Çok farklı konulara değiniliyor olması sosyal medyanın etki ettiği alanlarda neler başardığını anlatması keyifle okunacak bir kitap ortaya çıkarmış bulunuyor.

 1. Bir Sosyal Medya Danışmanının Anıları

Bir Sosyal Medya Danışmanının Anıları kitabı Aytaç Mestçi imzasını taşıyor. Mestçi, uzun yıllardır çeşitli firmalara sosyal medya danışmanlığı hizmeti veriyor ve bunların her birisi farklı sektörlerde yer alıyor. Sağlıktan spora, bilişimden teknolojiye, sanattan habere birçok konuda hizmet veren firma, yazardan danışmanlık alıyor. Elbette bunların her birisi ile ilgili hatıralar birikiyor.

Mestçi’nin bu kitabının temelini anıları oluşturuyor. Markaların sosyal medya yaşamlarını, markalarda çalışan birçok kişinin sosyal ağlarla tanışmasını, yaşadıklarını, sorunlarını, öğrendiklerini, çözümlerini görüyoruz. Aslında kendimizden birer parça ile karşılaşıyoruz. Bütün bunları yaparken sosyal medyaya dair çeşitli stratejiler ile de etkili sosyal medya kullanımına dair tüyolar buluyoruz.

 1. Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya

Sosyal medya kitap tavsiyelistemizde yer alan bu kitap, Salih Seçkin Sevinç tarafından kaleme alınmış. Sevinç, pazarlama iletişiminin önemini anlatarak günümüzde sosyal medya ile birlikte pazarlamanın geleneksel medyanın tekelinden kurutulduğunu anlatıyor. Yaratıcılık, girişimcilik, cesaret gibi kavramların daha da değerli hale geldiğini, sosyal medyanın iletişimde yeni bir çığır açtığını işaret ediyor.

Bu kitabı okuduğunuzda ürün ve markanız için en doğru sosyal medya stratejilerini geliştirmek için tüyolar bulacaksınız. Hangi sosyal medya aracını, nasıl kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz. İyi belirlenmiş ve doğru uygulanmış strateji örnekleriyle karşılaşacak, mobil uygulamaların bugün geldiği son noktayı göreceksiniz. En önemlisi de sosyal medya uzmanının kim olduğunu bulacaksınız. Elbette bütün bu konular hakkında ufak da olsa bilginiz olabilir. Fakat uygulamaya nasıl dönüştürüldüğünü, pazarlama ve iletişim ile nasıl harmanlandığını, geleceğe yönelik doğru stratejiler geliştirilerek sosyal medyada nasıl bir konum almanız gerektiğini öğrenebileceksiniz.

 1. Her Şeyin Başı Blog

Kitap, Salih Seçkin Sevinç tarafından kaleme alınmış. Adından da anlaşılacağı üzere özellikle bloglar üzerine odaklanılmış. Yazar, kişisel ve kurumsal etkide blogların büyük bir gücü olduğunu vurguluyor ve herkesin kendini ifade edecek bir yol arayışının sonucu olarak blogların ortaya çıktığına değiniyor. Mağaralara resim çizmekle başlayan süreç, bloglara kadar gelmiştir. Kalıcı ve bize özgü ifadelerin en kullanışlı araçlarıdır. Şirketlerin, kurumların, markaların da kendilerini ifade etmek, doğru insana doğru mesajı iletmek, diyalog kurmak ve bunda süreklilik sağlamak için bloglar stratejik öneme sahiptir.

Yazar, blogların gücünün gün geçtikçe artacağını belirterek blog yazmanın nedenlerine, hangi blog servislerinin kullanılması gerektiğine, blog türlerine, blog tasarımına ve blogdan para kazanmaya kadar A’dan Z’ye her detaya kitabında yer veriyor. Eğer bir blog yazmak ve bunu sosyal medyada aktif hale getirmek istiyorsanız mutlaka faydalanmalısınız.