Posts tagged sosyal medyada pazarlama nedir

Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi

Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi

Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi
Sosyal Medyanın Pazarlamaya Etkisi

İnternet hayatı pek çok yönden değiştirmekte, yeni alanlar, yeni sektörler açmakta ve dünyanın aşama kaydetmesinde büyük bir temel taş teşkil etmektedir. Hatta pek çok uzman tarafından zamanımız “internet çağı” olarak adlandırılmaktadır. İnternet dediğimiz en temelde hızlı iletişim sağlıyor ve bunun içinde pek çok kanal ortaya çıkmış bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de sosyal medya, sosyal medya, global anlamda insanların birbirleriyle etkileşim kurmaları üzerine kurulu sosyal ağlardır.

Sosyal medya, bugün internet dünyası ya da dijital dünya içinde bambaşka bir alan olmuştur. Onlarca farklı yerel ve global uygulama sayesinde sosyal medyanın kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır. Artık geleneksel dünyadaki etkileşimin, iletişimin büyük oranda sosyal medyaya kaydığınısöylenebilir. Bugün dünya genelinde 55 milyondan fazla aktif sosyal medya kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam, dünya nüfusunun yüzde 64’üne tekabül ediyor. Ülkemizde bu rakam çok daha artıyor ve ülkemiz nüfusunun yüzde 69’u sosyal medya kullanıyor. Bütün bunlar markalar ve ürünler için global dünyaya açılma açısından yeni bir mecra oluşturuyor.

Sosyal medya kullanıcılarının bu kadar fazla ve aktif olması nedeniyle işletmeler markalar, şirketler veya herhangi bir ürün ya da hizmet satışı yapanlar için sosyal medyayı kullanmayı bir ayrıcalık değil, bir zorunluluk haline getiriyor. Fakat bunun için etkili bir strateji belirlemek, neyin ne olduğunu bilmek ve gerek maddi kaynakları gerekse emek, zaman kayıplarını ona göre yönlendirmek gerekir. Bu yüzden de sosyal medya pazarlamaüzerine bilgi sahibi olmak, stratejilerinizi ona göre geliştirmek zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Sosyal Medya Pazarlama Nedir?

Sosyal Medya Pazarlama, İngilizcesi socialmedia marketing olan bir kavramdır. Dijital pazarlama alanının en etkili silahlarından birisidir. Facebook, Twitter, Google+, Youtube ve diğer sosyal medya mecraları üzerinden yürütmekte olduğunuz faaliyetlerinizi tanıtmak, hizmetlerinizi duyurmak, satışlarınızı arttırmak, site trafiğinizi yükseltmek için yürütülen pazarlama yöntemlerine verilen isimdir.

Sosyal Medya Pazarlamakonusunun önemli olmasının nedeni, kullanımı yüksek platformlar olmasıdır. Potansiyel müşteri kitlesinin yüksek olması, sosyal medyayı çekici kılmaktadır. Bütün bu mecralardan yapılan sosyal medya pazarlamafaaliyetleri ile potansiyel müşterilerinize çok daha düşük maliyetlerle ulaşma şansınız olmakta, çok daha çabuk sonuç almak mümkün olmakta, marka değerinin yükseltilmesi ve toplam faydası oldukça yüksek sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Dünya genelinde bazı ülkeler sosyal medya kullanıcı sayısı bakımından çok daha fazla öne çıkıyor. Türkiye bütün istatistiklerde sosyal medyayı en fazla kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Enteresan biçimde insanların büyük kısmı interneti sadece sosyal medya için kullanıyorlar. Hatta pek çok kişi birden çok sosyal medya platformunu aynı anda aktif olarak kullanıyor. Araştırmalar göre Türkiye’de insanlar günlük ortalama 2,5 saatten fazla sosyal medyada geziniyorlar.

Sonuç olarak Sosyal Medya Pazarlama alanında çok güçlü bir potansiyel var. Bu yüzden de ürün ve hizmet satışı için mutlaka sosyal medyada yer almanız gerekiyor. Bu büyük müşteri havuzundan pay almak için etkili stratejiler geliştirmeniz gerekiyor.

Geleneksel Medya ve Sosyal Medya Mukayesesi

Uzun yıllardır reklam, tanıtım ve satış için geleneksel medya kullanılmaya devam ediyor. Fakat son yıllarda sosyal medya çok daha fazla öne çıkmış bulunuyor. Bu yüzden de öncelikle geleneksel medya ile sosyal medyanın ne gibi farklar taşıdığını bilmekte fayda var:

GELENEKSEL MEDYA SOSYAL MEDYA
Değiştirilemez, durağan bir yapıya sahiptir. Anlık güncellenebilir bir yapıya sahiptir.
Gerçek zamanlı olmayan ve sınırlı bir yorum potansiyeli vardır. Gerçek zamanlı ve sınırsız bir yorum potansiyeli vardır.
Sınırlı ve gecikmelibiçimde en iyi satış listesini sunmaya imkân verir. Anlık popülerlik ölçümü yapılabilir. Bu sayedeanlık en iyi satış listesin sunmaya imkân verir.
Arşivlere erişim sınırlıdır ve yetersiz seviyededir. Arşivlere çok rahat erişim sağlanabilir.
Bütün medyanın karma bir şekilde kullanımını sağlamada sınırlı yapıdadır. Bütün medyanın karma olarak kullanılabilmesine imkân verir.
Bir komite, bir heyet tarafından yayınlanır. Denetim ve resmi süreç uzundur. Bireyler tarafından yayınlanabilmekte, anlık kararlarla yayına alınabilmektedir.
Sınırlı, sonlu bir yapıya sahiptir. Tamamen sınırsızdır.
Paylaşım desteklenmemektedir. Paylaşım ve katılım desteklenmektedir.
Denetim ve kısıtlılık vardır. Özgürlük vardır.
İletişim kısmi olarak olsa da tek yönlüdür. İletişim daha çok çift yönlü gerçekleşir.

 

İstatistiklerle Markalar İçin Sosyal Medya

Sosyal medya pazarlamastratejileridijital pazarlama faaliyetlerinde hayati öneme sahiptir. Bunun en önemli nedeni net olarak ölçülebilir olmasıdır. Verilerle ilerleyerek dijital pazarlama stratejinizi sosyal medya üzerinden kurgulayabilirsiniz. Değişiklikler yapabilir ya da ilk planınıza sadık kalarak devam ettirebilirsiniz. Dijital pazarlama stratejilerini sosyal medya üzerinden kurgulayan markalar, rakiplerine kıyasla daha büyük başarılara ulaşıyorlar. İstatistikler de bunu kanıtlıyor.

İstatistiklere göre sosyal medya ve pazarlama verileri şöyle:

 • LinkedIn işletmelere yüzde 43 oranında müşteri kazandırıyor. Bu rakam, Twitter’da yüzde 37 oranında yer alıyor.
 • B2C işletmelerin yüzde 77’sinin müşterileri Facebook üzerinden geliyor.
 • Gezi ve seyahat markalarının yüzde 50’si rezervasyonlarını doğrudan sosyal medya üzerinden alıyor.
 • Markalar sosyal medya ile görünürlüklerini yüzde 91 oranında arttırabiliyor.
 • Sosyal medya üzerinden marka ile iletişime geçerek verimli müşteri servisi hizmeti alan kullanıcıların yüzde 71’i deneyimlerini başkalarıyla paylaşıyorlar. Bu da kaliteli hizmet veren firmalar için tanınırlığın çok daha fazla olmasına neden oluyor.
 • Tüketicilerin yüzde 33’ü firmalarla işletişime geçmek için telefon bilgilerini değil, sosyal medya kanallarını kullanıyor. Daha hızlı geri dönüş alacaklarını ve kendilerini daha rahat ifadeedeceklerinidüşünüyorlar.
 • Facebook retargeting reklamları ile internet kullanıcılarının yüzde 98’i satın alma gerçekleştirirken web sitesi ziyaretçilerinin sadece yüzde 2’si ilk ziyaretlerinde sepete gidiyorlar.

Bütün bu istatistiki veriler marka, işletme, firma olarak sosyal medyada bulunmanız gerektiğini çok daha net gösteriyor.

Dijital Dönüşümde Markaların Hamlesi Nasıl Olmalı?

Sosyal medyanın hayatımıza girmesi ve vazgeçilmezler arasına dahil olması aslında tüketicinin elinde muazzam bir kontrol gücü oluşmasına imkân veriyor. Tüketiciler artık sosyal medyada kullanıcı deneyimlerinin de takibini yapabiliyorlar. Kullanıcı deneyimlerinin takip edilmesi marka algısı oluşturmaya başladıklarını gösteriyor.

Bütün bu dönüşüm ile birlikte markalaşmak, satışlarını arttırmak, daha fazla müşteriye ulaşmak isteyenlerin stratejiler oluşturmaya başlamaları gerekiyor. Bunun için her hamlenin düşünülerek, planlanarak yapılması, kısa ve uzun vadede sonuçlarının düşünülmesi gerekiyor.

Tüketici taleplerini, antipatilerini ve beğenilerini, analitik olarak analiz edip hızlı geri dönüşler sağlamak ilk adım olmalıdır. Bu sayede güven ve bağlılık yaratılabilir.

Markalar online pazarlamada tüketici etkileşimi sağlamaya önem vermelidir. Bunun için eğlenceli podcast,kullanıcı üretimli hastag kampanyaları, anketler ve videolar oluşturarak marka tanıtımları yapmalılar. Kimi zaman katılımcılara fikirlerini yayınlama, paylaşma ya da onların kendilerince içerik üretmesi de istenebilir. Bu tür yaklaşımlar ilgili ürünleri ve hizmetleri tüketici tarafından satın almaya motive eder. Alıcı kendisi ile bu tür etkileşimlerde bulunulması halinde istediklerine, düşüncelerine değer verildiğini hisseder. Marka ile birebir iletişim içinde olma, müşteri sadakatinin oluşmasında büyük pay sahibi olur.

Sosyal medyanın markalar için en faydalı yanlarından birisi müşteri, hedef kitle ile doğrudan iletişime geçme, etkileşim kurma olanağıdır. Bu sayede yol haritası çizme, strateji geliştirme, ürün ve hizmet geliştirme gibi faaliyetler daha sağlıklı yürütülür. Arz talep dengesi daha rahat analiz edilir.

Sosyal Medyada Satın Alma Süreci

Sosyal Medya Pazarlamakonusunda bilinmesi gereken detaylardan birisi sosyal medyada satın alma sürecinin nasıl olduğu ve nasıl işlediğidir. Çoğu marka ve firma bu konuda yeterli bilgi sahibi olmadığı için sosyal medyayı kurumsal hedefler ve pazarlama için kullanmayı riskli bulur. Oysa durum hiç de öyle değildir.

Sosyal ağlar genel olarak dijital pazarlama aşamalarının başlangıcında kabul edilir. Sosyal pazarlamanın temelini marka farkındalığı oluştursa da satın alma sürecinde sosyal pazarlama daha fazla yer alabilir.

Araştırma sonuçlarına göre dünya genelinde internet kullanıcılarının yüzde 42’si ürün araştırmasında, yüzde 24’ü de marka keşfinde sosyal medyayı kullanmaktadırlar. Kullanıcıların yüzde 21’i bir ürünün sosyal medyada çok sayıda beğeni almasının ve ürün hakkında yapılan olumlu yorumların ürünü satın alma ya da almama kararını etkilediğini belirtmişlerdir.

Yine internet kullanıcılarının yüzde 11’i sosyal medya platformunda bulunan “satın al” butonunun kendilerini alışverişe teşvik ettiklerini belirtmişlerdir. Sosyal ticaretin ortaya çıkması ve özellikle InstagramCheckout uygulaması ile bu alanda büyük bir adım atılmış, sosyal medya pazarlama alanında en çok tercih edilen uygulama haline gelmiştir.

Tüketiciler İçin Sosyal Medyanın Avantajları

Sosyal medya ve internet reklamcılığı tüketiciler ve işletmeler açısından pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. Tüketiciler açısından sosyal medyanın avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Tüketiciler için en büyük avantajı kolaylıktır. İnternetin 24 saat açık olması, buradaki bir mağazayı, bir dükkânı her zaman kullanabilme kolaylığı sağlar. Tüketiciler bir ürün ya da hizmet satın almak için belli bir zaman ayırmak zorunda kalmazlar. Çünkü mağaza her zaman açıktır ve müsait olduklarında hemen yanı başlarındadır. Bu sayede diledikleri zaman ürünleri, hizmetleri inceleyebilir, satın alma yönünde tercihlerini kullanabilirler.
 • Tüketiciler için sosyal medyanın avantajı arasında satın almadaki rahatlık da sayılabilir. Dijital mağaza her zaman erişilebilir olduğu için satın alma işlemleri her zaman yapılabilir. Mağazaya kadar gitmeye hiç gerek yoktur. Ürünü sepetine ekleyip ödemesini yaptıktan sonra kargo ile kapısına kadar siparişi gelmektedir. Bu yüzden yaşadığı yerin ve mağaza ile tüketicinin uzaklığının önemi yoktur. Herhangi bir ildeki ya da ilçedeki, köydeki tüketici de ülkenin, dünyanın öbür ucundaki mağazadan alışveriş yapabilir.
 • Tüketiciler sosyal medya sayesinde bilgi toplama, rakipler arasında karşılaştırma yapma ve fiyat bilgilerine ulaşabilme imkânı bulurlar. Ürün ve fiyat mukayesesi yaparak kendileri için en ideal olanı seçebilirler. Satıcı ürünlerin hakkında detaylı bilgi vereceği için gerekli bilgiyi öğrenebilir, ürün detaylarına vakıf olarak fiyat araştırması, özellik karşılaştırması yapabilir. Üstelik bütün bunları internete erişebildiği her yerden, her zaman yapabilir.
 • Tüketiciler interaktif ve hızlı olması da büyük avantajdır. Tüketici merak ettiklerini mağaza sahibine ya da diğer hizmet alan, almayı düşünen tüketicilere sorabilir. Bilgi isteyebilir. Görüşlerini aktarabilir. Hatta pazarlık yaparak bir orta yol bulmaya, bütçesine en uygun alışverişi yapmaya çalışabilir. İletişimi çok hızlı kurabileceği için dönüşleri de hızlıca alabilir. Bütün bunar karar verme sürecini hızlandırır.

Markalar İçin Sosyal Medyanın Avantajları

Dijital pazarlama faaliyetlerinde sosyal medyanın gücünden, etkisinden faydalanan markalar, firmalar rakiplerine karşı üstünlük elde ederler. Ayrıca tüketicilere de pek çok kolaylık sunarlar. Tüketicilerin markalara daha hızlı ulaşabilmesi, ihtiyaçlarına yönelik ürünleri daha kolay bulabilmeleri ve sorularına anında cevaplar alabilmeleri markaya pozitif ayrıcalık sağlar. Markalar için sosyal medyanın avantajıise şöyle sıralanabilir:

 • Markanızın sesini daha geniş kitlelere duyurarak marka bilinirliğinizi yükseltebilirsiniz.
 • Geleneksel yöntemlere nazaran sosyal medya pazarlaması daha uygun maliyetlidir. Dijital araçlarda planlamalar yaparak da zamandan tasarruf edebilirsiniz.
 • Hedef kitlenizle çift yönlü iletişim kurmanıza imkân verdiği için etkileşiminizi güçlendirebilirsiniz.
 • Hedef kitleniz açısından sosyal medyadaki varlığınız markanızı ulaşılabilir kılar. Bu da tüketici sadakatinin güçlenmesini sağlar.
 • Sosyal medyada kullandıkları dili markalar seçerler. Bu noktada daha samimi bir dille tüketicilere cevap veren markalar daha sağlıklı müşteri ilişkileri kurmaktadırlar.
 • Aktif olarak sosyal medyada bulunan markalar, tüketicilerinin ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını ilk elden öğrenerek pazar farkındalığı avantajı yakalarlar. Bu da rakiplerine karşı avantajlı olmalarını sağlar.
 • Sosyal medyayı kullanan markalar, web site içeriklerini sosyal medya hesaplarındapaylaştıkları taktirde web sitelerinin trafiğini arttırır. Yorum gibi detaylarla karşılıklı etkileşimi güçlendirirler.
 • Web site içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi ve aram motorlarının algoritmalarına uyumlu hale getirilmesi bir noktaya kadar çok önemlidir. Fakat sosyal medya paylaşımları da SEO çalışmalarına katkı sağlar. Bu sayede arama motorlarında web sitelerinizin görünürlüğü artar.
 • Sosyal medya pazarlama çalışmalarında tüketiciler istedikleri zaman işletmelere ulaşabilirler. Markayla samimi bir ilişki kurma fırsatı elde ederler. Marka değerini güçlendirirler.

Etkili Bir Sosyal Medya Pazarlama Stratejisi İçin Yapılacaklar

Sosyal medyanın önemini gün geçtikçe markalar daha fazla kavrıyor. Fakat hepsi için işler istedikleri gibi gitmiyor. Bu yüzden başarılı sosyal medya pazarlama stratejileri geliştirilmesi gerekiyor. Bunun için takip etmeniz gereken başlıca adımlar şunlardır:

 • İşe hedef kitlenizi tanıyarak başlayın. Başarılı bir sosyal medya pazarlaması için doğru sosyal medya platformunu seçmek olmazsa olmazdır. Doğru ve verimli kanallar için hedef kitlenizi tanımalısınız. Potansiyel müşterilerinizin hangi platformu kullandığınıtespit ederek ne kadar zaman harcadıklarını, birbirleriyle nasıl etkileştiklerini,hangi zaman aralıklarında aktif olduklarını saptamaya çalışmalısınız. Bütün bunlar onlara daha iyi ulaşabilmek için stratejiler geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bunun için ideal müşterilerinizin pazarlama karakterini düzenleyin. Facebook, linkedIn, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından araştırmaya başlayın.
 • Bir hedef koyun. Eforunuzu neye vermek istediğinizi belirleyin. Tanınırlığınızı arttırmak mı, daha fazla satış yapmak mı istiyorsunuz? Eğer neye ulaşmak istiyorsanız performansınız da o derecedir. Sosyal medya pazarlama hedeflerinizi belirlerken spesifik olmalı, ölçülebilir olmalı, ulaşılabilir olmalı, gerçekçi olmalı, zamana duyarlı olmalıdır.
 • Anahtar başarı metriklerinizi belirleyin. Bunu yaparken web sitenize yönlendirilen trafik, etkileşim, topluluk büyümesi ve etkileşimi, duyarlılık ve geri dönüş metriklerinin etkili bir planda payı büyüktür. Bununla birlikte pazarlama için bütün metrikler faydalı değildir. Mutlaka hedeflerinizle alakalı metrikleri seçmeniz gerekmektedir.
 • Mevcut sosyal medya mevcudiyetinizi denetleyin. Artık sıra mevcudiyetinizi denetleyip nasıl ilerleyeceğinizi belirlemeye geliyor. Mevcut halinizi denetlemek için hangi sosyal medya platformlarını en aktif kullandığınızı bunlardaki profillerinizin iyileştirilmesi durumunu, her ağdaki takipçi sayınızı, hangi platformun size en fazla yatırım getirisi sağlayacağını, rakiplerinize göre ne seviyede olduğunuzu tespit etmeniz doğru olur.
 • Sizin için en verimli olan sosyal medya yönetim aracını tespit edin. Araçlar, zorlu görevleri daha rahat tamamlamanızı sağlar. Size zaman kazandırır. Fakat her aracın kendince artı eksileri vardır. Sizin için en iyisini seçmek için sosyal medyada neye ulaşmak istediğinizi, neden sosyal medya aracı bakma gereği duyduğunuzu, hangi ağı hedeflemek istediğinizi, ücretli sosyal medya kampanyaları düzenleyip düzenlemeyeceğinizi kendinize sormanız gerekir.
 • Artık sıra içerilerinizi oluşturup düzenlemeye geldi. Bu bakımdan kitlelerin en iyi tepki verdiği içerik konuları arasında bilinirliği yayan içerikler,problem çözücü eğlenceli ve işe yarar içerikler, listeler, bedava şeyler, çekilişler, yarışmalar, kuponlar ve promosyonlar olarak dikkat çekmektedir.
 • Sosyal medya pazarlama planlamanızı analiz edebilmek için stratejilerinizin performansını başta belirlemiş olduğunuz ana başarı metriklerini ölçmeniz gerekir. Bu sayede sonuçlara göre planınızı optimal başarı için ince ayarlamalar gerçekleştirmelisiniz. İyi bir sosyal medya stratejisi değiştirilmez olamayacağı gibi doğası gereği sürekli gelişim göstermektedir.

Pazarlama Aracı Olarak Sosyal Paylaşım Siteleri

Sosyal paylaşım siteleriher geçen gün değişmekte ve gelişmektedir. Kimi zaman sahaya yeni platformlar girmekte, kimi zamansa mevcut olanlar arasında sıralama değişmektedir. Ülkelere göre de kullanılan sosyal medya platformları değişkenlik göstermektedir. Mesela Çin ve diğer uzak doğu ülkelerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarını incelediğimizde ülkemizde hiç adı duyulmayan platformların ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Sırasıyla Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları ise şunlardır:

 1. Youtube,
 2. Instagram,
 3. Naber,
 4. Facebook,
 5. Twitter,
 6. FB Messenger,
 7. Snapchat,
 8. Skype,
 9. LinkedIn,
 10. Pinterest

Sonuç olarak sosyal medya, pazarlama stratejilerinde hayati öneme sahiptir. Bunun için gerekirse profesyonel destek alınmalı, mutlaka hedef kitleye ulaşmanın en etkili ve en kolay yollarından birisi olan sosyal medya platformları kullanmalıdır. Detaylı olarak strateji hazırlanmalı, zamanla geliştirilmelidir.