Posts tagged sosyal medya kitap

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

sosyal medyanin kitap okumaya etkisi
sosyal medyanin kitap okumaya etkisi

Sosyal medya ve kitap ilişkisi uzun yıllardır sorgulanmakta, bu konuda çok fazla haber, yorum yapılmaktadır. Hatta akademik araştırmalar yapılmakta, sadece sosyal medyanın kitap ookuma alışkanlığına etkisine dair sempozyumlar, paneller düzenlemektedir.

Sosyal medya ile kitap okuma arasındaki bağlantı söz konusu olduğunda en çok dile getirilen sonuç, sosyal medya kullanımının kitap okumayı engellediği, kitap okuma alışkanlığına zarar verdiği yönünde oluyor. Hatta daha da ileriye giderek böyle giderse sosyal medyanın kitap okumayı tamamen bitireceğini savunanlar dahi bulunuyor. Fakatanketler, bilimsel araştırmalar ve olayların arka planı bunu net olarak doğrulamıyor. Bu yüzden konunun detaylı olarak ele alınması, çok yönlü yaklaşılması ve önyargıdan uzak olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Bugün sosyal medyanın kitap okumayı azalttığını söyleyenlere baktığımızda daha çok sosyal medyaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Sosyal medyanın kitap okumaya etkisi olmadığını, en azından azaltmadığını söyleyenlerin ise kitap okumaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Yani ortadaki en büyük sorun, ön yargı. Bu yüzden olayları daha realist, daha tarafsız değerlendirmekte fayda var.

Her şeyden önce kitap, duyguların, düşüncelerin, hayallerin, olayların, kuruların belli bir kompozisyon halinde anlatılmasıdır. Asırlardır basılı formda olan kitap, bugün teknoloji ile birlikte bazı değişimler, gelişmeler göstermiş, e-book, PDF, Word gibi çeşitli formatlarda, elektronik hale gelmiştir. Dolayısıyla kitap formunda bir genişleme olmuştur.

Sosyal medya ise insanların etkileşim sağlamak, iletişim kurmak, birbirlerine duygu ve düşüncelerini iletmek amacıyla oluşturulmuş dijital platformlardır. Pek çok sosyal medya platformu olup her birisinin özellikleri farklıdır. Buna göre kullanıcı kitleleri, paylaşım türleri, konseptleri de çeşitlilik göstermektedir.

Dolayısıyla kitap da sosyal medya da insanlar tarafından yapılan bir şeylerdir. Birer nesnedirler. Birer araçtırlar. Amaç değil de araç olduklarından dolayı aslında her ikisini fayda ve zarar noktasından değerlendirecek olursak kullanıcısına bağlıdır. Kullanıcı nereye varmak isterse, araç onu oraya iletir. Yani irada kullanıcıdadır. Bu bakımdan net olarak sosyal medya kitap okumaya zararlıdır ya da faydalıdır demek doğru değildir. Bütün bunları değerlendirmeden önce Türkiye’deki sosyal medya kullanım ve kitap okuma verilerine bakmakta fayda var.

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım Oranları

WeAreSocial ve Hootsuite ortaklığı ile yayınlanan 2020 Türkiye İnternet, Sosyal Medya, Mobil Kullanımve E-Ticaret İstatistikleri ’ne göre veriler şöyle:

 • Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 74’ü,
 • Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 64’ü,
 • Türkiye’de 77 milyon mobil kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 92’si.

Bir önceki yıla nazaran internet kullanıcı sayısı 2,4 milyon (yüzde 4), sosyal medya kullanıcı sayısı 2,2 milyon (yüzde 4,2), mobil kullanıcı sayısı 2,6 milyon (yüzde 3,4) artmış. İnternet kullanıcıları günde ortalama 7,5 saat internette vakit geçirmişler. En çok ziyaret edilen site Google iken bunu Youtube izliyor. 4. Sırada da Facebook bulunuyor.

Türkiye’de internet kullanıcılarının aylık aktivitelerine bakıldığında yüzde 93’ü internette online video izlemekte, yüzde 45’i vlog yayınları ile vakit geçirmektedir. Yüzde 72’si ise müzik dinlemekte, yüzde 43’lik bir kesim de radyon dinlemektedir.

Türkiye’de internet kullanıcıları internette 7,5 saat vakit geçirirken sosyal medyada 3 saat geçiriyorlar. Rapora göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyona ulaşmış. Yani ülke nüfusunun yüzde 64’ü sosyal medya kullanıcısı konumunda. En çok kullanılan sosyal medya platformları ise Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, FB Massenger, Pinterest, LinkendInSnapchat, TikTok, Skype olarak sıralanıp gidiyor. Sosyal medya kullanımın yaş dağılımına baktığımızda ise en yüksek kullanım oranı 25-34 yaş arasında oluyor.

Türkiye’de Kitap Okuma Oranları

Sosyal medya ve diğer internet unsurlarının en büyük avantajı veri analizlerine net olarak imkân vermesi. Fakat aynı durum kitap okuma oranlarında geçerli değil. Bu yüzden kitap okuma oranlarına dair veriler daha kısıtlı. Yine de Türkiye’de yıllık toplam kitap üretimi 400 milyon civarında. Sürekli rakamlar artmaya devam ediyor. Kitap sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü ise 1.4 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 46’sı sınavlara hazırlık kitaplarından oluşuyor. Diğer yüzde 46’sını ise edebiyat, araştırma, politika oluşturuyor. Diğer yüzde 8’i ise ithal kitaplardan oluşuyor.

Türkiye’de kitap okuma oranları çocuklar özelinde değerlendirildiğinde sınav dönemlerinde azalıyor. Sınav dönemleri geçtikten sonra ise yeniden bir artışa geçiyor. Araştırmalara göre okuma oranları yüzde 30’lardan yüzde 40’lara kadar çıkmış halde. Bunda pek çok etken var. Birincisi yayın sayılarındaki artış. 2008 yılındaki verilere göre yılda 30 ila 35 bin başlıkta kitap yayınlanırken bu yıl bu rakam, 65-70 bin başlık kitaba ulaştı. Aynı zamanda yeni nesil dijital platformlar da insanların okuma oranlarının artmasına katkı sağladı. Ebeveynler de gün geçtikçe daha bilinçli yetişiyor.Kendilerinde kitap okuma alışkanlığı olmasa dahi çocuklarının bu alışkanlığı kazanmasını istiyorlar.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumlu Etkileri

Sosyal medyanın kitap okumaya olumlu etkileri oldukça fazla. Bu yüzden doğrudan sosyal medya kitap okumaya zarar veriyor demek hiç de mantıklı değil. Bugün sadece kitap üzerine geliştirilmiş çeşitli sosyal paylaşım platformları var. İnsanlar oralarda listeler tutuyor, takvim belirliyor, okudukları kitaplara dair yorumlar, alıntılar paylaşıyor. Kitap okuma yarışına girerek yıllık, aylık hedefler koyuyorlar. Bütün bunlar da okuma oranlarının artmasını sağlıyor.

Sosyal medya üzerinde kitap tanıtımları çok geniş bir yer kaplıyor. Pazarlama stratejisinin bir gereği olarak yayınevleri sosyal medya ile daha etkili tanıtımlar yapabiliyorlar. Çok daha fazla kişiye ulaşabiliyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz: Geleneksel medya döneminde kitap tanıtımları daha çok gazetelerde, dergilerde, gazetelerin kitap eklerinde yapılırdı. Fakat onları zaten kitap okuyan, kitap okuma devamlılığı olan kişiler okuyorlardı. Bu yüzden yeni kişilere ulaşma imkânı düşüktü. Fakat sosyal medyada herkes var. Bir yayın evinin hazırlamış odluğu tanıtım, kitap okuma alışkanlığı olmayan birisinin önüne dahi düşebiliyor. Sadece ismini ya da kapak resmini beğendiği için merak edip bir kitabı okuyanlar okuyor.

İnsanlar her zaman önerilere, özellikle de ilgi duydukları kişilerinönerilerine kulak kabartırlar. Bugün hemen bütün sosyal medya platformlarında kitap önerileri bulunuyor. Üstelik çok fazla sayıda ve bunların her birisi çok sayıda kişi tarafından izleniyor.

Instagram’da yazarlar, kitaplarınız yazma süreçlerini gösteren görseller paylaşabiliyor. Bu da okurların doğrudan dikkatini çekerek kitabı alıp okumaya sevk edebiliyor. Yine Youtube kitap tanıtım ve öneri bakımından çok zengin. Hatta sadece kitap tanıtımı üzerine onlarca sayfa var. Bunların çok sayıda takipçileri ve izleyicileri bulunuyor.

Youtube’da yer alan kitap tanıtımları ve kitap önerileri video içerik olduğu için çok daha fazla ilgi görebiliyor. Çünkü hem kulağa hem göze hitap etmeyi başarıyor. Mesela ekseriyetle teknoloji yayınları yapan ve kanalının tüm dünyada 4,84 milyon abonesi olan Barış Özcan zaman zaman kitap tanıtımları yapıyor. Bunlardan bir tanesi 2019 yılına ait ve “90 Günde okunabilecek 12 Kitap” başlığını taşıyor. Bu yayın, 1 milyon 822 bin 509 kez görüntülenmiş. Yine 2020 yılı nisan ayında “10 Kitap Tavsiye 10.000 Kitap Hediye” başlığı taşıyan bir video hazırlamış. Bu video tamı 1 milyon 296 bin 190 görüntülenme almış. İkinci video bir kitap satış sitesi sponsorluğunda yapılmış ve hediye kitap uygulaması yapılmış. Aynı zamanda satışlarda büyük bir patlama yaşanmış.

Dolayısıyla sosyal medyada yapılan kitap tanıtımlarının, kitap önerilerinin okuma alışkanlığına ciddi katkısı olabiliyor. İnsanlar kitapları merak edip satın alma, bir yerden temin etme ve okuma yoluna gidebiliyorlar.

Yine Youtube başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında sesli kitap yayınları var. Bunlar da çok büyük ilgi görüyor. Dünya klasikleri, Türk klasikleri ve diğer eserler arasından sesli kitapları insanlar yolda, dinlenirken ya da diğer tercih ettikleri zamanlarda dinleyebiliyorlar.

Kitap okumak için temel nokta, o kitabın tedarikini yapmaktır. Sosyal medya, kitap tedariki konusunda çok büyük avantaj sağlıyor. Mesela Facebook üzerinde kitaba dair çok sayıda sayfa var. Bunlardan bazıları PDF kitap üzerine. İnsanlar PDF kitaplar paylaşıyorlar ve bunlarla çok geniş arşivler oluşturmak mümkün hale geliyor.

Yine Facebook başta olmak üzere kitaba dair sayfalarda kitap satışları, arayıp bulamadıkları kitabı sorma kolaylıkları da oluyor. Mesela kitapçılarda, kütüphanelerde bulunmayan bir kitabı kişiler Facebook grubunda sorarak başka birisinden temin etme imkanına sahip oluyorlar. Bütün bunlar da sosyal medya etkisiyle kitap okuma konusunda yardımcı oluyor.

Sosyal Medya Kitap Tagi

Sosyal medyanın kitap okumaya faydası konusunda bir alt başlık olarak sosyal medya kitap tagi’ne değinmekte fayda var. Bu, sosyal medya platformlarında bir süredir oldukça popüler. Youtube’da sadece bunun üzerine hazırlanış onlarca video yer alıyor.

Sosyal medya tagi aslında bir kitap tanıtımı. 7 farklı sosyal medya platformuna ait, 7 farklı soru hazırlanmış. Her sorunun altına tagi hazırlayan kişi kitap veya yazar önerileri, eleştirileri yapıyor. Her soru, aynı zamanda platformun özelliğini taşıyor. Mesela Twitter karakter sınırlaması yaptığı için 200 sayfanın altında bir kitap önerisini barındırıyor. Youtube video içerikli olduğu için filmi çekilmesi istenen kitap önerisine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bir tanıtım, bir merak uyandıran bu tür uygulamalar, sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşarak okuma arzusunu arttırıyor.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın kitap kumaya olumsuz etkileri söz konusu olduğunda en barizi insanların sosyal medyada çok fazla zaman geçirmesi. Maalesef yapılan çoğu araştırmada kişilerin kitap okumaya vakit bulamadıkları cevabı ile karşılaşılıyor. Fakat aynı kişilerin her gün saatlerde sosyal medyada dolaştıkları tespit ediliyor. Türkiye’deki sosyal medya kullanım istatistikleri de bunu gösteriyor. İnsanlar ortalama 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorlar.

Günde üç saat sosyal medyada vakit geçirmek yerine her kim olursa olsun günde üç saat kitap okusa ayda, yılda binlerce sayfa, onlarca kitap bitirilebilir. Bu yüzden sosyal medyanın kitap okumaya olumsuz etkisi en başta zamanı iyi yönetememeye eden olmasından kaynaklanıyor. Kitap okuma oranlarının yüksek olduğu ülkelerde insanlar özellikle seyahat ederken kitap okuyorlar. Hatta çantalarında bir kitap olmadan kesinlikle toplu taşıma araçlarına binmiyorlar. Fakat ülkemizde herhangi bir metro, şehir içi otobüsü ya da şehirler arası otobüs yolculuklarında tercih, kitaptan, okumaktan yana değil, akıllı telefonlardan yana kullanılıyor. İnsanlar ya oyun oynuyor ya sosyal medyada dolaşıyor ya da internette sörf yapıyorlar.

Özellikle büyükşehirlerde her gün insanlar 1.5-2 saate yakın, hatta daha fazla yolda zaman geçiriyorlar. Trafikte bulunuyorlar. Kitap, bu esnada en güzel arkadaş olabilecekken çoğu kişi telefonu ile zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bu da okuma oranlarının düşmesine neden oluyor.

Sonuç

Sonuç olarak sosyal medyanın kitap okumaya etkisi yararlı veya zararlı; faydalı ya da faydasız gibi net ifadeler kullanmak yanlıştır. Kitap okumanın herhangi bir zararı olmayıp onlarca faydası vardır. Fakat sosyal medya, kişiye özgür tercih hakkı tanır. Onlarca farklı grup, sayfa, platform, video içeriği vardır. Bunlar arasında iyilerini seçerseniz olumlu yönlerini bulusunuz. Daha faza ve yeni kitaplara ulaşmak için sosyal medya platformlarını kullanırsanız kütüphanenizi genişletmek, yeni kitaplarla farklı ufuklara yelken açmak gibi avantajlara sahip olabilirsiniz. Kontrolü kaybeder ve sadece sosyal medyada şuursuzca dolaşırsanız kitap okumaya zaman ayıramaz, dakikalarınızı, saatlerinizi boşa geçirmiş olursunuz. Bu yüzden kitap okuma, mutlaka insan hayatında olması gereken bir eylemdir. Özellikle de rutin haline getirilmesi çok daha fazla avantaj sağlar. Sosyal medyanın kitaba erişim için bir araç olarak kullanılması gerekir. Bunu başardığınız taktirde her ikisinden de yararlanabilirsiniz.

[bdp_post]

Sosyal Medyada Kitap Tanıtımı Nasıl Yapılır

Sosyal Medyada Kitap Tanıtımı

sosyal medyadan kitap tanıtımı nasıl yapılır
kitap tanıtımı nasıl yapılır?

Teknoloji hayatın her alanında büyük değişimlere neden oldu. Özellikle matbaa ile birlikte edebiyat ve gazete kısmında çok köklü değişimler yaşandı. Okuma oranlarının hızlı şekilde artmasını beraberinde getirdi. Kitap sayısı artınca kitabın ne olduğu bilinmeyen evlere dahi kitaplar gitti. Yazarları, şairleri hiç bilinmedikleri evlere misafir edildi.

Son dönemde gelişmeler çok daha hızlı oldu. Daha aradan yirmi yıl gibi bir süre geçmesine karşın pek çok kişi internetsiz günleri hatırlamaz dahi. Cep telefonları olmadan nefes alamayacağını düşünür. Dolayısıyla teknoloji günümüzün olmazsa olmazı haline gelmiştir.

Araştırmalara göre Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Her gün internette 7 saat geçiriliyor ve bunun 3 saate yakını sosyal medyada oluyor. Durum böyle olunca sosyal medya, çok büyük bir pazar haline geliyor. Pazara kayıtsız kalırsanız buradaki büyük müşteri pastasından pay alamamış oluyorsunuz. Eğer bir kitap yazarı veya yayıncısı iseniz ve sosyal medyada kitap tanıtımıyapmıyorsanız çok geniş bir kitleyi gözden kaçırıyorsunuz demektir.

Sosyal medya bu kadar popüler olmadan önce bir kitabın tanıtımını ve pazarlamasını yayıncılar yapar, yazar da kendisine verilen takvime göre imza günlerine katılırmış. Bu durum cüzi miktarda devam etse de kitap pazarlama yöntemi olarak tek başına yeterli değil. Özellikle de sosyal medya platformları üzerinden kitap tanıtımı yapmak artık olmazsa olmaz durumunda.

Sosyal medya platformları ile rahatlıkla kitap tanıtımı yapılabilir. Fakat hangi platformda neyi, nasıl, ne zaman yapacağınızı, kullanıcı kitlesinin kimler olduğunu, hangi paylaşımlar yaparak kitlenize erişebileceğinizi bilmeniz gerekir. Eğer doğru mecrayı doğru şekilde kullanırsanız sosyal medyada kitap tanıtımıçok kısa sürede satışlarınızın artmasını popülaritenizin yükselmesini, büyük bir hayran kitlenizin oluşmasını sağlayabilir. Fakat doğru bir hareketi yanlış mecrada yaparsanız eserinize ve yazarı olarak size zarar verme ihtimali dahi ortaya çıkabilir.

Hangi Sosyal Medya Platformlarında Kitap Tanıtımı Nasıl Yapılabilir?

Pazarlamanın hangi alanında olursanız olun artık sosyal medyada bulunmama gibi bir lüksünüz bulunmuyor. Kitap pazarlamasının geniş kitlelere ulaşabilmesi için de aynı durum geçerli. Eğer yazmış olduğunuz kitabın daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsanız ya da yayınevi olarak bastığınız kitabın daha fazla kişi tarafından görünmesini, tanınmasını istiyorsanız mutlaka sosyal medyada kitap tanıtımı yapmanız gerekiyor.

Sosyal medyada kitap tanıtımı yapabilmek için öncelikle bir strateji gerekir. Herhangi bir strateji geliştirmeden sosyal medya pazarlamasını doğru kullanmanız ve hedeflediğiniz kitleye ulaşmanız mümkün değildir. Hatta doğru adımları atmazsanız satışlarınızda artış beklerken hüsrana dahi uğrayabilirsiniz. Çünkü sosyal medya pazarlaması vezir de edebilir, rezil de. Bu noktada kullanabileceğiniz en etkili platformlar şunlardır;

 • Bloglar:Blog sayfaları internette metin ağırlıklı yazıların yoğun olduğu sayfalardır. Bloglarda blogger adı verilen kişiler yazılar yazarlar. Eylemleri bir nevi internette deneme yazarlığı yapmaktır. Okuyucu kitlelerine göre sadece bir alanda ya da çeşitli alanlarda tecrübelerini, deneyimlerini, görüşlerini aktarırlar. En çok blog sayfası da kitaplar hakkında vardır. Çoğu kişi okuduğu kitaplara dair görüşlerini, yorumlarını blog sayfasında değerlendirir. Bazılarının da ciddi manada takipçisi vardır. Bu yüzden takipçisi, okunurluğu fazla olan bir bloggerın okuyucu kitlesine bir kitap hakkında eleştirilerde bulunması sosyal medyada kitap tanıtımınoktasında verimli olur.

Bloggerların kendi zaman çizelgeleri olduğu için geleneksel medya araçları arasında yer alan gazetelerin kitap eklerindeki gibi kitap çıkar çıkmaz tanıtım yazısı yapılmalı gibi bir kıstas yoktur. Siz kitabınızı beş ay önce bastırmış olsanız dahi bir kitap bloggerı sayfasında kitabınıza dair yorumunu bugün yapabilir. Bir nevi canı ne zaman isterse o zaman kitabınızı inceleyip paylaşımda bulunabilir. Çoğu bloggerın okuyucuları ile arasında samimi bir bağ vardır. Buyüzden görüşleri okuyucular nazarında güven verici kabul edilir. Özellikle yeni yazarların kitap pazarlamalarından bloggerlarla iletişime geçmesi oldukça önemlidir.

 • Facebook:Yazdığınız kitabı sosyal medya ile pazarlamanın en etkili mecralarından birisi Facebook’tur. Facebook’ta başarıya ulaşabilmeniz, yani hedef kitlenize erişebilmeniz için anahtar nokta, kendinizi daima güncel tutmanız gerektiğidir. Takipçiler kitabın yazarını yakından takip etmek, tanımak ve onunla bir bağ kurmak isterler. Şöyle bir kitap/kitabım çıktı. Şu linkten alın tarzı bir post yerine sayfanızda kendinizi tanıtıcı, ilgi çekici postlar paylaşmanız gerekir.

Facebook üzerinden post paylaşımları haricinde küçük yarışmalar düzenlemek, kazananlara hediye kitap vermek özellikle yeni okuyuculara harika bir jest olur. Katılım şartı olarak da beğenme, takip, paylaşma gibi ekstralar eklerseniz takipçileriniz sayesinde daha fazla organik takipçiye ulaşırsınız. Bu da sosyal medyada kitap tanıtımıetkinliğinizin daha geniş kitlelere ulamasını sağlar. Bütün bunlar yanında Facebook’a reklam vererek de hedef kitlenize postlarınızın gözükebilmesini sağlayabilirsiniz.

 • Twitter:Twitter etkileşimin çok hızlı olduğu mecralardan birisi. Tüm dünyada hemen her gün insanlar gündemi Twitter’dan takip etmeye çalışıyor. Hatta etkinliklerle gündem belirlendiği dahi oluyor. Dolayısıyla birçok kişiye ulaşabileceğiniz, ucu bucağı olmayan bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir karakterde meramınızı anlatabileceğiniz platformda sıralı tweetler ile daha fazlasınız yazabiliyorsunuz. Burada sadece kitap pazarlamasına yönelik tweetler atmak yerine ilgi çekici, merak uyandırıcı, yazarların kendilerini de tanıtan tweetler atmaları kitap tanıtımı için daha sağlıklı bir stratejidir.

Tıpkı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Twitter’de de güncel kalmak takipçi sayısı için büyük önem taşıyor. Takibe aldıkları taktirde bir süre paylaşım yapmayan hesapları kişiler anında takipten çıkarabiliyorlar.

 • Google+:Sosyal medyada kitap tanıtımı için eğer bir web siteniz ya da bloğunuz varsa görünürlüğünüzü arttırmak için Google+ da kullanılabilir. Siteniz ve içerikleriniz ne kadar çok mecrada paylaşılırsa arama motorlarının o kadar ilgisini çeker. İçeriklerin, sayfaların dolaşımda olması SEO adına oldukça önemlidir. SEO konusunda ne kadar başarılı olursanız arama motorlarında daha üst sıralara çıkma şansını o kadar yüksek olur. Bu da tanınırlığınızı, görünürlüğünüzü arttırır.
 • Pinterest:Pinterest bazı kişiler bilmese de gerek dünya sıralamalarında gerekse ülkemizde en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından birisi. Görsel odaklı bir platform olan Pinterest’i çoğu kişi görsel arama için dahi kullanıyor. Siz de burada kitap kapağınız ya da kitabınızdaki resimleri, kitabınızla alakalı resimlerinizi pinlettirebilirsiniz. Tüm dünyada pek çok yazar ve yayın evi kitaplarını tanıtmak için burayı kullanıyor ve farklı bir içerikle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Görselin akılda kalıcılığı çoğu zaman daha fazla olduğu için yazar ve kitabının bilinirliğini arttırıyor.
 • Instagram:Sosyal medyada kitap tanıtımı için en ideal mecralardan birisi Instagram’dır. Burası yazarların özellikle kendi hayatlarından küçük bölümleri, yazma süreçlerine dair kesitleri paylaşabileceği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Instagram kullanıcıları da sizi merak ediyor olacaklar.

Ayrıca Instagram’da ücretli ya da ücretsiz kitap ve kitap sözleri içeriği paylaşan birçok hesap bulunuyor. Kitap tanıtımı ve pazarlaması konusunda bu hesap yöneticileri ile iletişime geçebilir, kitabınızdan haberdar edebilir ve paylaşım, etkileşim yapmalarını isteyebilirsiniz.

 • LinkedIn: LinkedIn, sosyal medya platformları arasında en ciddi, en resmi olanlardan birisi. Daha çok profesyonel alanda kişiler ve şirket profilleri bulunuyor. LinkedIn’de de tıpkı blogger gibi kitlelere hitap edebilen ünlüler bulunuyor. Bu kişilerle iletişime geçerek kitabınızla alakalı yorum ve görüşlerini paylaşımlarını isteyebilir, kullanıcılara ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.
 • Youtube:Bilindiği gibi Youtube bir video paylaşım platformu. Burada kendinize bir sayfa açabilirsiniz. Kitap ve yazarı hakkında videolar hazırlayarak paylaşabilirsiniz. Kitap sohbetleri yapabilir, canlı yayın düzenleyerek kitabınız hakkında doğrudan yazarının ağzından bilgileri okurlarla buluşturabilirsiniz. Yine tıpkı bloggerlar olduğu gibi Youtube’da da vlogerlar bulunuyor. Bunlarla iletişime geçerek kitabınız hakkında bilgi verebilir, sayfalarında bir paylaşım yapmalarını isteyebilirsiniz.

Sosyal medyada kitap tanıtımıyapabileceğiniz bütün platformlar saydıklarımızdan ibaret değil. Bugün pek çok dergi, edebiyat dergisi internet çağına ayak uydurarak e-dergi formatında yayın hayatına devam ediyor. Geleneksel halleriyle çok sınırlı alanda satış yapabilir, sınırlı sayıdaki kişiye ulaşabilir iken şu an sınırları tamamen kaldırmış, herkese ulaşabilir konumdalar. Dilerseniz kitap tanıtımı için bu tür dergilerle iletişime geçilebilir.

Yazarların Daha Çok Kitap Satmak İçin Uyguladıkları Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

Eskiden yazarlar bir kitabı yazar ve ajanslarına iletirler, ajanslar kitabın düzenlenmesi, yayınlanması ve pazarlanması gibi süreçleri yürütürdü. Fakat günümüzde çoğu yazar kendi eserini kendi çabalarıyla yayınlamakta, kendi çabalarıyla okuyucuya ulaşmasını sağlamaktadır.

Dolayısıyla yazarlar artık sadece kitaplarını yazmakla kalmıyor, düzenlenmesi ve pazarlanmasıyla da bizzat ilgileniyorlar. Pazarlama konusunda da sosyal medyanın imkanlarını ne kadar kullanırlarsa başarıları o kadar artıyor. Aynı şekilde yayınevleri de bastıkları kitapları pazarlamak için işe ilk önce sosyal medyadan başlıyorlar. Sosyal medya gerek yazar gerekse yayıncı için en güçlü alan haline gelmiştir. Platformlar üzerinde yazarlar kendi okuyucu kitleleriyle de ilgilenerek daha çok kişiyi etkilemekte, etki alanı büyüdükçe yazarın kitap satışları artmaktadır. Yazarların sosyal medyada kitap tanıtımı ve okuyucu kitlesini arttırmak için uyguladıkları yöntemler ise şunlardır:

 1. Blog sayfasında resim paylaşmak ya da çeşitli yazılar yazmak oldukça etkili bir yöntemdir. Hatta okuyuculardan gelen resimleri dahi bloğunuzda paylaşabilir, diğer takipçilerinizin ilgisini çekebilir, kitabınız hakkında merak uyandırarak satın alınmasını teşvik edebilirsiniz.
 2. İnsanlar bir kitabı okurken yazarın ruh haliyle bütünleşir. Beğendikleri kitaplarda kendilerinden bir şeyler bulurlar. Yazarla duygusal bir bağ kurarlar. Bu yüzdenyazarını merak ederler. Mesela New York Times gerilim alanında en çok satan yazarlardan Joanna Penn seyahat etmeyi oldukça seven birisi ve yapmış olduğu seyahatlere dair fotoğraflarını Flick ve Instagram üzerinden paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor. Bu sayede kitap satışlarını da acayip şekilde arttırıyor. Sosyal medyada kitle oluşturuyor ve ardından o kitleyi reklam kanalı olarak kullanıyor. Pek çok yazar bunu gün geçtikçe daha fazla kullanıyor.
 3. Yazarlar kitaplarını yazarlarken ki hallerini videoya çekerek Youtube üzerinden paylaşıyorlar. Gerilim kitapları yazan Chris Fox, yeni kitabı için 21 gün vaat ediyor ve 21 gün boyunca kitabı için yaptığı çalışmaları çekip Youtube’da paylaşıyor. 21. Gün sonunda kitabını bitirmeyi başarıyor ve hemen ardından Amazon’da kitabını hızlıca satışa koyuyor. Bunu Youtube kanalındaki aboneleri ile paylaşıyor. Kitap satışları ilk andan itibaren büyük bir hızla artıyor.
 4. Facebook çok sayıda grubun oluşturulduğu bir sosyal medya platformudur ve bazı yazarlar kitabın teması etrafında bir Facebook topluluğu oluşturarak kitlelerini genişletiyorlar. En çok satan yazarlarından ve aynı zamanda bir blog yazarı olan Jeff Goins, Facebook’ta bir topluluk oluşturuyor ve bu sayede The Art of Work (Çalışma Sanatı) adlı kitabının satışlarında büyük artış elde ediyor. Yazar, sayfada gelecekte çıkarmayı planladığı kitapların temaları ile ilgili sohbetler yaptığı gibi kendi özel yaşamından anılar da sunuyor. Nasıl daha güzel bir yaşamın yaşanabileceğine dair fikirler vermeye çalışıyor. Bütün bu samimiyetin etkisiyle kısa sürede ünü gittikçe artıyor, hayran kitlesine ulaşması sayesinde kitap satışları da olumlu yönde etkileniyor.
 5. Yazarlar kitap başlıklarını kitlelerle paylaşarak merak uyandırıyor ve satış yükseltiyor. Steve Scott Amazon’da en çok satan yazarlardan biri tanesi ve bir sonraki kitabı için kullanacağı başlığı öneriler almak için Facebook topluluğu kurmada kullanıyor. Bu sayede aslında kişileri kitabın bir parçası haline getiriyor. Kişileri rahatlıkla etkiliyor. Bu durum daha çok kişinin ilgisini çekiyor ve kitaplarına olan ilginin yükselmesini sağlıyor.
 6. Twitter üzerinden insanlara tavsiyelerde bulunmak kitap satışlarının artmasına yardımcı oluyor. James Altucher popüler bir blog yazarı ve en çok satan kitaplardan birisine sahip. Altucher Twitter Q&A üzerinden insanlara bulaşık yıkama gibi şeyler hakkında tüyolarda bulunuyor. İlişkilerdeki sorunlara yönelik tavsiyeler veriyor. Kendisine yöneltilen soruların tamamını cevaplayarak büyük bir üne kavuşur. Sosyal medya ile oluşturduğu bu ün, kitaplarınınsatışlarını da doğal olarak arttırır.
 7. Quora üzerinden gelen soruları cevaplamak iyi bir stratejidir. New York Times yazarı Charles Duhigg, Quora üzerinden bir gazeteci olarak okuyucularının sorularını cevaplandırır. Her okuyucuyu cevaplandırarak büyük bir okuyucu kitlesine ulaşır. Bu da satışlarını arttır.
 8. Sosyal medyada etkileşim en temel meseledir. Ne kadar fazla kişi ile etkileşime geçebilirseniz kitabınız daha geniş kitlelere daha rahat ulaşır. Bu kapsamda sosyal medya platformlarında kitap tanıtımı yapan katılımcılara ödül vermeyi deniyor. Kitabını sosyal medya alanlarında paylaşanlara çeşitli ödüller vererek kitabının popülerliğini artırıyor. Bu da doğal olarak satış rakamlarının artmasına yardımcı oluyor.
 9. Twitter üzerinden bir hastag çalışması yapmak sosyal medyada kitap tanıtımıkonusunda en etkili yöntemlerden birisi. Roman yazarı Manico Lenelle, Twitter’da #seksendakikayazmaalışkanlığı adında bir hashtag kampanyası başlatır. Bu kampanya ile yazar, pek çok kişinin dikkatini çeker. Sevgisini kazanır. Okuyucu kitlesini ve kitap satış rakamlarını arttırır.

Sosyal Medya Kitapları Tavsiyeler

sosyal medya kitapları
sosyal medya kitapları

Sosyal Medya Kitapları

Sosyal medya, geleneksel medyaya karşı büyük bir başarı kaydetmiş ve bugün artık her yönüyle daha çok tercih edilir olmuştur. İnternet kullanıcı sayısının artmasına paralele olarak sosyal medya kullanıcısı sayısı dünya nüfusunun yarısından fazladır. Türkiye bu alanda daha da ilerde bulunmakta, 53 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Dolaysıyla markalar, firmalar açısından sosyal medyada bulunmak artık bir lüks olmaktan çoktan çıkmıştır.

Bugün sosyal medyada aktif olarak yer alamayan markalar zamanı yakalayamamışolarak görünmekte, hatta sadece var olmaları da yetmektedir. Doğru stratejiler geliştirerek ve güncel kalarak her an etkileşimde bulunmaları gerekmektedir. Tam da bu noktada sosyal medya kitapları markalar, şirketler ve bireyler için büyük avantaj sağlamaktadır.

Sosyal Medya İçin Kitap Önerileri

Sosyal medya kitapları sosyal medyanın pek çok farklı yönüne odaklanıyor. Bazı yazarlar sosyal medyanın iş hayatındaki yerine, bazıları günlük hayattaki yerine, bazıları kişiler arası ilişkiler boyutuna, bazılarıyla pazarlamaya etkisine odaklanıyor. Hemen hepsinde de nasıl kullanıldığı örneklerle gösterilere doğru kullanımı için neler yapılması gerektiğine dair yol haritası çiziliyor.

Siz marka ya da kişi olarak sosyal medyayı çok aktif kullandığınızı düşünebilirsiniz. Fakat her zaman daha iyisini yapabilirsiniz. Çünkü sosyal medyanın potansiyeli zannedilenden çok daha fazladır. Burada ne kadar mesafe kat edebileceğiniz ne kadar fazla kişiye ulaşabileceğiniz tamamen sizin sosyal medyayı ne kadar bilinçli kullandığınızla alakalıdır.

Sosyal Medya Kitapları
Sosyal Medya Kitapları

Sosyal medya kullanımı bir strateji işidir. Firmanız, markanız için bir sosyal medya stratejisi izliyor musunuz? Uyguladığınızı düşündüğünüz strateji ne kadar doğru? Bütün bunların cevaplarını öğrenebileceğiniz ve doğru adımlar atarak markalaşmayı daha ileri seviyeye taşıyabileceğiniz baş ucu kitapları bulunuyor.

Önereceğimiz sosyal medya kitapları yerli ve yabancı yazarların kalemlerinden çıkmış. Kimi zaman tek bir yazar tarafından hazırlanırken kimi zaman bir ekip çalışması ile ortaya çıkarılmış. Bir kısmı sosyal medya danışmanlığı yapan, büyük markalar için stratejiler geliştirmiş uzmanların eserleri iken bir kısmı da iletişim alanında görev yapan akademisyenlerin hazırlamış oldukları kitaplar. Her birisinden faydalı, sizi daha ileriye taşıyacak yazılar bulabilir, sosyal medyayı özellikle kurumsal manada daha etkili kullanmayı öğrenebilirsiniz. İşte bu alanda yazılmış kitaplar…

 1. Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları–C.C. Chapman,AnnHandley

Pazarlama alanında mükemmel içerikler sunak gerekiyor. Bunun herkes farkında. Fakat günümüzde sadece bu yetmiyor. Mükemmel içeriklerin ilgi çekici, takip edilen ve unutulmayan hale getirmek gerekiyor. Bununla birlikte online içerik geliştirmek hiç de kolay değil. Facebook, Twitter, Youtube, Google gibi bütün kanalların en etkin özelliklerini kullanarak hedef kitleye ulaşmanız gerekiyor. Bunun da kendine has kuralları bulunuyor.

AnnHandley pazarlama profesyonelleri için içerik yöneticiliği yapan, C.C. Chapman ise online pazarlama danışmanı olarak görev yapan iki isim. Yazarlar tecrübelerini bir araya getirerek online içerik üretimi ve etkili yönetime dair önemli detayları bu kitapta okuyucularına aktarıyorlar. Genişletilmiş, güncel baskısında güncel örneklerle beraber içerik ile alakalı yapılan yanlışlar, yapılması gereken doğru adımlar ve içerik yönetiminin nasıl yapılması gerektiği gibi detaylar yer alıyor.

 1. Dijital Kabilelerin İzinde /Sosyal Medyada Netnografik Araştırmaları – Kaan Varnalı

Kaan Varnalı’nın kitabıfarklı bir açıdan sosyal medyaya yaklaşıyor. Bilindiği gibi etnografi, insan topluluklarını doğal ortamlarında inceleyen ve katılımcı gözlem ilkesini esas alan bir araştırma yönteminin adıdır.

Dijital çağ, benzer ilgi, amaç ve değerlere sahip insanların zaman ve mekândan bağımsız olarak bir araya gelerek dijital kabilelerini oluşturmalarına ortam hazırlamıştır. Bu yeni nesil insan topluluklarına bloglar, forumlar yer alıyor.Sosyal paylaşım siteleri, sözlükler gibi yeni sosyal alanlar bulunuyor. Bütün bu ortamların her birisinin kendine has doğası vardır. Bu yüzden de geleneksel etnografinin bu ortamlara özel uyarlanması gerekliliği ortaya çıkmış, netrografi tekniği şekillenmiştir.

Robert V. KozinetsKanadalı bir akademisyen ve pazarlama uzmanıdır. 90’lı yılların sonunda netrografi yöntemini geliştirmiştir. Bu kitap, söz konusu bilimsel yöntemin Türkiye’de tanıtılmasını amaçlamakta ve Kaan Varnalı ve öğrencilerinin yedi alan araştırmasının toplam dört konu bağlamında birleştirilesini içermektedir. Özellikle sosyal medya alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için bu kitap netrografi tekniğinin kavranabilmesi için eşsiz bir örnek niteliğinde.

 1. Dijitoloji / Yeni Nesil Pazarlama ve Satış – Emre Açıkel, Mehmet Çelikol

Emre Açıkel ve Mehmet Çelikoltarafından hazırlanan bu kitap, online çağın etkileriyle pazarlama ve satışın nasıl bir evrim geçirdiğini ele alıyor. Markalar ekseninde pazarlama ve satışın en temel bileşenlerinin nasıl geri dönülemez şekilde değiştiği ele alınıyor. Bunla birlikte tüketici davranışları bütün aleladeliği ile okuyuculara yansıtılıyor.

Kitapta e-posta pazarlamasından sosyal medyaya, mobil ticaretten elektronik ticarete kadar en güncel konularda stratejik tavsiyeler bulunuyor. Kitabın benzerlerinden farkı ise sektörden uzman isimlerle söyleşiler yapılmış olmasına dayanıyor. Alper Akcan, Esra Sertoğlu, Kurt Onur, Yenal Gökyıldırım, Sina Afra, Ufuk Tarhan, Erdem Yurdanur, Yüce Zerey, Halil Erdoğmuş, Mine Türkün, Elif Bakiler, Emrah Kaya, Emre Tok veAlemşah Öztürkgibi pek çok profesyonelin deneyimine yer veriliyor. Ayrıca her bölümdeki QR kod ile kitabın sınırlarını başka boyutlara taşıyabiliyorsunuz.

 1. Instagram ve Sosyal Ticaret- Çağatan Taşkın

Çağatay Taşkın’ın sosyal medya kitabı, sosyal medyanın ve sosyal medya pazarının gelişimini ele alıyor. Instagram’daki sosyal ticaretin nasıl gerçekleştiğini, buradaki güven olgusunu çeşitli altbaşlıklarla ele alıyor. Sosyal medyanın ticaret için nasıl kullanıldığını, kullanılabileceğini ve özellikle Instagram üzerinden yapılan ticaret üzerine faydalı bilgilere yer veriliyor.

 1. Markanız için İnterneti Nasıl Kullanmalısınız? – GaryVaynerchuk

GaryVaynerchuk, iş hayatına şarap satışıyla başlamış ve internetin nimetlerinden faydalanmış birisi. Bugün Youtube çağının ilk şarap gurusu olarak tanınıyor. Bu renkli kitabı ile GaryVaynerchuk hem Wall Street Journal hemde New York Times’da bestseller olmuştur. İlk yayınlandığı hafta kitap, Amazon’da bir numara, New York Times listesinde iki numara ve Wall Street listesine yedi numaradan giriş yapmıştır. Şu anda da kendi kategorisinde Amazon’un en çok satanlar listesinde yer almaya devam etmektedir.

GaryVaynerchuk özel ilgi alanlarını geliştirerek internetin olanaklarından faydalanan, bunu başarılı bir kariyere dönüştüren birisi. Amerikan televizyon şovlarının en önemli konuklarından birisi olarak yapmayı sevdiği şeyi kazanca dönüştüren kişi. İşte bu kitabında herkesin kendini bir marka olarak düşünmek mecburiyetinde olduğunu, bunu da nasıl yapması gerektiğini anlatıyor.

 1. Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya /Salih Seçkin Sevinç

Gelenekselmedya dendiği zaman yıllardır aklımıza televizyonlar, gazeteler, dergiler ve radyolar gelir. Son zamanlarda bunlarda milyonlarca liralık yatırımlar yapılsa a reklamlardan istenen geri dönüş alınamıyor. Fakat çok daha fazla etkiyi oluşturabilen çok özgün işler bulunuyor. Şirketler, markalar sosyal medyada yoksan, piyasada yoksun gerçeği ile gün geçtikçe daha iyi yüzleşiyorlar. Aksi taktirde en iyi ürünü en ucuzu fiyata satsalar dahi tüketiciye ulaşamayabiliyorlar.

Pazarlamanın geleneksel medyanın elinden ya da tekelinden çıkması yeni bir çağa girdiğimizi gösteriyor. Bu yüzden de yaratıcılık, girişimcilik, cesaret gibi kavramlar her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Salih Seçkin Sevinç’in çalışması pazarlama iletişiminde markalara, işletmelere yol gösteriyor. Bu kadar kaygan bir zeminde kendini doğru ifade edebilmeyi, anlatmak istediği gibi anlaşılmayı en etkili ve pratik şekilde yapmayı anlatıyor.

 1. Rakibini Yere Ser- Sosyal Medya Çağında Hikaye Anlatmak – GaryVaynerchuk

Pazarlama yapmak zaten son derece zor bir iş. Fakat giderek daha da zorlaşıyor. Fakat oturup bunun için üzülecek zamanımız yok. Pazarın gerçeklerine uyum sağlamak ve pazarlama adına ne yapmak gerekiyorsa en iyisini yapmak zorundayız.

Günümüzde sosyal medyada içerikler hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Nitelik olarak içerikler önemli olduğu gibi sosyal medya platformlarına ve mobil cihazlara uygun nitelikte içeriklere gerekiyor. Bunun için gücünüzü rastgele değil, doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Yeni mecralara uygun, farklı hikâye formları anlatmanız icap ediyor. Markanız için İnterneti Nasıl Kullanmalısınız ve Teşekkür Ekonomisi adlı kitapların yazarı GaryVaynerchuk bu kitabında da okura denenmiş sosyal medya stratejileri aktarıyor. Adeta bir eğitim kampı havasındaki bu kitap, sosyal medyada etkili hikâye anlatımına katkı sunuyor.

 1. Sosyal Medya 101 2.0- Pazarlamacılar için Sosyal Medyaya Giriş – Murat Kahraman

Sosyal Medya 101 kitabının ilk baskısı 2010 yılında yapılmıştı. İlk haliyle kitap o yıllardaki insanların günlük rutinlerinin bir parçası haline gelmiş olan sosyal medyayı tanıtma amacı ile hazırlanmıştı. Bu alanda profesyonel olarak var olmak isteyenler için bir giriş yapma amacındaydı.

İlk baskısından üç yıl sonra yeni baskısı yapılacak oldu. Fakat artık sosyal medya insanların hayatında üç yıl önceki yerde değildi. Artık sadece sosyal hayatın bir parçası olmanın çok ötesine geçmiş, bir vazgeçilmez halini almıştı. Özellikle iş hayatında pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya ayağının göz ardı edilmesi mümkün olmadığı gibi bu ayağın aksatılması halinde diğer çabalar etkisiz kalacaktı. Yazar bütün bunları düşünerek eserinde güncellemeler yapmaya karar verdi ve neredeyse kitap, baştan sona değişti.

Murat Kahraman’ın güncel sosyal medya kampanyalarında örneklerle desteklediği bu kitabı, kendi deyişiyle okuyanları belki bir sosyal medya gurusu yapmaya yeterli değil. Fakat konuyla doğrudan ilgilenen herkesin işine yarayacak birçok bilgi bu kaynakta yer alıyor.

 1. Sosyal Medya Canavarı Olmak- Oğuzhan Saruhan

Oğuzhan Saruhan uzun yıllardır sosyal medya üzerine çalışmalar yapıyor. Sosyal medya kitabı ile sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak, sosyal medya platformlarını potansiyel iş ağına dönüştürmekisteyenlere önerilerde bulunuyor. Bir yol gösterici niteliğindeki kitapta pek çok araştırmaya ve örnek olaylara yer verilmiş. Yazar, örnek olaylar üzerinden konuları ele alıyor. Bazı iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak okutularak içerik üretimi, kriz yönetimi, rakip analizi, hedef kitle taraması gibi konulara yer veriliyor.

Yine bu kitapta Facebook, Instagram, Youtube, Twitter gibi sosyal medya platformlarında takipçi sayısını arttırmanın yolları üzerine bilgiler veriliyor. 2019 yılında kendi alanında da en çok satan olmayı başarmış bulunuyor.

 1. Sosyal Medya İletişimi- Erdem Taşdemir/Emre Ş. Aslan

Sosyal Medya İletişimi adlı kitap, sosyal medya çalışmalarına ilgi duyan, bu alanda çalışan herkese faydalı olacak nitelikte. 2017 yılında yayınlanmış ve sosyal medyanın kişilere ulaştırılan mesajların kişiselleştirilmesinden dolayı iletişimin çok önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Sosyal medyanın ilişkili olduğu alanlarda nasıl değişim ve gelişimlere neden olduğuna dikkat çekiliyor. Teknoloji, halkla ilişkiler, spor, reklam, marka gibi pek çok konu ile sosyal medyanın etkileşimi üzerinde duruluyor.

 1. Sosyal Medya Pazarlaması- Erkan Akar

Erkan Akar’ın yazmış olduğu Sosyal Medya Pazarlaması kitabı sosyal medya kitapları arasında ilklerden birisi. Akar, sosyal medya pazarlaması alanındakikavramları tek tek açıklıyor. Çağa ayak uydurarak ve gelişmeleri yakından takip ederek örneklerle okurlara sunuyor. İlk baskısı 2010 yılında yapılan kitap, Eylül 2018’de üçüncü baskısını yapmış, alanında oldukça fazla ilgi görmüştür.

Sosyal Medya Pazarlaması kitabında sosyal çağ, sosyal ağ, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, sosyal medya metrikleri ve pazarlama 4.0 gibi kavramlar hakkında son derece detaylı bilgiler yer alıyor.

 1. Sosyal Medya Sanatı – GuyKawasaki

GuyKawasaki ve meslektaşı PegFitzpatrickApple’ın popüler marka imajı sahibi olmasında öncelik etmişlerdir. Aynı şekilde iş dünyasında bütün sosyal medya platformlarının kullanımına ön ayak olmuşlardır. Bu yüzden sosyal medyanın etkili kullanımı konusunda söyleyecekleri çok şey var. Bu kitapta zamanda, çabadan ve paradan tasarruf ettirecek çözümler bulunuyor. Pratik bir sosyal medya kullanım kılavuzuolarak karşımıza çıkıyor.

Sağlam bir sosyal medya stratejisi geliştirmek, platformlarda kalıcı ve etkili olmak, pazarda daha görünür olmak istiyorsanız bu kitaptan bütün incelikleri öğrenebilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Stratejisi – Pelin Vardarlıer

Günümüzde bilgi teknolojilerinde büyük gelişmeler oluyor. Dijital medya anlayışı her geçen gün büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. İşletmeler için sosyal araçlarını kullanırken strateji belirlemek, ona göre hareket etmek gerekir. Stratejiler uzun vadeli olmalı ve amaçlara uygun olarak şekillenmelidir. Bu sosyal medya kitabı sosyal medyanın pazarlama alanında nasıl kullanılması gerektiği, işletmelerin sosyal medyada yer alma stratejileri, marka yönetimi ve pazarlama çalışmalarına yer verilmektedir. Kitabın amacı sosyal medya stratejilerini uygulamalar üzerinden anlatmak, açıklamak, işetmeler için ne kadar önemli olduğunu belirterek bu alanda yapılmış en iyi sosyal medya uygulamalarını tespit etmektir.

 1. Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler / Vasat İşler – ScottStratten

Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler / Sosyal Medyada Yapılan Vasat İşlerkitabının yazarı ScottStratten. ScottStratten aynı zamanda ABD’de bestseller olmuş UnMarketing kitabının da yazarıdır. Adından da anlaşılacağı üzere burada bir değil iki kitap sunuluyor. Önlü arkalı olarak basılan kitabın bir yüzünde işlerinde başarılı olan çalışanların ve yöneticilerin sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkardıkları müthiş işler anlatılıyor. Diğer yüzünde ise sosyal medyayı yanlış, gereksiz ve etkisiz zamanlarda kullanan çalışan ve yöneticilerin ortaya çıkardıkları vasat işler, hatta fiyasko işler anlatılıyor.

UnMarketing adlı kitapta ScottStratten, yine UnMarketing adlı interaktif web sitesine gönderilen birbirinden farklı hikayeleri okuyucuca sunuyor.İyi ve kötü gerçek hikayelere yer veriyor. Bu hikayeler ışığında okuyuculara bazı işlerin nasıl müthiş hale getirildiğini, bazı işlerinse nasıl bir felaketle sonuçlandırıldığını anlatıyor.

Yazar, büyük iş modellerini veya pazarlama hilelerini bir kenara bırakarak küçük davranış modelleri üzerine odaklanıyor. Bu sayede olumlu yönde hareket eden, müşterisinin sorununa çözüm üreten markaların ortaya çıkardıkları üstün başarıları veya tam tersi ortaya koydukları felaketleri esprili üslubuyla okuyucularına aktarıyor.

 1. Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri- Harun Yıldız

Doç. Dr. Harun Yıldız sosyal medya ile alakalı farklı bir noktaya kitabında dikkat çekiyor. Farklı bir bakış açısıyla olayların ele alındığı çalışmada daha özele inilerek sadece iş yaşamında sosyal medyanın yeri üzerinde duruluyor. Beş bölümden oluşuyor ve iş dünyasına, yöneticilere, örgütlere yönelik sosyal medya ile ilgili kavramlar bulunuyor.Sektörler açısından sosyal medyanın önemi, örgütsel davranış sergilemelerinde sosyal medyanın yeri, örgüt kuramı açısından sosyal medyanın fonksiyonu gibi konular örneklerle birlikte ala alınıyor.

Sosyal Medya Yöneticiliği Kitapları

Sosyal Medya Yöneticiliği Kitapları

sosyal medya yöneticiliği kitapları
sosyal medya yöneticiliği kitapları

Teknolojiningelişmelisiyle birlikte dijitalleşmeye olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Gerek bireysel gerekse kurumsal olarak reel dünyanın dışında dijital dünyada da mutlaka yer almak gerekiyor. Markalar için adeta dijital dünyada yoksan, sektörde de yoksun anlayışı gün geçtikçe pekişiyor.

Türkiye’de bugün nüfusun üçte ikisi internet kullanıcısı ve nüfusun yüzde 53’ü sosyal medya kullanıcısı. İnsanlar günde en az 3 saatlerini sosyal medyada geçiriyor. Dolayısıyla çok büyük bir Pazar bulunuyor. Her ne kadar dijital Pazar geniş olsa da artık sadece sosyal medyada yer almak yetmiyor. Doğru stratejiler geliştirerek rakipleriniz arasından sıyrılmanız, pastadan daha fazla pay almanız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağınızı en iyi şekilde öğrenmek de sosyal medya yöneticiliği kitapları ile mümkün oluyor.

Başarılı Bir Sosyal Medya Yöneticisinin Yapması Gerekenler

Sosyal medyada başarılı olan yöneticilerin, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için uygulayacakları yöntemlerin, denetimlerin ve stratejilerin belirlenmesi oldukça önemlidir. Başarılı bir sosyal medya yöneticiliği için bulunması gereken temel bilgi ve becerileri şöyle sıralayabiliriz:

 • Sosyal medyayı sıradan kişiler gibi sadece bir sosyal medya olarak düşünmeyin. Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız gerçekten yakınsayın. Temsil ettiğiniz markayı sosyal medyanın kendi doğal ortamında yaşatmaya çalışın ve sosyal medya insanı gibi davranın.
 • Sosyal medyanın temeli iletişimidir. Bu iletişim karşılıklı etkileşime dönüşürse başarılı olur ve geleneksel medyadan sosyal medyayı ayıran en temel unsurlardan birisi anlık etkileşimdir. Eğer başarılı bir iletişimden söz etmek istiyorsanız mutlaka yaratıcı içerikleriniz olmalıdır. Her ne kadar yaratıcılık yetenek olsa da olmaması halinde bir dereceye kadar geliştirmeniz mümkündür. Bunun için takip edeceğiniz yöntemler tamamen sizin sektörünüzle alakalıdır.
 • Sosyal medya yatırımlarının etkileri tamamıylaölçülebilir. Bu yüzden her çalışma doğal olarak bir veri üretir. Eğer verileri okuyabiliyor ve veriler ışığında aksiyon alabiliyorsanız başarıya daha kolay ulaşırsınız. Bunun için analitik bir bakış açısında sahip olmalı, problem çözme yeteneğinizi geliştirmelisiniz.
 • Sosyal medya yöneticiliği ve pazarlamaya dair ipuçlarını görebilmek için farklı blogları ve dergileri okumanızda fayda var. Bunu düzenli yaptığınız taktirde sosyal medyaya daha hâkim olursunuz. Bu tür blogların hesaplarını takibe alabilir, abone olabilir, yolladıkları e-postalara göz atabilirsiniz. Trendler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz. Çünkü başarılı bir sosyal medya yöneticiliğinde güncel kalmak çok önemlidir ve trendler çok hızlı değişmektedir.
 • Eğer sosyal medya konusunda yeterli düzeyde olmadığınızı düşünüyorsanız kurs ve etkinliklere katılabilirsiniz. Bazıları ücretsiz olan bu kurs ve etkinliklere katılarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Videolardan öğrenebilen birisi iseniz bu konudaki videoları izleyebilir, hatta satın alabilir, bu sayede kendinizi geliştirebilirsiniz. Burada temel nokta seçici olmak, uzman kişilerin videolarını bulmaktır.
 • Sosyal medyanın sunduğu avantajlardan birisi sayısız sosyal medya yönetim ve analiz aracına sahip olmasıdır. Bu araçlar zaman kazanmanız dahi sosyal medyayı daha rahat, daha etkili kullanmanıza yardımcı olur. Araçlar sayesinde yapılan yorumlara cevap verebilir, denetim gerçekleştirebilir, gönderi planlamaları yapabilir ve hesaplarınıza dair stratejiler geliştirebilirsiniz. Kullanımları çoğu zaman oldukça basit olan sosyal medya araçlarının nerelerde kullanıldığını, ne işe yaradığını öğrenebilirseniz sosyal medya yönetimini daha verimli yapabilirsiniz. Kendinize en uygun sosyal medya yönetim araçlarından faydalanabilirsiniz.
 • Başarılı sosyal medya yöneticiliği için yapılabileceklerden birisi desosyal medya yöneticiliği kitaplarıokumaktır. Sosyal medya üzerine yazılmış ve faydalı olabilecek birçok kitap var. Bunları okuyarak kendinizi derinlemesine geliştirebilir, kavramlardan stratejilere, hedef kitleden alanın geleceğine dair hemen her konuda gelişme kaydedebilirsiniz. Sizin için hazırladığımız sosyal medya yöneticiliği kitaplarılistemiz bu konuda fazlasıyla yeterli olacaktır.

En Çok Tercih Edilen Sosyal Medya Yöneticiliği Kitapları

Sosyal medya yöneticiliği kitaplarıoldukça fazla. Bunların bir kısmı yabancı yazarlar tarafından hazırlanmış, bir kısmı de Türkiyeli yazarlar tarafından. Hemen tamamı da sosyal medyanın kurumsal olarak nasıl yönetileceği, marka ve kurumsal kimlik adına nasıl mesafe kat edileceği üzerine odaklanıyor. Bu alanda en çok faydalanılan sosyal medya yöneticiliği kitapları şunlar:

 • Taşlar Yerinden Oynarken –Fatoş Karahasan

Bu kitap yazarın deyimiyle ülkemizin dijital dönüşümüne katkıda bulunmak ve eğişimin ruhunu ortaya koyabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Önümüzdeki günlerde toplumları ve markaları nelerin beklediği eserde ele alınmıştır. Pazarlamanın değişen ve değişmeyen doğruları, marka yönetiminin kuralları, dijital ve mobil dünyanın çalışma sitemi anlatılmıştır. Sosyal mecranın, e-ticaretin yeni kurallarına dair bir sorgulama yapılmış, internetin dünü, bugün ve geleceğini anlamaya dair bilgilere yer verilmiştir. Her bölümün sonunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarının yöneticilerinin dijital dünyaya dair yorumlarına yer verilmiştir.

Sosyal ağların artan gücü üzerine kullanıcı davranışları, üretim, içerikler değerlendirilmiştir. Sosyal ağlarda marka yönetimine özel başlık açılmış, müşteri ilişkileri, zenginleşen veriler, sosyal mecra biçimleri, sosyal ağlarda güven duygusunun gelişimi ele alınmıştır. Markalar için sosyal medya kuralları açıklanmış, başarıya bugün nasıl ulaşılabileceği ve gelecekte bunun nasıl değişebileceği üzerinde durulmuştur.

 • Sosyal Medyanın İş Yaşamında Yeri – Doç. Dr. Harun Yıldız

Harun Yıldız’ın kitabı sosyal medya yöneticiliğinde özellikle iş yaşamı üzerine odaklanıyor. Sosyal medyadair farklı bir bakış açısı getirerek bunu iş yaşamına uyarlıyor. Yazar, sosyal medyanın bireyleri bilgi bombardımanına maruz bıraktığını ve güvenilir, geçerli bilgiyi ayırt etmeyi zorlaştırdığını belirtiyor. Çünkü aşırı bilgi yüklemesi obezite metaforundan yola çıkıldığında bireylerde bir tür enformasyona neden oluyor. Bunu engellemenin yolu ise toluma ve akademiye bilimden süzülmüş bilgi üretmekten geçiyor.

Kitap beş bölümden oluşuyor ve örgütlere, yöneticilere, iş dünyasına ve genel sosyal medya kullanıcısına faydalı ve bilimsel bir bilgi sunmaya odaklanıyor. Sosyal medya ile ilgili kavramlar, işletme fonksiyonları bakımından sosyal medyanın rolü, örgüt kavramı ışığında sosyal medya, örgütsel davranış açısından sosyal medya ve güncel sosyal medya konuları ele alınıyor. Her başlığın altında sosyal medyanın iş yaşamına yansımalarına değinilerek iş yaşamında başarılı bir sosyal medya yöneticiliği nasıl olmalı sorularına değiniliyor.

 • Sosyal Medya Yapılan Müthiş İşler -Sosyal Medyada Yapılan Vasat İşler – ScottStratten

Sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında yer alan bir diğer eser ScottStratten’e ait. Bu kitap, aslında iki kitap olarak karşımızda yer alıyor. Önlü arkalı basılmış ve bir yüzünde sosyal medyayı başarılı kullanarak işinde başarılı olmuş çalışanlara ve yöneticilere yer veriliyor. Arka yüzünde ise sosyal medyayı yanlış kullanarak işi fiyasko ile neticelenmiş çalışan ve yöneticilerin sonuçlarına yer veriliyor.

Yazar, UnMarketing adlı web sitesine okurlar tarafından gönderilen gerçek hikayelerden yola çıkmış. Nasıl başarılı olunur ya da nasıl felakete sürükletilir konularını anlatıyor. Sosyal medya yöneticiliğinde nelerin nasıl yapılması gerektiği ve nelerin nasıl yapılmaması gerektiği konusunda ufuk açıcı bilgilere yer veriyor.

 • Sosyal Medya Stratejisi – Pelin Vardarlıer

Sosyal medya kavramı günümüzde bireysel kullanıcıların çok ötesine geçmiş ve firmalar için hayati öneme sahip hale gelmiştir. Bu yüzden de firmalar, markalar sosyal medya yönetimine ciddi yatırımlar yapmak zorundadır. Aksi taktirde dijital çağdan geri kalmış imajı oluşturacakları gibi rakiplerine müşteri kaptırmaktan da uzak kalamazlar. Hem zamansal hem de parasal kaynak ayırmak, personel istihdam etmek, hatta profesyonel ajanslardan yardım almak yoluna gidebilirler. Çünkü ortada ciddi manada bir strateji savaşı vardır ve stratejisini sağlıklı kuranlar pazardaki pastadan daha fazla pay almayı başarmaktadırlar.

Bu kitapta sosyal medyanın pazarlama faaliyetlerinde etkin kullanımı, pazarlama stratejileri, marka yönetimi, işletmelerin sosyal medyada yer alan stratejileri ve yönetim detayları ele alınmaktadır. Vardarlıer’in kitabı bu alanda hazırlanmış en iyi sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında yer almaktadır. Ayrıca en iyi sosyal medya uygulamaları da kitapta ortaya konulmakta, okuyuculara geniş bir bilgilendirme yapılırken doğru adımların nasıl atılacağı konusunda yol gösterici olmaktadır.

 • Sosyal Medya Sanatı- PegFitzpatrick&GuyKawasaki

İsterseniz bir ürün, isterseniz bir hizmet sunun. Ya da bir marka olarak kendinizi konumlandırın. Başarıya ulaşmak için mutlaka sosyal medyada bulunmanız, doğru stratejiler geliştirerek adımlar atmanız gerekiyor. Apple’ınpopüler marka imajı kazanmasına önemli pay sahibi olan GuyKawasaki ve meslektaşı PegFitzpatrick tam da bu konuya değiniyorlar. İş dünyasında bütün sosyal medya platformlarının da kullanımına öncülük eden bu iki isim sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında mutlaka okunması gereken bir eserle deneyimlerini, bilgi ve birikimlerini okuyucularla buluşturuyorlar.

Kitap, okuyucusuna zamandan, paradan ve çabadan tasarruf ettiren pratik bir kullanım kılavuzu niteliğinde bulunuyor. Sağlam bir sosyal medya stratejisi geliştirmeye, en popüler platformlarda kalıcı olarak yer edinmeye dair püf noktalar sunuyor. Dijitalvarlıklarınızı büyütmek, takipçi sayılarınızı arttırmak ve pazarda daha görünür olmak için neler yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiğini bütün incelikleriyle anlatıyorlar. Açtıkları yoldan giderek başarıya ulaşan pek çok marka olduğu gibi bu alanda yazılmış kitaplara da kaynaklık etmiş bulunuyor.

 • Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Web’te Pazarlama Stratejileri – Prof. Dr. Erkan Akar

Erkan Akar’ın Sosyal Medya Pazarlaması kitabı bu alanda Türkiye’de ilk yazılmış kitaplardan birisi. Akar, sosyal pazarlama alanındaki kavramların neler olduğunu, çağa ayak uydurarak ve gelişmeleriyakından takip ederek örneklerle okuyuculara sunuyor. İlk baskısını 2010 yılında yapan Akar’ın kitabı 2018 Eylül’ünde 3. baskısını yapmıştır.

Bu kitapta sosyal web, sosyal ağ, sosyal işaretleme, sosyal konum tabanlı siteler, sosyal medya metrikleri, pazarlama 4.0, etkili sosyal medya kullanımı gibi pek çok konu başlığı yer alıyor. Sosyal medya yöneticiliğine daha çok pazarlama yönünden yaklaşılarak nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği dijital dünyanın geleceğine dair öngörülerle birlikte anlatılıyor.

 • Sosyal Medya Canavarı Olmak- Oğuzhan Saruhan

Sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında yer alan Sosyal Medya Canavarı Olmak sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak ve sosyal medya platformlarındaki potansiyeli değerlendirmek isteyenler için bir kılavuz niteliği taşıyor. Saruhan, sosyal medyadaki potansiyeli iş ağına dönüştürmek isteyenler için sosyal medya hesaplarının nasıl yönetileceğini, düzenleneceğini, içerikleri, içeriklerin paylaşılması gibi her şeyi ele alıyor.

Kitapta pek çok araştırma ve örnek olay da anlatılıyor. Yazar, bu araştırmalar ve örnek olaylar aracılığıyla sosyal medya canavarı olmaya dair konuları ele alıyor. Bazı iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak da okutulan bu kitap, içerik üretimi, rakip analizi, kriz yönetimi gibi sosyal medya yönetiminin ince detaylarına odaklanıyor. Yine Instagram, Facebook, Twitter, Youtube gibi sosyal ağlarda takipçi sayısını arttırmak için işe yarayacak taktikler, çözüm yolları da yer alıyor. Alanında en çok satanlar listesine de girmeyi başaran bu kitap sahip olduğunuz sosyal medya hesaplarını yönetme konusunda oldukça faydalı olacaktır.

 • Rakibini Yere Ser / Sosyal Medya Çağında Hikaye Anlatmak – GaryVaynerchuk

İçerik, gün geçtikçe daha fazla önem kazanıyor ve sosyal medyada sesinizi duyurabileceğiniz içerikler geliştirmenin yolu, gücünüzü doğru kullanmaktan geçiyor. Bu yüzden yeni mecralara uygun, farklı hikayeformlarını anlatmanız gerekir. Sosyal medya platformlarının her birinde bir hikaye anlatmak zorunda olsanız da tek bir hikayeyi değiştirmeden hepsinde kullanamazsınız. Bu kitap, hikayelerinizi en çok kullanılan sosyal medya platformlarına uygun şekilde anlatmayı öğrenmenize yardımcı oluyor.

 • Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya – Salih Seçkin Sevinç

Pazarlama stratejileri uzun yıllardır geleneksel medyanın tekelinde yer alıyordu. Bu yüzden zaman zaman çeşitli medya organlarının, gazetelerin ülkenin en büyük markalarını kendilerine reklam vermesi konusunda tehdit ettiği, kabul edilmediği için de ertesi gün karalama haberleri yapıldığı zamanlar olmuştur.

Fakat günümüzde pazarlama geleneksel medyanın tekelinden kurtulmuştur. Hatta günümüzde sosyal medyada olmayan şirket, marka piyasada büyük kayıplar yaşamakta, pazarlama stratejisini sağlıklı yürütememektedir. Bununla birlikte pazarlama iletişimi çok hassas bir mevzu. Tüketiciler daha bilinçli oldukları için sosyal medyada markaların son derece seçici, bilinçli hareket etmeleri gerekiyor. Bu yüzden de sosyal medyayı doğru, bilinçli ve dürüst kullanan markalar ayakta kalmayı başarıyor. Sevinç’in kitabı sosyal medyada etkili bir pazarlama iletişimi kurmaya, doğru adımlarla hedef kitleye ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

 • Instagram ve Sosyal Ticaret- Prof. Dr. Çağatan Taşkın

Çağatan Taşkın ve arkadaşları tarafından hazırlanmış olan bu küçük hacimli kitap, en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram’a odaklanıyor. Instagram özelinde sosyal medya pazarının nasıl ve ne derece geliştiği üzerinde duruluyor. Instagram’da sosyal ticaret ve güven gibi konular alt başlıklarla ele alınıyor. Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının ticaret için nasıl yönetileceğini, neler yapılarak bu kadar büyük bir pazarın değerlendirilebileceğini, satıcı ve alıcı açısından sürecin nasıl işlediğini anlatıyor.

Instagram, sosyal medya mecraları arasında ticarete en çok odaklanan yer ve gerek kurumsal gerek bireysel olarak satış yapmak, ürün ve hizmet satmak isteyen binlerce kişi Instagram’ı kullanıyor. Fakat herkes aynı başarıya ulaşamıyor. Bu kitap bir yol haritası çizerek geliştirilmesi gereken ve takip edilmesi gereken stratejileri okuyucularına anlatıyor.

 • Dijitoloji / Yeni Nesil Pazarlama ve Satış – Emre Açıkel, Mehmet Çelikol

Emre Açıkel ve Mehmet Çelikol’un hazırlamış oldukları Dijitoloji kitabı pazarlamanın ve satışın online çağın etkileriyle maruz kaldığı evrimi anlatıyor. Yazarlar, pazarlamanın ve satışın en temel bileşenlerinin nasıl da geri dönülemez şekilde değiştiğini markalar ekseninde ele alıyor. Yeni nesil tüketici davranışlarının okuyuculara gösteriyor.

Kitap, sosyal medyanın yeni nesil pazarlamada nasıl bir pay sahibi olduğunu, daha fazla müşteriye ulaşabilmek adına sosyal medya hesaplarının nasıl yönetilmesi gerektiğini, e-mail pazarlamasını, elektronik ticareti ve diğer bütün güncel konuları stratejik tavsiyeler eşliğinde ele alıyor. Diğer sosyal medya yöneticiliği kitaplarıarasında Dijitoloji’yi farklı kılan unsurlar da var. Bunların başında dijital pazarlama ve satış sektörünün uzman isimleriyle yapılmış söyleşilere yer verilmesi geliyor. Pek çok profesyonelin deneyimleriyle birlikte kitap daha da zenginleşmiş. Okuyucular için bazı şeyleri doğrudan sahadaki kişiler ağzından duyma imkânı sağlanmış. Eğer sosyal medyayı yöneterek pazarlama stratejinizi geliştirmek istiyorsanız bu kitap oldukça faydalı olacaktır.

 • Dijital Pazarlama Stratejileri 2019 – Koray Odabaşı

Koray Odabaşı tarafından hazırlanan bu kitap, başarısını kanıtlamış, etkili dijital pazarlama stratejilerini ihtiva ediyor. Pazarlama taktiklerini kolay anlaşılır ve sonuç dönük şekilde yer veriliyor. Yazarın sektördeki 20 yıllık tecrübesini yansıtan kitapta böl ve fethet yöntemi, arama motoru optimizasyon (SEO), dijital reklam yönetimi, sosyal medya yönetimi ve e-bültenler konularında başarıya ulaşmak için yapılması gerekenler detaylı olarak anlatılıyor.  Sosyal medya yönetiminin hem tek başına hem de diğer dijital pazarlama alanlarıyla birlikte nasıl kullanılması gerektiğine, nasıl strateji geliştirilmesi gerektiğine yer veriliyor.

 • Dijital Pazarlama – DamianRyan

Dijital pazarlama çok hızlı bir değişim yaşıyor. Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte sadece bilgiye ulaşma değil, etkileşim ve iletişim biçimlerinde de köklü değişimler yaşanıyor. Artık pazarlama, küresel bir hale dönüşüyor. DamianRyan’ın hazırlamış olduğu kitap dijital pazarlamaya dair kapsamlı bir rehber niteliğinde yer alıyor. Bu yüzden de sosyal medya yöneticiliği konusunda en çok satan kitaplar arasında yer alıyor. Kitabın yeni baskısında online pazarlama ölçüm yöntemleri, iç paylaşım yöntemleri, içerik stratejileri gibi çeşitli bölümler de eklenmiş. Kitap, dijital pazarlamanın her parçası ile birlikte sosyal medyaya özel bir yer ayırarak araçların etkili kullanımına dair stratejiler sunuyor.

 • Dijital Kabilelerin İzinde / Sosyal Medyada Netnografik Araştırmalar – Kaan Varnalı

Kaan Varnalı’nın kitabı pek çok eleştirmenden, akademi dünyasının önemli simalarından övgü almıştır. Kitap, etnografi kavramını, dijital dünyaya, sosyal medyaya uyarlayarak netnografi tekniği üzerinde durmaktadır. Çünkü insanlar dijital çağda benzer amaçlara, ilgilere ve değerlere sahip olarak zamandan ve mekândan bağımsız bir araya gelmektedir. Adeta dijital kabileler oluşmakta, bloglar, sosyal paylaşım siteleri, sözlükler, forumlar yeni sosyal alanlar oluşturmaktadır. Her ortamın kendine has doğası, yapısı ve özellikleri vardır.

90’lı yılların sonlarında geliştirilen netnografi bilimini Türkiye’de tanıtmayı ve öncülüğünü amaçlamış olan bu kitapta Varnalı ve öğrencilerinin dört ana konu etrafında gerçekleştirdikleri yedi alan araştırmasına yer veriliyor. Sosyal medya yöneticiliği üzerine çalışan uzmanların, akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin mutlaka yararlanması gereken bir eser olarak öne çıkıyor.

 • Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları – AnnHandley – C.C. Chapman

Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları adlı kitap pazarlamada mükemmel içerikler sunmak gerektiğinden yola çıkıyor. Herkesin bildiği bu gerçekten fazlasına gerek olduğuna vurgu yaparak mükemmel içeriğinizi, ilgi çekici, unutulmayacak ve takip edilecek bir hale getirmeniz gerektiği anlatılıyor.

Kendisi de uzun yıllardır profesyoneller için içerik yöneticiliği yapan AnnHandley ve online pazarlama danışmanı olarak görev yapan C. C. Chapman tecrübeleri ile başarılı içerik yönetimine dair ışık tutuyorlar. Online içerik üretiminin hiç de kolay olmadığı, bütün platformları en etkin özellikleriylekullanmak ve alıcılara ulaşmak gerektiği üzerinde duruluyor. Online içerik üretiminin ve etkili yönetimin bütün püf noktaları yazarlar tarafından okuyuculara aktarılıyor.

Kitabın genişletilmiş ve gözden geçirilmiş yeni baskısında güncel örneklerden yararlanılıyor. İçerik kurallarıyla alakalı yapılan yanlışlar tespit edilerek bunların doğrusunun ne, nasıl olması gerektiği üzerine son derece detaylı bilgilere yer veriliyor sosyal medya yöneticiliği konusunda hususiyetle içerik üzerine odaklanılıyor.

Sosyal Medya Kitap Tavsiye

Sosyal Medya Kitap Tavsiye

sosyal medya kitapları tavsiyeleri
sosyal medya kitapları tavsiyeleri

Sosyal medya bireysel ve kurumsal olarak artık mutlaka bulunmanız gereken bir mecra. Çağdaş olmak için mutlaka sosyal medyaya bir tarafından dahil olmak durumundasınız. Fakat sadece dahil olmanız da yetmiyor. Hele ki kurumsal, marka olarak varlığınızı iş hayatında devam ettiriyorsanız sosyal medyada etkin olmak zorundasınız. Sadece bu şekilde ürün ve hizmetlerinizi pazarlama konusunda başarıya ulaşabilirsiniz.

 

Firmanız, markanız hatta şahsınız adına sosyal medyayı doğru ve etkin kullanmak için yardım alabileceğiniz en isabetli kaynaklar kitaplar olacaktır. Çünkü kitaplar bilgilerin daha derli toplu ve sistematik olduğu eserlerdir. Sizler için geniş bir araştırma yaptık ve sosyal medya kitap tavsiye listesi hazırladık. Listemizde sosyal medya ile ilgili istediğiniz hemen her şeyi öğrenebileceğiniz, yeni stratejiler geliştirmenize faydası olacak, kitaplara yer verdik. Tavsiye ettiğimiz kitapların bir kısmı Türkiye’deki akademisyen ve uzmanlar tarafından kaleme alınırken bir kısmı yabancı yazarların kaleminden çıkmış. Türkçeye çevirisi yapılmış. Bazıları kolektif çalışma ürünü ve içerisinde çok sayıda yazarın bilgi, birikim ve deneyimi yer alıyor.

Sosyal Medya Üzerine Yazılmış En İyi 20 Kitap

 1. Sosyal Medya 101 2.0

Murat Kahraman tarafından hazırlanan ve sosyal medya kitap tavsiye listemizde yer alan Sosyal Medya 101 2.0 ilk baskısını 2010 yılında yapmıştı. O yıllarda sosyal medya insanların günlük rutin işlerinden birisi haline geldiği için yazar, sosyal medyayı tanıtmak için eserini kaleme almıştı. Bu alanda profesyonel olarak yer almak isteyenler için bir giriş niteliğindeydi. Üç yıl sonra kitap yeni baskı yapacak oldu. Fakat sosyal medya, üç yıl önceki seviyede değildi. Hatta arasında dağlar kadar fark oluşmuştu. Artık günlük hayatta bir rutin olmak yerine vazgeçilmezi haline gelmişti. Özellikle iş hayatında pazarlama faaliyetleri sosyal medya ayağı olmadan kör, topal kalıyordu. Bu yüzden yazarlık etapta kitabında bazı güncellemeler yapmaya karar verdi. Fakat içerikte çoğu şeyi değiştirmenin mutlak bir gerçek halini aldığını fark etti. Bunu yaparak adeta kitabını yeni baştan formatlamış oldu.

Kitapta Kahraman, sosyal medya ile ilgilenen herkes için pek çok bilgiyi bir arada veriyor. Geniş bilgi birikimini eserine yansıtarak okuyucularının sosyal medya stratejileri konusunda bilinçlenmesini sağlıyor.

 1. Sosyal Medya Sanatı

GuyKawasaki vePegFitzpatrictarafın tarafından kaleme alınan Sosyal Medya Sanatı, sosyal medyanın artık dijital dünyada her ne olursa olsun vazgeçilmezlerden birisi olduğuna dikkat çekiyor. İster bir ürün ya da hizmet sunun. İsterseniz bir marka olarak yer alın. Başarıyı belirleyen unsurların başında sosyal medya geliyor.

Apple’ın popüler marka imajı kazanmasında büyük pay sahibi olan, iş dünyasında da sosyal medyanın her mecrasının kullanılmasına öncülük eden GuyKawasaki ve meslektaşı Peg’in elbette sosyal medya ile ilgili söyleyecek çok sözleri var. Eserlerinde bütün bunlara yer veriyorlar ve okuyanı çabadan, zamandan ve paradan tasarruf ettirecek pratik çözümler sunuyorlar. Sosyal medyada strateji geliştirmek, en popüler sosyal medya platformlarında kalıcı olabilmek, dijital varlıkları büyütmek, pazarda daha görünür hale gelmek, takipçi sayısını arttırmak gibi pek çok incelikleri bu kitapta bulabilirsiniz.

 1. Sosyal Medya

Prof. Dr. Sedat CereciThe Role of Social Media in Modern Age thatwasPlanned in GlobalistStrategy birbildiri hazırlamıştı. Bu bildirisi ile 26 Eylül 2018 tarihinde ödüle layık görüldü. Daha sonra bildirisini genişleterek Sosyal Medya adıyla kitaplaştırdı. Cereci bu kitabından sosyal medyanın çıkış felsefesinden başlayarak teknoloji ile birlikte gelişimini, teknolojik ağların yaratmış olduğu bağları konu ediniyor. sosyal medya kitap tavsiye listemizdeki kitap, sosyal medyayı farklı bir yönden ele alıyor. Farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

 1. Sosyal Medya Çalışmaları

Salih Tiryaki, Tuba Livberbertarafından hazırlanan ve sosyal medya kitap tavsiye listemizde yer alan Sosyal Medya Çalışmaları, sosyal medyanın yaratmış olduğu olumlu ve olumsuz etkileri ele alıyor. Sosyal medyanın olumlu etkilerinden birisi olarak gösterilen takipçilere yönelik içerik üretimi üzerinde hususiyetle duruluyor. Sosyal medyanın hayatımızda neleri değiştirdiğini anlamaya yardımcı olacak bir kitap niteliği taşıyor.

 1. Sosyal Medya Reklam ve Marka Üçgeni

Yakup Durmaz ve İbrahim Halil Efendioğlutarafından hazırlanan kitapta markaların sosyal medyada müşterileri nasıl odak noktasına alabilecekleri üzerinde duruluyor. Sosyal medyanın nasıl etkin kullanılacağına dair pek çok ipucu ve buralara yapılan yatırımların geri dönüşüne vurgu yapılıyor. Eğer profesyonel olarak sosyal medya ile ilgileniyorsanız mutlaka elinizin altında bulunması gereken kaynaklardan birisi diyebiliriz.

 1. Sosyal Medya ve Blog

Gonca Telli Yamamoto ve Özgür Karamanlı Şekeroğlu sosyal medya ve blog sayesinde müşterilerle samimi ilişkilerkurulabileceği fikrini savunuyorlar. Bu kitaplarında da buna dair düşüncelerine yer veriyorlar. Nasıl iyi bir blog oluşturulur, blog yazmak için yapılması gerekenler neler gibi pek çok sorunun cevabını bu kitapta rahatlıkla bulabilir, zihin dünyanızda pek çoğunu açıklığa kavuşturabilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Pazarlama

Ebru Enginkaya ve İbrahim Kırcova bukitaplarında sosyal medyanın sadece pazarlama yönüne değil, bütün yönlerine yer veriyorlar. Sosyal medyanın özellikleri nedir, sosyal medyanın işlevleri nelerdir, bir sosyal medya kampanyası nasıl oluşturulur, sosyal medya stratejisi nasıl geliştirilir gibi aklınıza gelebilecek birçok sorunun cevabını bu kitapta bulabilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Dün Bugün Yarın

Mustafa Bostancısosyal medya kitap tavsiyelistemizdeki bu kitabında sosyal medyanın yaratmış olduğu dijital iletişimi odak noktasına alıyor. Sosyal medyaya ilişkin pek çok kavram derinlemesine ele alınıyor. Bununla birlikte sosyal medyaya dair istatistiklerden araştırmalarda de faydalanılıyor. Sosyal medya ile ilgili zengin kaynaklardan birisi karşımızda duruyor.

 1. Sosyal Medya Pazarlaması

Prof. Dr. Erkan Akar tarafındanhazırlanan kitap, bu alanda Türkiye’deki ilklerden birisi. Akar, sosyal medya pazarlaması alanındaki kavramları detaylı olarak anlatıyor. Çağa ayak uydurarak ve gelişmeleri yakından takip ederek örneklerle okuyucularına aktarıyor. İlk baskısı 2010 yılında yapılan kitap, 2018 Eylül ayında üçüncü baskısını yapmıştır. Kitapta sosyal ağ, sanal gerçeklik, sosyal çağ, arttırılmış gerçeklik, pazarlama 4.0, sosyal medya metrikleri vb. kavramlar hakkında oldukça detaylı bilgi veriliyor. Eğer profesyonel hayatta pazarlama ile ilgileniyorsanız teorik ve pratik bilgileriyle bu kitabı kaynak olarak kullanabilirsiniz.

 1. Rakibini Yere Ser

Pazarlama zaten son derce zor bir iş ve gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Fakat hayatın bir gerçeği olmaya da devam ediyor. Bu yüzden pazarlama zor diye pazarlamaktan vazgeçme lüksümüz yok. Pazarıngerçeklerine uyum sağlayarak devam etmek zorundayız.

İçerik her zaman önemli olmuştur. Fakat günümüzde hiç olmadığı kadar önemli. Mesele sadece nitelikli içerik mevzuu da değil. Sosyal medyaya ve mobil cihazlara uygun ve nitelikli içerik son derece önemli. Sesinizi duyurabilmek için mutlaka gücünüzü doğru kullanmalı ve yeni mecralara uygun farklı hikâye formlarını anlatmalısınız. İnsanlar artık bir ürün ya da hizmet seçerken markanın hikayesine de odaklanıyorlar.

GaryVaynerchuk bu kitabında bütün bunları ve denenmiş sosyal medya stratejilerini okurlarına aktarıyor. Kitabı okuduğunuzda hikayenizi günümüzün en önemli sosyal medya sitelerinde anlatmaya hazır hale geleceksiniz. Etkili bir eğitimden geçeceksiniz.

 1. E-Sosyal Toplum

E-Sosyal Toplu, JeffJarvis tarafındanyazılmış. Çevirmenliğini Çağlar Kök yapmış. Jarvis daha öncebestseller olmayı başarmış Google Olsa Ne Yapardı? kitabının da yazarı. Dijital çağın yenilikçi düşünürlerinden birisi olan yazar, bu kitabında internet ve değişen sosyal hayat üzerine yoğunlaşıyor. Yazara göre internet hayatımızın en temel parçalarından birisi haline geldi. Hatta bazıları için durum daha ileri seviye ve halihazırda en işlevsel uzuvlarından birisi gibi bulunuyor. Bu da mahremiyet ve kamusallık kavramlarının yeniden tartışılmasına neden oluyor.

Jarvis internetin yaygınlaşmasının sayısız faydası olduğuna vurgu yaparken onun zararlarına da değiniyor. Haksız bulduğu noktaları irdelemekten geri durmuyor. Yazar kitabında Mark Zuckerberg, Evan Williams ve EricSchmidt gibi internet ve sosyal medyanın beyinleri, sermaye sahipleri ile yaptığı röportajlara da yer veriyor.

Yazar, internete teşekkür ederek büyük bir minnet duyduğunu; fakat faydaları kadar olmasa da pek çok zararının olduğunu, bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Okurken bizler de yazarın düşünceleri ile birlikte sosyal medyayı sorgulama, artılarını eksilerini kendimizce düşünme imkanı buluyoruz.

 1. Sosyal Medya Stratejisi

Pelin Vardarlıertarafından hazırlanan kitap, bilgi teknolojilerindeki ve dijital medya anlayışındaki hızlı değişimlere odaklanıyor. İşletmeler için gün geçtikçe sosyal medyanın öneminin arttığına vurgu yapılarak sosyal medyanın pazarlama alanında çok daha etkin kullanılması gerektiği belirtiliyor.

Yazar, sosyal medyanın pazarlama için önemini belirtmekle kalmıyor. İşletmeler, firmalar için yol haritası da gösteriliyor. İşletmelerin nasıl bir sosyal medya pazarlaması stratejisi geliştirmesi gerektiğine, pazarlama ve marka yönetimi çalışmalarının nasıl yapılması gerektiğine yer veriliyor. Sosyal medya stratejileri yapılan uygulamalar üzerinden açıklanıyor ve işletmeler için sosyal medya pazarlamasının önemi, bu alanda yapılmış en iyi sosyal medya uygulamaları ile ortaya konuyor.

 1. Sosyal Medyada mısınız? Asosyal Medyada mısınız?

Sosyal Medyada mısınız? Asosyal Medyada mısınız?Adlı kitap Gazanfer Erbaşlar imzasını taşıyor. Sosyal medya kitap tavsiyesi listemizdeki farklı kitaplardan birisi. Malum olduğu üzere Facebook ile zirve yapan sosyal ağlar artık her kademeden, internetin dahi tam olarak ne olduğunu, nasıl kullanılacağını bilmeyen kişilerce kullanır oldu. Bugün Türkiye nüfusunun yarısından fazlası sosyal medya kullanıyor. Üstelik çoğu zaman bir kişi birden çok platformu aynı anda kullanıyor.

İnsanlar gerçek hayatta görüşemediği, konuşamadığı insanlarla sosyal medyada iletişim kurmaya çalışıyor. Bu kadar çok insanın bulunduğu ortam, firmaların ve şirketlerin de dikkatinden kaçmayarak arkadaş edasıyla yaklaşıyor, kendi ticaretlerini yapmaya çalışıyorlar. Bu kitapta sosyal medyanın e-ticaret için nasıl kullanılabileceğinden bahsediliyor. Hem firmalar hem de tüketiciler açısından sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken faydalı olacak teorik ve pratik bilgiler uygulamalı da olarak aktarılıyor.

 1. Sosyal Medyanın ABC’si

Sosyal medya kitap tavsiyelistemizde yer alan Sosyal Medyanın ABC’si Cumhurbaşkanlığı Sosyal Medya Ekibi tarafından hazırlanmış. Ekip, tecrübelerini ve ilgilerini bu kitapta bir araya getirmiş. İnternet kullanımının nasıl bir devrim ise sosyal medyanın da internette ayrı bir devrim olduğuna vurgu yapılıyor. Çünkü sosyal medya, milyonlarca insanı tek bir alanda toplamakta, iletişim kurdurmakta, pazarlamayı, gazeteciliği, haberciliği ve daha pek çok şeyi kökten etkilemektedir. Bütün bunlara yer verilen kitapta sosyal medyanın ortaya çıkışı, gelişimi ve gücü, sosyal medya ile geleneksel medyanın farkı, sosyal medya ve kitle psikolojisi, sosyal medyanın bir zorunluluk olup olmadığı, sosyal ağları kullanmanın püf noktaları, bir örnek lider olarak Abdullah Gül’ün sosyal medya kullanımı, sosyal medya kuşağının durumu ve daha pek çok konu ele alınmaktadır.

 1. Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri

Sosyal medya kitap tavsiye listemizde yer alan Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri adlı kitap kolektif bir çalışma editörlüğünü Doç. Dr. Harun Yıldız gerçekleştirmiş. İnternetin ve sosyal medyanın insanları bilgi bombardımanına tuttuğu günümüzde güvenilir ve geçerli bilgiyi ayırt etmek oldukça zorlaşıyor. Bundan kurtulmanın yolu, topluma ve akademiye bilimle süzülmüş bilgiler üretmekten geçiyor. Kitap, sosyal medyaya farklı bir perspektiften bakmakta, bu perspektifi iş yaşamına uyarlamakta.Yöneticilere, örgütlere, iş dünyasına ve genel okuyucu kitlesine bilimsel, faydalı bir bilgi sunmakta. Beş bölümden oluşan kitabın her bölümünde sosyal medyanın iş yaşamına yansıyan yönlerine değinilmekte.

 1. Sosyal Medya ve Blog

Sosyal Medya ve Blogadlı çalışma Gonca Telli Yamamoto ve Özgür Karamanlı Şekeroğlu tarafından hazırlanmış. Kitap, dokuz bölümden oluşuyor. İlk olarak sosyal medya kavramları ele alınıyor.Bloglarınpopüler hale gelmesine yol açan sürece değiniliyor. Ardından blog kavramı, blog çeşitleri ele alınıyor. Etkili blog oluşturmanın yolları, araçları ve uygulamaları, hazırlanmasına ve yazımına ilişkin yaklaşımlar anlatılıyor. Yine ziyaretçi trafiğini arttırmanın yolları, para kazanma, ticari kullanım teknikleri, blogların geleceği irdeleniyor. Çeşitli örneklerle ele alınan konulara pekiştiriliyor. Eğer bir blog sahibi olmak, iyi bir blog oluşturmak ve blog yazarlığı yapmak istiyorsanız bu çalışmadan yararlanabilirsiniz. Facebook, Twitter, Pinterest gibi sosyal medya platformlarına dair detaylara da erişebilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Devrimi

Sosyal medya kitap tavsiyelistemizde yer alan Sosyal Medya Devrimi, bir kolektif kitap. Üç bölümden oluşuyor ve içerisinde çok sayıda yerli ve yabancı yazarın bölümleri yer alıyor. Barış Çoban tarafından hazırlanan kitap, dünyanın üzerinde sosyal medya hayaletinin gezindiğini, bunun yeni bir dünya dili konuştuğunu, tüm sokaklarda artık bu dilin konuşulduğunu anlatıyor. Sosyal medyanın dokunduğu her şeyde geri dönüşü olmayan bir süreç başlattığı, toplumsal devrimler çağının sosyal medya ile yeniden başladığını vurguluyor.

Sosyal medya devriminin gerek dünyada gerekse Türkiye’de bütün alanların yeniden düzenlenmesine neden olacağı, katı olan her ne varsa buharlaşacağı, karşımıza yeni bir dünya çıkacağı vurgusu yapılıyor. Çok farklı konulara değiniliyor olması sosyal medyanın etki ettiği alanlarda neler başardığını anlatması keyifle okunacak bir kitap ortaya çıkarmış bulunuyor.

 1. Bir Sosyal Medya Danışmanının Anıları

Bir Sosyal Medya Danışmanının Anıları kitabı Aytaç Mestçi imzasını taşıyor. Mestçi, uzun yıllardır çeşitli firmalara sosyal medya danışmanlığı hizmeti veriyor ve bunların her birisi farklı sektörlerde yer alıyor. Sağlıktan spora, bilişimden teknolojiye, sanattan habere birçok konuda hizmet veren firma, yazardan danışmanlık alıyor. Elbette bunların her birisi ile ilgili hatıralar birikiyor.

Mestçi’nin bu kitabının temelini anıları oluşturuyor. Markaların sosyal medya yaşamlarını, markalarda çalışan birçok kişinin sosyal ağlarla tanışmasını, yaşadıklarını, sorunlarını, öğrendiklerini, çözümlerini görüyoruz. Aslında kendimizden birer parça ile karşılaşıyoruz. Bütün bunları yaparken sosyal medyaya dair çeşitli stratejiler ile de etkili sosyal medya kullanımına dair tüyolar buluyoruz.

 1. Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya

Sosyal medya kitap tavsiyelistemizde yer alan bu kitap, Salih Seçkin Sevinç tarafından kaleme alınmış. Sevinç, pazarlama iletişiminin önemini anlatarak günümüzde sosyal medya ile birlikte pazarlamanın geleneksel medyanın tekelinden kurutulduğunu anlatıyor. Yaratıcılık, girişimcilik, cesaret gibi kavramların daha da değerli hale geldiğini, sosyal medyanın iletişimde yeni bir çığır açtığını işaret ediyor.

Bu kitabı okuduğunuzda ürün ve markanız için en doğru sosyal medya stratejilerini geliştirmek için tüyolar bulacaksınız. Hangi sosyal medya aracını, nasıl kullanmanız gerektiğini öğreneceksiniz. İyi belirlenmiş ve doğru uygulanmış strateji örnekleriyle karşılaşacak, mobil uygulamaların bugün geldiği son noktayı göreceksiniz. En önemlisi de sosyal medya uzmanının kim olduğunu bulacaksınız. Elbette bütün bu konular hakkında ufak da olsa bilginiz olabilir. Fakat uygulamaya nasıl dönüştürüldüğünü, pazarlama ve iletişim ile nasıl harmanlandığını, geleceğe yönelik doğru stratejiler geliştirilerek sosyal medyada nasıl bir konum almanız gerektiğini öğrenebileceksiniz.

 1. Her Şeyin Başı Blog

Kitap, Salih Seçkin Sevinç tarafından kaleme alınmış. Adından da anlaşılacağı üzere özellikle bloglar üzerine odaklanılmış. Yazar, kişisel ve kurumsal etkide blogların büyük bir gücü olduğunu vurguluyor ve herkesin kendini ifade edecek bir yol arayışının sonucu olarak blogların ortaya çıktığına değiniyor. Mağaralara resim çizmekle başlayan süreç, bloglara kadar gelmiştir. Kalıcı ve bize özgü ifadelerin en kullanışlı araçlarıdır. Şirketlerin, kurumların, markaların da kendilerini ifade etmek, doğru insana doğru mesajı iletmek, diyalog kurmak ve bunda süreklilik sağlamak için bloglar stratejik öneme sahiptir.

Yazar, blogların gücünün gün geçtikçe artacağını belirterek blog yazmanın nedenlerine, hangi blog servislerinin kullanılması gerektiğine, blog türlerine, blog tasarımına ve blogdan para kazanmaya kadar A’dan Z’ye her detaya kitabında yer veriyor. Eğer bir blog yazmak ve bunu sosyal medyada aktif hale getirmek istiyorsanız mutlaka faydalanmalısınız.

Sosyal Medya Kitap Tagi

Sosyal Medya Kitap Tagi

Sosyal medya kitap tagi son zamanlarda kitap, yazar önerisi, eleştirisi adına yapılan etkinliklerden bir tanesi. Sosyal medya platformlarının özelliklerine göre 7 soru oluşturuluyor ve bunların her birisi için platformun temel özelliklerine göre cevaplar veriliyor. Mesela Youtube bir video platformu olduğu için film içerikli bir soru sorulurken Twitter duygu ve düşünceleri sınırlı karakterle ifade etmeye imkân verdiği için daha kısa bir kitaba dair soru soruluyor. Ben de sizler için önerilerimi içeren bir sosyal medya kitap tagi hazırlamayı uygun gördüm. Keyifli okumalar…

Nedir Sosyal Medyada Kitap Tagi?

Sosyal Medya Kitap Tagi
Sosyal Medya Kitap Tagi
 • Facebook: Sana herkesin okuman için baskı yaptığı bir kitap?

Şeker Portakalı -JoseMauro De Vasconcelos

Bu kitap aslında bir kişinin baskısı ile değil, çevrenin baskısıyla okuduğum bir kitap. Çoğu zaman herkesin elinde gördüğüm, sürekli vitrinlerde yer alan kitapları okumak için bir süre beklerim. O furya geçtikten sonra hala içimde bir merak varsa okumayı tercih ederim. Fakat Şeker Portakalı için aynı durum geçerli değil.

Şeker Portakalı kitabını sürekli gittiğim kitapçılarda, alışveriş yaptığım internet sitelerinde çok satanlar arasında görüyordum. Bir süre görmezden geldim! Fakat bir noktada ya ne var bu kitapta bu kadar? dedim ve satın aldım. İyi ki de almışım. Hemen okumaya başladım ve gerçekten birkaç sayfa sonra Zeze’nin yanında, hatta yanı başında olduğumu hayal ettim. 5-6 yaşlarındaki Zeze aslında yoksul bir aile çocuğu. Hayatları ailecek çok parlak değil. Fakat Zeze çocuk kalbiyle içinde bulunduğu ortama hapsolmuyor. Hayaller kuruyor. Yeri gelince büyümüş küçülmüş oluyor, yeri gelince muziplikleri yapmaktan geri kalmıyor. Siz de sayfalar boyunca Zezeilebirlikte hem seviniyor hem üzülüyorsunuz. Fakat sonunda göz yaşlarınızın kendiliğinden yanaklarınızdan süzüleceği bir sahne ile karşılaşıyorsunuz.

Eğer Şeker Portakalı okumadı iseniz ilk sayfalar karmaşık, durağan gelebilir. Sakın sıkılıp pes etmeyin. Bitirdiğinizde serinin iki kitabı daha var. Güneşi Uyandıralım ve Delifişek. Bunlarda da Zeze’nin ilerleyen yıllarına şahit oluyorsunuz.

 • Tumblr: Sen okuduktan daha sonra popüler olan bir kitap?

Değirmen- Sabahattin Ali

Sabahattin Ali’nin Değirmen adlı hikâye kitabını ben lise döneminde okumuştum. Nasıl elime geçmişti, kim önermiş ya da nerden görmüştüm hatırlamıyorum. Fakat içindeki hikayeler çok hoşuma gitmişti. Akıcı bir dil, içten bir anlatım ve kısa kısa hikayeler olduğu için okuması kolay gelmişti. Ancak her hikâyeyi bitirdiğimde durup düşünüyor, hikâyenin benim hayal dünyamda devam ettiğini sezinliyordum. Ardından Sabahattin Ali’yi merak edip araştırdım. Hayatı, özellikle trajik biçimde öldürülmüş olmasına çok üzüldüm. Hala aynı hislerim devam ediyor…

Değirmen’den sonra da Sabahattin Ali’nin hemen bütün kitaplarını okudum ben. Hatta mahkemelerdeki savunmaları, şiirleri çok ilgimi çekmişti. Bestelenen şiirlerini özellikle internetten arayıp dinlerdim. Aradan yıllar geçti.Acayip bir Sabahattin Ali popülaritesi ortaya çıktı. Kürk Mantolu Madonna ve diğer eserleri hep en çok satanlar arasında yer alıyor. Bunu hak eden nadir kalemlerden birisi olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Sabahattin Ali, çok genç yaşta hayata gözlerini yummuş. Bir fail-i meçhul kurbanı. Fikirleri, düşünceleri, doğru kabul ettiğini söylemekten vazgeçmemesi nedeniyle hapislere atılıyor. İşkence görüyor ve hapishanedeyken sır biçimde ortadan kaybediliyor. Kim bilir daha uzun yaşasa ne eserler kaleme alacak, Türk Edebiyatına nasıl bir ivme kazandıracaktı? Ölümü kabul edilen zamanın üzerinden 70 yıl geçince kitaplarının telif hakları kalktı. Bu yüzden de çok sayıda yayınevi Ali’nin kitaplarını bastı. Marketlerdeki indirim reyonlarında dahi bulunabiliyor. Fakat keyif alacağınız ve kitaplığınızın en özel köşesine koyacağınız kitaplar olacağını düşündüğüm için biraz bilindik bir yayın evinden, daha kaliteli baskılar almanızı öneriyorum.

 • MySpace: Önceden okuyup beğendiğin ama şimdi okusan muhtemelen beğenmeyeceğin bir kitap?

Yavuz Bahadıroğlu

Burada bahsedeceğim tek bir kitaptan ziyade bir yazar. Yavuz Bahadıroğlu’nun kitaplarıyla daha ortaokul yıllarında tanışmış, lise, hatta üniversite yıllarımda büyük bir ilgiyle okumuştum. Özellikle ilk tanıştığım yıllardaki kitaplarında anlattığı tarih sahnelerinde coşuyor, okudukça göğsüm kabarıyordu. İslamiyet ve Türklük vurgusu yapıyor, atalarımız neler yapmış, neler başarmış, tarihimizde ne cengâverler varmış diye hayret ediyordum. Çocukluğun heyecanı ile yıllarca benzer hisler devam etti.

Bahadıroğlu Osmanlı padişahlarını anlatıyor, o dönemlerdeki Mimar Sinan gibi önemli kişilerin hayatlarına kitaplarında yer veriyordu. Akıcı dili ve hikâye edişi ile okumayı sevmemde, tarihi sevmemde payı olmuştur diye düşünüyorum. Fakat son yıllarda kendisini tanıdıkça, konuşmalarını, beyanlarını gördükçe benim için tam bir hayal kırıklığı oldu. Sonradan fark ettim ki kitaplarında da sağlam bir kurgu yok. Bir iki kitabında çeşitli tekrarlar fark ettim. Bunlar bende yazdığını dönüp okumadan, kurgusunu, zaman, olay kronolojisi oluşturmadan kitaplarını bastırdığı algısı uyandırdı. Yine akademik tarih kitapları ile bazı kitaplarını karşılaştırdığımda olayları, durumları taban tabana zıt işlediğini fark ettim.

Yavuz Bahadıroğluolayları kendi penceresinden görüyor ve nasıl sunmak istiyorsa öyle sunuyor, yeri gelince kitaplarındaki anlattığı değerlerden çok uzak söylemleri ağzına alabiliyordu. İlk başta buna şaşırsam da bir süre sonra bunun daha ileri geçtiğini fark ettim. Sonuç olarak benim için bir hüsran oldu diyebilirim.

 • Instagram: Çok güzel olduğu için Instagram’a koymak istediğin bir kitap?

Uzun Hikaye- Mustafa Kutlu

Mustafa Kutlu ile ilk tanışmam üniversiteyi bitirdiğim yıl olmuştu. Dört yıl boyunca edebiyat dersleri almış, fakat hiçbir hocamızdan Mustafa Kutlu adını duymamıştık. Varsa yoksa hayatını kaybetmiş yazarların, şairlerin kitapları okutuluyor, anlatılıyordu. Gençten bir hocamız Kutlu’nun o ara yeni çıkan bir kitabından bahsediyordu ve mutlaka tanışmamız gerektiğini söylemişti. Ben de Uzun Hikaye’yi internetten buldum ve sipariş verdim. Daha geldiği gün bitirmiştim. Dili, anlatılan konu, o kadar hoşuma gitmişti ki ondan sonra neredeyse bütün kitaplarını satın alıp okumaya başladım.

Uzun Hikaye, 2000 yılında ilk baskısını yapmış. Fakat asıl ününü 12 Ekim 2012 tarihinde vizyona giren filmiyle kazandı. Tabi ben de o ilk gün gidip filmini izlemiştim. Film, yönetmeni ve kadrosuyla büyük yankı uyandırdı ve herkes Kimmiş bu Mustafa Kutlu? diye araştırmaya, kitapları bir anda her yerde satılmaya başladı. Bu kitap birkaç kez okuduğum, her seferinde de farklı duygular hissettiğim nadir kitaplardan birisi olmuştur. Daha sonra da pek çok kişiyi Mustafa Kutlu ile tanıştırırken ilk önerdiğim kitabı olmuştur. Roman tadında bir hikâye okumak isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Elinize alıp başladığınızda zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu arada filmi de çok başarılı. İnternetten bulup izlemenizi öneririm.

 • Youtube: Filme çevrilmesini istediğin bir kitap?

Hayvan Çiftliği- George Orwell

Hayvan Çiftliği’nin artık bilmeyenimiz yok. Son yıllarda ülkemizde en çok satan ve en çok okunan kitaplarından birisi. Mesela 1000K kitap sosyal paylaşım sitesinde 95,9 bin kişi kitabı Okudum olarak işaretlemiş. 2,5 milyon kez görüntülenmiş.

Hayvan Çiftliği’nin bu başarıyı elde etmesinin pek çok nedeni var. Öncelikle kitap, 1945 yılında Birleşik Krallıktayayınlanmış. Mecazi bir dille yazılmış, fabl tarzında, siyasi bir hiciv romanıdır. Romanda aslında eleştirilen Stalinizmdir; fakat sadece Stalin dönemi anlatılmıyor. Bütün totaliter rejimleri anlatıyor. Her zaman benzer rejimler var olmaya devam ettiği için de kitap, güncel kalmayı daima sürdürüyor.Rejimlerin neler vaat ederek başa geldiklerini, nasıl bir yaşam ve söylem geliştirdiklerini, gücü, makamı elde edinceye kadar nasıl şirin gözüktüklerini anlatıyor. Fakat güce, makama eriştikten sonra eleştirerek yerine geldikleri düzenden çok daha ötesine geçiyorlar.

Bir Peri Masalı altbaşlığı ile yayınlanan Hayvan Çiftliği Türkçeye ilk kez 1954 yılında Halide Edip Adıvar’ın tercümesiyle çevrilmiş. Yıllar içinde çeşitli baskılar yapmış. Yakın zamanda ise Can Yayınları özel baskılarla da kitabı piyasada bulunduruyor. Etkili anlatımı ve eşsiz kurgusu eşliğinde Hayvan Çiftliği herkesin okuyabileceği, hatta tekrar tekrar okunabilecek bir kitap. Burma Günleri, Papazın Kızı, Boğulmamak İçin, Paris ve Londra’da Beş Parasız, Wigan İskelesi Yolu, Aspidistra gibi dilimize çevrilmiş başka kitapları da olsa ülkemizde George Orwell’in1984 ile birlikte en tanınan kitabı.

Şahsen başarılı kitapların filme çevrilmesine çok sıcak bakmıyorum. Bu da kitaplardan filme çevrilen eserlerin pek çoğunu başarısız bulmamdan kaynaklanıyor. Nedense birçok kitaptan uyarlanma film, aynı tadı vermiyor. Başarılı olanlarsa izlenmeye doyulmuyor. Bu açıdan Hayvan Çiftliği’nin iyi bir yönetmen ve güçlü bir kadro tarafından filme çekilmiş olmasını isterdim. Çünkü bu kitap, üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken, siyaset bilimi açısından birçok detay barındırıyor. İnsanların, partilerin totaliterleşmesinin, otoriterleşmesinin önlenmesi adına bazı önlemler alınması gerektiğini gösteriyor. Dünya tarihinde pek çok canlı örneğinin de olması hasebiyle insanlara fark ettirmek için film, kitaptan daha etkili olabiliyor.

Bu arada Hayvan Çiftliği için daha önce iki uyarlama yapılmış. İlk 1954 yılına ait Birleşik Krallıkta yayınlanan bir animasyon, ikincisi de 1999 yılına ait ABD’de yayınlanmış bir animasyon filmi. Ancak günümüz görselliğinde ve profesyonelliğinde bir filme uyarlanırsa çok güzel olacağını düşünüyorum.

sosyal medya kitap tagi
sosyal medya kitap tagi
 • Goodreads: Herkese önerdiğin bir kitap?

Sarı Traktör – Talip apaydın

Herkese önereceğim kitap, Talip Apaydın’ın Sarı Traktör romanı. 200 sayfaya yakın, son derece eğlenceli, etkili ve ele aldığı dönemi yansıtması bakımından çok değerli görüyorum. Kitapta Özeler köyü, köylüler ve köylünün maruz kaldığı değişim anlatılıyor. Köylüler tarımla geçinmekte ve yıl boyu çalışmaya devam etmektedir. Hepsi çalışmayı çok sever. Atları, öküzleri ve Düvenleri ile geçimlerinin peşinde çalışmaktadırlar. Fakat köye ilk traktör geldiğinde tarım işlerinin daha hızlı ve daha az çaba ile yapabileceklerini görürler. Fakat traktör almak hiç de kolay değildir.

Köyün varlıklı ailelerinden İzzet Ağa’nın oğlu Arif de çalışıp çabalamayı çok sever. Fakat traktörü gördükten sonra sevgilisine duyduğu aşka bir de traktör aşkı eklenir. Babasını bir türlü ikna edemez ama pes de etmez… roman, tarımda makinalaşmanın yeni yeni başladığı yıllarda Anadolu insanımızın çektiği sıkıntıları, traktörün o dönem halka sunulma biçimini, insanların gayretlerini, umutlarını ve sarı traktörle (teknoloji aslında) buluşma heyecanlarını estetik biçimde anlatıyor. Aile bağları, arkadaşlıklar, sevgi, aşk gibi kavramlar farklı bir tatla anlatılıyor.

 • Twitter: 200 sayfanın altında olan, okuduğun ve çok sevdiğin bir kitap?

Kırmızı Çizgi -SamarMahfouzBarraj

Kırımızı Çizgi sizlere tavsiye edeceğim bir çocuk kitabı. Eğer çocuğunuz ya da küçük çocuğu alan yakınlarınız varsa kesinlikle almanızı, hediye etmenizi öneriyorum. 24 sayfalık bir kitap. Kısa metni ve onu destekleyen son derece güzel çizimleri bulunuyor. Adından da anlaşılacağı üzere kitapta Emir annesine kırımızı renk ve kırmızı çizgi üzerinden sorular soruyor. Annesi de ona ülkemizin, evimizin birer kırmızı çizgimiz olduğunu; fakat başka kırmızı çizgilerimiz olduğunu anlatıyor. Çocuklara mahremiyet eğitimi vermek için son derece başarılı, etkili ve eğlenceli bir kitap olmuş.

Maalesef son zamanlarda sapıklığın haddi hesabı yok ve bundan en çok payını alanlar çocuklar. Bu yüzden her birimizin çocuklarımızı bilinçlendirmemiz, bazı değerleri aşılamamız ve kırmızı çizgilerinin olduğunu, herkesin kırmızı çizgilerinin bulunduğunu, hem başkalarının kendi kırmızı çizgilerinin içine girmesine izin vermemesi hem de başkalarının kırmızı çizgilerini geçmemesi gerektiğini anlatmalıyız. İşte SamarMahfouzBarraj tarafından kaleme alınan bu kitap, bunu en güzel şekilde anlatabilmemize yardımcı oluyor.