Mesajlar etiketlendi sosyal medyada kitap okumak

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

sosyal medyanin kitap okumaya etkisi
sosyal medyanin kitap okumaya etkisi

Sosyal medya ve kitap ilişkisi uzun yıllardır sorgulanmakta, bu konuda çok fazla haber, yorum yapılmaktadır. Hatta akademik araştırmalar yapılmakta, sadece sosyal medyanın kitap ookuma alışkanlığına etkisine dair sempozyumlar, paneller düzenlemektedir.

Sosyal medya ile kitap okuma arasındaki bağlantı söz konusu olduğunda en çok dile getirilen sonuç, sosyal medya kullanımının kitap okumayı engellediği, kitap okuma alışkanlığına zarar verdiği yönünde oluyor. Hatta daha da ileriye giderek böyle giderse sosyal medyanın kitap okumayı tamamen bitireceğini savunanlar dahi bulunuyor. Fakatanketler, bilimsel araştırmalar ve olayların arka planı bunu net olarak doğrulamıyor. Bu yüzden konunun detaylı olarak ele alınması, çok yönlü yaklaşılması ve önyargıdan uzak olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Bugün sosyal medyanın kitap okumayı azalttığını söyleyenlere baktığımızda daha çok sosyal medyaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Sosyal medyanın kitap okumaya etkisi olmadığını, en azından azaltmadığını söyleyenlerin ise kitap okumaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Yani ortadaki en büyük sorun, ön yargı. Bu yüzden olayları daha realist, daha tarafsız değerlendirmekte fayda var.

Her şeyden önce kitap, duyguların, düşüncelerin, hayallerin, olayların, kuruların belli bir kompozisyon halinde anlatılmasıdır. Asırlardır basılı formda olan kitap, bugün teknoloji ile birlikte bazı değişimler, gelişmeler göstermiş, e-book, PDF, Word gibi çeşitli formatlarda, elektronik hale gelmiştir. Dolayısıyla kitap formunda bir genişleme olmuştur.

Sosyal medya ise insanların etkileşim sağlamak, iletişim kurmak, birbirlerine duygu ve düşüncelerini iletmek amacıyla oluşturulmuş dijital platformlardır. Pek çok sosyal medya platformu olup her birisinin özellikleri farklıdır. Buna göre kullanıcı kitleleri, paylaşım türleri, konseptleri de çeşitlilik göstermektedir.

Dolayısıyla kitap da sosyal medya da insanlar tarafından yapılan bir şeylerdir. Birer nesnedirler. Birer araçtırlar. Amaç değil de araç olduklarından dolayı aslında her ikisini fayda ve zarar noktasından değerlendirecek olursak kullanıcısına bağlıdır. Kullanıcı nereye varmak isterse, araç onu oraya iletir. Yani irada kullanıcıdadır. Bu bakımdan net olarak sosyal medya kitap okumaya zararlıdır ya da faydalıdır demek doğru değildir. Bütün bunları değerlendirmeden önce Türkiye’deki sosyal medya kullanım ve kitap okuma verilerine bakmakta fayda var.

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım Oranları

WeAreSocial ve Hootsuite ortaklığı ile yayınlanan 2020 Türkiye İnternet, Sosyal Medya, Mobil Kullanımve E-Ticaret İstatistikleri ’ne göre veriler şöyle:

 • Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 74’ü,
 • Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 64’ü,
 • Türkiye’de 77 milyon mobil kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 92’si.

Bir önceki yıla nazaran internet kullanıcı sayısı 2,4 milyon (yüzde 4), sosyal medya kullanıcı sayısı 2,2 milyon (yüzde 4,2), mobil kullanıcı sayısı 2,6 milyon (yüzde 3,4) artmış. İnternet kullanıcıları günde ortalama 7,5 saat internette vakit geçirmişler. En çok ziyaret edilen site Google iken bunu Youtube izliyor. 4. Sırada da Facebook bulunuyor.

Türkiye’de internet kullanıcılarının aylık aktivitelerine bakıldığında yüzde 93’ü internette online video izlemekte, yüzde 45’i vlog yayınları ile vakit geçirmektedir. Yüzde 72’si ise müzik dinlemekte, yüzde 43’lik bir kesim de radyon dinlemektedir.

Türkiye’de internet kullanıcıları internette 7,5 saat vakit geçirirken sosyal medyada 3 saat geçiriyorlar. Rapora göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyona ulaşmış. Yani ülke nüfusunun yüzde 64’ü sosyal medya kullanıcısı konumunda. En çok kullanılan sosyal medya platformları ise Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, FB Massenger, Pinterest, LinkendInSnapchat, TikTok, Skype olarak sıralanıp gidiyor. Sosyal medya kullanımın yaş dağılımına baktığımızda ise en yüksek kullanım oranı 25-34 yaş arasında oluyor.

Türkiye’de Kitap Okuma Oranları

Sosyal medya ve diğer internet unsurlarının en büyük avantajı veri analizlerine net olarak imkân vermesi. Fakat aynı durum kitap okuma oranlarında geçerli değil. Bu yüzden kitap okuma oranlarına dair veriler daha kısıtlı. Yine de Türkiye’de yıllık toplam kitap üretimi 400 milyon civarında. Sürekli rakamlar artmaya devam ediyor. Kitap sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü ise 1.4 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 46’sı sınavlara hazırlık kitaplarından oluşuyor. Diğer yüzde 46’sını ise edebiyat, araştırma, politika oluşturuyor. Diğer yüzde 8’i ise ithal kitaplardan oluşuyor.

Türkiye’de kitap okuma oranları çocuklar özelinde değerlendirildiğinde sınav dönemlerinde azalıyor. Sınav dönemleri geçtikten sonra ise yeniden bir artışa geçiyor. Araştırmalara göre okuma oranları yüzde 30’lardan yüzde 40’lara kadar çıkmış halde. Bunda pek çok etken var. Birincisi yayın sayılarındaki artış. 2008 yılındaki verilere göre yılda 30 ila 35 bin başlıkta kitap yayınlanırken bu yıl bu rakam, 65-70 bin başlık kitaba ulaştı. Aynı zamanda yeni nesil dijital platformlar da insanların okuma oranlarının artmasına katkı sağladı. Ebeveynler de gün geçtikçe daha bilinçli yetişiyor.Kendilerinde kitap okuma alışkanlığı olmasa dahi çocuklarının bu alışkanlığı kazanmasını istiyorlar.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumlu Etkileri

Sosyal medyanın kitap okumaya olumlu etkileri oldukça fazla. Bu yüzden doğrudan sosyal medya kitap okumaya zarar veriyor demek hiç de mantıklı değil. Bugün sadece kitap üzerine geliştirilmiş çeşitli sosyal paylaşım platformları var. İnsanlar oralarda listeler tutuyor, takvim belirliyor, okudukları kitaplara dair yorumlar, alıntılar paylaşıyor. Kitap okuma yarışına girerek yıllık, aylık hedefler koyuyorlar. Bütün bunlar da okuma oranlarının artmasını sağlıyor.

Sosyal medya üzerinde kitap tanıtımları çok geniş bir yer kaplıyor. Pazarlama stratejisinin bir gereği olarak yayınevleri sosyal medya ile daha etkili tanıtımlar yapabiliyorlar. Çok daha fazla kişiye ulaşabiliyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz: Geleneksel medya döneminde kitap tanıtımları daha çok gazetelerde, dergilerde, gazetelerin kitap eklerinde yapılırdı. Fakat onları zaten kitap okuyan, kitap okuma devamlılığı olan kişiler okuyorlardı. Bu yüzden yeni kişilere ulaşma imkânı düşüktü. Fakat sosyal medyada herkes var. Bir yayın evinin hazırlamış odluğu tanıtım, kitap okuma alışkanlığı olmayan birisinin önüne dahi düşebiliyor. Sadece ismini ya da kapak resmini beğendiği için merak edip bir kitabı okuyanlar okuyor.

İnsanlar her zaman önerilere, özellikle de ilgi duydukları kişilerinönerilerine kulak kabartırlar. Bugün hemen bütün sosyal medya platformlarında kitap önerileri bulunuyor. Üstelik çok fazla sayıda ve bunların her birisi çok sayıda kişi tarafından izleniyor.

Instagram’da yazarlar, kitaplarınız yazma süreçlerini gösteren görseller paylaşabiliyor. Bu da okurların doğrudan dikkatini çekerek kitabı alıp okumaya sevk edebiliyor. Yine Youtube kitap tanıtım ve öneri bakımından çok zengin. Hatta sadece kitap tanıtımı üzerine onlarca sayfa var. Bunların çok sayıda takipçileri ve izleyicileri bulunuyor.

Youtube’da yer alan kitap tanıtımları ve kitap önerileri video içerik olduğu için çok daha fazla ilgi görebiliyor. Çünkü hem kulağa hem göze hitap etmeyi başarıyor. Mesela ekseriyetle teknoloji yayınları yapan ve kanalının tüm dünyada 4,84 milyon abonesi olan Barış Özcan zaman zaman kitap tanıtımları yapıyor. Bunlardan bir tanesi 2019 yılına ait ve “90 Günde okunabilecek 12 Kitap” başlığını taşıyor. Bu yayın, 1 milyon 822 bin 509 kez görüntülenmiş. Yine 2020 yılı nisan ayında “10 Kitap Tavsiye 10.000 Kitap Hediye” başlığı taşıyan bir video hazırlamış. Bu video tamı 1 milyon 296 bin 190 görüntülenme almış. İkinci video bir kitap satış sitesi sponsorluğunda yapılmış ve hediye kitap uygulaması yapılmış. Aynı zamanda satışlarda büyük bir patlama yaşanmış.

Dolayısıyla sosyal medyada yapılan kitap tanıtımlarının, kitap önerilerinin okuma alışkanlığına ciddi katkısı olabiliyor. İnsanlar kitapları merak edip satın alma, bir yerden temin etme ve okuma yoluna gidebiliyorlar.

Yine Youtube başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında sesli kitap yayınları var. Bunlar da çok büyük ilgi görüyor. Dünya klasikleri, Türk klasikleri ve diğer eserler arasından sesli kitapları insanlar yolda, dinlenirken ya da diğer tercih ettikleri zamanlarda dinleyebiliyorlar.

Kitap okumak için temel nokta, o kitabın tedarikini yapmaktır. Sosyal medya, kitap tedariki konusunda çok büyük avantaj sağlıyor. Mesela Facebook üzerinde kitaba dair çok sayıda sayfa var. Bunlardan bazıları PDF kitap üzerine. İnsanlar PDF kitaplar paylaşıyorlar ve bunlarla çok geniş arşivler oluşturmak mümkün hale geliyor.

Yine Facebook başta olmak üzere kitaba dair sayfalarda kitap satışları, arayıp bulamadıkları kitabı sorma kolaylıkları da oluyor. Mesela kitapçılarda, kütüphanelerde bulunmayan bir kitabı kişiler Facebook grubunda sorarak başka birisinden temin etme imkanına sahip oluyorlar. Bütün bunlar da sosyal medya etkisiyle kitap okuma konusunda yardımcı oluyor.

Sosyal Medya Kitap Tagi

Sosyal medyanın kitap okumaya faydası konusunda bir alt başlık olarak sosyal medya kitap tagi’ne değinmekte fayda var. Bu, sosyal medya platformlarında bir süredir oldukça popüler. Youtube’da sadece bunun üzerine hazırlanış onlarca video yer alıyor.

Sosyal medya tagi aslında bir kitap tanıtımı. 7 farklı sosyal medya platformuna ait, 7 farklı soru hazırlanmış. Her sorunun altına tagi hazırlayan kişi kitap veya yazar önerileri, eleştirileri yapıyor. Her soru, aynı zamanda platformun özelliğini taşıyor. Mesela Twitter karakter sınırlaması yaptığı için 200 sayfanın altında bir kitap önerisini barındırıyor. Youtube video içerikli olduğu için filmi çekilmesi istenen kitap önerisine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bir tanıtım, bir merak uyandıran bu tür uygulamalar, sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşarak okuma arzusunu arttırıyor.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın kitap kumaya olumsuz etkileri söz konusu olduğunda en barizi insanların sosyal medyada çok fazla zaman geçirmesi. Maalesef yapılan çoğu araştırmada kişilerin kitap okumaya vakit bulamadıkları cevabı ile karşılaşılıyor. Fakat aynı kişilerin her gün saatlerde sosyal medyada dolaştıkları tespit ediliyor. Türkiye’deki sosyal medya kullanım istatistikleri de bunu gösteriyor. İnsanlar ortalama 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorlar.

Günde üç saat sosyal medyada vakit geçirmek yerine her kim olursa olsun günde üç saat kitap okusa ayda, yılda binlerce sayfa, onlarca kitap bitirilebilir. Bu yüzden sosyal medyanın kitap okumaya olumsuz etkisi en başta zamanı iyi yönetememeye eden olmasından kaynaklanıyor. Kitap okuma oranlarının yüksek olduğu ülkelerde insanlar özellikle seyahat ederken kitap okuyorlar. Hatta çantalarında bir kitap olmadan kesinlikle toplu taşıma araçlarına binmiyorlar. Fakat ülkemizde herhangi bir metro, şehir içi otobüsü ya da şehirler arası otobüs yolculuklarında tercih, kitaptan, okumaktan yana değil, akıllı telefonlardan yana kullanılıyor. İnsanlar ya oyun oynuyor ya sosyal medyada dolaşıyor ya da internette sörf yapıyorlar.

Özellikle büyükşehirlerde her gün insanlar 1.5-2 saate yakın, hatta daha fazla yolda zaman geçiriyorlar. Trafikte bulunuyorlar. Kitap, bu esnada en güzel arkadaş olabilecekken çoğu kişi telefonu ile zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bu da okuma oranlarının düşmesine neden oluyor.

Sonuç

Sonuç olarak sosyal medyanın kitap okumaya etkisi yararlı veya zararlı; faydalı ya da faydasız gibi net ifadeler kullanmak yanlıştır. Kitap okumanın herhangi bir zararı olmayıp onlarca faydası vardır. Fakat sosyal medya, kişiye özgür tercih hakkı tanır. Onlarca farklı grup, sayfa, platform, video içeriği vardır. Bunlar arasında iyilerini seçerseniz olumlu yönlerini bulusunuz. Daha faza ve yeni kitaplara ulaşmak için sosyal medya platformlarını kullanırsanız kütüphanenizi genişletmek, yeni kitaplarla farklı ufuklara yelken açmak gibi avantajlara sahip olabilirsiniz. Kontrolü kaybeder ve sadece sosyal medyada şuursuzca dolaşırsanız kitap okumaya zaman ayıramaz, dakikalarınızı, saatlerinizi boşa geçirmiş olursunuz. Bu yüzden kitap okuma, mutlaka insan hayatında olması gereken bir eylemdir. Özellikle de rutin haline getirilmesi çok daha fazla avantaj sağlar. Sosyal medyanın kitaba erişim için bir araç olarak kullanılması gerekir. Bunu başardığınız taktirde her ikisinden de yararlanabilirsiniz.

[bdp_post]

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap, geçmişi asırlar öncesine dayanan bilgiye erişimin kaynağıdır. Yazarının ya da t-yazarlarının duygu, düşünce, araştırma, analiz veya öngörülerinin derli toplu, bir kompozisyon halinde bir araya getirilmiş halidir. Pek çok farklı türde kitap vardır ve bu sayede herkes her amaçla kitaba ulaşabilir.

Sosyal medya ise kullanıcısının kendi ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaştığı online ağa verilen isimdir. Son yıllarda kişiler ve kurumlar tarafından sosyal medya kullanımında büyük bir artış olmakta, her geçen gün de sosyal medya kullanıcı sayıları artmaktadır. 2020 verilerine baktığımızda Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü internet kullanmakta ve yüzde 64’ü sosyal medya kullanmaktadır. Toplam sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyondur. Üstelik çok aktif biçimde kullanılmakta, insanlar günde ortalama 7 saat internette kalırken bunun 3 saatini sosyal medyada geçirmektedirler.

Sosyal medya ile karşılaştırılan ve en fazla şikâyet edilen konu, sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etki yaptığıdır. Eğitimciler, aileler ekseriyetle çocukların kitap okuma alışkanlığının olmadığını, buna karşın sosyal medya kullanımının çok fazla olduğunu söylüyorlar.

Diğer taraftan Türkiye’de kitap okuma oranları da artış gösteriyor. Verilere göre Türkiye’de yıllık toplam kitap basım miktarı 400 milyon civarında. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça gerideyiz. Fakat her yıl düzenli bir artış da devam ediyor. Kitap sektörünün büyüklüğü, 1,4 milyar dolar. Bunun yüzde 46’sını sınavlara hazırlık kitapları oluşturuyor. Geri kalan yüzde 46’sını araştırma, edebiyat, siyaset tarzı kitaplar, diğer yüzde 8’ini ise ithal kitaplar meydana getiriyor. Kitap okuma oranı son 10 yılda yüzde 30’dan yüzde 40 seviyelerine çıktı. Genç kuşak daha fazla okuyor. Fakat sınav dönemlerinde okuma oranları azalırken sınav dönemleri sonunda yeniden bir artış meydana geliyor.

Dolayısıyla sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerindeki etkisi eleştirilirken aslında her ikisi de artmaya devam ediyor. Buna karşın kitap okuma seviyeleri halen istenilen düzeyde değil. Toplum olarak okumayı sevmeyen, okumayı zaman kaybı olarak gören bir yapıdayız. Okumanın neler kazandıracağını dahi pek çoğumuz bilmiyoruz. Okumak dendiği zaman ortaokul, lise, üniversite öğrencisi olmayı, okula gidiyor olmayı anlıyoruz. Oysa okumak bir eylemdir ve bu, kişinin öğrenmesi, gelişimi için yapılır. Öğrenme ve gelişim de hayat boyunca devam ettiği için insanın her daim okuyan bir canlı olması icap eder.

Yazımızın devamında sosyal medyanın okuma alışkanlığında zararlı yanları ve olumlu yanları üzerinde duracağız. Olumlu yanlarını ele alırken en çok kullanılan sosyal medya platformlarının nasıl, nelerle kullanılarak okuma alışkanlığına fayda sağlayabileceği üzerinde duracağız

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerinde Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etkisi var. Bunun en bariz nedeni, insanların sosyal medyada çok fazla zaman harcaması. Hatta bu, kimi zaman sosyal medya bağımlılığı noktasına varabiliyor. İnsanlar sadece keyif almak, eğlenmek, vakit öldürmek için sosyal medyada bulunma isteği duyabiliyor. Sosyal medya platformlarındageçirdikleri süreleri istem dışı şekilde kontrol edemiyor. Sosyal medyadan uzak kalmaları halinde huzursuz oluyor, mutsuzluk duyuyorlar. Başlangıçta belirledikleri süreden daha uzun süre platformlarda kalabiliyorlar. Gereğinden fazla sosyal medya platformlarında vakit geçirerek ailesel, çevresel, eğitimsel sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Sosyal medyada bulunabilmek adına başkalarına yalan söyleyebiliyorlar. Sosyal medyayı huzursuzluklarından kaçınma ve olumsuz duygulardan kurtulma amacıyla kullanabiliyorlar. Sosyal medya bağımlılığının belirtileri olan bütün bu durumlar en başta insanlara zamanlarını verimli kullanamama problemi sunuyor.

Sosyal medya platformlarının en temel özellikleri hızlı tüketime sahip olmalarıdır. Çok kısa sürede gündemler oluşup gündemler değişebiliyor. Çok hızlı bir veri akışı var. Büyük çoğunluğu sığ bilgiler, teyitten uzak bilgiler olsa da insanlar kısa süre sosyal medyadan ayrı kalsalar pek çok şeyi kaçırdıkları algısına kapılıyorlar. Bu yüzden de sürekli aktif olma gereksinimi duyuyorlar. Bir süre sonra kişiselhayatın, kişisel bilgilerin gizliliği gibi durumlar dahi tehlikeye girebiliyor. İnsanlar her şeylerini sosyal medyada aleni hale getirebiliyorlar.

Bütün bunlar sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığı üzerinde zararları olarak açıklanabilir. Fakat yüzde 100 sosyal medya kullanmak kitap okuma alışkanlığına zarar veriyor diyemeyiz. Çünkü toplumumuzda kitap okuma alışkanlığı oranları her zaman düşük olmuştur. Bizler okuyan değil, dinleyen bir toplumuz. Kulaktan dolma bilgiler daha çok hoşumuza gidiyor. Bu yüzden de gelişim kaydedemiyor, millet bilinciyle ilerleme kaydedemiyoruz. Ülke olarak 100 yıl, 50 yıl, 20 yıl önceki sorunlar üzerinde devir daim yapıp duruyoruz. Bu yüzden “eğer sosyal medya kullanmasaydı kitap okurdu” gibi bir çıkarım yapılamaz. Sosyal medya yokken de toplumumuzda okuma oranları düşüktü.

Evet. Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etkisi var. Fakat faydaları da var. Önemi olan sosyal medyayı bilinçli kullanmak. Sosyal medyanın bir amaç değil, bir araç olduğunu kavramak. Araç bizim kontrolümüzde olmalıdır. Aksi taktirde kontrolsüz yol almaya kalkarsa birkaç metrede kaza yapar. Bu yüzden farkındalık oluşturulmalı, sosyal medya verimli kullanılarak kitap okuma alışkanlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.

Hangi Sosyal Medya Platformu Kitap Okumaya Nasıl Etki Eder?

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumlu etkileri oldukça fazladır. Bugün her platformda kitaba, kitap okumaya, yazarlara dair onlarca sayfa, grup, paylaşım var. Her bir sosyal medya platformunun özelliklerine göre hepsinde kitap okuma oranını arttırma, kitap okuma alışkanlığı kazandırma adına faydalı alanlar bulunuyor. Kitap severler sosyal medyanın amacına uygun biçimde bir araya gelerek kitap üzerine, okumak üzerine muhabbet edebiliyor, konuşmalar yapabiliyorlar.

Sosyal medyayı kitaba ulaşmak için, kitap okuma alışkanlığı kazanmak için ve kitapları sevmek için kullana birçok kişi platformları etkin biçimde kullanmaya devam ediyor. Bu noktada sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıplatformlara göre bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Hangi platformda, kitap okuma alışkanlığına dair neler yapılıyor?

 • Facebook:Sosyal medya dendiği zaman hala pek çok kişinin aklına Facebook geliyor. Alanın ilklerinden olan platform, hala en çok kullanılanlar arasında yer almaya devam ediyor.

Kitap severler Facebook’u çok farklı şekillerde kullanabiliyorlar. Mesela kitap üzerine oluşturulmuş pek çok grup var. Burada insanlar alıntılar yapıyor, yorumlar yapıyor, okumak istediklerikitapları soruyor, kitap önerisinde bulunuyor, kitap tanıtımları yapabiliyorlar. Hatta kitap satışı yapabiliyor, ellerindekini çıkarıp yeni kitaplar almak için maddi kaynak sağlamaya çalışıyorlar.

Yazarlar kendi sayfalarını oluşturarak okuyucularıyla doğrudan iletişim kurabiliyor, sorularını, yorumlarını alabiliyorlar. Kitap paylaşımlarını, anılarını, yazma süreçlerini yayınlayabiliyorlar.

Yayınevleri yeni bastıkları kitapların, düzenledikleri imza günlerinin, fuarların, organizasyonların tanıtımlarını yapabiliyorlar. Hatta sahafların canlı yayında mezat yaptıkları sayfalar dahi oluyor. Kullanıcılar sadece buralardan gördükleri duydukları kitapları merak edip okumaya çalışıyorlar.

 • Instagram:Bugün Türkiye’de en fazla kullanıcısı olan ikinci sosyal medya platformunda Instagram bulunuyor. Burada da çok fazla kitap sayfaları yer alıyor. Hem tanıtımlar hem duyurular hem de öneriler Instagram üzerinde de yapılabiliyor. Yazarlar, yayınevleri doğrudan hedef kitleleri ile etkileşimde bulunabiliyorlar. Mesela yazarlar kitap yazma süreçleri ile alakalı paylaşımlarda bulunarak ve hoş içerikler oluşturarak kitaplarının reklamını yapma avantajı elde edebiliyorlar.
 • Twitter:Duygu ve düşünceleri sınırlı karakter içerisine sığdırmanızı isteyen Twitter, etkileşimi en hızlı olduğu yerlerden birisi. Düzenli olarak paylaşımda bulunan, aktif olmaya devam eden yayınevleri, yazarlar belli bir takipçi sayısına ulaşarak buradan tanıtımlar, reklamlar yapabiliyorlar. Kitap öneri listeleri paylaşabiliyor, alıntılar yaparak merak uyandırılmasını sağlayabiliyorlar. Kitaba dair pek çok hesap, bütün bu amaçla Twitter’da varlığını devam ettiriyor.
 • Youtube:Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu Youtube’dur. Video paylaşım platformu olan Youtube, son dönemde çok daha popüler hale gelmeye başladı. Artık belli bir kesim geleneksel medya yerine Youtube yayınları takip ediyor. Pek çok gazeteci, yazar, analist canlı yayınlarla Youtube kanallarına çıkıyor. Milyonlarca kişi tarafından da izlenebiliyor.

Youtube sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde en çok pay sahibi olan platformlardan birisidir. Yazarlar, Youtuberlar, kitap dostları, yayınevleri vs. çeşitli kanallarda çok farklı içeriklerle insanların karşısına çıkabiliyor. Youtube’a baktığımızda kitap okurken dinlenecek müzikler, kitap önerileri, sesli kitap, kitap tavsiyeleri, kitap yorumları gibi başlıklarda yüzlerce içeriğe sahip. Özellikle kitap önerisi sayfası sayısı oldukça fazla. Her yaştan kişilerin bu tür kanalları var. Binlerce takipçileri, milyonlarca izlenme rakamları var.

 • Pinterest: Bu sosyal medya platformu görsel paylaşımı üzerine kurulu. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı var ve ülkemizde kitap tanıtımları, kitap alıntıları, kitap önerileri gibi başlıklarda görseller paylaşılıyor. Bunlar satış sayfaları ya da başka linklere bağlanabiliyor. Bu sayede öneri ve tanıtımlar daha rahat yapılabiliyor.

Dolayısıyla sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerindeki etkisi onun nasıl kullanıldığına göre değişiyor. Bilinçli kullanım, sosyal medyayı kitaba ulaşmaya bir araç haline getirirken beraberindekitap okuma alışkanlığının gelişmesine yardımcı oluyor. Sadece kitap önerisi sayfası olanlar dahi yeni videolar için kitap okuyor, araştırıyor, kütüphane oluşturuyorlar. Bu vesile ile daha fazla okuyorlar.

Kitap Okumanın Yararları

Kitap okuma alışkanlığı kazanmak çok kolay bir kazanım değildir. Fakat imkânsız da değildir. Dünya genelinde milyonlarca insan kitap okuma alışkanlığı kazanmış ve kitap okumadan yapamıyorsa siz de yapabilirsiniz. Yapmıyorsanız irade göstermediğinizden kaynaklanıyordur ve bunu illa ki sosyal medya kullanımına mal etmeye gerek yok. Düzenli olarak kitaplarla haşir neşir olmayı başardığınızda ve düzenli olarak kitap okuduğunuzda pek çok faydasını görürsünüz. Kitap okumanın faydaları arasında sadece bazıları kısaca şöyle sıralanabilir:

 1. Kitap okumak hayatınızdaki bir boşluğu doldurur. Her yerde bunu yapabilirsiniz ve bilgiye erişimi sürekli kılabilirsiniz. Hiçbir zaman sıkılmaz, kitabınızı açar, içinde kaybolursunuz.
 2. Farkına varmasanız da kitap okumak odaklanmanızı güçlendirir.
 3. Düşünce ufkunuz genişler ve olaylara daha farklı açılardan bakmaya başlarsınız. Kapsamlı bir görüş açısı kazanarak olayları inceleme yeteneğinizi kuvvetlendirirsiniz.
 4. Sürekli okuduğunuz için kelime dağarcığınızı zenginleşir. Kendinizi daha rahat ve daha doğru ifade edersiniz.
 5. Zihnimiz kelimelerle düşündüğü için düşünme kapasiteniz de paralel olarak artar.
 6. Diksiyonunuzda belirgin düzelmeler olur. Bu da insan ilişkilerinde karşınızdakileri etkilemenize yardımcı olur. Özgüven ve sosyal karakter oluşumu gerçekleşir.
 7. Empati yeteneği elde edersiniz. Empati, bir yetenektir. Günümüzde bunu yapan kişi sayısı çok az ve hal böyle olunca herkes haklı, herkes diğerinden üstün, herkes öncelikli oluyor. Bir arada yaşama becerisi gösterilemiyor. Oysa kitap okuyarak farklı hayatları ve görüşleri tanıma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Hatta bunu çevrenize de yayabilir, toplumsal bilinç oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığına olumlu etkileri ve kitap okumanın kazandırdıkları konusunda alışkanlık kazanmak için şunları yaparsanız daha kolay mesafe alabilir, kitapların sihirli dünyasını keşfettikçe sosyal medyayı daha bilinçli kullanmaya, zamanınızı daha iyi kontrol etmeye başlayabilirsiniz:

 • Doğru kitap seçerek,
 • İnce kitaplardan başlayarak,
 • Rahat okuyabileceğiniz sayfa sayısı belirleyip zamanla arttırarak,
 • Çantanızda sürekli bir kitap bulundurarak,
 • İstikrarlı olarak,
 • Dakika kuralı koyarak,
 • Kitap listesi oluşturarak,
 • Kütüphaneleri kullanarak.