Posts tagged kitap

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Etkisi

sosyal medyanin kitap okumaya etkisi
sosyal medyanin kitap okumaya etkisi

Sosyal medya ve kitap ilişkisi uzun yıllardır sorgulanmakta, bu konuda çok fazla haber, yorum yapılmaktadır. Hatta akademik araştırmalar yapılmakta, sadece sosyal medyanın kitap ookuma alışkanlığına etkisine dair sempozyumlar, paneller düzenlemektedir.

Sosyal medya ile kitap okuma arasındaki bağlantı söz konusu olduğunda en çok dile getirilen sonuç, sosyal medya kullanımının kitap okumayı engellediği, kitap okuma alışkanlığına zarar verdiği yönünde oluyor. Hatta daha da ileriye giderek böyle giderse sosyal medyanın kitap okumayı tamamen bitireceğini savunanlar dahi bulunuyor. Fakatanketler, bilimsel araştırmalar ve olayların arka planı bunu net olarak doğrulamıyor. Bu yüzden konunun detaylı olarak ele alınması, çok yönlü yaklaşılması ve önyargıdan uzak olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Bugün sosyal medyanın kitap okumayı azalttığını söyleyenlere baktığımızda daha çok sosyal medyaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Sosyal medyanın kitap okumaya etkisi olmadığını, en azından azaltmadığını söyleyenlerin ise kitap okumaya karşı olanlar olduğunu görüyoruz. Yani ortadaki en büyük sorun, ön yargı. Bu yüzden olayları daha realist, daha tarafsız değerlendirmekte fayda var.

Her şeyden önce kitap, duyguların, düşüncelerin, hayallerin, olayların, kuruların belli bir kompozisyon halinde anlatılmasıdır. Asırlardır basılı formda olan kitap, bugün teknoloji ile birlikte bazı değişimler, gelişmeler göstermiş, e-book, PDF, Word gibi çeşitli formatlarda, elektronik hale gelmiştir. Dolayısıyla kitap formunda bir genişleme olmuştur.

Sosyal medya ise insanların etkileşim sağlamak, iletişim kurmak, birbirlerine duygu ve düşüncelerini iletmek amacıyla oluşturulmuş dijital platformlardır. Pek çok sosyal medya platformu olup her birisinin özellikleri farklıdır. Buna göre kullanıcı kitleleri, paylaşım türleri, konseptleri de çeşitlilik göstermektedir.

Dolayısıyla kitap da sosyal medya da insanlar tarafından yapılan bir şeylerdir. Birer nesnedirler. Birer araçtırlar. Amaç değil de araç olduklarından dolayı aslında her ikisini fayda ve zarar noktasından değerlendirecek olursak kullanıcısına bağlıdır. Kullanıcı nereye varmak isterse, araç onu oraya iletir. Yani irada kullanıcıdadır. Bu bakımdan net olarak sosyal medya kitap okumaya zararlıdır ya da faydalıdır demek doğru değildir. Bütün bunları değerlendirmeden önce Türkiye’deki sosyal medya kullanım ve kitap okuma verilerine bakmakta fayda var.

Türkiye’de Sosyal Medya Kullanım Oranları

WeAreSocial ve Hootsuite ortaklığı ile yayınlanan 2020 Türkiye İnternet, Sosyal Medya, Mobil Kullanımve E-Ticaret İstatistikleri ’ne göre veriler şöyle:

 • Türkiye’de 62 milyon internet kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 74’ü,
 • Türkiye’de 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 64’ü,
 • Türkiye’de 77 milyon mobil kullanıcısı var ve bu, ülke nüfusunun yüzde 92’si.

Bir önceki yıla nazaran internet kullanıcı sayısı 2,4 milyon (yüzde 4), sosyal medya kullanıcı sayısı 2,2 milyon (yüzde 4,2), mobil kullanıcı sayısı 2,6 milyon (yüzde 3,4) artmış. İnternet kullanıcıları günde ortalama 7,5 saat internette vakit geçirmişler. En çok ziyaret edilen site Google iken bunu Youtube izliyor. 4. Sırada da Facebook bulunuyor.

Türkiye’de internet kullanıcılarının aylık aktivitelerine bakıldığında yüzde 93’ü internette online video izlemekte, yüzde 45’i vlog yayınları ile vakit geçirmektedir. Yüzde 72’si ise müzik dinlemekte, yüzde 43’lik bir kesim de radyon dinlemektedir.

Türkiye’de internet kullanıcıları internette 7,5 saat vakit geçirirken sosyal medyada 3 saat geçiriyorlar. Rapora göre Türkiye’deki sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyona ulaşmış. Yani ülke nüfusunun yüzde 64’ü sosyal medya kullanıcısı konumunda. En çok kullanılan sosyal medya platformları ise Youtube, Instagram, Whatsapp, Facebook, Twitter, FB Massenger, Pinterest, LinkendInSnapchat, TikTok, Skype olarak sıralanıp gidiyor. Sosyal medya kullanımın yaş dağılımına baktığımızda ise en yüksek kullanım oranı 25-34 yaş arasında oluyor.

Türkiye’de Kitap Okuma Oranları

Sosyal medya ve diğer internet unsurlarının en büyük avantajı veri analizlerine net olarak imkân vermesi. Fakat aynı durum kitap okuma oranlarında geçerli değil. Bu yüzden kitap okuma oranlarına dair veriler daha kısıtlı. Yine de Türkiye’de yıllık toplam kitap üretimi 400 milyon civarında. Sürekli rakamlar artmaya devam ediyor. Kitap sektörünün Türkiye’deki büyüklüğü ise 1.4 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 46’sı sınavlara hazırlık kitaplarından oluşuyor. Diğer yüzde 46’sını ise edebiyat, araştırma, politika oluşturuyor. Diğer yüzde 8’i ise ithal kitaplardan oluşuyor.

Türkiye’de kitap okuma oranları çocuklar özelinde değerlendirildiğinde sınav dönemlerinde azalıyor. Sınav dönemleri geçtikten sonra ise yeniden bir artışa geçiyor. Araştırmalara göre okuma oranları yüzde 30’lardan yüzde 40’lara kadar çıkmış halde. Bunda pek çok etken var. Birincisi yayın sayılarındaki artış. 2008 yılındaki verilere göre yılda 30 ila 35 bin başlıkta kitap yayınlanırken bu yıl bu rakam, 65-70 bin başlık kitaba ulaştı. Aynı zamanda yeni nesil dijital platformlar da insanların okuma oranlarının artmasına katkı sağladı. Ebeveynler de gün geçtikçe daha bilinçli yetişiyor.Kendilerinde kitap okuma alışkanlığı olmasa dahi çocuklarının bu alışkanlığı kazanmasını istiyorlar.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumlu Etkileri

Sosyal medyanın kitap okumaya olumlu etkileri oldukça fazla. Bu yüzden doğrudan sosyal medya kitap okumaya zarar veriyor demek hiç de mantıklı değil. Bugün sadece kitap üzerine geliştirilmiş çeşitli sosyal paylaşım platformları var. İnsanlar oralarda listeler tutuyor, takvim belirliyor, okudukları kitaplara dair yorumlar, alıntılar paylaşıyor. Kitap okuma yarışına girerek yıllık, aylık hedefler koyuyorlar. Bütün bunlar da okuma oranlarının artmasını sağlıyor.

Sosyal medya üzerinde kitap tanıtımları çok geniş bir yer kaplıyor. Pazarlama stratejisinin bir gereği olarak yayınevleri sosyal medya ile daha etkili tanıtımlar yapabiliyorlar. Çok daha fazla kişiye ulaşabiliyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz: Geleneksel medya döneminde kitap tanıtımları daha çok gazetelerde, dergilerde, gazetelerin kitap eklerinde yapılırdı. Fakat onları zaten kitap okuyan, kitap okuma devamlılığı olan kişiler okuyorlardı. Bu yüzden yeni kişilere ulaşma imkânı düşüktü. Fakat sosyal medyada herkes var. Bir yayın evinin hazırlamış odluğu tanıtım, kitap okuma alışkanlığı olmayan birisinin önüne dahi düşebiliyor. Sadece ismini ya da kapak resmini beğendiği için merak edip bir kitabı okuyanlar okuyor.

İnsanlar her zaman önerilere, özellikle de ilgi duydukları kişilerinönerilerine kulak kabartırlar. Bugün hemen bütün sosyal medya platformlarında kitap önerileri bulunuyor. Üstelik çok fazla sayıda ve bunların her birisi çok sayıda kişi tarafından izleniyor.

Instagram’da yazarlar, kitaplarınız yazma süreçlerini gösteren görseller paylaşabiliyor. Bu da okurların doğrudan dikkatini çekerek kitabı alıp okumaya sevk edebiliyor. Yine Youtube kitap tanıtım ve öneri bakımından çok zengin. Hatta sadece kitap tanıtımı üzerine onlarca sayfa var. Bunların çok sayıda takipçileri ve izleyicileri bulunuyor.

Youtube’da yer alan kitap tanıtımları ve kitap önerileri video içerik olduğu için çok daha fazla ilgi görebiliyor. Çünkü hem kulağa hem göze hitap etmeyi başarıyor. Mesela ekseriyetle teknoloji yayınları yapan ve kanalının tüm dünyada 4,84 milyon abonesi olan Barış Özcan zaman zaman kitap tanıtımları yapıyor. Bunlardan bir tanesi 2019 yılına ait ve “90 Günde okunabilecek 12 Kitap” başlığını taşıyor. Bu yayın, 1 milyon 822 bin 509 kez görüntülenmiş. Yine 2020 yılı nisan ayında “10 Kitap Tavsiye 10.000 Kitap Hediye” başlığı taşıyan bir video hazırlamış. Bu video tamı 1 milyon 296 bin 190 görüntülenme almış. İkinci video bir kitap satış sitesi sponsorluğunda yapılmış ve hediye kitap uygulaması yapılmış. Aynı zamanda satışlarda büyük bir patlama yaşanmış.

Dolayısıyla sosyal medyada yapılan kitap tanıtımlarının, kitap önerilerinin okuma alışkanlığına ciddi katkısı olabiliyor. İnsanlar kitapları merak edip satın alma, bir yerden temin etme ve okuma yoluna gidebiliyorlar.

Yine Youtube başta olmak üzere bazı sosyal medya platformlarında sesli kitap yayınları var. Bunlar da çok büyük ilgi görüyor. Dünya klasikleri, Türk klasikleri ve diğer eserler arasından sesli kitapları insanlar yolda, dinlenirken ya da diğer tercih ettikleri zamanlarda dinleyebiliyorlar.

Kitap okumak için temel nokta, o kitabın tedarikini yapmaktır. Sosyal medya, kitap tedariki konusunda çok büyük avantaj sağlıyor. Mesela Facebook üzerinde kitaba dair çok sayıda sayfa var. Bunlardan bazıları PDF kitap üzerine. İnsanlar PDF kitaplar paylaşıyorlar ve bunlarla çok geniş arşivler oluşturmak mümkün hale geliyor.

Yine Facebook başta olmak üzere kitaba dair sayfalarda kitap satışları, arayıp bulamadıkları kitabı sorma kolaylıkları da oluyor. Mesela kitapçılarda, kütüphanelerde bulunmayan bir kitabı kişiler Facebook grubunda sorarak başka birisinden temin etme imkanına sahip oluyorlar. Bütün bunlar da sosyal medya etkisiyle kitap okuma konusunda yardımcı oluyor.

Sosyal Medya Kitap Tagi

Sosyal medyanın kitap okumaya faydası konusunda bir alt başlık olarak sosyal medya kitap tagi’ne değinmekte fayda var. Bu, sosyal medya platformlarında bir süredir oldukça popüler. Youtube’da sadece bunun üzerine hazırlanış onlarca video yer alıyor.

Sosyal medya tagi aslında bir kitap tanıtımı. 7 farklı sosyal medya platformuna ait, 7 farklı soru hazırlanmış. Her sorunun altına tagi hazırlayan kişi kitap veya yazar önerileri, eleştirileri yapıyor. Her soru, aynı zamanda platformun özelliğini taşıyor. Mesela Twitter karakter sınırlaması yaptığı için 200 sayfanın altında bir kitap önerisini barındırıyor. Youtube video içerikli olduğu için filmi çekilmesi istenen kitap önerisine ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bir tanıtım, bir merak uyandıran bu tür uygulamalar, sosyal medya üzerinden geniş kitlelere ulaşarak okuma arzusunu arttırıyor.

Sosyal Medyanın Kitap Okumaya Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın kitap kumaya olumsuz etkileri söz konusu olduğunda en barizi insanların sosyal medyada çok fazla zaman geçirmesi. Maalesef yapılan çoğu araştırmada kişilerin kitap okumaya vakit bulamadıkları cevabı ile karşılaşılıyor. Fakat aynı kişilerin her gün saatlerde sosyal medyada dolaştıkları tespit ediliyor. Türkiye’deki sosyal medya kullanım istatistikleri de bunu gösteriyor. İnsanlar ortalama 3 saat sosyal medyada vakit geçiriyorlar.

Günde üç saat sosyal medyada vakit geçirmek yerine her kim olursa olsun günde üç saat kitap okusa ayda, yılda binlerce sayfa, onlarca kitap bitirilebilir. Bu yüzden sosyal medyanın kitap okumaya olumsuz etkisi en başta zamanı iyi yönetememeye eden olmasından kaynaklanıyor. Kitap okuma oranlarının yüksek olduğu ülkelerde insanlar özellikle seyahat ederken kitap okuyorlar. Hatta çantalarında bir kitap olmadan kesinlikle toplu taşıma araçlarına binmiyorlar. Fakat ülkemizde herhangi bir metro, şehir içi otobüsü ya da şehirler arası otobüs yolculuklarında tercih, kitaptan, okumaktan yana değil, akıllı telefonlardan yana kullanılıyor. İnsanlar ya oyun oynuyor ya sosyal medyada dolaşıyor ya da internette sörf yapıyorlar.

Özellikle büyükşehirlerde her gün insanlar 1.5-2 saate yakın, hatta daha fazla yolda zaman geçiriyorlar. Trafikte bulunuyorlar. Kitap, bu esnada en güzel arkadaş olabilecekken çoğu kişi telefonu ile zaman geçirmeyi tercih ediyor. Bu da okuma oranlarının düşmesine neden oluyor.

Sonuç

Sonuç olarak sosyal medyanın kitap okumaya etkisi yararlı veya zararlı; faydalı ya da faydasız gibi net ifadeler kullanmak yanlıştır. Kitap okumanın herhangi bir zararı olmayıp onlarca faydası vardır. Fakat sosyal medya, kişiye özgür tercih hakkı tanır. Onlarca farklı grup, sayfa, platform, video içeriği vardır. Bunlar arasında iyilerini seçerseniz olumlu yönlerini bulusunuz. Daha faza ve yeni kitaplara ulaşmak için sosyal medya platformlarını kullanırsanız kütüphanenizi genişletmek, yeni kitaplarla farklı ufuklara yelken açmak gibi avantajlara sahip olabilirsiniz. Kontrolü kaybeder ve sadece sosyal medyada şuursuzca dolaşırsanız kitap okumaya zaman ayıramaz, dakikalarınızı, saatlerinizi boşa geçirmiş olursunuz. Bu yüzden kitap okuma, mutlaka insan hayatında olması gereken bir eylemdir. Özellikle de rutin haline getirilmesi çok daha fazla avantaj sağlar. Sosyal medyanın kitaba erişim için bir araç olarak kullanılması gerekir. Bunu başardığınız taktirde her ikisinden de yararlanabilirsiniz.

[bdp_post]

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı

Kitap, geçmişi asırlar öncesine dayanan bilgiye erişimin kaynağıdır. Yazarının ya da t-yazarlarının duygu, düşünce, araştırma, analiz veya öngörülerinin derli toplu, bir kompozisyon halinde bir araya getirilmiş halidir. Pek çok farklı türde kitap vardır ve bu sayede herkes her amaçla kitaba ulaşabilir.

Sosyal medya ise kullanıcısının kendi ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaştığı online ağa verilen isimdir. Son yıllarda kişiler ve kurumlar tarafından sosyal medya kullanımında büyük bir artış olmakta, her geçen gün de sosyal medya kullanıcı sayıları artmaktadır. 2020 verilerine baktığımızda Türkiye nüfusunun yüzde 74’ü internet kullanmakta ve yüzde 64’ü sosyal medya kullanmaktadır. Toplam sosyal medya kullanıcı sayısı 54 milyondur. Üstelik çok aktif biçimde kullanılmakta, insanlar günde ortalama 7 saat internette kalırken bunun 3 saatini sosyal medyada geçirmektedirler.

Sosyal medya ile karşılaştırılan ve en fazla şikâyet edilen konu, sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etki yaptığıdır. Eğitimciler, aileler ekseriyetle çocukların kitap okuma alışkanlığının olmadığını, buna karşın sosyal medya kullanımının çok fazla olduğunu söylüyorlar.

Diğer taraftan Türkiye’de kitap okuma oranları da artış gösteriyor. Verilere göre Türkiye’de yıllık toplam kitap basım miktarı 400 milyon civarında. Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça gerideyiz. Fakat her yıl düzenli bir artış da devam ediyor. Kitap sektörünün büyüklüğü, 1,4 milyar dolar. Bunun yüzde 46’sını sınavlara hazırlık kitapları oluşturuyor. Geri kalan yüzde 46’sını araştırma, edebiyat, siyaset tarzı kitaplar, diğer yüzde 8’ini ise ithal kitaplar meydana getiriyor. Kitap okuma oranı son 10 yılda yüzde 30’dan yüzde 40 seviyelerine çıktı. Genç kuşak daha fazla okuyor. Fakat sınav dönemlerinde okuma oranları azalırken sınav dönemleri sonunda yeniden bir artış meydana geliyor.

Dolayısıyla sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerindeki etkisi eleştirilirken aslında her ikisi de artmaya devam ediyor. Buna karşın kitap okuma seviyeleri halen istenilen düzeyde değil. Toplum olarak okumayı sevmeyen, okumayı zaman kaybı olarak gören bir yapıdayız. Okumanın neler kazandıracağını dahi pek çoğumuz bilmiyoruz. Okumak dendiği zaman ortaokul, lise, üniversite öğrencisi olmayı, okula gidiyor olmayı anlıyoruz. Oysa okumak bir eylemdir ve bu, kişinin öğrenmesi, gelişimi için yapılır. Öğrenme ve gelişim de hayat boyunca devam ettiği için insanın her daim okuyan bir canlı olması icap eder.

Yazımızın devamında sosyal medyanın okuma alışkanlığında zararlı yanları ve olumlu yanları üzerinde duracağız. Olumlu yanlarını ele alırken en çok kullanılan sosyal medya platformlarının nasıl, nelerle kullanılarak okuma alışkanlığına fayda sağlayabileceği üzerinde duracağız

Sosyal Medyanın Kitap Okuma Alışkanlığı Üzerinde Olumsuz Etkileri

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etkisi var. Bunun en bariz nedeni, insanların sosyal medyada çok fazla zaman harcaması. Hatta bu, kimi zaman sosyal medya bağımlılığı noktasına varabiliyor. İnsanlar sadece keyif almak, eğlenmek, vakit öldürmek için sosyal medyada bulunma isteği duyabiliyor. Sosyal medya platformlarındageçirdikleri süreleri istem dışı şekilde kontrol edemiyor. Sosyal medyadan uzak kalmaları halinde huzursuz oluyor, mutsuzluk duyuyorlar. Başlangıçta belirledikleri süreden daha uzun süre platformlarda kalabiliyorlar. Gereğinden fazla sosyal medya platformlarında vakit geçirerek ailesel, çevresel, eğitimsel sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Sosyal medyada bulunabilmek adına başkalarına yalan söyleyebiliyorlar. Sosyal medyayı huzursuzluklarından kaçınma ve olumsuz duygulardan kurtulma amacıyla kullanabiliyorlar. Sosyal medya bağımlılığının belirtileri olan bütün bu durumlar en başta insanlara zamanlarını verimli kullanamama problemi sunuyor.

Sosyal medya platformlarının en temel özellikleri hızlı tüketime sahip olmalarıdır. Çok kısa sürede gündemler oluşup gündemler değişebiliyor. Çok hızlı bir veri akışı var. Büyük çoğunluğu sığ bilgiler, teyitten uzak bilgiler olsa da insanlar kısa süre sosyal medyadan ayrı kalsalar pek çok şeyi kaçırdıkları algısına kapılıyorlar. Bu yüzden de sürekli aktif olma gereksinimi duyuyorlar. Bir süre sonra kişiselhayatın, kişisel bilgilerin gizliliği gibi durumlar dahi tehlikeye girebiliyor. İnsanlar her şeylerini sosyal medyada aleni hale getirebiliyorlar.

Bütün bunlar sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığı üzerinde zararları olarak açıklanabilir. Fakat yüzde 100 sosyal medya kullanmak kitap okuma alışkanlığına zarar veriyor diyemeyiz. Çünkü toplumumuzda kitap okuma alışkanlığı oranları her zaman düşük olmuştur. Bizler okuyan değil, dinleyen bir toplumuz. Kulaktan dolma bilgiler daha çok hoşumuza gidiyor. Bu yüzden de gelişim kaydedemiyor, millet bilinciyle ilerleme kaydedemiyoruz. Ülke olarak 100 yıl, 50 yıl, 20 yıl önceki sorunlar üzerinde devir daim yapıp duruyoruz. Bu yüzden “eğer sosyal medya kullanmasaydı kitap okurdu” gibi bir çıkarım yapılamaz. Sosyal medya yokken de toplumumuzda okuma oranları düşüktü.

Evet. Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumsuz etkisi var. Fakat faydaları da var. Önemi olan sosyal medyayı bilinçli kullanmak. Sosyal medyanın bir amaç değil, bir araç olduğunu kavramak. Araç bizim kontrolümüzde olmalıdır. Aksi taktirde kontrolsüz yol almaya kalkarsa birkaç metrede kaza yapar. Bu yüzden farkındalık oluşturulmalı, sosyal medya verimli kullanılarak kitap okuma alışkanlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.

Hangi Sosyal Medya Platformu Kitap Okumaya Nasıl Etki Eder?

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde olumlu etkileri oldukça fazladır. Bugün her platformda kitaba, kitap okumaya, yazarlara dair onlarca sayfa, grup, paylaşım var. Her bir sosyal medya platformunun özelliklerine göre hepsinde kitap okuma oranını arttırma, kitap okuma alışkanlığı kazandırma adına faydalı alanlar bulunuyor. Kitap severler sosyal medyanın amacına uygun biçimde bir araya gelerek kitap üzerine, okumak üzerine muhabbet edebiliyor, konuşmalar yapabiliyorlar.

Sosyal medyayı kitaba ulaşmak için, kitap okuma alışkanlığı kazanmak için ve kitapları sevmek için kullana birçok kişi platformları etkin biçimde kullanmaya devam ediyor. Bu noktada sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıplatformlara göre bir değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. Hangi platformda, kitap okuma alışkanlığına dair neler yapılıyor?

 • Facebook:Sosyal medya dendiği zaman hala pek çok kişinin aklına Facebook geliyor. Alanın ilklerinden olan platform, hala en çok kullanılanlar arasında yer almaya devam ediyor.

Kitap severler Facebook’u çok farklı şekillerde kullanabiliyorlar. Mesela kitap üzerine oluşturulmuş pek çok grup var. Burada insanlar alıntılar yapıyor, yorumlar yapıyor, okumak istediklerikitapları soruyor, kitap önerisinde bulunuyor, kitap tanıtımları yapabiliyorlar. Hatta kitap satışı yapabiliyor, ellerindekini çıkarıp yeni kitaplar almak için maddi kaynak sağlamaya çalışıyorlar.

Yazarlar kendi sayfalarını oluşturarak okuyucularıyla doğrudan iletişim kurabiliyor, sorularını, yorumlarını alabiliyorlar. Kitap paylaşımlarını, anılarını, yazma süreçlerini yayınlayabiliyorlar.

Yayınevleri yeni bastıkları kitapların, düzenledikleri imza günlerinin, fuarların, organizasyonların tanıtımlarını yapabiliyorlar. Hatta sahafların canlı yayında mezat yaptıkları sayfalar dahi oluyor. Kullanıcılar sadece buralardan gördükleri duydukları kitapları merak edip okumaya çalışıyorlar.

 • Instagram:Bugün Türkiye’de en fazla kullanıcısı olan ikinci sosyal medya platformunda Instagram bulunuyor. Burada da çok fazla kitap sayfaları yer alıyor. Hem tanıtımlar hem duyurular hem de öneriler Instagram üzerinde de yapılabiliyor. Yazarlar, yayınevleri doğrudan hedef kitleleri ile etkileşimde bulunabiliyorlar. Mesela yazarlar kitap yazma süreçleri ile alakalı paylaşımlarda bulunarak ve hoş içerikler oluşturarak kitaplarının reklamını yapma avantajı elde edebiliyorlar.
 • Twitter:Duygu ve düşünceleri sınırlı karakter içerisine sığdırmanızı isteyen Twitter, etkileşimi en hızlı olduğu yerlerden birisi. Düzenli olarak paylaşımda bulunan, aktif olmaya devam eden yayınevleri, yazarlar belli bir takipçi sayısına ulaşarak buradan tanıtımlar, reklamlar yapabiliyorlar. Kitap öneri listeleri paylaşabiliyor, alıntılar yaparak merak uyandırılmasını sağlayabiliyorlar. Kitaba dair pek çok hesap, bütün bu amaçla Twitter’da varlığını devam ettiriyor.
 • Youtube:Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu Youtube’dur. Video paylaşım platformu olan Youtube, son dönemde çok daha popüler hale gelmeye başladı. Artık belli bir kesim geleneksel medya yerine Youtube yayınları takip ediyor. Pek çok gazeteci, yazar, analist canlı yayınlarla Youtube kanallarına çıkıyor. Milyonlarca kişi tarafından da izlenebiliyor.

Youtube sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerinde en çok pay sahibi olan platformlardan birisidir. Yazarlar, Youtuberlar, kitap dostları, yayınevleri vs. çeşitli kanallarda çok farklı içeriklerle insanların karşısına çıkabiliyor. Youtube’a baktığımızda kitap okurken dinlenecek müzikler, kitap önerileri, sesli kitap, kitap tavsiyeleri, kitap yorumları gibi başlıklarda yüzlerce içeriğe sahip. Özellikle kitap önerisi sayfası sayısı oldukça fazla. Her yaştan kişilerin bu tür kanalları var. Binlerce takipçileri, milyonlarca izlenme rakamları var.

 • Pinterest: Bu sosyal medya platformu görsel paylaşımı üzerine kurulu. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı var ve ülkemizde kitap tanıtımları, kitap alıntıları, kitap önerileri gibi başlıklarda görseller paylaşılıyor. Bunlar satış sayfaları ya da başka linklere bağlanabiliyor. Bu sayede öneri ve tanıtımlar daha rahat yapılabiliyor.

Dolayısıyla sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığıüzerindeki etkisi onun nasıl kullanıldığına göre değişiyor. Bilinçli kullanım, sosyal medyayı kitaba ulaşmaya bir araç haline getirirken beraberindekitap okuma alışkanlığının gelişmesine yardımcı oluyor. Sadece kitap önerisi sayfası olanlar dahi yeni videolar için kitap okuyor, araştırıyor, kütüphane oluşturuyorlar. Bu vesile ile daha fazla okuyorlar.

Kitap Okumanın Yararları

Kitap okuma alışkanlığı kazanmak çok kolay bir kazanım değildir. Fakat imkânsız da değildir. Dünya genelinde milyonlarca insan kitap okuma alışkanlığı kazanmış ve kitap okumadan yapamıyorsa siz de yapabilirsiniz. Yapmıyorsanız irade göstermediğinizden kaynaklanıyordur ve bunu illa ki sosyal medya kullanımına mal etmeye gerek yok. Düzenli olarak kitaplarla haşir neşir olmayı başardığınızda ve düzenli olarak kitap okuduğunuzda pek çok faydasını görürsünüz. Kitap okumanın faydaları arasında sadece bazıları kısaca şöyle sıralanabilir:

 1. Kitap okumak hayatınızdaki bir boşluğu doldurur. Her yerde bunu yapabilirsiniz ve bilgiye erişimi sürekli kılabilirsiniz. Hiçbir zaman sıkılmaz, kitabınızı açar, içinde kaybolursunuz.
 2. Farkına varmasanız da kitap okumak odaklanmanızı güçlendirir.
 3. Düşünce ufkunuz genişler ve olaylara daha farklı açılardan bakmaya başlarsınız. Kapsamlı bir görüş açısı kazanarak olayları inceleme yeteneğinizi kuvvetlendirirsiniz.
 4. Sürekli okuduğunuz için kelime dağarcığınızı zenginleşir. Kendinizi daha rahat ve daha doğru ifade edersiniz.
 5. Zihnimiz kelimelerle düşündüğü için düşünme kapasiteniz de paralel olarak artar.
 6. Diksiyonunuzda belirgin düzelmeler olur. Bu da insan ilişkilerinde karşınızdakileri etkilemenize yardımcı olur. Özgüven ve sosyal karakter oluşumu gerçekleşir.
 7. Empati yeteneği elde edersiniz. Empati, bir yetenektir. Günümüzde bunu yapan kişi sayısı çok az ve hal böyle olunca herkes haklı, herkes diğerinden üstün, herkes öncelikli oluyor. Bir arada yaşama becerisi gösterilemiyor. Oysa kitap okuyarak farklı hayatları ve görüşleri tanıma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Hatta bunu çevrenize de yayabilir, toplumsal bilinç oluşmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Sosyal medyanın kitap okuma alışkanlığına olumlu etkileri ve kitap okumanın kazandırdıkları konusunda alışkanlık kazanmak için şunları yaparsanız daha kolay mesafe alabilir, kitapların sihirli dünyasını keşfettikçe sosyal medyayı daha bilinçli kullanmaya, zamanınızı daha iyi kontrol etmeye başlayabilirsiniz:

 • Doğru kitap seçerek,
 • İnce kitaplardan başlayarak,
 • Rahat okuyabileceğiniz sayfa sayısı belirleyip zamanla arttırarak,
 • Çantanızda sürekli bir kitap bulundurarak,
 • İstikrarlı olarak,
 • Dakika kuralı koyarak,
 • Kitap listesi oluşturarak,
 • Kütüphaneleri kullanarak.

 

Sosyal Medyada Kitap Tanıtımı Nasıl Yapılır

Sosyal Medyada Kitap Tanıtımı

sosyal medyadan kitap tanıtımı nasıl yapılır
kitap tanıtımı nasıl yapılır?

Teknoloji hayatın her alanında büyük değişimlere neden oldu. Özellikle matbaa ile birlikte edebiyat ve gazete kısmında çok köklü değişimler yaşandı. Okuma oranlarının hızlı şekilde artmasını beraberinde getirdi. Kitap sayısı artınca kitabın ne olduğu bilinmeyen evlere dahi kitaplar gitti. Yazarları, şairleri hiç bilinmedikleri evlere misafir edildi.

Son dönemde gelişmeler çok daha hızlı oldu. Daha aradan yirmi yıl gibi bir süre geçmesine karşın pek çok kişi internetsiz günleri hatırlamaz dahi. Cep telefonları olmadan nefes alamayacağını düşünür. Dolayısıyla teknoloji günümüzün olmazsa olmazı haline gelmiştir.

Araştırmalara göre Türkiye nüfusunun yarıdan fazlası aktif olarak sosyal medya kullanıyor. Her gün internette 7 saat geçiriliyor ve bunun 3 saate yakını sosyal medyada oluyor. Durum böyle olunca sosyal medya, çok büyük bir pazar haline geliyor. Pazara kayıtsız kalırsanız buradaki büyük müşteri pastasından pay alamamış oluyorsunuz. Eğer bir kitap yazarı veya yayıncısı iseniz ve sosyal medyada kitap tanıtımıyapmıyorsanız çok geniş bir kitleyi gözden kaçırıyorsunuz demektir.

Sosyal medya bu kadar popüler olmadan önce bir kitabın tanıtımını ve pazarlamasını yayıncılar yapar, yazar da kendisine verilen takvime göre imza günlerine katılırmış. Bu durum cüzi miktarda devam etse de kitap pazarlama yöntemi olarak tek başına yeterli değil. Özellikle de sosyal medya platformları üzerinden kitap tanıtımı yapmak artık olmazsa olmaz durumunda.

Sosyal medya platformları ile rahatlıkla kitap tanıtımı yapılabilir. Fakat hangi platformda neyi, nasıl, ne zaman yapacağınızı, kullanıcı kitlesinin kimler olduğunu, hangi paylaşımlar yaparak kitlenize erişebileceğinizi bilmeniz gerekir. Eğer doğru mecrayı doğru şekilde kullanırsanız sosyal medyada kitap tanıtımıçok kısa sürede satışlarınızın artmasını popülaritenizin yükselmesini, büyük bir hayran kitlenizin oluşmasını sağlayabilir. Fakat doğru bir hareketi yanlış mecrada yaparsanız eserinize ve yazarı olarak size zarar verme ihtimali dahi ortaya çıkabilir.

Hangi Sosyal Medya Platformlarında Kitap Tanıtımı Nasıl Yapılabilir?

Pazarlamanın hangi alanında olursanız olun artık sosyal medyada bulunmama gibi bir lüksünüz bulunmuyor. Kitap pazarlamasının geniş kitlelere ulaşabilmesi için de aynı durum geçerli. Eğer yazmış olduğunuz kitabın daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsanız ya da yayınevi olarak bastığınız kitabın daha fazla kişi tarafından görünmesini, tanınmasını istiyorsanız mutlaka sosyal medyada kitap tanıtımı yapmanız gerekiyor.

Sosyal medyada kitap tanıtımı yapabilmek için öncelikle bir strateji gerekir. Herhangi bir strateji geliştirmeden sosyal medya pazarlamasını doğru kullanmanız ve hedeflediğiniz kitleye ulaşmanız mümkün değildir. Hatta doğru adımları atmazsanız satışlarınızda artış beklerken hüsrana dahi uğrayabilirsiniz. Çünkü sosyal medya pazarlaması vezir de edebilir, rezil de. Bu noktada kullanabileceğiniz en etkili platformlar şunlardır;

 • Bloglar:Blog sayfaları internette metin ağırlıklı yazıların yoğun olduğu sayfalardır. Bloglarda blogger adı verilen kişiler yazılar yazarlar. Eylemleri bir nevi internette deneme yazarlığı yapmaktır. Okuyucu kitlelerine göre sadece bir alanda ya da çeşitli alanlarda tecrübelerini, deneyimlerini, görüşlerini aktarırlar. En çok blog sayfası da kitaplar hakkında vardır. Çoğu kişi okuduğu kitaplara dair görüşlerini, yorumlarını blog sayfasında değerlendirir. Bazılarının da ciddi manada takipçisi vardır. Bu yüzden takipçisi, okunurluğu fazla olan bir bloggerın okuyucu kitlesine bir kitap hakkında eleştirilerde bulunması sosyal medyada kitap tanıtımınoktasında verimli olur.

Bloggerların kendi zaman çizelgeleri olduğu için geleneksel medya araçları arasında yer alan gazetelerin kitap eklerindeki gibi kitap çıkar çıkmaz tanıtım yazısı yapılmalı gibi bir kıstas yoktur. Siz kitabınızı beş ay önce bastırmış olsanız dahi bir kitap bloggerı sayfasında kitabınıza dair yorumunu bugün yapabilir. Bir nevi canı ne zaman isterse o zaman kitabınızı inceleyip paylaşımda bulunabilir. Çoğu bloggerın okuyucuları ile arasında samimi bir bağ vardır. Buyüzden görüşleri okuyucular nazarında güven verici kabul edilir. Özellikle yeni yazarların kitap pazarlamalarından bloggerlarla iletişime geçmesi oldukça önemlidir.

 • Facebook:Yazdığınız kitabı sosyal medya ile pazarlamanın en etkili mecralarından birisi Facebook’tur. Facebook’ta başarıya ulaşabilmeniz, yani hedef kitlenize erişebilmeniz için anahtar nokta, kendinizi daima güncel tutmanız gerektiğidir. Takipçiler kitabın yazarını yakından takip etmek, tanımak ve onunla bir bağ kurmak isterler. Şöyle bir kitap/kitabım çıktı. Şu linkten alın tarzı bir post yerine sayfanızda kendinizi tanıtıcı, ilgi çekici postlar paylaşmanız gerekir.

Facebook üzerinden post paylaşımları haricinde küçük yarışmalar düzenlemek, kazananlara hediye kitap vermek özellikle yeni okuyuculara harika bir jest olur. Katılım şartı olarak da beğenme, takip, paylaşma gibi ekstralar eklerseniz takipçileriniz sayesinde daha fazla organik takipçiye ulaşırsınız. Bu da sosyal medyada kitap tanıtımıetkinliğinizin daha geniş kitlelere ulamasını sağlar. Bütün bunlar yanında Facebook’a reklam vererek de hedef kitlenize postlarınızın gözükebilmesini sağlayabilirsiniz.

 • Twitter:Twitter etkileşimin çok hızlı olduğu mecralardan birisi. Tüm dünyada hemen her gün insanlar gündemi Twitter’dan takip etmeye çalışıyor. Hatta etkinliklerle gündem belirlendiği dahi oluyor. Dolayısıyla birçok kişiye ulaşabileceğiniz, ucu bucağı olmayan bir mecra olduğunu söyleyebiliriz. Belli bir karakterde meramınızı anlatabileceğiniz platformda sıralı tweetler ile daha fazlasınız yazabiliyorsunuz. Burada sadece kitap pazarlamasına yönelik tweetler atmak yerine ilgi çekici, merak uyandırıcı, yazarların kendilerini de tanıtan tweetler atmaları kitap tanıtımı için daha sağlıklı bir stratejidir.

Tıpkı diğer sosyal medya platformlarında olduğu gibi Twitter’de de güncel kalmak takipçi sayısı için büyük önem taşıyor. Takibe aldıkları taktirde bir süre paylaşım yapmayan hesapları kişiler anında takipten çıkarabiliyorlar.

 • Google+:Sosyal medyada kitap tanıtımı için eğer bir web siteniz ya da bloğunuz varsa görünürlüğünüzü arttırmak için Google+ da kullanılabilir. Siteniz ve içerikleriniz ne kadar çok mecrada paylaşılırsa arama motorlarının o kadar ilgisini çeker. İçeriklerin, sayfaların dolaşımda olması SEO adına oldukça önemlidir. SEO konusunda ne kadar başarılı olursanız arama motorlarında daha üst sıralara çıkma şansını o kadar yüksek olur. Bu da tanınırlığınızı, görünürlüğünüzü arttırır.
 • Pinterest:Pinterest bazı kişiler bilmese de gerek dünya sıralamalarında gerekse ülkemizde en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından birisi. Görsel odaklı bir platform olan Pinterest’i çoğu kişi görsel arama için dahi kullanıyor. Siz de burada kitap kapağınız ya da kitabınızdaki resimleri, kitabınızla alakalı resimlerinizi pinlettirebilirsiniz. Tüm dünyada pek çok yazar ve yayın evi kitaplarını tanıtmak için burayı kullanıyor ve farklı bir içerikle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Görselin akılda kalıcılığı çoğu zaman daha fazla olduğu için yazar ve kitabının bilinirliğini arttırıyor.
 • Instagram:Sosyal medyada kitap tanıtımı için en ideal mecralardan birisi Instagram’dır. Burası yazarların özellikle kendi hayatlarından küçük bölümleri, yazma süreçlerine dair kesitleri paylaşabileceği bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Instagram kullanıcıları da sizi merak ediyor olacaklar.

Ayrıca Instagram’da ücretli ya da ücretsiz kitap ve kitap sözleri içeriği paylaşan birçok hesap bulunuyor. Kitap tanıtımı ve pazarlaması konusunda bu hesap yöneticileri ile iletişime geçebilir, kitabınızdan haberdar edebilir ve paylaşım, etkileşim yapmalarını isteyebilirsiniz.

 • LinkedIn: LinkedIn, sosyal medya platformları arasında en ciddi, en resmi olanlardan birisi. Daha çok profesyonel alanda kişiler ve şirket profilleri bulunuyor. LinkedIn’de de tıpkı blogger gibi kitlelere hitap edebilen ünlüler bulunuyor. Bu kişilerle iletişime geçerek kitabınızla alakalı yorum ve görüşlerini paylaşımlarını isteyebilir, kullanıcılara ulaşmalarını sağlayabilirsiniz.
 • Youtube:Bilindiği gibi Youtube bir video paylaşım platformu. Burada kendinize bir sayfa açabilirsiniz. Kitap ve yazarı hakkında videolar hazırlayarak paylaşabilirsiniz. Kitap sohbetleri yapabilir, canlı yayın düzenleyerek kitabınız hakkında doğrudan yazarının ağzından bilgileri okurlarla buluşturabilirsiniz. Yine tıpkı bloggerlar olduğu gibi Youtube’da da vlogerlar bulunuyor. Bunlarla iletişime geçerek kitabınız hakkında bilgi verebilir, sayfalarında bir paylaşım yapmalarını isteyebilirsiniz.

Sosyal medyada kitap tanıtımıyapabileceğiniz bütün platformlar saydıklarımızdan ibaret değil. Bugün pek çok dergi, edebiyat dergisi internet çağına ayak uydurarak e-dergi formatında yayın hayatına devam ediyor. Geleneksel halleriyle çok sınırlı alanda satış yapabilir, sınırlı sayıdaki kişiye ulaşabilir iken şu an sınırları tamamen kaldırmış, herkese ulaşabilir konumdalar. Dilerseniz kitap tanıtımı için bu tür dergilerle iletişime geçilebilir.

Yazarların Daha Çok Kitap Satmak İçin Uyguladıkları Sosyal Medya Pazarlama Stratejileri

Eskiden yazarlar bir kitabı yazar ve ajanslarına iletirler, ajanslar kitabın düzenlenmesi, yayınlanması ve pazarlanması gibi süreçleri yürütürdü. Fakat günümüzde çoğu yazar kendi eserini kendi çabalarıyla yayınlamakta, kendi çabalarıyla okuyucuya ulaşmasını sağlamaktadır.

Dolayısıyla yazarlar artık sadece kitaplarını yazmakla kalmıyor, düzenlenmesi ve pazarlanmasıyla da bizzat ilgileniyorlar. Pazarlama konusunda da sosyal medyanın imkanlarını ne kadar kullanırlarsa başarıları o kadar artıyor. Aynı şekilde yayınevleri de bastıkları kitapları pazarlamak için işe ilk önce sosyal medyadan başlıyorlar. Sosyal medya gerek yazar gerekse yayıncı için en güçlü alan haline gelmiştir. Platformlar üzerinde yazarlar kendi okuyucu kitleleriyle de ilgilenerek daha çok kişiyi etkilemekte, etki alanı büyüdükçe yazarın kitap satışları artmaktadır. Yazarların sosyal medyada kitap tanıtımı ve okuyucu kitlesini arttırmak için uyguladıkları yöntemler ise şunlardır:

 1. Blog sayfasında resim paylaşmak ya da çeşitli yazılar yazmak oldukça etkili bir yöntemdir. Hatta okuyuculardan gelen resimleri dahi bloğunuzda paylaşabilir, diğer takipçilerinizin ilgisini çekebilir, kitabınız hakkında merak uyandırarak satın alınmasını teşvik edebilirsiniz.
 2. İnsanlar bir kitabı okurken yazarın ruh haliyle bütünleşir. Beğendikleri kitaplarda kendilerinden bir şeyler bulurlar. Yazarla duygusal bir bağ kurarlar. Bu yüzdenyazarını merak ederler. Mesela New York Times gerilim alanında en çok satan yazarlardan Joanna Penn seyahat etmeyi oldukça seven birisi ve yapmış olduğu seyahatlere dair fotoğraflarını Flick ve Instagram üzerinden paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor. Bu sayede kitap satışlarını da acayip şekilde arttırıyor. Sosyal medyada kitle oluşturuyor ve ardından o kitleyi reklam kanalı olarak kullanıyor. Pek çok yazar bunu gün geçtikçe daha fazla kullanıyor.
 3. Yazarlar kitaplarını yazarlarken ki hallerini videoya çekerek Youtube üzerinden paylaşıyorlar. Gerilim kitapları yazan Chris Fox, yeni kitabı için 21 gün vaat ediyor ve 21 gün boyunca kitabı için yaptığı çalışmaları çekip Youtube’da paylaşıyor. 21. Gün sonunda kitabını bitirmeyi başarıyor ve hemen ardından Amazon’da kitabını hızlıca satışa koyuyor. Bunu Youtube kanalındaki aboneleri ile paylaşıyor. Kitap satışları ilk andan itibaren büyük bir hızla artıyor.
 4. Facebook çok sayıda grubun oluşturulduğu bir sosyal medya platformudur ve bazı yazarlar kitabın teması etrafında bir Facebook topluluğu oluşturarak kitlelerini genişletiyorlar. En çok satan yazarlarından ve aynı zamanda bir blog yazarı olan Jeff Goins, Facebook’ta bir topluluk oluşturuyor ve bu sayede The Art of Work (Çalışma Sanatı) adlı kitabının satışlarında büyük artış elde ediyor. Yazar, sayfada gelecekte çıkarmayı planladığı kitapların temaları ile ilgili sohbetler yaptığı gibi kendi özel yaşamından anılar da sunuyor. Nasıl daha güzel bir yaşamın yaşanabileceğine dair fikirler vermeye çalışıyor. Bütün bu samimiyetin etkisiyle kısa sürede ünü gittikçe artıyor, hayran kitlesine ulaşması sayesinde kitap satışları da olumlu yönde etkileniyor.
 5. Yazarlar kitap başlıklarını kitlelerle paylaşarak merak uyandırıyor ve satış yükseltiyor. Steve Scott Amazon’da en çok satan yazarlardan biri tanesi ve bir sonraki kitabı için kullanacağı başlığı öneriler almak için Facebook topluluğu kurmada kullanıyor. Bu sayede aslında kişileri kitabın bir parçası haline getiriyor. Kişileri rahatlıkla etkiliyor. Bu durum daha çok kişinin ilgisini çekiyor ve kitaplarına olan ilginin yükselmesini sağlıyor.
 6. Twitter üzerinden insanlara tavsiyelerde bulunmak kitap satışlarının artmasına yardımcı oluyor. James Altucher popüler bir blog yazarı ve en çok satan kitaplardan birisine sahip. Altucher Twitter Q&A üzerinden insanlara bulaşık yıkama gibi şeyler hakkında tüyolarda bulunuyor. İlişkilerdeki sorunlara yönelik tavsiyeler veriyor. Kendisine yöneltilen soruların tamamını cevaplayarak büyük bir üne kavuşur. Sosyal medya ile oluşturduğu bu ün, kitaplarınınsatışlarını da doğal olarak arttırır.
 7. Quora üzerinden gelen soruları cevaplamak iyi bir stratejidir. New York Times yazarı Charles Duhigg, Quora üzerinden bir gazeteci olarak okuyucularının sorularını cevaplandırır. Her okuyucuyu cevaplandırarak büyük bir okuyucu kitlesine ulaşır. Bu da satışlarını arttır.
 8. Sosyal medyada etkileşim en temel meseledir. Ne kadar fazla kişi ile etkileşime geçebilirseniz kitabınız daha geniş kitlelere daha rahat ulaşır. Bu kapsamda sosyal medya platformlarında kitap tanıtımı yapan katılımcılara ödül vermeyi deniyor. Kitabını sosyal medya alanlarında paylaşanlara çeşitli ödüller vererek kitabının popülerliğini artırıyor. Bu da doğal olarak satış rakamlarının artmasına yardımcı oluyor.
 9. Twitter üzerinden bir hastag çalışması yapmak sosyal medyada kitap tanıtımıkonusunda en etkili yöntemlerden birisi. Roman yazarı Manico Lenelle, Twitter’da #seksendakikayazmaalışkanlığı adında bir hashtag kampanyası başlatır. Bu kampanya ile yazar, pek çok kişinin dikkatini çeker. Sevgisini kazanır. Okuyucu kitlesini ve kitap satış rakamlarını arttırır.

Sosyal Medya Kitapları Tavsiyeler

sosyal medya kitapları
sosyal medya kitapları

Sosyal Medya Kitapları

Sosyal medya, geleneksel medyaya karşı büyük bir başarı kaydetmiş ve bugün artık her yönüyle daha çok tercih edilir olmuştur. İnternet kullanıcı sayısının artmasına paralele olarak sosyal medya kullanıcısı sayısı dünya nüfusunun yarısından fazladır. Türkiye bu alanda daha da ilerde bulunmakta, 53 milyondan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Dolaysıyla markalar, firmalar açısından sosyal medyada bulunmak artık bir lüks olmaktan çoktan çıkmıştır.

Bugün sosyal medyada aktif olarak yer alamayan markalar zamanı yakalayamamışolarak görünmekte, hatta sadece var olmaları da yetmektedir. Doğru stratejiler geliştirerek ve güncel kalarak her an etkileşimde bulunmaları gerekmektedir. Tam da bu noktada sosyal medya kitapları markalar, şirketler ve bireyler için büyük avantaj sağlamaktadır.

Sosyal Medya İçin Kitap Önerileri

Sosyal medya kitapları sosyal medyanın pek çok farklı yönüne odaklanıyor. Bazı yazarlar sosyal medyanın iş hayatındaki yerine, bazıları günlük hayattaki yerine, bazıları kişiler arası ilişkiler boyutuna, bazılarıyla pazarlamaya etkisine odaklanıyor. Hemen hepsinde de nasıl kullanıldığı örneklerle gösterilere doğru kullanımı için neler yapılması gerektiğine dair yol haritası çiziliyor.

Siz marka ya da kişi olarak sosyal medyayı çok aktif kullandığınızı düşünebilirsiniz. Fakat her zaman daha iyisini yapabilirsiniz. Çünkü sosyal medyanın potansiyeli zannedilenden çok daha fazladır. Burada ne kadar mesafe kat edebileceğiniz ne kadar fazla kişiye ulaşabileceğiniz tamamen sizin sosyal medyayı ne kadar bilinçli kullandığınızla alakalıdır.

Sosyal Medya Kitapları
Sosyal Medya Kitapları

Sosyal medya kullanımı bir strateji işidir. Firmanız, markanız için bir sosyal medya stratejisi izliyor musunuz? Uyguladığınızı düşündüğünüz strateji ne kadar doğru? Bütün bunların cevaplarını öğrenebileceğiniz ve doğru adımlar atarak markalaşmayı daha ileri seviyeye taşıyabileceğiniz baş ucu kitapları bulunuyor.

Önereceğimiz sosyal medya kitapları yerli ve yabancı yazarların kalemlerinden çıkmış. Kimi zaman tek bir yazar tarafından hazırlanırken kimi zaman bir ekip çalışması ile ortaya çıkarılmış. Bir kısmı sosyal medya danışmanlığı yapan, büyük markalar için stratejiler geliştirmiş uzmanların eserleri iken bir kısmı da iletişim alanında görev yapan akademisyenlerin hazırlamış oldukları kitaplar. Her birisinden faydalı, sizi daha ileriye taşıyacak yazılar bulabilir, sosyal medyayı özellikle kurumsal manada daha etkili kullanmayı öğrenebilirsiniz. İşte bu alanda yazılmış kitaplar…

 1. Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları–C.C. Chapman,AnnHandley

Pazarlama alanında mükemmel içerikler sunak gerekiyor. Bunun herkes farkında. Fakat günümüzde sadece bu yetmiyor. Mükemmel içeriklerin ilgi çekici, takip edilen ve unutulmayan hale getirmek gerekiyor. Bununla birlikte online içerik geliştirmek hiç de kolay değil. Facebook, Twitter, Youtube, Google gibi bütün kanalların en etkin özelliklerini kullanarak hedef kitleye ulaşmanız gerekiyor. Bunun da kendine has kuralları bulunuyor.

AnnHandley pazarlama profesyonelleri için içerik yöneticiliği yapan, C.C. Chapman ise online pazarlama danışmanı olarak görev yapan iki isim. Yazarlar tecrübelerini bir araya getirerek online içerik üretimi ve etkili yönetime dair önemli detayları bu kitapta okuyucularına aktarıyorlar. Genişletilmiş, güncel baskısında güncel örneklerle beraber içerik ile alakalı yapılan yanlışlar, yapılması gereken doğru adımlar ve içerik yönetiminin nasıl yapılması gerektiği gibi detaylar yer alıyor.

 1. Dijital Kabilelerin İzinde /Sosyal Medyada Netnografik Araştırmaları – Kaan Varnalı

Kaan Varnalı’nın kitabıfarklı bir açıdan sosyal medyaya yaklaşıyor. Bilindiği gibi etnografi, insan topluluklarını doğal ortamlarında inceleyen ve katılımcı gözlem ilkesini esas alan bir araştırma yönteminin adıdır.

Dijital çağ, benzer ilgi, amaç ve değerlere sahip insanların zaman ve mekândan bağımsız olarak bir araya gelerek dijital kabilelerini oluşturmalarına ortam hazırlamıştır. Bu yeni nesil insan topluluklarına bloglar, forumlar yer alıyor.Sosyal paylaşım siteleri, sözlükler gibi yeni sosyal alanlar bulunuyor. Bütün bu ortamların her birisinin kendine has doğası vardır. Bu yüzden de geleneksel etnografinin bu ortamlara özel uyarlanması gerekliliği ortaya çıkmış, netrografi tekniği şekillenmiştir.

Robert V. KozinetsKanadalı bir akademisyen ve pazarlama uzmanıdır. 90’lı yılların sonunda netrografi yöntemini geliştirmiştir. Bu kitap, söz konusu bilimsel yöntemin Türkiye’de tanıtılmasını amaçlamakta ve Kaan Varnalı ve öğrencilerinin yedi alan araştırmasının toplam dört konu bağlamında birleştirilesini içermektedir. Özellikle sosyal medya alanında çalışan uzmanlar, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için bu kitap netrografi tekniğinin kavranabilmesi için eşsiz bir örnek niteliğinde.

 1. Dijitoloji / Yeni Nesil Pazarlama ve Satış – Emre Açıkel, Mehmet Çelikol

Emre Açıkel ve Mehmet Çelikoltarafından hazırlanan bu kitap, online çağın etkileriyle pazarlama ve satışın nasıl bir evrim geçirdiğini ele alıyor. Markalar ekseninde pazarlama ve satışın en temel bileşenlerinin nasıl geri dönülemez şekilde değiştiği ele alınıyor. Bunla birlikte tüketici davranışları bütün aleladeliği ile okuyuculara yansıtılıyor.

Kitapta e-posta pazarlamasından sosyal medyaya, mobil ticaretten elektronik ticarete kadar en güncel konularda stratejik tavsiyeler bulunuyor. Kitabın benzerlerinden farkı ise sektörden uzman isimlerle söyleşiler yapılmış olmasına dayanıyor. Alper Akcan, Esra Sertoğlu, Kurt Onur, Yenal Gökyıldırım, Sina Afra, Ufuk Tarhan, Erdem Yurdanur, Yüce Zerey, Halil Erdoğmuş, Mine Türkün, Elif Bakiler, Emrah Kaya, Emre Tok veAlemşah Öztürkgibi pek çok profesyonelin deneyimine yer veriliyor. Ayrıca her bölümdeki QR kod ile kitabın sınırlarını başka boyutlara taşıyabiliyorsunuz.

 1. Instagram ve Sosyal Ticaret- Çağatan Taşkın

Çağatay Taşkın’ın sosyal medya kitabı, sosyal medyanın ve sosyal medya pazarının gelişimini ele alıyor. Instagram’daki sosyal ticaretin nasıl gerçekleştiğini, buradaki güven olgusunu çeşitli altbaşlıklarla ele alıyor. Sosyal medyanın ticaret için nasıl kullanıldığını, kullanılabileceğini ve özellikle Instagram üzerinden yapılan ticaret üzerine faydalı bilgilere yer veriliyor.

 1. Markanız için İnterneti Nasıl Kullanmalısınız? – GaryVaynerchuk

GaryVaynerchuk, iş hayatına şarap satışıyla başlamış ve internetin nimetlerinden faydalanmış birisi. Bugün Youtube çağının ilk şarap gurusu olarak tanınıyor. Bu renkli kitabı ile GaryVaynerchuk hem Wall Street Journal hemde New York Times’da bestseller olmuştur. İlk yayınlandığı hafta kitap, Amazon’da bir numara, New York Times listesinde iki numara ve Wall Street listesine yedi numaradan giriş yapmıştır. Şu anda da kendi kategorisinde Amazon’un en çok satanlar listesinde yer almaya devam etmektedir.

GaryVaynerchuk özel ilgi alanlarını geliştirerek internetin olanaklarından faydalanan, bunu başarılı bir kariyere dönüştüren birisi. Amerikan televizyon şovlarının en önemli konuklarından birisi olarak yapmayı sevdiği şeyi kazanca dönüştüren kişi. İşte bu kitabında herkesin kendini bir marka olarak düşünmek mecburiyetinde olduğunu, bunu da nasıl yapması gerektiğini anlatıyor.

 1. Pazarlama İletişiminde Sosyal Medya /Salih Seçkin Sevinç

Gelenekselmedya dendiği zaman yıllardır aklımıza televizyonlar, gazeteler, dergiler ve radyolar gelir. Son zamanlarda bunlarda milyonlarca liralık yatırımlar yapılsa a reklamlardan istenen geri dönüş alınamıyor. Fakat çok daha fazla etkiyi oluşturabilen çok özgün işler bulunuyor. Şirketler, markalar sosyal medyada yoksan, piyasada yoksun gerçeği ile gün geçtikçe daha iyi yüzleşiyorlar. Aksi taktirde en iyi ürünü en ucuzu fiyata satsalar dahi tüketiciye ulaşamayabiliyorlar.

Pazarlamanın geleneksel medyanın elinden ya da tekelinden çıkması yeni bir çağa girdiğimizi gösteriyor. Bu yüzden de yaratıcılık, girişimcilik, cesaret gibi kavramlar her geçen gün daha fazla öne çıkıyor. Salih Seçkin Sevinç’in çalışması pazarlama iletişiminde markalara, işletmelere yol gösteriyor. Bu kadar kaygan bir zeminde kendini doğru ifade edebilmeyi, anlatmak istediği gibi anlaşılmayı en etkili ve pratik şekilde yapmayı anlatıyor.

 1. Rakibini Yere Ser- Sosyal Medya Çağında Hikaye Anlatmak – GaryVaynerchuk

Pazarlama yapmak zaten son derece zor bir iş. Fakat giderek daha da zorlaşıyor. Fakat oturup bunun için üzülecek zamanımız yok. Pazarın gerçeklerine uyum sağlamak ve pazarlama adına ne yapmak gerekiyorsa en iyisini yapmak zorundayız.

Günümüzde sosyal medyada içerikler hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Nitelik olarak içerikler önemli olduğu gibi sosyal medya platformlarına ve mobil cihazlara uygun nitelikte içeriklere gerekiyor. Bunun için gücünüzü rastgele değil, doğru şekilde kullanmanız gerekiyor. Yeni mecralara uygun, farklı hikâye formları anlatmanız icap ediyor. Markanız için İnterneti Nasıl Kullanmalısınız ve Teşekkür Ekonomisi adlı kitapların yazarı GaryVaynerchuk bu kitabında da okura denenmiş sosyal medya stratejileri aktarıyor. Adeta bir eğitim kampı havasındaki bu kitap, sosyal medyada etkili hikâye anlatımına katkı sunuyor.

 1. Sosyal Medya 101 2.0- Pazarlamacılar için Sosyal Medyaya Giriş – Murat Kahraman

Sosyal Medya 101 kitabının ilk baskısı 2010 yılında yapılmıştı. İlk haliyle kitap o yıllardaki insanların günlük rutinlerinin bir parçası haline gelmiş olan sosyal medyayı tanıtma amacı ile hazırlanmıştı. Bu alanda profesyonel olarak var olmak isteyenler için bir giriş yapma amacındaydı.

İlk baskısından üç yıl sonra yeni baskısı yapılacak oldu. Fakat artık sosyal medya insanların hayatında üç yıl önceki yerde değildi. Artık sadece sosyal hayatın bir parçası olmanın çok ötesine geçmiş, bir vazgeçilmez halini almıştı. Özellikle iş hayatında pazarlama faaliyetlerinde sosyal medya ayağının göz ardı edilmesi mümkün olmadığı gibi bu ayağın aksatılması halinde diğer çabalar etkisiz kalacaktı. Yazar bütün bunları düşünerek eserinde güncellemeler yapmaya karar verdi ve neredeyse kitap, baştan sona değişti.

Murat Kahraman’ın güncel sosyal medya kampanyalarında örneklerle desteklediği bu kitabı, kendi deyişiyle okuyanları belki bir sosyal medya gurusu yapmaya yeterli değil. Fakat konuyla doğrudan ilgilenen herkesin işine yarayacak birçok bilgi bu kaynakta yer alıyor.

 1. Sosyal Medya Canavarı Olmak- Oğuzhan Saruhan

Oğuzhan Saruhan uzun yıllardır sosyal medya üzerine çalışmalar yapıyor. Sosyal medya kitabı ile sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmak, sosyal medya platformlarını potansiyel iş ağına dönüştürmekisteyenlere önerilerde bulunuyor. Bir yol gösterici niteliğindeki kitapta pek çok araştırmaya ve örnek olaylara yer verilmiş. Yazar, örnek olaylar üzerinden konuları ele alıyor. Bazı iletişim fakültelerinde ders kitabı olarak okutularak içerik üretimi, kriz yönetimi, rakip analizi, hedef kitle taraması gibi konulara yer veriliyor.

Yine bu kitapta Facebook, Instagram, Youtube, Twitter gibi sosyal medya platformlarında takipçi sayısını arttırmanın yolları üzerine bilgiler veriliyor. 2019 yılında kendi alanında da en çok satan olmayı başarmış bulunuyor.

 1. Sosyal Medya İletişimi- Erdem Taşdemir/Emre Ş. Aslan

Sosyal Medya İletişimi adlı kitap, sosyal medya çalışmalarına ilgi duyan, bu alanda çalışan herkese faydalı olacak nitelikte. 2017 yılında yayınlanmış ve sosyal medyanın kişilere ulaştırılan mesajların kişiselleştirilmesinden dolayı iletişimin çok önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Sosyal medyanın ilişkili olduğu alanlarda nasıl değişim ve gelişimlere neden olduğuna dikkat çekiliyor. Teknoloji, halkla ilişkiler, spor, reklam, marka gibi pek çok konu ile sosyal medyanın etkileşimi üzerinde duruluyor.

 1. Sosyal Medya Pazarlaması- Erkan Akar

Erkan Akar’ın yazmış olduğu Sosyal Medya Pazarlaması kitabı sosyal medya kitapları arasında ilklerden birisi. Akar, sosyal medya pazarlaması alanındakikavramları tek tek açıklıyor. Çağa ayak uydurarak ve gelişmeleri yakından takip ederek örneklerle okurlara sunuyor. İlk baskısı 2010 yılında yapılan kitap, Eylül 2018’de üçüncü baskısını yapmış, alanında oldukça fazla ilgi görmüştür.

Sosyal Medya Pazarlaması kitabında sosyal çağ, sosyal ağ, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, sosyal medya metrikleri ve pazarlama 4.0 gibi kavramlar hakkında son derece detaylı bilgiler yer alıyor.

 1. Sosyal Medya Sanatı – GuyKawasaki

GuyKawasaki ve meslektaşı PegFitzpatrickApple’ın popüler marka imajı sahibi olmasında öncelik etmişlerdir. Aynı şekilde iş dünyasında bütün sosyal medya platformlarının kullanımına ön ayak olmuşlardır. Bu yüzden sosyal medyanın etkili kullanımı konusunda söyleyecekleri çok şey var. Bu kitapta zamanda, çabadan ve paradan tasarruf ettirecek çözümler bulunuyor. Pratik bir sosyal medya kullanım kılavuzuolarak karşımıza çıkıyor.

Sağlam bir sosyal medya stratejisi geliştirmek, platformlarda kalıcı ve etkili olmak, pazarda daha görünür olmak istiyorsanız bu kitaptan bütün incelikleri öğrenebilirsiniz.

 1. Sosyal Medya Stratejisi – Pelin Vardarlıer

Günümüzde bilgi teknolojilerinde büyük gelişmeler oluyor. Dijital medya anlayışı her geçen gün büyük bir hızla gelişmeye devam ediyor. İşletmeler için sosyal araçlarını kullanırken strateji belirlemek, ona göre hareket etmek gerekir. Stratejiler uzun vadeli olmalı ve amaçlara uygun olarak şekillenmelidir. Bu sosyal medya kitabı sosyal medyanın pazarlama alanında nasıl kullanılması gerektiği, işletmelerin sosyal medyada yer alma stratejileri, marka yönetimi ve pazarlama çalışmalarına yer verilmektedir. Kitabın amacı sosyal medya stratejilerini uygulamalar üzerinden anlatmak, açıklamak, işetmeler için ne kadar önemli olduğunu belirterek bu alanda yapılmış en iyi sosyal medya uygulamalarını tespit etmektir.

 1. Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler / Vasat İşler – ScottStratten

Sosyal Medyada Yapılan Müthiş İşler / Sosyal Medyada Yapılan Vasat İşlerkitabının yazarı ScottStratten. ScottStratten aynı zamanda ABD’de bestseller olmuş UnMarketing kitabının da yazarıdır. Adından da anlaşılacağı üzere burada bir değil iki kitap sunuluyor. Önlü arkalı olarak basılan kitabın bir yüzünde işlerinde başarılı olan çalışanların ve yöneticilerin sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkardıkları müthiş işler anlatılıyor. Diğer yüzünde ise sosyal medyayı yanlış, gereksiz ve etkisiz zamanlarda kullanan çalışan ve yöneticilerin ortaya çıkardıkları vasat işler, hatta fiyasko işler anlatılıyor.

UnMarketing adlı kitapta ScottStratten, yine UnMarketing adlı interaktif web sitesine gönderilen birbirinden farklı hikayeleri okuyucuca sunuyor.İyi ve kötü gerçek hikayelere yer veriyor. Bu hikayeler ışığında okuyuculara bazı işlerin nasıl müthiş hale getirildiğini, bazı işlerinse nasıl bir felaketle sonuçlandırıldığını anlatıyor.

Yazar, büyük iş modellerini veya pazarlama hilelerini bir kenara bırakarak küçük davranış modelleri üzerine odaklanıyor. Bu sayede olumlu yönde hareket eden, müşterisinin sorununa çözüm üreten markaların ortaya çıkardıkları üstün başarıları veya tam tersi ortaya koydukları felaketleri esprili üslubuyla okuyucularına aktarıyor.

 1. Sosyal Medyanın İş Yaşamındaki Yeri- Harun Yıldız

Doç. Dr. Harun Yıldız sosyal medya ile alakalı farklı bir noktaya kitabında dikkat çekiyor. Farklı bir bakış açısıyla olayların ele alındığı çalışmada daha özele inilerek sadece iş yaşamında sosyal medyanın yeri üzerinde duruluyor. Beş bölümden oluşuyor ve iş dünyasına, yöneticilere, örgütlere yönelik sosyal medya ile ilgili kavramlar bulunuyor.Sektörler açısından sosyal medyanın önemi, örgütsel davranış sergilemelerinde sosyal medyanın yeri, örgüt kuramı açısından sosyal medyanın fonksiyonu gibi konular örneklerle birlikte ala alınıyor.